Boekenplank:
Kies

Boeken van Bridget Wood

Meer over Bridget Wood

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): Frances Gordon, Sarah Rayne

Geboren: 1947

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

  • De onsterfelijke tovenares - Daemon

De kronieken van de Wolflijn / Wolfking

  1. Heer der wolven - Wolfking
  2. De dolende prins - The lost prince
  3. De gouden engel - Rebel angel
  4. Prinses van Amaranth - Sorceress

Het volk van de Aumen

  1. De legende van Abraxas - The Abraxas legend
  2. Godenschemering - Twilight of the gods

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe onsterfelijke tovenares
Vodun, tiran van Asgard, wil een superras kweken en daarmee heel Ierland aan zich onderwerpen. Gaandeweg probeert hij ook nog het volk der Tyriers, dat oude geheimen van elders meebracht toen het zich in Ierland vestigde, stelselmatig uit te roeien. Niets of niemand lijkt hem te kunnen weerstaan. De zwakke Hoogkoning houdt zich afzijdig en Vodun weet het machtige tovenaarsgeslacht Amaranth te ontredderen door een demon los te laten op het Pofieren Paleis.

Maar dat roept aan alle kanten verzet op. Zo zijn de tweelingtovenaressen Miraga en Chimera bereid lijf en ziel te offeren om Asgard te verslaan. Hun oom Cilian, een slimme schuinsmarcheerder, maakt zich op de demonische bezoeking van het huis te keren - al doende wil hij het kind vinden dat volgens de profetie de troon van Amaranth zal bestijgen.

En dan is hij er nog, Isodore de Tyrier, die hulp zoekt voor zijn volk. Hij belandt bij Creide Feralaind, de Amaranth-tovenares die de onsterfelijkheid stal maar door haar minnaar, de druïde Casson, verloor. Afgezonderd in Seirica, waar het volk in de zijdemijnen zwoegt, tracht ze steeds weer Casson terug te roepen uit de Bossen der Herinnering.

Tenslotte trekken alle spelers in dit demonische spel op naar Asgard, afgewisseld gehinderd, verraden en bijgestaan door de katvrouw Margaux, de eerzuchtige Yarzebeil, de Vanir-reuzen, de hellehond Ceirbaeras en... Casson.
Schrijver: Bridget Wood
Oorspronkelijke titel: Daemon
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789029052429
Uitgever: Meulenhoff

De kronieken van de Wolflijn / WolfkingHeer der wolven
Heer der wolven is het verhaal van de jonge en knappe Joanna die in het sobere en puriteinse Ierland van na de Apocalyps dreigt te worden uitgehuwelijkt aan de varkenshoeder Muldooney. Gedreven door het schrikbeeld van dit vooruitzicht aarzelt Joanna geen ogenblik en vlucht, de verboden Gloeilanden in.

Nagezeten door haar vader en de varkenshoeder, en achtervolgd door haar minnaar, Flynn, die wordt vergezeld door Portan uit het Huis der Mutanten en zijn vriend Amairgen, een Hoeder, belandt Joanna via een scheur in het Tijdgordijn in het mythologische Ierland van weleer. Daar heeft de adel nog warm dierenbloed in de aderen en is Cormac, heer der wolven, de rechtmatige koning van de Wolflijn, in een dodelijke strijd verwikkeld met koningin Mab de Bedwelmende, die ooit zijn geliefde was. Haar sullige zoon Eochaid, met leeuwenbloed, zit ten onrechte op de troon van Tara en bovendien wordt Mab bijgestaan door akelig sterke krachten uit het donkere Ierland, zoals de Erlkoning en zijn lugubere helpsters: Morrigan, Macha en Blaaskraai.

Maar ook Cormac, die door Joanna wordt bevrijd uit de burcht der Schaduwen, staat niet alleen. De meeste bloedlijnen - zoals de strijdrossen, de adelaars en de panters - zijn hem trouw. Zo ook de Cruithin en de duistere sidh. Maar zijn krachtigste bondgenoot is Joanna, al kan ze het zelf maar nauwelijks geloven. Zij krijgt van Cormac de magische Nachtmantel, die is geweven van de nachtmerries van de legendarische koningin Dierdriu. Het is de toverkracht van deze mantel waarvan veel, zo niet alles, afhangt...
Schrijver: Bridget Wood
Oorspronkelijke titel: Wolfking
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789029052719
Uitgever: Meulenhoff
De dolende prins
Als het verhaal opent ziet de wereld in het magische Ierland van weleer er opnieuw grauw en grijs uit. De Wolflijn is verbannen van Tara. Hoogkoningin Grainne, kleindochter van Cormac, heer der Wolven, en Joanna, de nu legendarische tijdreizigster, resideert in het Stenen Paleis op Innisfree. Maar zij en haar minnaar Fergus zijn vastbesloten de Wolfslijn weer op de troon van Ierland te brengen. Anderen, zoals de tovenaar Medoc, doen alles om dat te voorkomen.

Grainne en Fergus zetten echter door. Voor hem betekent dit dat hij moet afreizen naar de verre toekomst en daar getuige moet zijn van de verschrikkelijke Apocalyps. Voor haar betekent dit dat zij een bezoek moet brengen aan de geheimzinnige Schaduwburcht.

Allereerst, en dit zit beiden ontzettend dwars, moeten zij echter hun liefde voor elkaar opgeven...
Schrijver: Bridget Wood
Oorspronkelijke titel: The lost prince
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789029045162
Uitgever: Meulenhoff
De gouden engel
Waarom treuzelt hij, Nuadu Argaitlem, de bastaardprins die werd verbannen van het hof van de Hoogkoningen van Ierland, om een poging te doen zijn verloren burcht Tara te herwinnen? Waarom geeft hij er de voorkeur aan als een halfwilde te jagen met de wolven in het schemerduister van het wolvenwoud?

Immers, de situatie vraagt erom. Tara is in handen gevallen van de brute reuzen van Gruggach, die erom bekend staan prille maagden te roven, van hun eer te ontdoen en, net als alle andere mensen die in hun handen vallen, op hun rooster te braden. En de reuzen staan niet alleen. Zij weten zich gesteund door de veile Mantelmaker, de gruwel die voortdurend op zoek is naar slachtoffers voor zijn monsterachtige Zielenvreters.

Naar deze onheilspellende wereld komen twee buitenstaanders uit de verre toekomst, de mensenkinderen Fenella en Floy. Ze worden opgevangen door Fael-Inis, de gouden engel, en door hem tot ver in de diepten van het wolvenwoud geleid. Want Fael-Inis heeft zo zijn eigen plannen met het tweetal, en niet in de laatste plaats omdat zijn dochter Vlam op het punt staat zich tegen zijn en haar zin te verbinden met Inchbard, de koning der reuzen.
Schrijver: Bridget Wood
Oorspronkelijke titel: Rebel angel
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789029046480
Uitgever: Meulenhoff
Prinses van Amaranth
Eeuwenlang regeerde Nechtan over het Huis van Amaranth, eeuwenlang was hij de macht die waakte over de beruchte Wolflijn. Nu is voor Nechtan de tijd gekomen om zijn aardse beslommeringen achter zich te laten en in een andere wereld een nieuw leven te beginnen. Helaas is er niemand die sterk genoeg is om zijn magische mantel over te nemen en daarmee de immer woelende krachten van het duistere Ierland te weerstaan.

Alleen Theodora, een meisje nog, toont enige aanleg voor de magische kunsten, maar zij werd in een eerder stadium door alle belanghebbenden over het hoofd gezien. Behalve door de gristlen, adept van het kwaad, een monster dat werd verondersteld al eeuwen geleden te zijn verbannen. Onder zijn getaande huid gaat een geest schuil die de Heer van de Chaos zelf in kwaadaardigheid naar de kroon steekt.

Als het web van het kwaad wordt aangehaald en het voor Theodora bijna te laat is, is de redding nabij: een ver familielid en een monnik met een verbazingwekkend vindingrijke geest schieten haar, Prinses van Amaranth, te hulp, met verstrekkende gevolgen...
Schrijver: Bridget Wood
Oorspronkelijke titel: Sorceress
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789029045025
Uitgever: Meulenhoff

Het volk van de AumenDe legende van Abraxas
In het mythische landschap van de Spaanse Pyreneeën worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het grootste reuzenrad ter wereld. Tegelijk doen zich de eerste tekenen voor dat de magie met het herrijzen van het rad op de wereld zal wederkeren. Toevalliger wijs (of niet?) zal het rad worden gebouwd op de plaats waar de zintuigen van de Vossengod begraven liggen.

Ook in het grijze verleden, waar de weerspannige krijger Flamen een ontevreden bestaan leidt, blijven deze tekenen niet onopgemerkt. Het volk waarbij Flamen zijn toevlucht heeft gezocht, de Aumen, constateert dat ze door deze ontwikkeling wellicht hun magische vermogens zullen verliezen. Om dit te voorkomen moeten de Aumen zich meester maken van de mystieke Ondergangsprofetieën, die lang geleden verloren zijn geraakt.

Anderen hebben zo hun eigen plannen, bijvoorbeeld de alomtegenwoordige Vossengod. Hij heeft zich verplicht zijn meester Abraxas ooit naar deze wereld te brengen, en hij wil zijn zintuigen terug. De mogelijke gevolgen zijn chaos en de kans dat aan het bestaan van de hedendaagse mens een einde zal komen...
Schrijver: Bridget Wood
Oorspronkelijke titel: The Abraxas legend
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789029055680
Uitgever: Meulenhoff
Godenschemering
In De Legende van Abraxas smeedde de Vossengod een complot om zijn meester Abraxas naar deze wereld terug te brengen, wat rampzalige gevolgen zou hebben voor de mens en waardoor magische vermogens verloren zouden gaan. De krijger Flamen slaagde er tenslotte in de Vossengod te verslaan en zich meester te maken van de Ondergangsprofetieën die het volk van de Aumen lang geleden verloren.

Door toedoen van Falmen werd Abraxas, de Grote Onbekende, symbool voor vernietiging en chaos, verbannen naar zijn schuilplaats buiten de tijd. Dan, op een dag, ontdekken twee Aumen, Berry en Donatius, een paleis waar de dwerg Andvari de restanten van de Vossengod bewaart. Hij wil het lichaam meenemen naar de Onderwereld om het bij de goden te ruilen voor goud.

Volgens Andvari heeft in de Boze Zee een schip aangelegd, de Naglfar, gemaakt van de lichamen van gestorvenen en het enige schip dat naar de onderwereld kan varen. De dorpsoudste vertelt dat dit een voorteken is, het oudste voorteken van allemaal: de aankondiging van het laatste gevecht tussen reuzen en goden, ofwel, Ragnarok. Het is nu aan de Aumen om te voorkomen dat Andvari de onderwereld bereikt...
Schrijver: Bridget Wood
Oorspronkelijke titel: Twilight of the gods
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789029066396
Uitgever: Meulenhoff