Boekenplank:
Kies

Boeken van Samuel Edwards


Overzicht

  • 55 dagen in Peking - 55 days at Peking
  • De naakte Maja - The naked Maja
  • De samenzweerders - The exploiters
  • Operatie Neptunus - Neptune

gedetailleerd overzicht

Overzicht55 dagen in Peking
Peking, 1900. Een handjevol mannen en vrouwen van verschillende nationaliteit verdedigen zich wanhopig tegen een overmacht van fanatieke Chinezen. Deze uitbarsting van vreemdelingenhaat, die de geschiedenis ingaat als de Bokseropstand, wordt geleid door prins Toean en de anti-westerse keizerin Ts'e-si. Op overdonderende wijze, maar ook door middel van slinkse zetten, proberen de belegeraars het kleine groepje westerlingen op de knieën te dwingen. Temidden van vlammen, bloed en pijn ontstaat de warme liefde tussen de onverschrokken majoor Matt Lewis en de 'buitenissige' barones Natalie Natasja Kirilowna, een liefde die van veel kanten wordt bedreigd.
55 Days at Peking - 1963
Regisseur: Nicholas Ray
Cast: Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven, e.a.
Schrijver: Samuel Edwards
Oorspronkelijke titel: 55 days at Peking
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-204-0236-6
Uitgever: Veen
De naakte Maja
Een krachtige, zuiverende wind blies door het achttiende-eeuwse Europa en in bijna elk land noemden de mensen trots hun tijdperk de 'Verlichte Eeuw'. Filosofen, die eens onbekend hadden geleefd en waren gestorven, werden geëerde burgers, aristocraten ontdekten, dat het niet meer voornaam was dom te zijn en de armen schudden de ketenen der slavernij af en deden zich gelden. In de verre Nieuwe Wereld verklaarden de Engelse kolonies aan de Atlantische kust hun onafhankelijkheid van Engeland en stelden, na een lange oorlog, een nieuwe regeringsvorm in, gebaseerd op de beginselen der persoonlijke vrijheid en de gelijkheid van alle burgers. Engeland, dat zijn lessen had geleerd, beknotte de macht van zijn invloedrijke adel en verliet zich, bij de behandeling der staatszaken, meer en meer op de gekozen vertegenwoordigers van het volk. Frankrijk onthoofde zijn koning, de welmenende, doch zwakke Lodewijk XVI en stichtte en republiek. Polen eiste vrijheid en trotseerde de legers van Rusland en Pruisen, die zijn grond bezetten, en in Wenen werden de Habsburgers genoodzaakt meer rechten van zelfbestuur te verlenen aan de Bohemers, Hongaren en Slaven, die door Oostenrijk werden geregeerd...
The Naked Maja - 1959
Regisseur: Henry Koster
Cast: Ava Gardner, Anthony Franciosa, Carlo Rizzo, e.a.
Schrijver: Samuel Edwards
Oorspronkelijke titel: The naked Maja
Eerste uitgave: 1959
Uitgever: Libra Antwerpen
De samenzweerders
In Aboe Bakr aan de Perzische Golf, waar de American-Arabian Petroleum Company rijke olievelden exploiteert, is een nieuwe heerser op de troon gekomen: Sjeik Soeleiman. Een raadselachtige vorst. Alle onderhandelingen over continuering van de oliecontracten schuift hij op de lange baan. Wat voert hij in zijn schild? De AAPCO kan niets bereiken en stuurt tenslotte een gehuurde verkenner naar Aboe Bakr: Turk Kenyon, een door vele gehate maar gewiekste kerel. Onweerstaanbaar voor vrouwen. Uitnemend bekend met de Arabische wereld en de oliebusiness. Turk biedt de sjeik een luxe Rolls Royce aan. En als extra attractie een mooie, blonde vrouw, een zekere Lee, die de vorst enige tijd genoegen moet verschaffen in zijn harem. Als de missie is volbracht, kan Turk rapporteren dat Soeleiman een fanaticus is en een ware sadist. Voor de oliemaatschappij dreigen ernstige gevaren. Op het hoogste niveau worden nu binnen het multinational geheime acties voorbereid, die resulteren in een nieuwe opdracht aan Turk. Deze verenigt zich in Parijs met de weer opgedoken Lee, die geen prostituee blijkt te zijn, maar een expert in zaken van het Midden-Oosten. Het tweetal gaat naar Aboe Bakr en speelt daar hoog spel. Turk werkt een meesterlijk program af. Brutaal en effectief. Door een communistisch complot in Aboe Bakr te verraden, komt hij bij de sjeik in de gratie... De spanningen zijn intussen geen dag en geen uur van de lucht. Als tenslotte duidelijk wordt dat een nationalisatie van de olievelden ophanden is, grijpt de AAPCO naar het laatste middel dat haar van de ondergang kan redden. De president-directeur neemt zelf de beslissing. Het vuile zaakje zal worden uitgevoerd door een man en een vrouw. Híj is bevriend met de sjeik, zíj in zijn haremvertrekken...
Schrijver: Samuel Edwards
Oorspronkelijke titel: The exploiters
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-204-0095-9
Uitgever: Veen
Operatie Neptunus
Bij toeval ontdekt de Amerikaanse marine op de bodem van de Zuid-Chinese zee een gezonken Russische atoomonderzeeër. Een unieke kans om vele geheime Russische gegevens buit te maken! Er wordt een gewaagd plan opgesteld om het schip te lichten; Franklin Richards, scheepsbouwer en multimiljonair, construeert voor deze gewaagde bergingsactie een speciaal uitgerust schip: de Neptunus. Twee van de beste CIA-agenten worden belast met de geheimhouding en de veiligheid van 'operatie Neptunus'. Maar weldra blijkt dat Russische en Chinese agenten op het spoor van de Neptunus zijn gekomen en dat beide partijen gebruik maken van de diensten van de exotische Nancy Wing.
Schrijver: Samuel Edwards
Oorspronkelijke titel: Neptune
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-204-0131-9
Uitgever: Veen