Boekenplank:
Kies

Boeken van Peter Ackroyd


Overzicht

 • Chatterton - Chatterton
 • De Plato-geschriften - The Plato papers
 • De val van Troje - The fall of Troy
 • Hawksmoor - Hawksmoor
 • Het laatste testament van Oscar Wilde - The last testament of Oscar Wilde
 • Het proces tegen Elizabeth Cree - Dan Leno and the Limehouse Golem
 • Mary Lamb - The Lambs of London
 • Miltons vlucht naar Amerika - Milton in America
 • Nacht over Clerkenwell - The Clerkenwell tales
 • Zonsopgang - First light

Reizen door de tijd (jeugdserie)

 1. Het ontstaan van de aarde - The beginning
 2. De weg naar het heelal - Escape from Earth
 3. De Maya's, Inca's en Azteken - Cities of blood
 4. Rijk van de farao's - Kingdom of the dead
 5. Het oude Griekenland - Ancient Greece
 6. Het oude Rome - Ancient Rome

Non-Fictie

 • Alfred Hitchcock - Alfred Hitchcock
 • Edgar Allan Poe, de biografie - Poe, a life cut short
 • Shakespeare, de biografie - Shakespeare, the biography
 • Thomas More - The life of Thomas More

gedetailleerd overzicht

OverzichtChatterton
Chatterton getuigt evenals zijn eerdere boeken van Ackroyds geobsedeerdheid door de werkelijkheid van de nabootsing en de fictie van de geschiedenis.
Ackroyd mengt plaatsen en tijden op verbluffende wijze; zijn thema, dat van de waarheid en leugen, authenticiteit en bedrog, orginaliteit en plagiaat, vermenigvuldigt hij met soevereine middelen, waardoor een zowel raadselachtige als verhelderende, spannende zowel als humoristische roman is ontstaan.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Chatterton
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-290-3933-7
Uitgever: Meulenhoff/Kritak
De Plato-geschriften
Londen, eind vierde millennium. Plato, de verteller, roept de burgers regelmatig bijeen om hen over de oude geschiedenis van de stad te onderwijzen. Hij verhaalt met name over het ongelukkige tijdperk van Moldewerp, 1500-2300 na Christus. Hij weidt graag uit over het humoristische werk On the Origin of Species, geschreven door ene Charles Dickens, vertelt over een zekere Einstein die een volstrekt onhoudbare natuurkundige theorie propageerde, en roept veel hilariteit op met zijn verhalen over Sigmund Freud - uitgesproken als Fraud - die het publiek in obscure achterafzaaltjes kostelijk moet hebben vermaakt met allerlei idiote lezingen over seksualiteit.
Maar wanneer Plato zijn publiek ervan probeert te overtuigen dat het beeld dat zij van hun wereld hebben een idee-fixe is, komt iedereen tegen hem in opstand.
Met De Plato-geschriften bewijst Peter Ackroyd zich opnieuw als een romancier die met speels gemak heden en verleden vervlecht tot een fascinerend en spannend verhaal. Het boek houdt ons een spiegel voor van onze eigen tijd.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: The Plato papers
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-5501-620-9
Uitgever: BZZTôH
De val van Troje
Sophia Chrysanthis is begin twintig als de beroemde, veel oudere Duitse archeoloog Heinrich Obermann haar een aanzoek doet: hij zoekt een Griekse bruid die Homerus kan lezen. Niet lang daarna ligt Sophia op haar knieën aarde weg te ruimen in Hissarlik in Turkije, op de plek waar volgens haar man Troje begraven ligt.
Onervaren als ze is, wordt het verleden een steeds groter raadsel voor Sophia; niet alleen het verre verleden dat Obermann zo graag met haar deelt, maar ook zijn eigen, recente verleden, dat hij níet met haar wil delen. Maar Sophia is een snelle leerling.
Ackroyd weet op weergaloze wijze de sfeer van de tijd en de plaats op te roepen. De val van Troje, dat deels berust op ware gebeurtenissen, is een fascinerende roman over wetenschap en kunst, waarheid en leugen, echt en namaak, over het maken van fouten en de verleiding die te verbergen.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: The fall of Troy
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-290-7902-0
Uitgever: Meulenhoff
Hawksmoor
Nicholas Dyer is architect en aanhanger van een eeuwenoude, occulte leer. Midden in het tijdperk van de Verlichting, vlak na de Grote Brand, krijgt uitgerekend hij de opdracht om in Londen zeven nieuwe parochiekerken te bouwen.
Nicholas Hawksmoor is een twintigste-eeuwse detective van Scotland Yard, die via deductie, logica en met behulp van de wetenschap een serie vreemde moorden tracht op te lossen die allemaal plaatsvonden in en rond een aantal kerken...
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Hawksmoor
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-290-2705-3
Uitgever: Kritak/Meulenhoff
Het laatste testament van Oscar Wilde
Met Het laatste testament van Oscar Wilde heeft Peter Ackroyd beschreven wat Oscar Wilde niet heeft geschreven: het dagboek van de laatste vier, armoedige en eenzame maanden van zijn leven.
Dit dagboek handelt niet zozeer over de gebeurtenissen van die laatste maanden in Parijs, als wel over alles wat daaraan vooraf ging. Vanaf zijn Ierse jeugd tot zijn leven als gevierde, door schandalen omfluisterde societyfiguur. Het beschrijft zijn val, zijn smartelijke, maar inzicht verschaffende gevangenisstraf en zijn eenzaam en contemplatief leven daarna.
Peter Ackroyd heeft méér dan een intelligente parodie geschreven, méér dan een werk van historische fictie. Hij heeft de bekende feiten over Oscar Wilde genomen en die getransformeerd in een scherp, 'authentiek' portret van de schrijver.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: The last testament of Oscar Wilde
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-6303-166-1
Uitgever: Kritak


Het proces tegen Elizabeth Cree
Op 10 september 1880 wordt nabij Limehouse Reach, midden in de Joodse wijk van Londen, een bloedige moord gepleegd. Binnen enkele weken volgen er nog enkele moorden. De seriemoordenaar verwerft zich een bijnaam: 'De golem van Limehouse'. Deze golem, het joodse woord voor 'ding zonder vorm' of 'kunstmatig wezen', stelt de politie aanvankelijk voor een raadsel.
De verdenking valt onder andere op de theaterartiest Dan Leno. Rond dezelfde tijd wordt de welgestelde John Cree vermoord door zijn echtgenote Elizabeth, die vroeger optrad in Dan Leno's theatergezelschap. Vanaf dat moment stoppen de moorden nabij Limehouse Reach. Zal tijdens het proces tegen Elizabeth Cree de waarheid naar boven komen?
Intussen krijgt de lezer inzage in de dagboeken die John Cree bijhield. Cree's dagboeken beginnen met de onheilspellende woorden: 'Het was een prachtige heldere ochtend en ik kon voelen dat er een moord in de lucht hing'. Werpen de dagboeken een nieuw licht in de zaak?
In Het proces tegen Elizabeth Cree schetst Peter Ackroyd niet alleen een schitterend beeld van het Victoriaanse Londen, maar ook van de menselijke geest in al zijn gruwelijke gedaanten...
* Dit boek is in het Engels ook uitgebracht onder de titels The trial of Elizabeth Cree en The Limehouse Golem.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Dan Leno and the Limehouse Golem
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-5501-461-3
Uitgever: BZZTôH
Mary Lamb
Londen, eind achttiende eeuw. Mary Lamb voelt zich opgesloten in haar ouderlijk huis: met een vader die zijn verstand in rap tempo verliest en een moeder die haar nauwlettend in de gaten houdt. Het is dan ook niet verrassend dat Mary valt voor William Ireland, de zeventienjarige zoon van een antiquarisch boekhandelaar, van wie haar broer Charles een boek heeft aangeschaft. Geen gewoon boek: ooit behoorde het toe aan William Shakespeare zelf. William Ireland blijkt de hand te hebben gelegd op de nalatenschap die een ware schat aan niet-gepubliceerde manuscripten van Shakespeare bevat.
Ackroyd roept op meesterlijke wijze een wereld op van geleerden, acteurs en theatermanagers; een wereld waarin een inventieve zoon zich door niets laat tegenhouden om zijn vader te imponeren, en niemand weet wat hij moet geloven. Mary Lamb is een ingenieuze, levendige roman over bedrog en verraad, die de lezer tot het eind in onzekerheid laat.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: The Lambs of London
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-290-7566-X
Uitgever: Meulenhoff
Miltons vlucht naar Amerika
Engeland, 1660. Karel II bestijgt de troon en herneemt de macht, die Oliver Cromwell en de Puriteinen zijn vader ontnamen. Cromwell vlucht naar Frankrijk en ook zijn secretaris, de blinde dichter en pamflettist John Milton, moet vrezen voor zijn leven. Hij wacht een mogelijke rechtszaak niet af, maar vlucht naar Amerika om zich te voegen bij zijn geestverwanten in de koloniën.
Het schip vergaat, maar Milton overleeft en strandt op een desolate plek. Met andere schipbreukelingen trekt hij door de ruige Amerikaanse wildernis en sticht een eigen Puriteinse gemeenschap, New Milton.
Alles verloopt gunstig tot hij in aanraking komt met Ralph Kempis, een kolonist die een rooms-katholieke gemeenschap vestigt vlak bij de zijne. De confrontatie van Miltons utopieën met de realiteit loopt uit op een catastrofe.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Milton in America
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-5501-526-1
Uitgever: BZZTôH
Nacht over Clerkenwell
We schrijven 1399. In de nadagen van koning Richard II wordt in Londen de angst voor een aanstaande Apocalyps gevoed door de toenemende bandeloosheid in de stad.
Clarice, een non uit het klooster in Clerkenwell, wordt geteisterd door profetische dromen over een naderend onheil. Als onwettig kind is ze haar hele leven weggemoffeld in het ondergrondse gangenstelsel dat het nonnen- en monnikenklooster met elkaar verbindt. Maar zijn haar lugubere toekomstvisioenen wel te vertrouwen?
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: The Clerkenwell tales
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-290-7446-9
Uitgever: Meulenhoff
Zonsopgang
In een observatorium op de heide in Devon slaat astronoom Damian Fall de sterren gade. Hij kijkt naar Aldebaran, een ster die vuurrood licht geeft en die de laatste tijd steeds dichterbij lijkt te komen. Ook overdag zien in dezelfde omgeving mensen met spanning de toekomst tegemoet. Een pas ontdekte tumulus, een eeuwenoude grafheuvel, zal door archeologen worden afgegraven.
Mark Clare, hun leider, is vol enthousiasme en gefascineerd door wat er in het binnenste van de tumulus zal worden aangetroffen. Zijn vrouw, de depressieve Kathleen, hoopt op een kind; de diverse archeologische medewerkers hebben ieder hun eigen toekomstverwachtingen. Mensen zijn op zoek naar hun toekomst èn hun verleden. Er beginnen raadselachtige dingen te gebeuren bij de afgraving. Mensenlevens komen in gevaar.
Naarmate men het binnenste van de grafheuvel nadert en Aldebaran dichterbij komt, wordt steeds duidelijker dat de archeologen ongewenste indringers zijn in een historisch landschap waarmee de oorspronkelijke bewoners al sinds eeuwen zijn versmolten.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: First light
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-204-2454-8
Uitgever: Veen

Reizen door de tijd (jeugdserie)Het ontstaan van de aarde
Ooit werd de wereld geteisterd door enorme hitte en vallende meteorieten en liepen er enorme knaagdieren rond en meterslange schorpioenen. Tot uit dit natuurgeweld en deze chaos uiteindelijk de eerste mens voortkwam. Die wereld wordt in dit boek tot leven gewekt. Durf jij de terugreis aan door deze duistere tijden... helemaal tot aan het begin?
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: The beginning
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-459-0054-8
Uitgever: Memphis Belle
De weg naar het heelal
Amper 60 jaar na zijn voorzichtige verovering van het luchtruim stuurde zijn grenzeloze nieuwsgierigheid de mens de ruimte in. Maar wat hebben we ontdekt? Wat zullen we verder nog onderzoeken? De antwoorden vind je niet alleen 'daarboven', maar ook hier. Maak je klaar voor de lancering... het aftellen voor je reis door de ruimte is begonnen...
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Escape from Earth
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-459-0078-5
Uitgever: Memphis Belle
De Maya's, Inca's en Azteken
Lang geleden ontstonden oude beschavingen die bloeiden, ten onder gingen en weer opkwamen. Wie waren deze mensen - de Maya's, de Inca's en de Azteken? Hoe leefden ze? Hoe zagen hun verbazingwekkende monumenten er echt uit? En welke verschrikkelijke geheimen verborg hun religie? Vergezel Peter Ackroyd op een ongelooflijke reis naar een tijd en plaats die je verbeelding overtreffen.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Cities of blood
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-459-0114-5
Uitgever: Memphis Belle
Rijk van de farao's
Ga op reis door de tijd en langs de Nijl om getuige te zijn van een glorierijke beschaving die drieduizend jaar voor Christus begon. Ontmoet een volk waarvan de goddelijke heersers epische oorlogen ondernamen, spectaculaire graftombes voor het hiernamaals bouwden en een erfenis van spreuken, geheimen en gouden wonderen achterlieten...
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Kingdom of the dead
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-459-0115-3
Uitgever: Memphis Belle
Het oude Griekenland
De legers ontmoeten elkaar op de vlakte van Marathon. Later werd verteld dat je de geesten van vechtende mannen nog steeds kon horen.
Het oude Griekenland was een land van helden, goden, krijgers en denkers. Maar het had ook een duistere kant - een onderwereld vol mythische dieren, of een paleis waar de gevreesde minotaurus zich schuilhield in de schaduwen van een labyrint waaruit niet te ontsnappen viel.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Ancient Greece
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-5159-664-2
Uitgever: Memphis Belle


Het oude Rome
Toen Caesar de senaat binnenkwam, omringden de samenzweerders hem alsof ze hem wilden begroeten, maar ze hielden dolken verborgen onder hun toga's.
Wees getuige van de macht, de overwinningen en de wrede heerschappij van het grootste rijk van de Oude Wereld. Een plek waar machtige keizers aanbeden werden als goden, en waar gladiatoren vochten tot de dood in de meest gewelddadige 'spelen' ooit.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Ancient Rome
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-5159-665-0
Uitgever: Memphis Belle

Non-FictieAlfred Hitchcock
Alfred Hitchcock was een vreemd kind. Hij was dik en eenzaam, ging gebukt onder angsten en brandde van ambitie. Zijn kindertijd rook naar de vis uit de winkel van zijn vader. Bang om uit zijn slaapkamer te komen droomde hij over reizen terwijl hij in treinboekjes bladerde, en hij bedacht een complete trip door Europa. Hoe groeide deze angstige jongen uit tot een van de grootste filmregisseurs ooit?

Peter Ackroyd kruipt in de huid van de man die alles probeerde te beheersen maar daar in zijn eigen leven nauwelijks in slaagde, en laat zien wat er schuilging achter de films.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Alfred Hitchcock
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789021400792
Uitgever: Querido
Edgar Allan Poe, de biografie
Op 3 oktober 1849 werd Edgar Allan Poe, de grootste schrijver die Amerika ooit kende, meer dood dan levend bij een dokter gebracht. Hij stierf enkele dagen later, vermoeid, verward en lijdend aan een delirium. Hoe hij in Baltimore was beland, wat hij daar heeft gedaan en hoe hij in deze toestand terecht was gekomen, is nooit opgehelderd. Het enige wat bekend is, is dat hij zes dagen eerder de boot vanuit Boston had genomen.
Dit mysterie past perfect bij een leven dat gevuld was met ongeluk, dronkenschap en mislukkingen, en had zo uit zijn eigen werk kunnen komen, dat nog steeds over de hele wereld wordt gelezen. Wie was Edgar Allan Poe? Hoe kwam hij aan gedichten als 'De Raaf' en verhalen als 'Het verraderlijke hart' en 'De ondergang van het Huis Usher'?
Peter Ackroyd, schrijver en vermaard biograaf, dook in Poe's leven en schreef een biografie die leest als een roman, als een literaire thriller, als een psychologisch horrorverhaal zoals Edgar Allan Poe ze zelf schreef.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Poe, a life cut short
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-79770-02-1
Uitgever: Karaat
Shakespeare, de biografie
Over de toneelschrijver, dichter en acteur William Shakespeare (1564-1616) zijn duizenden boeken geschreven, maar nog steeds weet niemand wie hij was. Peter Ackroyd heeft de uitdaging aangenomen en schreef de definitieve Shakespeare-biografie. Ackroyds Shakespeare is een man die zich afzijdig houdt, geen partij kiest, zich terugtrekt tot hij bijna onzichtbaar wordt.
Ackroyd beperkt zich niet tot de feiten die over Shakespeare bekend zijn, maar plaatst hem in de context van de wereld waarin hij leefde. Hij beschrijft Stratford, het geboortedorp met zijn velden vol wilde bloemen, de theaterwereld in Londen, beroemde tijdgenoten als Christopher Marlowe en de vaak onverwachte invloeden op Shakespeares toneelstukken.
Ackroyds fenomenale kennis in combinatie met de beeldende, bevlogen stijl van de romanschrijver zorgen ervoor dat de lezer zich direct in Shakespeares omgeving waant: te midden van zijn vrienden, patronen, managers, collega-acteurs en -schrijvers en tussen het Elizabethaanse publiek van zijn tijd.
Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: Shakespeare, the biography
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-290-7668-2
Uitgever: Meulenhoff
Thomas More
Peter Ackroyd beschrijft op onnavolgbare wijze het leven en werk van Thomas More (1478-1535), de patroonheilige van politici en een van de markantste figuren uit de westerse geschiedenis. Deze biografie van More is bovendien een verbluffende evocatie van de woelige zestiende eeuw, die ook voor ons alles heeft veranderd.

More was een complex, veelzijdig en moedig man die in zijn tijd de geesten beroerde en de verbeelding prikkelde. Hij was een kampioen van het humanisme, samen met zijn vriend Erasmus, die De lof der zotheid aan hem opdroeg. Als gezant van de Britse koning Hendrik VIII bezocht hij de Lage Landen. Later werd hij Hendriks rechterhand en strekte zijn politieke invloed zich uit over heel Europa. More, die weinig uren slaap nodig had, was ook geleerde en schrijver. In de beruchte satire Utopia, over de niet-bestaande ideale eilandstaat, leverde hij commentaar op het reilen en zeilen in Europa.

Toen Hendrik VIII wilde scheiden van zijn vrouw Catharina van Aragon, die hem zes dochters had geschonken maar geen zoon, ontstond er een conflict met de paus. Thomas More, een vurige katholiek, weigerde zijn steun aan Hendrik VIII te geven en werd op een zomerdag in 1535 onthoofd. Vier eeuwen later werd hij daarvoor heilig verklaard.

Schrijver: Peter Ackroyd
Oorspronkelijke titel: The life of Thomas More
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789463102490
Uitgever: Polis