Boekenplank:
Kies

Boeken van Morris West


Overzicht

 • Advocaat van de duivel - The devil's advocate
 • De ambassadeur - The ambassador
 • De kreet van de Kasuaris - Kundu
 • De salamander - The salamander
 • De tweede overwinning - The second victory
 • De vrucht van de stilte - Daughter of silence
 • De zeevaarder - The navigator
 • De zomer van de Rode Wolf - Summer of the Red Wolf
 • Geen bloemen voor Richard Ashley - The big story
 • Gods kleine clowns - The clowns of God
 • Harlequin & Co. - Harlequin
 • In de schoenen van de visser - The shoes of the fisherman
 • In een wereld van glas - The world is made of glass
 • Kinderen van de zon - Children of the sun
 • Proteus - Proteus
 • Toren van Babel - The tower of Babel

gedetailleerd overzicht

OverzichtAdvocaat van de duivel
De Kerk droeg hem het onderzoek op naar een kandidaat voor heiligverklaring, en de geheime hartstochten van een geheel Italiaans stadje werden hem openbaar... De priester Blaise Meredith wordt door het Vaticaan aangewezen tot 'Advocaat van de Duivel', de man die 'tegen' zal moeten pleiten als het gaat om de vraag of iemand heilig was. Hij gaat naar Zuid-Italië om zich te verdiepen in het leven van de omstreden figuur, een man die daar aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opdook en na een schijnproces werd gedood door hetzelfde volk dat nu om zijn heiligverkaring vraagt. Zijn onderzoek naar wat er indertijd gebeurd is wordt een diep ingrijpende confrontatie met het werkelijke leven met al zijn hartstochten en tragiek, een confrontatie met de waarheid die ook Meredith diep schokt en verandert...
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The devil's advocate
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 90-257-1166-9
Uitgever: Gottmer
De ambassadeur
De diplomaat Max Amberley komt voor de moeilijkste taak in zijn loopbaan te staan, wanneer hij de post van Amerikaans ambassadeur in het roerige Vietnam aanvaardt. Moet hij de president, wiens politiek optreden hij verafschuwt, blijven steunen, ook als diens dictatoriale houding ten opzichte van de vele boeddhistische monniken die hij van communistische activiteiten verdenkt, uitmondt in steeds heftiger onlusten en openbare verbrandingen? Hij wordt heen en weer geslingerd tussen zijn gevoelens van sympathie voor de president en zijn afschuw van diens politieke daden. Uiteindelijk moet hij beslissen...
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The ambassador
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-229-1831-9
Uitgever: Bruna
De kreet van de Kasuaris
In het laatste koloniale experiment, het Australische mandaatschap namens de Verenigde Naties over oostelijk Nieuw Guinea, speelt zich de machtsstrijd af tussen het inheemse volk, de nieuwe overheersers en de koffieplanter Kurt Sonderfeld. Ondanks zijn niet bepaald brandschone verleden is het Sonderfeld gelukt om samen met zijn vrouw Gerda een aanzienlijke positie te verwerven. Maar dit is hem niet genoeg: hij wenst de absolute onderworpenheid van de bevolking, waartoe hij gebruik maakt van de duistere krachten van een inheemse tovenaar en van de diepgewortelde angst bij de stammen voor hun tovenaars en geesten. Sonderfeld speelt een heel sluw spel, maar er zijn mensen die hem door hebben...
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: Kundu
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 90-229-1898-8
Uitgever: Bruna
De salamander
'De Salamander' is de codenaam van een officier van de Italiaanse Geheime Inlichtingendienst die een onderzoek instelt naar de dood van een neo-fascistische generaal en daarbij voor de uiteindelijke, beslissende vraag komt te staan: hoeveel ben je bereid te betalen voor je leven, voor je ziel, en àls je betaald hebt, hoeveel liefde zal er dan nog resten in je leven? Is die prijs niet te hoog? Het verhaal speelt zich af in het woelige Italië, met een wankele democratie, een corrupte regering en een volk dat verlangt naar rust en een evenwichtige economie. Men maakt kennis met de onderwereld en de sjieke bankiers, met hoge politieke figuren en spionnen, met leden van de geheime dienst en laaghartige sluipmoordenaars.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The salamander
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-229-1807-6
Uitgever: Bruna
De tweede overwinning
Geen beschrijving beschikbaar.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The second victory
Eerste uitgave: 1958
Uitgever: Desclée De Brouwer


De vrucht van de stilte
Alta vendetta, d'alto silenzio è figlia - De hoogste wraak is een dochter van het diepste stilzwijgen. Onder deze kernspreuk schreef Morris West een verhaal naar aanleiding van het volgende persbericht: Jonge vrouw doodt uit wraak Rome, 24 maart 19.. Aurelio Bussi, burgemeester van Crevalcuore, werd gisteren op de trap van het raadhuis doodgeschoten door de 22-jarige Alfa Bassadonna-Giubelli uit Turijn. Zij meldde zich aanstonds bij de politie en verklaarde de daad bedreven te hebben uit wraak. De justitie stelt een nader onderzoek in. De burgemeester was tijdens de Tweede Wereldoorlog inderdaad verzetsleider en naderhand voorzitter van de rechtbank die de moeder van het meisje ter dood veroordeelde wegens zogenaamde collaboratie met de Duitsers. De eigenlijke reden van deze terdoodveroordeling wordt echter tijdens het proces onthuld. De waarheid is dat de moeder weigerde in te gaan op de avances van de weerstander en daarom werd vermoord. Alfa werd zestien jaar lang achtervolgd door de gedachte aan wraak... met het reeds bekende gevolg. Iemand die het werk van Morris West niet kent, zou kunnen denken dat hiermee het verhaal afgehandeld is. Dit is dan een grove vergissing. Bij het verslag over het proces wordt op bijzonder delicate wijze de depressie van het jonge meisje op haar weg naar volwassenheid belicht, terwijl een tweede pool de dramatische spanning tot stand brengt in de persoon van haar jonge advocaat.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: Daughter of silence
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-269-7533-3
Uitgever: Reinaert
De zeevaarder
Gunnar Thorkild is een man van de wetenschap, maar hij wortelt tevens - half-Polynesiër als hij is - diep in het verleden van zijn volk; er is een oud verhaal in Polynesië dat de grote leiders van zijn volk aan het einde van hun leven - eenzaam in een kano - gaan naar het laatste onontdekte land ter wereld om daar te sterven. Men noemt hen zeevaarders! En naar dit land gaat Gunnar, samen met een groep zeer verschillende mensen, op zoek. Als zij dit land, een eiland in de Stille Zuidzee, ontdekt hebben, worden ze door de omstandigheden gedwongen het leven als het ware van voren af aan opnieuw te beginnen... Al de normen waaraan wij in onze gecompliceerde maatschappij zo gewend zijn, komen dan opnieuw ter discussie: het huwelijk, bezit, leiderschap... Wat is de zin ervan als mensen gedwongen worden zich aan te passen aan een nieuwe, primitieve gemeenschap?
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The navigator
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-257-0325-9
Uitgever: Gottmer
De zomer van de Rode Wolf
Morris West is een genie in het verwerken van uiterst spannende intriges met één of andere wereldactualiteit als achtergrond. Dit is ook het geval voor De zomer van de Rode Wolf, een verhaal dat zich afspeelt op de Hebriden. Op deze onherbergzame eilandengroep (ten noorden van Ierland en ten westen van Schotland) gelden nog de wetten van de nazaten der Noormannen. Daar woont nog een volk dat zich meer Keltisch voelt dan Engels en bovenal de vrijheid liefheeft. Dit geldt vooral voor de roodgebaarde reus Matheson - bijgenaamd de Rode Wolf - die de eilandengroep wil bevrijden en die weinig kieskeurig is bij het kiezen van zijn middelen om dit doel te bereiken. Zelfs zijn verhouding met de aantrekkelijke arts Kathleen McNeill kan hem van het schaakspel van leven en dood niet afhouden.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: Summer of the Red Wolf
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-229-1851-3
Uitgever: Bruna
Geen bloemen voor Richard Ashley
Geen beschrijving beschikbaar. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Het begon in Sorrento.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The big story
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 90-229-1929-3
Uitgever: Bruna
Gods kleine clowns
Gods kleine clowns, een aangrijpende getuigenis van geloof, hoop en liefde, speelt zich af in de nabije toekomst: de internationale betrekkingen zijn op een dieptepunt, de wereld is in de greep van het terrorisme en staat aan de vooravond van een onherroepelijke, alles vernietigende kernoorlog. Dan verklaart paus Gregorius XVII dat aan hem persoonlijk het naderende einde van de wereld en de wederkomst van Christus zijn geopenbaard...
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The clowns of God
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-269-7953-3
Uitgever: Van Holkema & Warendorf


Harlequin & Co.
Harlequin & Co. is een misdaadroman vol spanning, gebaseerd op de werkelijkheid, waarin vaak door hen die de macht bezitten een sinister spel gespeeld wordt waarin mensenlevens niet tellen. In Harlequin & Co. waagt een Zwitserse bankier het de strijd op te nemen tegen zo'n macht, die er op uit is hem te vernietigen, zuiver en alleen omdat men op meer macht en op meer geld uit is. En dan rijst de vraag welke middelen geoorloofd zijn in die strijd. Als de ander àlle middelen geoorloofd vindt, mag men dan zelf ook alle middelen gebruiken? Mag bedrog met bedrog en moord met moord beantwoord worden? Mogen onschuldigen als pionnen worden gebruikt, worden opgeofferd louter en alleen om het eigen doel te bereiken? Harlequin & Co. is en blijft een actueel boek omdat diezelfde vragen steeds weer gesteld worden in onze 'beschaving'.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: Harlequin
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-229-1694-4
Uitgever: Bruna
In de schoenen van de visser
De hoofdfiguur in In de schoenen van de visser is een kerkelijke hoogwaardigheidsbekleder, de hoogste, de ponifex maximus, in de figuur van paus Kyril I, die in menig opzicht herinnert aan de diep betreurde Joannes XXIII. Kyril is de naam die Kyril Lagota, een Rutheens bisschop, heeft gekozen, nadat hij door het conclaaf in Rome tot Opperherder werd aangesteld. Uit zijn bisschopsjaren brengt de nieuwe paus herinneringen mee aan zeventien jaren Siberische gevangenschap en aan een communistische wereld die sterk verschilt van de West-Europese maatschappij. Bekommerd om contact met de eenvoudige gelovigen, meer dan om zijn pauselijke prerogatieven en waardigheid, is hij vaak een steen des aanstoots voor de traditionalisten in de Romeinse Curie. Zijn doel, de verzoening tussen Oost en West, vindt even vurige en voortvarende verdedigers als verstokte tegenstanders...
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The shoes of the fisherman
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-229-1828-9
Uitgever: Bruna
In een wereld van glas
In een wereld van glas is een roman over een man en drie vrouwen in een conflictsituatie die zich afspeelt in het grensgebied tussen liefde en haat, goed en kwaad, fantasie en werkelijkheid. Het is een verhaal over seksuele obsessies, moord, de geheimzinnige invloed van schuldgevoelens en de absolute noodzaak van vergiffenis als voorwarde voor de menselijke gezondheid van geest. Het verhaal is gebaseerd op bestaande feiten: een ziektegeschiedenis die wordt vermeldt in de autobiografie van Carl Gustav Jung. Zijn verslag is beknopt en vreemd geheimzinnig: 'Er kwam een dame mijn spreekkamer binnen. Ze weigerde haar naam te nomen... Wat ze me had mee te delen was een biecht'. Morris West's versie van deze ontmoeting is een fascinerende mengeling van waarheid en dramatische speculatie. De gebeurtenissen bestrijken de gouden tijden van de Belle Epoque, voor de lichten doofden over Europa en de Eerste Wereldoorlog begon. Dit was een jaar vol crises voor Jung. Hij was verveemd van zijn oude vriend en leermeester, Freud. Zijn vrouw verwachtte hun vijfde kind. Hij was een verhouding begonnen met zijn voormalige leerlinge Toni Wolff en leed tot overmaat van ramp reeds aan een manisch-depressieve ziekte welke vier jaar zou duren. De niet bij naam genoemde vrouw en Jung volgen bestemmingen die wel met elkaar in botsing moeten komen. De herinnering aan die vrouw: rijp, mooi, verdorven - een klassieke creatie - zal de lezer bijblijven, nog lang nadat hij de laatste bladzijde heeft omgeslagen.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The world is made of glass
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-604-5406-5
Uitgever: Hollandia
Kinderen van de zon
Napels, een stad van twee miljoen inwoners met tweehonderdduizend werklozen, herbergt, op twintig meter afstand van de Via Roma, de verschrikkelijkste achterbuurt van Europa, een wildernis waar elke vorm van kleine misdaad en oplichting aan de orde van de dag is. Het meest tragische bijprodukt daarvan zijn wel de 'scugnizzi', verwilderde straatjeugd zonder levensdoel, jongens van zestien tot twintig, die van huis zijn weggelopen en slapen in portieken en kelders, en die een bestaan vinden als zakkenroller, souteneur, smokkelaar of handelaar in verdovende middelen. Kinderen van de zon vertelt over het leven van deze asfaltjeugd en over hun priester, Don Mario Borrelli, die een half jaar onder hen leefde.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: Children of the sun
Eerste uitgave: 1957
Uitgever: Nelissen
Proteus
Proteus: De Griekse zeegod die elke gedaante kan aannemen en geldt als beschermer van alles wat leeft in de diepte. Proteus: De geheime organisatie, met als teken een vis, tot bevrijding van politieke gevangenen. Proteus: Het verhaal van een integer mens die het tegen de gehele wereld opneemt. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Proteus, de man die de wereld gijzelde.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: Proteus
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-257-1187-1
Uitgever: Gottmer


Toren van Babel
De toren van Babel behandelt het directe voorspel van de Israëlische vergeldingsactie, die in het najaar van 1966 in Jordanië werd uitgevoerd. Die actie gaf aanleiding tot scherpe Arabische protesten die ten slotte uitliepen in de vorming van een Arabisch eenheidsfront tegen Israël en het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog in juni 1967. Een meeslepend verhaal over spionage en contraspionage, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de politieke en militaire ontwikkelingen in de heksenketel van het Midden-Oosten. De voornaamste karakters worden vertolkt door een hardleerse Israëlische generaal, een toegewijde Arabische leider, een amorele internationale financiële 'wizard', een bevallige Israëlische beeldhouwster en een naar plezier hunkerende Française. Selim Fathalla, alias Adom Ronen, is handelaar en gelijktijdig Israëlisch spion, woonachtig in Damascus. Als Fathalla heeft hij goede relaties met het hoofd van de Syrische veiligheidsdienst en is fanatiek voorvechter van de Arabische eenheid. Als zijn alias Ronen is hij bevriend met dr. Bilar uit Damascus, een belangrijke schakel in zijn spionagenetwerk, die van het Syrische regime niets moet hebben. Verder in de intriges is er de machtige, maar gewetenloze bankier uit Libanon en Jacov Baratz, hoofd van de geheime Mossad, chef van Ronen en Jarrah, lid van de Palestijse Bevrijdingsorganisatie, statenloos en een bittere haat koesterend tegen alles wat Israëlisch is. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De toren van Babel.
Schrijver: Morris West
Oorspronkelijke titel: The tower of Babel
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-229-1801-7
Uitgever: Bruna