Boekenplank:
Kies
  • Home
  • B
  • William Blankenship

Boeken van William Blankenship

Meer over William Blankenship

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1934 / Overleden: 2012

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

  • De terugkeer van Dan Ryan - The Leavenworth irregulars
  • Tiger Ten - Tiger Ten

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe terugkeer van Dan Ryan
'Als je weer weggaat en mij alleen laat, verkoop ik de boomgaard en het huis en ben weg wanneer je terugkomt!' zegt Julie Ryan tegen haar man. Na zijn tijd in Vietnam en in de militaire gevangenis wil zij eindelijk wel eens een normaal leven met hem leiden. Ze houdt van hem, kan de eenzaamheid en de onzekerheid niet meer verdragen en bovendien wordt het werk in de Californische boomgaard haar een beetje teveel.

Maar tien dagen geleden is er ruim een half miljoen dollar verdwenen uit de brandkast van het legerkamp Fort Riley en Dan Ryan is de hoofdschuldige. Niet om het geld heeft hij het gedaan, maar om een rekening te vereffenen met de hoge officieren die zich op allerlei slinkse manieren verrijkten. En dan speciaal de garnizoenscommandant van Fort Riley, generaal-majoor Hanson, die hem destijds in Vietnam om een kleinigheid zijn gevangenisstraf had bezorgd.

Hij weet evenwel niet dat er reeds een proces op gang is gebracht tegen de generaal en diens medeplichtige, sergeant-majoor Joe Moody, in verband met onoorbare praktijken in Vietnam en Amerika. En hij weet niet dat Joe Moody aan het puzzelen is geslagen en tot de slotsom is gekomen dat alleen Dan Ryan met twee anderen de soldijroof heeft kunnen plegen.
Schrijver: William Blankenship
Oorspronkelijke titel: The Leavenworth irregulars
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789022972946
Uitgever: Bruna
Tiger Ten

Birma, Rangoon, zondag 15 februari, 1942. Een gedenkwaardige dag voor Riley Stone, gevechtsvlieger voor de AVO, De groep Amerikaanse vrijwilligers, die reeds vóór Pearl Harbor, in dienst van de Chinese regering, de Japanners bevochten.

Chiang Kai-shek noemt hen 'The Flying Tigers'. Riley Stone is Tiger Ten. Die zondag werden Riley Stone en zijn vriend Earl Carver door de Engelse geheime diensten benadert in verband met de meest waanzinnige opdracht die de Tweede Wereldoorlog heeft gekend.

Riley Stone is geen held, vecht uitsluitend voor het geld en heeft er geen enkele moeite mee die twee feiten openlijk te erkennen.

Als Riley en Earl vernemen dat de Engelse regering een beloning van 1.000.000 pond in het vooruitzicht stelt, als ze erin slagen de opdracht met succes af te ronden, nemen ze een besluit...

Drie Birmanen, leden van de Kachinstam, zullen hun gidsen zijn. De leider is Maung Dan, een vertrouweling van Mao Tse-tung. Maung Dan Veracht de westerlingen, maar beschouwt op dat moment de Japanners als zijn gevaarlijkste vijanden. In Rangoon wordt hij door de Engelsen gezocht voor moord, maar in verband met deze opdracht verleent men hem gratie.

Dagen vol verschrikkingen en intriges breken aan voor het vijftal. Eerst op de Golf van Martaban en vervolgens in de Birmaanse jungle op door de Japanners bezet gebied.

Op onverwachte wijze spelen twee vrouwen, het sensuele Kachinmeisje Ma Hia en de impulsieve oorlogscorrespondente Ellen Revere, een belangrijke rol, terwijl de roemruchte generaal Shibata, een van de begaafdste en wraakzuchtigste officieren van het Japanse leger, met niet aflaatbare passie, zonder mededogen voor zichzelf en zijn tegenstanders, zijn reusachtige gestalte in de strijd werpt...

En dan... drie dagen later... woensdag 18 februari: opnieuw een onvergetelijke dag voor Tiger Ten...

Schrijver: William Blankenship
Oorspronkelijke titel: Tiger Ten
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789063710118
Uitgever: De Dageraad