Boekenplank:
Kies

Boeken van Anita Brookner

Anita Brookner was schrijfster en historica. Brookner studeerde geschiedenis aan het King's College London en werd later de eerste vrouwelijke 'Slade Professor' (de oudste professorenrang) van de Universiteit van Cambridge. Voor haar werk als historica werd ze onderscheiden met de Orde van het Britse Rijk. Brookner was enig kind, trouwde nooit en verzorgde haar ouders tot op hoge leeftijd.

Meer over Anita Brookner

Genre: Roman

Geboren: 1928 / Overleden: 2016

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • Bedrog - Fraud
 • De leerschool van Lewis Percy - Lewis Percy
 • Een frisse start - A start in life
 • Een gesloten oog - A closed eye
 • Een ongelukkige verbintenis - A misalliance
 • Een voorbeeldige liefde - Providence
 • Een vriendin uit Engeland - A friend from England
 • Familie en vrienden - Family and friends
 • Hotel du Lac - Hotel du Lac
 • Kijk naar mij - Look at me
 • Laatbloeiers - Latecomers
 • Vluchtige levens - Brief lives

Dubbel uitgegeven titels

 • Voorzienigheid - zie Een voorbeeldige liefde
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtBedrog

Beschrijving niet beschikbaar.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: Fraud
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789025401443
Uitgever: Atlas Contact
De leerschool van Lewis Percy

Een geregeld leven, harmonieuze relaties, een rustige werkkring, daartoe is de held van deze geschiedenis, Lewis Percy, opgevoed. Toewijding, hartstochtloze toewijding is het devies dat zijn moeder hem heeft meegegeven en wanneer zij plotseling sterft houdt Lewis in de emotionele chaos van dat moment vast aan dat devies. Hij trouwt de breekbare, timide Tissy en werkt in stilte verder als bibliothecaris.

Maar toch broeit er iets in Lewis: de wil tot de daad, de zucht naar een avontuur, de wens naar een doorbraak. De studie die hij verricht moet niet voor niets leiden tot een boek dat 'De held als archetype' heet...

In De leerschool van Lewis Percy gaat het om de tegenstelling tussen opvoeding en karakter, tussen cultuur en natuur, tussen beheersing en spontaniteit, en Brookner weet al die polen tegen elkaar uit te spelen in haar heldere en overtuigende proza. De synthese aan het eind van het boek is even logisch als verrassend.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: Lewis Percy
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9025468144
Uitgever: Atlas Contact
Een frisse start

Literatuurwetenschapster Ruth Weiss is mooi, intelligent en eenzaam. Ze doet onderzoek naar de heldinnen van Balzac om opgehelderd te krijgen waar het in haar jeugd en in haar volwassenheid mis is gegaan.

Terwijl ze terugdenkt aan haar kindertijd, aan haar vriendschappen en tot mislukken gedoemde affaires vraagt ze zich echter af of er misschien toch nog een kans is op een frisse start in het leven...

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: A start in life
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789493081949
Ebook: 9789493081956
Uitgever: Orlando
Een gesloten oog

Harriëts chique en frivole ouders hebben weinig aandacht voor haar. Ze groeit op zonder veel leiding, in een onschuld die, later, noch door haar vriendschap met Tessa noch door haar huwelijk met Freddie Lytton wordt doorbroken. Freddie, meer een goede kameraad dan een romantische minnaar, staat enigszins afwijzend tegenover Tessa en haar onverantwoordelijke, aantrekkelijke man Jack. Toch zijn ze allemaal onverbrekelijk met elkaar verbonden: uit gewoonte, door hun dochters en door Harriëts sterke maar nooit uitgesproken gevoelens voor Jack.

De vroege dood van Tessa werpt een schel licht op de dingen die Harriët in haar leven mist en op haar terughoudende gedrag en voorzichtigheid. Wanneer Harriët dan uiteindelijk keuzen maakt, moet ze nog erger beproevingen doorstaan en in het reine komen met een tragedie die niemand had kunnen voorzien.

In Een gesloten oog schetst Anita Brookner met de van haar bekende precisie het leven van een gevoelige vrouw.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: A closed eye
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9025469442
Uitgever: Atlas Contact
Een ongelukkige verbintenis

Anita Brookner, de beroemde Engelse schrijfster die veel geprezen wordt om haar vakkundigheid en haar elegante stijl, beschrijft in Een ongelukkige verbintenis op overtuigende wijze de gevoelens van Blanche Vernon, een intelligente, pas gescheiden vrouw.

Diep in haar hart gelooft Blanche dat alles anders zou zijn gelopen als ze wat grilliger en eigenzinniger had durven zijn. Zoals sommige vrouwen de eenzaamheid ontvluchten in drank, snoeperij of winkeldiefstal, zoekt Blanche haar toevlucht tot een flirt met het leven van anderen en het doen van 'goede werken'.

Een ongelukkige verbintenis is het gedenkwaardige portret van een alleenstaande vrouw die het verstand en de middelen heeft om te genieten van het leven, maar geen raad weet met haar vrijheid. De pijnlijk rauwe emoties contrasteren schitterend met de elegante stijl en het inzicht waarvan Brookner ook in Een ongelukkige verbintenis weer getuigt.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: A misalliance
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9025467121
Uitgever: Atlas Contact


Een voorbeeldige liefde

Kitty Maule is half Frans, half Brits, en woont in Londen. Ze weet dat ze zich pas een volwaardig mens zal voelen als ze zich heeft ontdaan van het Franse element in haar en in alle opzichten een echte Engelse is geworden. Het gaat erom de juiste mensen te behagen, dan zal ze veranderen in het magische wezen waar ze van droomt.

Kitty Maule is docente aan een universiteit. In haar colleges behandelt ze Adolphe van Benjamin Constant, een Franse roman uit de vroege romantiek, een verhaal over een mislukte liefde. Dit tragische boek gaat haar leven beheersen, en speelt een belangrijke rol in haar pogingen een geliefde voor zich te winnen.

Deze geestige en ontroerende roman beschrijft het innerlijke conflict van een vrouw die streeft naar verstand en rede, terwijl haar gedrag juist wordt bepaald door een sterke, verdrongen emotionaliteit.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: Providence
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789025468750
Uitgever: Atlas Contact
Een vriendin uit Engeland

Beschrijving momenteel niet beschikbaar.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: A friend from England
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789025467678
Uitgever: Atlas Contact
Familie en vrienden

Familie en vrienden begint met de beschrijving van een groepsfoto waarop Sofka's familie en vrienden staan afgebeeld. We zien haar vier kinderen (twee zoons en twee dochters) in onnatuurlijke, jeugdige poses. Sofka houdt het meest van Frederick en Betty. Frederick heeft de veroverende charme van zijn vader, en alle vrouwen - zijn moeder incluis - vergeven hem maar al te graag zijn leugentjes en bedriegerijtjes. Betty verdient haar moeders goedkeuring omdat ze de fijne kneepjes van het flirten beheerst: in Sofka's ogen de plicht van elke jonge vrouw.

Alfred en Mimi worden door hun moeder wel bemind, maar niet bewonderd. Alfreds deugdzaamheid en oprechtheid zijn hem eerder tot last dan tot vreugde. Hij weet nog niet dat een man die in alles zijn moeder gehoorzaamt, zelden het respect van andere vrouwen wint. Mimi, wier doelbewuste passiviteit een schril contrast vormt met de doelbewuste eigenzinnigheid van Betty, is het soort vrouw dat tegelijk met haar onschuld ook haar schoonheid verliest. In plaats van te vechten tegen de onrechtvaardigheid van het leven, raakt ze als verlamd door haar gemiste kansen.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: Family and friends
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 902546968X
Uitgever: Atlas Contact
Hotel du Lac

Dat Anita Brookners roman Hotel du Lac in 1984 de belangwekkende Man Booker Prize won, veroorzaakte literaire commotie. Want hoe kon juist dit boek, dat door velen werd afgedaan als een 'vrouwenromannetje', zo'n prestigieuze prijs winnen? De vooringenomen snobs hadden ongelijk: in werkelijkheid was Brookner een enorm belezen en begaafd auteur en de faam van Hotel du Lac groeide tot ongekende hoogte. Het is de meest tijdloze roman van de twintigste eeuw.

Hotel du Lac vertelt het verhaal van Edith Hope, intelligent en vol idealen, maar tegelijkertijd eenzaam en in de liefde telkens teleurgesteld. Edith vertrekt naar een afgelegen hotel aan het Meer van Genève om haar leven te overdenken. In deze geïsoleerde setting, omringd door verwende vrouwen en hautaine mannen, zoekt Edith een uitweg in haar vastgelopen bestaan: moet ze haar idealen behouden of zich conformeren aan haar omgeving?

Met Hotel du Lac toont Anita Brookner haar messcherpe inzicht in de menselijke ziel en relaties.

Hotel du Lac - 1986
Regisseur: Giles Foster
Cast: Anna Massey, Denholm Elliott, Googie Withers, e.a.
Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: Hotel du Lac
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789401606493
Ebook: 9789401606707
Uitgever: Xander
Kijk naar mij

Frances Hinton voelt zich eenzaam na de dood van haar moeder. Ze werkt samen met Olivia, net zo'n keurige jongedame, op de bibliotheek van een instituut voor medisch onderzoek. Wanneer de 'kleine wees' opgenomen wordt in de kring van de dokter Nick Fraser en zijn vrouw, lijkt alles beter te gaan. Nick en Alix behoren tot het type mensen tegen wie Frances opkijkt: mooi, intelligent en zorgeloos, en ze wil graag een van hen zijn.

Maar is die vlotte wereld vol gewiekste mensen wel zo ideaal? Frances leert er niet alleen de man kennen van wie ze gaat houden - of speelt zich dat slechts in haar fantasie af? - maar ontmoet er ook nonchalance en grenzeloos egoïsme.

Anita Brookner schetst in Kijk naar mij, een van haar eerste romans, een wereld waarin de mensen verdeeld zijn in twee groepen: zij die succes hebben en zij die bij de succesvollen willen horen maar wie dat nooit zal lukken. Die pijnlijke constatering staat in contrast met de fijne en elegante stijl die we van Anita Brookner kennen.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: Look at me
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9025468055
Uitgever: Atlas Contact


Laatbloeiers

Beschrijving momenteel niet beschikbaar.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: Latecomers
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9025466796
Uitgever: Atlas Contact
Vluchtige levens

Beschrijving momenteel niet beschikbaar.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: Brief lives
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9025468942
Uitgever: Atlas Contact

Dubbel uitgegeven titelsVoorzienigheid

Zie voor de beschrijving van dit boek: Een voorbeeldige liefde.

Schrijver: Anita Brookner
Oorspronkelijke titel: zie Een voorbeeldige liefde
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789025466152
Uitgever: Atlas Contact