Boekenplank:
Kies

Boeken van David Zindell

Meer over David Zindell

Genre: Fantasy / SF

Website: https://www.davidzindell.com/

Overzicht

  • Nimmermeer - Neverness

De Ea cyclus

  1. Het Negende Koninkrijk - The Lightstone: Ninth Kingdom
  2. Het zilveren zwaard - The Lightstone: silver sword
  3. Heer der Leugens - Lord of lies
Overzicht

gedetailleerd overzicht

Overzicht

Nimmermeer
Nimmermeer is de Onwerkelijke stad, de stad van Pijn, de Lichtstad, drieduizend jaar geleden gesticht op een ijzige planeet in de kookpunt van de ingedikte ruimte. In deze stad staat de Orde der Piloten, die met wiskunde en logica de sterrenroutes door het Veelal in kaart brengt in hoog aanzien. Juist als het voortbestaan van Nimmermeer wordt bedreigd, keert na jaren van onderzoek de piloot-overste terug uit de galactische kern. Hij draagt een boodschap bij zich van de mythische Ieldra die ooit de Melkweg hebben ingezaaid met hun DNA om intelligent leven te wekken. De boodschap luidt dat er nog hoop is voor de mens...
Schrijver: David Zindell
Oorspronkelijke titel: Neverness
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-4653-8
Uitgever: Meulenhoff

De Ea cyclus

Het Negende Koninkrijk
Oorlog en chaos heersen op het eilandcontinent Ea. Morjin, de Gevallen Engel, is op zoek naar de Lichtsteen om daarmee zijn meester, de Aartsengel Angra Mainyu, te bevrijden. Als hem dat lukt, is alle hoop voor Ea verloren. Op de schouders van Valashu Elahad, de jongste zoon van de koning van Mesh, rust het lot van zijn wereld. Deze Valari-krijger is anders dan zijn landgenoten een vredelievend man. Het is niet het enige dat Val anders maakt: hij is gezegend - of vervloekt - met de gave om in de harten van anderen te kijken en hun diepste emoties te ervaren. Wanneer de jonge krijger een visioen krijgt over de Lichtsteen trekt hij erop uit om deze verloren gewaande graal te vinden. Met een aantal trouwe vrienden onderneemt hij een gevaarlijke en onzekere reis dwars door het hart van de duisternis. Zijn taak wordt bemoeilijkt doordat Morjin hem nauwlettend in de gaten houdt...
Schrijver: David Zindell
Oorspronkelijke titel: The Lightstone: Ninth Kingdom
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-245-3781-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het zilveren zwaard
Op de schouders van prins Valashu Elahad rust het lot van zijn wereld. Anders dan zijn landgenoten is hij een man van vrede. Het is niet het enige dat hem anders maakt: hij is gezegend - of vervloekt - met de gave om in de harten van anderen te kijken en hun diepste emoties te ervaren. Val en zijn vrienden zoeken een legendarische graal om de vrede te doen terugkeren. Maar ook de gevreesde Morjin jaagt op deze Lichtsteen en hij ontziet niets en niemand. Met het magische zwaard Alkaladur weet Val telkens tijd te winnen. Maar hoe lang kan het duren voordat de Lichtsteen in handen valt van de vijand?
Schrijver: David Zindell
Oorspronkelijke titel: The Lightstone: silver sword
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-245-4544-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Heer der Leugens
De Hemelse Bokaal is gestolen uit de hal van Morjin de Leugenaar, de Grote Rode Draak in hoogsteigen persoon, door Valashu Elahad, ridder van de Valari en de zevende zoon van de koning van Mesh. Als Hoeder van de Lichtsteen is het de taak van Valashu op zoek te gaan naar de Ene, de Maitreya, de enige die de geheimen van de Lichtsteen kan openbaren. Daarbij gaat hij voorbij aan de stemmen die stellig beweren dat hij, Valashu, in werkelijkheid de Ene is - Valashu zelf is wel de laatste die daarvan overtuigd is. Zijn belangrijkste zorg is te voorkomen dat de man die zich aan hem zal voorstellen als de Verlichte, zich zal transformeren tot een nieuwe Rode Draak, want die zal nog machtiger en verschrikkelijker zijn dan zijn voorganger.
Schrijver: David Zindell
Oorspronkelijke titel: Lord of lies
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-245-3791-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff