Boekenplank:
Kies

Boeken van Joyce Verrette

Meer over Joyce Verrette

Genres: Historisch, Roman

Geboren: 1941 / Overleden: 2019

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

  • De bloem van het woud - Sweet wild wind
  • De fontein van de hartstocht - Fountain of fire

Egypte Saga / Egypt Saga

  1. Als hartstocht ontwaakt - Dawn of desire
  2. De kroon van de hartstocht - Desert fires
  3. De zonnekoningin - Sunrise of splendor
  4. Op vleugels van verlangen - Winged priestess

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe bloem van het woud
Vale Kendall groeit op bij een indianenstam en hoort pas aan het sterfbed van zijn moeder de waarheid over zijn afkomst: Vale's naam is in werkelijkheid Valjean Étienne en hij is het onwettige kind van de markiezin d'Auvergne en een Britse spion.

Aimée Dessaline is de beeldschone dochter van een Franse bontwerker. Zij leidt een rustig en beschermd leventje in Canada tot haar vader wordt benoemd tot hofleverancier en de familie naar het Franse hof vertrekt om voor Lodewijk XV te verschijnen.

De koning is bepaald niet ongevoelig voor de bekoringen van de jonge Aimée en spreekt zijn wens uit haar tot zijn maîtresse te maken.

Maar noch de pracht en praal van Versailles, noch de gevaren van de Canadese wouden kunnen Aimée van dat ene knagende verlangen verlossen... van dat verlangen naar Vale, de man die haar hart stal.
Schrijver: Joyce Verrette
Oorspronkelijke titel: Sweet wild wind
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789064932120
Uitgever: De Sfinx
De fontein van de hartstocht
Nina Rambovna: Zij groeide op in de illustere rijkdom van het Russische hof en werd gedwongen te leven als slavin in de smerige armoede van een Chinees bordeel; zij onderging de exotische betovering van Hawaï en maakte kennis met de moderne samenleving in de Nieuwe Wereld, doch overal waar zij verscheen deed haar verrukkelijke schoonheid de mannenharten sneller kloppen. Toch wilde zij zich slechts aan één van hen met hart en ziel geven. Hij was de fontein van de hartstocht.

Akir Sooney: Mysterieus en verleidelijk, wreed en gevoelig. De man die in een adem kon doden en liefhebben. Hij zocht de zeeën af naar die ene vrouw die zijn overstelpende geestkracht kon evenaren.

Graaf Alexi Kurbetov: Hij was haar voogd en beschermheer, maar kon geen weerstand bieden aan de verleidingen van haar soepele lichaam. Toen hij niet langer in staat was zijn lusten te bedwingen moest zij hals over kop de vlucht nemen maar belandde regelrecht in de armen van de verkeerde man.

James Duncan: Hij leerde haar het subtiele spel van de liefde en voerde haar naar de toppen van genot. Haar verzengende liefde voor hem werd beantwoord, doch zijn hartstocht voor zijn land en zijn volk waren elementen die zelfs zij niet kon overwinnen.
Schrijver: Joyce Verrette
Oorspronkelijke titel: Fountain of fire
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789062786855
Uitgever: Tiebosch

Egypte Saga / Egypt SagaAls hartstocht ontwaakt
Als hartstocht ontwaakt vertelt de spannende en ontroerende liefdesgeschiedenis van twee koningskinderen in het oude Egypte. Hun huwelijk zal het rijk van de Boven-Nijl verenigen met dat van de Beneden-Nijl en zo Egypte tot één grote sterke staat maken.

Andere machtigen proberen het huwelijk te verhinderen - speciaal de hogepriester Sinoehe die zelf als pharao de troon wil bestijgen.

Naast de pracht en praal van het Egyptische koningshuis en de zinderende hitte van de omliggende woestijn toont deze roman in al hun menselijkheid deze twee jonge mensen en hun intense liefde voor elkaar.
Schrijver: Joyce Verrette
Oorspronkelijke titel: Dawn of desire
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789024504626
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De kroon van de hartstocht
Van het oude Egypte zijn sinds enige tijd het noordelijke en zuidelijke rijk samengevoegd door het huwelijk van prins Amenemhet en prinses Nefrytatanen.

Een diepe liefde en genegenheid bindt deze twee trotse mensen aaneen en het huwelijk is bekroond met de geboorte van een zoon en een dochter.

Maar van rust en vrede is nog weinig sprake in het nieuwe rijk: oorlogszuchtige stammen bedreigen de grenzen en na-ijverige stamhoofden proberen het geluk van het jonge echtpaar te vernietigen.
Schrijver: Joyce Verrette
Oorspronkelijke titel: Desert fires
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789070038281
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De zonnekoningin
Sjaroela is een trotse, mooie jonge vrouw, die als onderpand van de vrede aan koning Ramses wordt gegeven. Aanvankelijk verzet zij zich om haar verdere leven in een harem te moeten doorbrengen.

Eenmaal aangekomen in zijn rijk huwt Ramses haar ter bezegeling van de vrede, maar tegelijkertijd kroont hij haar tot zijn eerste vrouw en geeft haar een nieuwe naam: Nefertari.

Nog heeft zij haar doel niet bereikt, want zij wil dat slechts háár zoon tot enige en rechtmatige opvolger van koning Ramses wordt uitgeroepen. Bij de uitvoering van dit plan stuit Nefertari op vele vijanden, die haar met leugens en intriges willen dwarsbomen.

Nefertari staat alleen en vindt slechts steun en liefde bij haar koning, voor wie zij echter haar grootste geheim verborgen moet houden, een geheim dat haar liefde en haar leven kan vernietigen.
Schrijver: Joyce Verrette
Oorspronkelijke titel: Sunrise of splendor
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789064260124
Uitgever: Baart
Op vleugels van verlangen
Nefrytatanen is de jonge gemalin van koning Amenemhet en medeheerseres over het welvarende en vredelievende land Tamera. Haar oogverblindende schoonheid en de hartstochtelijke liefde die ze voor haar echtgenoot koestert zijn grenzeloos. Zij regeert met milde doch bekwame hand en haar onderdanen verafgoden haar.

Dan steken kwade geruchten de kop op. Heersers van omliggende landen hebben lange tijd knarsetandend van ingehouden woede en bittere afgunst de rijkdom en de voorspoed van Tamera zien groeien en bloeien. Ze nemen zich plechtig voor de macht en het geluk van het jonge koningspaar te breken.

De oogsten worden vernield, spionnen worden ingezet. Duistere intriges en verraderlijke samenzweringen bedreigen het leven aan het hof.
Schrijver: Joyce Verrette
Oorspronkelijke titel: Winged priestess
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789034901910
Uitgever: K-Tel