Boekenplank:
Kies

Boeken van Leonard Wise


Overzicht

Dumachas en Sheba
Jeruzalem was ten tijde van Christus een prachtige, bedrijvige, maar ook een wrede, gewelddadige stad. De heilige stad wankelde onder de druk van de Romeinse bezetting. Opstand, verraad en lasterlijke intriges waren aan de orde van de dag. Dumachas was de onbevreesde, geestdriftige vechter voor onafhankelijkheid. Hij was de gevierde koning van de onderwereld van Jeruzalem. Dumachas was de jonge, knappe beschermer van de armen en verdrukten. Hij was de man die hen hoop en vertrouwen gaf en hen leerde op te komen voor hun vrijheid. Sheba was een betoverend mooie vrouw die in moed en vastberadenheid nauwelijks voor haar geliefde onderdeed. Op dertienjarige leeftijd was Sheba Dumachas’ minnares geworden en sindsdien was hij onafgebroken in haar gedachten. Niets of niemand kon hen van elkaar scheiden. Marcellus was de fanatieke, ambitieuze Romeinse centurion die een hartstochtelijke liefde voor Sheba koesterde en daarom Dumachas een alles verterende haat en afgunst toedroeg. Hij zou niet rusten voor hij Dumachas, zijn rivaal, had vernietigd zodat hij als enige Sheba kon bezitten. Twee mannen werden tezamen met Jezus van Nazareth aan het kruis genageld. De ene man was Dysmas, die nog door Christus werd getroost. De ander werd geheel door Christus genegeerd. Het was... Dumachas, de jonge man die met zijn levenslust en geestdrift het leven van allen die hem kenden had veranderd. Dit is het levensverhaal van Dumachas en Sheba. Het is de geschiedenis van een zeldzame, hartstochtelijke liefde tussen twee mensen die een onverbrekelijke eenheid vormden. Dumachas en Sheba; zelfs de dood kon hen niet scheiden.
Schrijver: Leonard Wise
Oorspronkelijke titel: Dumaches and Sheba
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-649-3151-8
Uitgever: De Sfinx