Boekenplank:
Kies

Boeken van John Wingate


Overzicht

  • Aanval uit de diepte - Go deep
  • De slag om het Kanaal - Last ditch
  • De slag om Kreta - Never so proud
  • Tussen Malta en Tobroek - Jimmy-the-One

Trilogie

  1. Het fregat - Frigate
  2. Het vliegdekschip - Carrier
  3. De onderzeeboot - Submarine

gedetailleerd overzicht

OverzichtAanval uit de diepte
Aanval uit de diepte is een roman waarin het verhaal verteld wordt van een onderzeeboot van het Tiende Flottielje en van haar bemanning, geplaatst tegen de achtergrond van de blokkade van Malta, 1940-1944. Het 'Tiende' was uniek. Behalve de 'boten' die er tijdelijk aan werden toegevoegd, bestond het flottielje slechts uit 'U-klasse' onderzeeboten: kleine, langzame maar goed hanteerbare boten welke laag in het water lagen en uitermate geschikt waren om vanuit het belegerde Malta te opereren. Hoewel slechts vierendertig U's bij het flottielje dienden tijdens de drieeneenhalf jaar van haar bestaan, waren er maar acht tegelijk op Malta gebaseerd. Van deze acht waren er altijd vier op patrouille. Gedurende luttele weken van succes en vertwijfeling drukten ze een stempel op de geschiedenis: ze waren de enige eenheden van de Engelse marine die in de Middellandse Zee offensief tegen de vijand konden opereren. Het 'Tiende' heeft meer dan een miljoen ton aan bevoorradings- en troepentransportschepen van Rommel en vijandelijke oorlogsbodems - inclusief tien onderzeeboten - tot zinken gebracht of beschadigd. Ook een 'U-klasse' onderzeeboot van de Nederlandse Koninklijke Marine, Hr. Ms. Dolfijn, maakte eind 1943 gedurende korte tijd deel uit van het Tiende Flottielje. Onder commando van de LTZ 1 H.M. L.F.E. van Oostrom Soede verbleef zij in totaal gedurende 15 maanden in de Middellandse zee en was ook ingedeeld bij het 8e en het 1e flottielje. Op haar naam staan de vernietiging van 1 vijandelijke onderzeeboot en tenminste 9 oppervlakteschepen met een totaal tonnage van ca. 16.000 ton.
Schrijver: John Wingate
Oorspronkelijke titel: Go deep
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-6045-380-8
Uitgever: Hollandia
De slag om het Kanaal
Woord vooraf van E. H. Larive Het Britse volk dat in veilige afzondering leeft op zijn Eilanden, beschouwt deze tijden van vrede als een vanzelfsprekende zaak, maar historisch gezien is het nog maar kort geleden dat het zich - nadat zijn bondgenoten verslagen waren - geheel alleen tegen de aanvallen van de Nazi's moest verdedigen. Slechts een smalle strook zeewater scheidde Engeland toen van de vijand en dag en nacht, winter en zomer, werd de slag om het Kanaal geleverd. Deze afmattende, verbeten strijd werd gevoerd door dappere mannen in kleine schepen: motortorpedoboten, kanonneerboten, torpedojagers, afweerballonvaartuigen. Onder de vele spannende, vaak tragische en bewogen acties behoorden de evacuatie van Duinkerken, de meedogenloze beschietingen van konvooien in "Het Kerkhof", en de noodlottige aanval op Dieppe. De beschrijvingen hiervan zijn alle historisch juist en gebaseerd op de stafwerken en op de persoonlijke ervaringen van hen die deze acties hebben overleefd en die de auteur persoonlijk kent. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De strijd om Het Kanaal.
Schrijver: John Wingate
Oorspronkelijke titel: Last ditch
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-6045-790-0
Uitgever: Hollandia
De slag om Kreta
Voorwoord Het is een onverdiend voorrecht van de schrijver om een feitelijk verslag te geven over de gebeurtenissen die in dit boek vermeld zijn. Kort voor zijn dood schreef luitenant-admiraal Viscount Cunningham van Hyndhope, K.T., G.C.B., o.s.o., mij de volgende woorden: 'Ik ben ervan overtuigd dat de jeugd maar weinig weet over wat de Navy in de laatste oorlog voor ons land heeft gedaan; dc kans is groot dat alles als een boze droom vergeten wordt en er maar weinig de moeite waard geacht zal zijn om herinnerd te worden. Nu jij die verhalen over Navy-activiteiten schrijft, zou ik je willen vragen je te verdiepen in de evacuatie van Griekenland en de operaties rond de evacuatie van Kreta. Zoals ik hoopte in mijn berichten te doen uitkomen, is naar mijn mening de geweldige spirit van de zeevarenden van de Navy én van de koopvaardij, een voorbeeld dat in vastberadenheid en hardnekkigheid nooit overtroffen is geweest.' Om het drama van die verschrikkelijke tien dagen in mei 1941 goed gedocumenteerd te kunnen beschrijven, wilde de schrijver de bevindingen uit de eerste hand horen van hen die eraan deelnamen. Dat deze mannen, die bevelen gaven en zij, die dapper volgden, zoveel tijd besteed hebben aan het ophalen van deze herinneringen, werd door de schrijver zeer gewaardeerd. Slechts drie van de hoofdpersonen hebben niet bestaan: luitenant ter zee 3de klas Tanner, adelborst Brander en Leutnant Hermann Maeck. De lezer zal met hen meevechten met de mannen die de strijd leverden. Ik wil al diegenen bedanken die mij over hun ervaringen vertelden.
Schrijver: John Wingate
Oorspronkelijke titel: Never so proud
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-6045-187-2
Uitgever: Hollandia
Tussen Malta en Tobroek
John Wingate diende tijdens de gehele Tweede Wereldoorlog bij de Engelse marine. Zijn carrière stempelt hem tot zeer veelzijdig vlootofficier. Als 13-jarige jongen ging hij naar de cadettenschool in Dartmouth en toen hij als piepjonge officier zijn eerste schip betrad, de Sussex, was het 1939, het jaar waarin de oorlog uitbrak. In het vroege voorjaar van 1940 nam hij, vanuit de basis Scapa Flow, deel aan de jacht op de Duitse slagschepen Scharnhorst en Gneisenau. Kort daarna werd hij commandant van een jager en hij onderscheidde zich door zijn operaties in Het Kanaal. In juni 1942 werd hij overgeplaatst naar 'the Trade', in Engelse marinetaal de onderzeebootdienst. Hij was eerste officier op de vanuit Malta opererende United en kent dus het oorlogstoneel dat hij in dit boek beschrijft. Hij nam tenslotte nog deel aan de oorlog tegen Japan als eerste luitenant op de Varysfort en werkte in die tijd samen met Nederlandse onderzeeërs. In 1946 verliet hij de vloot, maar in 1951 werd hij opnieuw marineofficier in verband met de Koreaanse oorlog.
Schrijver: John Wingate
Oorspronkelijke titel: Jimmy-the-One
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: Prisma 864
Uitgever: Spectrum

TrilogieHet fregat
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: John Wingate
Oorspronkelijke titel: Frigate
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-6045-229-1
Uitgever: Hollandia
Het vliegdekschip
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: John Wingate
Oorspronkelijke titel: Carrier
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-6045-530-4
Uitgever: Hollandia
De onderzeeboot
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: John Wingate
Oorspronkelijke titel: Submarine
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-6045-575-4
Uitgever: Hollandia