Boekenplank:
Kies

Boeken van David Aaron

Meer over David Aaron

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1938

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

Alarmfase Rood
Alarmfase Rood treedt in wanneer de Veiligheidsraad een nucleaire aanval op de Verenigde Staten of een van hun bondgenoten verwacht. JS P/81N - Handleiding & procedures voor personeel van nucleaire instellingen.

Eén van de bindende regels die de Amerikaanse legertop heeft uitgevaardigd luidt: kernwapens moeten altijd bewaakt worden door minimaal twee personen. Onder geen enkele voorwaarde mag van deze stelregel worden afgeweken.

Wanneer Terry Culver een topgeheime militaire inlichtingenklus in Tsjecho-Slowakije verprutst, wordt hij door de legerleiding gedegradeerd tot bewaker van een kernwapendepot in West-Duitsland. Culver voelt zich vernederd, neerslachtig, maar bovenal razend.

Dan krijgt het Witte Huis een anoniem telefoontje met de mededeling dat er een Amerikaans kernwapen is gestolen. De president neemt het dreigement serieus, maar hij is niet bij machte het bureaucratische staatsapparaat tot actie aan te zetten.

De gepensioneerde superagent Sean Gordon wordt op de zaak gezet. Aan hem de onmogelijke taak de daders en het wapen onschadelijk te maken. Onderwijl treedt Alarmfase Rood in...
Schrijver: David Aaron
Oorspronkelijke titel: State scarlet
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789022507414
Uitgever: Boekerij