Boekenplank:
Kies
 • Home
 • W
 • Kathleen Woodiwiss

Boeken van Kathleen Woodiwiss

Meer over Kathleen Woodiwiss

Genres: Historisch, Roman

Geboren: 1939 / Overleden: 2007

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • Als een flonkering in de nacht - Come love a stranger
 • Als rozen weer bloeien - A rose in winter
 • Als stof op de wind - Ashes in the wind
 • Als verlangen liefde wordt - So worthy my love
 • De vlam van de hartstocht - The Wolf and the Dove
 • Een zee van verlangen - The reluctant suitor
 • Geketend door liefde - Petals on the river
 • Shanna - Shanna
 • Voor altijd in mijn hart - Everlasting
 • Voor eeuwig in jouw armen - Forever in your embrace

De Birminghams

 1. Waarheen de storm ons voert - The flame and the flower
 2. De storm in haar hart - A season beyond a kiss
 3. Het eeuwige vuur - The elusive flame

gedetailleerd overzicht

OverzichtAls een flonkering in de nacht
Maart 1833, Mississippi. Ashton Wingate kon zijn blik niet afwenden van de beeldschone, bewusteloze vrouw. Zij leek sprekend op Lierin, zijn jonge bruid. Maar dat kon niet mogelijk zijn. Lierin was drie jaar geleden verdronken in de woeste golven van de rivier de Mississippi.

Ashtons geduld wordt zwaar op de proef gesteld. Maar als de geheimzinnige vrouw eindelijk haar ogen opent kan zij zich niets meer herinneren, niet hoe ze heet en niet waar ze vandaan komt. Angstig en verward zoekt zij bescherming bij de aantrekkelijke Ashton die beweert haar echtgenoot te zijn - bescherming tegen een andere man, de norse Malcolm Sinclair. Ook hij claimt haar, en wel als zijn verdwenen bruid Lenore, en eist hardvochtig al zijn echtelijke rechten op.

Een folterende twijfel maakt zich van Lierin/Lenore meester als zij moet kiezen tussen deze twee mannen, mannen die om haar vechten als leeuwen om hun prooi.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: Come love a stranger
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789022508718
Ebook: 9789460237102
Uitgever: Boekerij
Als rozen weer bloeien
Erienne Fleming bezit een zeldzame schoonheid. Haar stralende ogen, haar sensuele mond en haar weelderige vormen verzekeren haar van de unanieme bewondering van alle mannen die haar pad kruisen. Ze leidt een onafhankelijk, zorgeloos leventje, totdat haar drankzuchtige, aan lager wal geraakte vader zijn speelschulden niet langer kan betalen en gedwongen is zijn dochter bij opbod te verkopen.

Zo eindigt haar onbekommerde en ongebonden bestaan van de ene dag op de andere. Ze wordt lady Saxon, kasteelvrouwe van een uitgestrekt landgoed en gemalin van een man wiens altijd achter een masker schuilgaande gelaat angst en medelijden opwekt. Doch Erienne merkt al gauw dat haar geheimzinnige echtgenoot uitblinkt in edelmoedigheid en ondanks haar felle verzet tegen dit gedwongen huwelijk raakt zij in de ban van zijn charme. Ze vat een genegenheid voor hem op die in luttele maanden uitgroeit tot een diepgewortelde liefde.

Toch vindt zij nergens rust, want in haar herinnering keert steeds weer Christopher Seton terug, een exotische vreemdeling met een bijzonder knap voorkomen, die haar vader eens van vals spel beschuldigde, haar broer tijdens een duel verwondde maar die desalniettemin een onuitwisbare indruk op haar maakte.

Erienne's hart wordt verscheurd door de liefde voor haar wettige echtgenoot en de ongekende hartstochten die een vreemdeling in haar wakker riep. Haar leven wordt een kwelling, totdat haar echtgenoot bij een jacht op brandstichters gewond raakt en zij het geheim ontdekt dat hij zo lang voor haar verborgen heeft weten te houden.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: A rose in winter
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789010050229
Ebook: 9789460237065
Uitgever: Boekerij
Als stof op de wind
In Als stof op de wind laaien de vlammen van de hartstocht hoog op, een hartstocht die wordt verdiept door de onophoudelijke botsing tussen de sterke wil van de twee centrale karakters.

Alaina MacGaren, de schaamteloze schoonheid, in weelde opgevoed op een plantage, wier nietsontziende, tomeloze overmoed door niemand te stuiten was... tot ze de enige man ontmoette in wiens beschermende armen ze reddeloos verloren was.

Cole Latimer, de rijzige, kaarsrechte Yankee chirurg die Alaina redt en die keer op keer door haar wordt bedrogen. Cole Latimer, de man die nooit de nacht zal vergeten dat zijn lichaam en ziel werden verleid door een beeldschone vrouw, gehuld in mysteriën.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: Ashes in the wind
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789010054937
Ebook: 9789460236990
Uitgever: Boekerij
Als verlangen liefde wordt
Engeland, eind 16de eeuw. Elise Madselin Radborne is een mooie, jonge pittige vrouw. Op een stormachtige nacht wordt ze per ongeluk uit het huis van haar oom ontvoerd door de stuntelige handlangers van Maxim Seymour, markies van Bradbury. Woedend is ze, en ze besluit deze onbeschaamde vlegel persoonlijk een lesje te leren.

Maxim Seymour is ten einde raad als blijkt dat zijn bedienden niet zijn verloofde Arabella hebben meegenomen, maar haar knappe nichtje. Hij kan Elise niet laten gaan zonder zijn eigen leven in gevaar te brengen. Maxim is ondergedoken omdat hij wordt beschuldigd van hoogverraad en moord. Hij heeft zijn handen vol aan de vurige en uitdagende Elise. Maar hij is vastbesloten deze temperamentvolle feeks te temmen en hij zint op een zoete wraak.

Wanneer Maxim probeert te voorkomen dat de Engelse koningin wordt vermoord en Elise hem achterna reist, wordt zij gevangen genomen. Maxim beseft nu dat hij hartstochtelijk verliefd is geworden op deze Engelse schone met haar saffierblauwe ogen en haren met de kleur van kersenhout. Hij moet haar redden, want Elise is haar leven niet zeker.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: So worthy my love
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789022512449
Uitgever: Boekerij
De vlam van de hartstocht
De vlam van de hartstocht speelt in de woelige tijden van de Normandische inval in Engeland.

Het slot Darkenwald wordt met veel wapengekletter en bruut geweld ingenomen; de beeldschone Saksische jonkvrouw Aislinn en haar moeder worden verkracht en haar vader wordt op beestachtige wijze vermoord. Maar Aislinn is hartstochtelijk verliefd op Wulfgar, de aanvoerder van de woestelingen. Mag zij van hem houden en kan zij verder leven zonder deze man, die haar zo vernedert?
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: The Wolf and the Dove
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789022505380
Ebook: 9789460237133
Uitgever: Boekerij


Een zee van verlangen
Adriana heeft altijd al geweten dat zij door haar aristocratische ouders is uitgehuwelijkt aan de zoon van goede vrienden. En zij weet ook dat hij, Colton, het daar helemaal niet mee eens is. Liever dan te trouwen met een mager scharminkel dat hij niet eens zelf heeft uitgekozen, trekt Colton ten strijde tegen het leger van Napoleon.

Dat was zestien jaar geleden. Nu is Colton, de charmante legerofficier, teruggekeerd uit de oorlog - en gelooft hij zijn ogen niet. Die kleine Adriana van vroeger is een beeldschone jonkvrouw geworden. Alle mannen aan het Engelse hof begeren haar, alle vrouwen benijden haar. De temperamentvolle Adriana zelf is erg benieuwd naar de man die haar ooit durfde af te wijzen.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: The reluctant suitor
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789022535684
Uitgever: The House of Books
Geketend door liefde
Virginia, 1747. Shemaine O'Hearn is de verloofde van een begerenswaardige markies, en de dochter van één van de rijkste mannen van Engeland. Ze lijkt verzekerd van een gelukkige toekomst. Maar het uitgesproken knappe, zelfverzekerde meisje heeft machtige vijanden gemaakt - vijanden die haar willen laten verdwijnen. En daar hebben ze veel voor over.

Na vals te zijn beschuldigd van diefstal, bevindt Shemaine zich nu in ketens geboeid op een overvol gevangenenschip op weg naar Virginia, Amerika. Daar zal ze verkocht worden aan de hoogste bieder.

Gage Thornton is meteen onder de indruk als hij Shemaine op de kade ziet staan. Getroffen door haar schoonheid en lieftalligheid, koopt hij haar als kindermeisje voor zijn zoontje, dat al snel gehecht raakt aan de vrolijke jonge vrouw.

Shemaine kan haar groeiende passie voor de liefdevolle, aantrekkelijke Gage niet lang onderdrukken - en hij op zijn beurt verlangt naar haar op een manier die hij niet voor mogelijk had gehouden na het tragische verlies van zijn eerste vrouw.

Als Shemaine en Gage in elkaars armen het geluk weer leren kennen, wordt hun liefde uit onverwachte hoek bedreigd: van over de oceaan duikt een donkere schaduw uit het verleden op, die hun nieuwe leven en liefde in gevaar brengt.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: Petals on the river
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789022524794
Ebook: 9789460237140
Uitgever: Boekerij
Shanna
Shanna, de beeldschone en temperamentvolle dochter van een Caribische grootgrondbezitter, wordt door haar strenge, zeer autoritaire vader voor een moeilijke keus gesteld: vóór haar eenentwintigste zal zij getrouwd zijn, òf hij kiest zelf een echtgenoot voor haar. Ten einde raad reist Shanna naar Engeland, naar Londen, om een man te zoeken.

Zij vindt die in Ruark Beauchamp, een terdoodveroordeelde, die in de gevangenis op de voltrekking van het - ten onrechte - over hem uitgesproken doodvonnis wacht. Ruark stemt toe in een schijnhuwelijk met Shanna, waardoor hij, naar de Engelse wet, zijn lot kan ontgaan, en Shanna aan de uitdrukkelijke eis van haar vader, althans op papier, zal hebben voldaan.

Voorwaarde is echter dat zij één nacht met hem zal doorbrengen! Het huwelijk wordt inderdaad voltrokken, maar voordat Ruark de genoegens van de huwelijksnacht kan smaken worden zij van elkaar gescheiden.

Enige tijd later verschijnt Ralston, de opzichter van Shanna's vaders plantages, in Engeland, met de opdracht om gevangenen vrij te kopen, die als slaven op de plantages kunnen werken. Shanna reist met hem terug naar het exotische paradijs in West-Indië, waar haar vader de scepter zwaait.

Met geen mogelijkheid kan zij vermoeden dat onder de slaven die onder in het schip zijn opgesloten zich ook haar echtgenoot, Ruark Beauchamp, bevindt. Na aankomst op haar vaders eiland wordt Shanna dan ook geconfronteerd met turbulente ontwikkelingen.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: Shanna
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 9789022505854
Ebook: 9789460237096
Uitgever: Boekerij
Voor altijd in mijn hart
Raven Seabern, een grote zwartharige Schot met indringende blauwe ogen, is een afgezant van koning David van Schotland, en totaal anders dan alle mannen die de beeldschone Abrielle ooit heeft ontmoet. Vol overgave danst ze in zijn armen tijdens een koninklijk banket.

Helaas kan hun liefde nooit werkelijkheid worden, want Abrielle is verloofd met een monster. Of zal het vuur dat die nacht in hun harten ontbrandt juist hoger oplaaien?
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: Everlasting
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789044322576
Uitgever: The House of Books
Voor eeuwig in jouw armen
Rusland 1620. In een wereld van pracht en praal vechten de beeldschone Russische gravin Synnovea Zenkovna en de Engelse avonturier Tyrone Rycroft tegen hun ontembare hartstocht. De dappere kolonel zet zijn leven op het spel om de eigenzinnige edelvrouw uit handen van struikrovers te redden.

Maar de lieftallige Synnovea beloont zijn moed met verraad: zij verstrikt hem in een zijden web van verleiding om aan een huwelijk met een stokoude vorst te ontsnappen. En Tyrone, volledig in de ban van Synnovea's charmes, loopt met open ogen in de val die zijn vurige verleidster voor hem heeft opgezet.

Als Tyrone de waarheid ontdekt, is hij verbitterd tot in het diepst van zijn ziel. Woedend zweert hij niets meer met Synnovea te maken te willen hebben. Maar tot Tyrones grote ergernis dwingt de tsaar hem de mooie Synnovea tot zijn wettige echtgenote te nemen.

En Synnovea, gevangen in het vuur van ongekende hartstocht dat Tyrone in haar heeft opgewekt, is radeloos. Radeloos omdat ze beseft dat ze in haar eigen val is gelopen en de liefde van de minnaar uit haar dromen heeft verspeeld.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: Forever in your embrace
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789022517116
Ebook: 9789460237072
Uitgever: Boekerij

De BirminghamsWaarheen de storm ons voert
Omstreeks het jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich de meeslepende romance tussen Heather Simmons en kapitein Brandon Birmingham.

Het 18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij wordt als een soort Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet kan verhullen. Op zekere dag neemt een zich zeer vriendelijk voordoende oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs. Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat minder eerbaar.

Bij zijn pogingen Heather aan te randen, verdedigt het meisje zich met een mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt in paniek en rent blindelings de straat op. Daar passeren juist een paar matrozen op zoek naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein, Brandon Birmingham. De ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden als liefde op het eerste gezicht. Integendeel! Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen, die echter niet wordt uitgesproken.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: The flame and the flower
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789010027320
Ebook: 9789460237126
Uitgever: Boekerij
De storm in haar hart
South Carolina, 1803. Haar huwelijk met de knappe Jeff Birmingham is het begin van een nieuwe periode in het leven van Raelynn Barrett. In de warme, sterke omarming van Jeff heeft de Engelse Raelynn het verdriet om haar familie achter zich kunnen laten.

Maar haar geluk wordt verstoord wanneer ze roddels hoort over haar echtgenoot. De onweerstaanbare Jeff zou een meisje zwanger hebben gemaakt en geweigerd hebben het kind te erkennen. Jeff ontkent in alle toonaarden, maar Raelynn weet niet meer of ze haar man nog wel kan vertrouwen.

Juist als hun ongeremde passie weer oplaait, ziet de zwangere Raelynn haar echtgenoot over het dode lichaam van het meisje gebogen staan, met het moordwapen in zijn hand.

Jeff is de wanhoop nabij. Hij weet dat hij onschuldig is en zet alles op alles om zijn grote liefde terug te winnen. Maar inmiddels is hij niet de enige die zijn zinnen op de betoverende Raelynn heeft gezet.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: A season beyond a kiss
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789051084351
Uitgever: The House of Books
Het eeuwige vuur
Londen 1825. Als haar dierbare voogd onverwachts sterft, wordt Cerynise Kendall door de zoon des huizes Alistair op straat gezet. Aangeslagen en berooid besluit de jonge Cerynise terug te keren naar haar geboorteland Amerika. Tot haar grote opluchting blijkt in de haven het schip te liggen van een oude jeugdvriend, kapitein Beauregard Birmingham. Cerynise beseft dat hij de enige is die haar toekomst aan de andere kant van de oceaan kan veiligstellen en klampt zich aan hem vast.

Beauregard is niet blij met zijn onvoorziene gast, die bovendien geen rooie cent heeft. Maar hij moet toegeven dat hij zeer gecharmeerd is van deze sensuele, mooie vrouw. Onder zijn stoere, harder uiterlijk, klopt een hart zo groot en wild als de Atlantische Oceaan.

Als Alistair - om persoonlijk bejag - Cerynise komt opeisen en dreigt het schip niet uit te laten varen als hij haar niet meekrijgt, kan Beau maar één ding doen: hij biedt Cerynise een huwelijk aan.

Maar nóg wordt het geen rustige overtocht. Ziedende stormen teisteren het schip en de woedende Alistair weet niet van wijken. Maar bovenal is Cerynise ervan overtuigd dat Beau's oneindige liefde voor de zee geen ruimte laat voor vurige, passionele hartstocht.
Schrijver: Kathleen Woodiwiss
Oorspronkelijke titel: The elusive flame
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789022526699
Ebook: 9789460237119
Uitgever: Boekerij