Boekenplank:
Kies

Boeken van David Zindell

Meer over David Zindell

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1952

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: David Zindell


Overzicht

  • Nimmermeer - Neverness

De Ea cyclus

  1. Het Negende Koninkrijk - The Lightstone: Ninth Kingdom
  2. Het zilveren zwaard - The Lightstone: the silver sword
  3. Heer der Leugens - Lord of lies
Overzicht

gedetailleerd overzicht

OverzichtNimmermeer
Nimmermeer is de Onwerkelijke stad, de stad van Pijn, de Lichtstad, drieduizend jaar geleden gesticht op een ijzige planeet in het kookpunt van de ingedikte ruimte. In deze stad staat de Orde der Piloten, die met wiskunde en logica de sterrenroutes door het Veelal in kaart brengt in hoog aanzien.

Juist als het voortbestaan van Nimmermeer wordt bedreigd, keert na jaren van onderzoek de piloot-overste terug uit de galactische kern. Hij draagt een boodschap bij zich van de mythische Ieldra die ooit de Melkweg hebben ingezaaid met hun DNA om intelligent leven te wekken. De boodschap luidt dat er nog hoop is voor de mens, mits hij de geheimen van het leven ontraadselt, die in zijn eigen leven besloten liggen. Het vinden van die geheimen, de eerste Edda's, is belangrijker dan ooit nu de beschaafde werelden worden bedreigd door de Vild, een epidemie van spontaan exploderende sterren.

Het is de onstuimige jongeling Mallory Ringess die, amper tot piloot gewijd, zweert op zoek te gaan naar de geheimen van de Ieldra, en daartoe zelfs bereid is door te dringen tot het Digitale Bewustwezen, een gigantische ruimte-intelligentie. Van het welslagen van zijn onderneming hangt veel, zo niet alles af. Intussen komt de dreiging van de Vild steeds dichterbij en het is maar de vraag of Mallory Ringess op tijd zal zijn...
Schrijver: David Zindell
Oorspronkelijke titel: Neverness
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789029046534
Uitgever: Meulenhoff

De Ea cyclusHet Negende Koninkrijk
Oorlog en chaos heersen op het eilandcontinent Ea. Morjin, de Gevallen Engel, is op zoek naar de Lichtsteen om daarmee zijn meester, de Aartsengel Angra Mainyu, te bevrijden. Als hem dat lukt, is alle hoop voor Ea verloren.

Op de schouders van Valashu Elahad, de jongste zoon van de koning van Mesh, rust het lot van zijn wereld. Deze Valari-krijger is anders dan zijn landgenoten een vredelievend man. Het is niet het enige dat Val anders maakt: hij is gezegend - of vervloekt - met de gave om in de harten van anderen te kijken en hun diepste emoties te ervaren.

Val en zijn vrienden zoeken de Lichtsteen maar zij zijn niet de enigen. Morjin ontziet niets en niemand bij zijn jacht op de graal. Met het magische zwaard Alksladur is Val hem echter keer op keer te slim af. Maar Morjin is vasthoudend: Val en zijn vrienden moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de Lichtsteen in handen valt van de Heer der Leugens.
Schrijver: David Zindell
Oorspronkelijke titel: The Lightstone: Ninth Kingdom
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789024537815
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het zilveren zwaard
Oorlog en chaos heersen op het eilandcontinent Ea. Morjin, de Gevallen Engel, is op zoek naar de Lichtsteen om daarmee zijn meester, de Aartsengel Angra Mainyu, te bevrijden. Als hem dat lukt, is alle hoop voor Ea verloren.

Op de schouders van Valashu Elahad, de jongste zoon van de koning van Mesh, rust het lot van zijn wereld. Deze Valari-krijger is anders dan zijn landgenoten een vredelievend man. Het is niet het enige dat Val anders maakt: hij is gezegend - of vervloekt - met de gave om in de harten van anderen te kijken en hun diepste emoties te ervaren.

Wanneer de jonge krijger een visioen krijgt over de Lichtsteen trekt hij erop uit om deze verloren gewaande graal te vinden. Met een aantal trouwe vrienden onderneemt hij een gevaarlijke en onzekere reis dwars door het hart van de duisternis. Zijn taak wordt bemoeilijkt doordat Morjin hem nauwlettend in de gaten houdt...
Schrijver: David Zindell
Oorspronkelijke titel: The Lightstone: the silver sword
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789024545445
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Heer der Leugens
Het derde boek in de EA Cyclus verhaalt van de snelle en verschrikkelijke wraak van de Gevallen Engel op Valashu Elahad...

De Hemelse Bokaal is gestolen uit de hal van Morjin de Leugenaar, de Grote Rode Draak in hoogsteigen persoon, door Valashu Elahad, ridder van de Valari en de zevende zoon van de koning van Mesh. Als Hoeder van de Lichtsteen is het de taak van Valashu op zoek te gaan naar de Ene, de Maitreya, de enige die de geheimen van de Lichtsteen kan openbaren.

Daarbij gaat hij voorbij aan de stemmen die stellig beweren dat hij, Valashu, in werkelijkheid de Ene is - Valashu zelf is wel de laatste die daarvan overtuigd is. Zijn belangrijkste zorg is te voorkomen dat de man die zich aan hem zal voorstellen als de Verlichte, zich zal transformeren tot een nieuwe Rode Draak, want die zal nog machtiger en verschrikkelijker zijn dan zijn voorganger.
Schrijver: David Zindell
Oorspronkelijke titel: Lord of lies
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789024537914
Uitgever: Luitingh-Sijthoff