Boekenplank:
Kies

Boeken van A.E. van Vogt

A.E. van Vogt was een van de grondleggers van de moderne Science Fiction. Van Vogt was de zoon van Nederlanders die naar Canada geëmigreerd waren.

Noot BBS: pagina onder bewerking.

Meer over A.E. van Vogt

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): Alfred Elton van Vogt

Geboren: 1912 / Overleden: 2000

Geboorteland: Canada


Overzicht

  • De Higenroth methode - Future glitter
  • De man met de 1000 namen - The man with a thousand names
  • Strijd om de eeuwigheid - The battle of forever

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe Higenroth methode

In de maatschappij van de toekomst gaat de wereld gebukt onder het juk van de dictatuur. De leidende figuren zijn de geleerden, maar ook zij staan onder een strenge controle ten aanzien van hun werk en hun persoonlijke leven. Het onvermijdelijke gebeurt! Een uitsluitend uit geleerden bestaande groep, de Hills, komt in verzet. Ook zij echter worden beschouwd als handlangers van de dictatuur.

Maar Higenroth, de belangrijkste onder de rebellen, probeert de Hills om te vormen tot een hechte liga, tot krachtige oppositie in staat. Hij hoopt zijn plannen te realiseren met behulp van een revolutionair communicatiesysteem. Maar hij moet snel zijn, want hij staat op de nominatie om onthoofd te worden, de volgende dag al...

Schrijver: A.E. van Vogt
Oorspronkelijke titel: Future glitter
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789062211913
Uitgever: Scala
De man met de 1000 namen

Hoewel dertig lichtjaren er van verwijderd was Mittend voor Aarde de meest nabije bewoonde planeet en de verwende Steven Masters sloot zich alleen om het avontuur aan bij de eerste bemande expeditie er heen. Toen hij zich plotseling op Aarde terugvond in het lichaam van een ander, was dat meer dan hij had verwacht!

Wat toen volgde was een caleidoscoop van gebeurtenissen waarin hij met talloze anderen samensmelt en verscheidene expedities naar Mittend maakt, maar ook geconfronteerd raakt met de grootheid, die Moeder genoemd wordt en voor wie Mittend niet meer was dan het middel tot een doel, Steven Masters slechts een schrede in een ruimteprogram.

Schrijver: A.E. van Vogt
Oorspronkelijke titel: The man with a thousand names
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 978903080368
Uitgever: Ridderhof
Strijd om de eeuwigheid

Er waren nog maar duizend mensen over op de wereld – duizend mensen, op perfecte wijze afgezonderd van de hen omringende dier-mensen: mensachtige wezens, afgeleid van de verschillende diersoorten. De duizend mensen, échte mensen, leidden hun levens vrij van zorgen, genietend, filosoferend, relaxend, maar... een lichaam hadden zij niet.

Toen besloot Modyun, de rusteloze, gebruik te maken van een door Doda uitgedachte techniek om het lichaam weer te ontwikkelen. Op zijn eigen benen, met een lichaam zoals zijn voorouders in het grijze verleden hadden gehad, verliet hij zijn afzondering en ging de wereld in.

Waarmee werd hij daar geconfronteerd? Waarom veranderde Modyun zijn naam in Modiunn? Wat was de rol van Dooldn de jaguarman, Roozb de beerman, Narrl de vosman en Ichdohz de nijlpaardman? En, bovenal, zou Modyun erin slagen de geslepen Nunuli-meester te slim af te zijn? Want bij al hun plannen waren Doda en Modyun vergeten dat hij die knoeit met een uurwerk, kans loopt een tijdbom in zijn handen te houden...

Schrijver: A.E. van Vogt
Oorspronkelijke titel: The battle of forever
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789030801238
Uitgever: Ridderhof