Boekenplank:
Kies
 • Home
 • F
 • Rinus Ferdinandusse

Boeken van Rinus Ferdinandusse


Overzicht

 • Als je nog eens wat weet
 • De zoon van Douwe Trant
 • De zoon van Ouwe Klare
 • Dovemansoren
 • Een hand om in te bijten
 • Een klein vergrootglaasje
 • Gedachten op dinsdagochtend
 • Het rijkste uit het leven van Douwe Trant
 • Neem er eentje van mij
 • Op de barkeeper beschouwd
 • Stukjes in de kraag
 • Tappelings

Rutger Lemming

 1. Naakt over de schutting
 2. Zij droeg die nacht een paars corset
 3. De brede rug van de Nederlandse maagd
 4. En het hoofd werd op de tafel gezet
 5. De bloedkoralen van de bastaard
 6. De haren van de vos

Non-Fictie

 • Als sterren naar de hemel gaan
 • Sigisbert Chrétien Bosch Reitz

gedetailleerd overzicht

OverzichtAls je nog eens wat weet
Notities in en rond het café met twaalf prenten 'over het zuipen en de rampspoed' van Peter Vos.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-295-1598-8
Uitgever: De Arbeiderspers
De zoon van Douwe Trant
Bundeling van onder het pseudoniem Douwe Trant verschenen stukken van Rinus Ferdinandusse.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-295-1307-1
Uitgever: De Arbeiderspers
De zoon van Ouwe Klare
'Ja mensen, zo leidt de drank ons allen op het verkeerde pad. Wie het glas opheft zal door het glas vergaan, en zo is het maar net.' 'Nou, op een gegeven moment is 't hoogste tijd. En hoe 't gegaan is heb ik alleen maar van horen zeggen. Maar 't schijnt dat Joop Tot en Teun mij naar huis hebben gebracht. En die hebben die kist van boven gehaald, beneden voor het raam gezet en mij d'rin gelegd. Deksel open en daar lag ik, een bos bloemen hebben ze op me buik gelegd. En naast de kist hebben ze kaarsen aangestoken en voor het raam een stuk karton en daar stond op: Hier rust de Zoon van Ouwe Klare.' Een van de verhalen uit dat vrolijke, maar soms angstaanjagende schemeruur in een vaderlands café. Genoteerd door Rinus Ferdinandusse, die zo rond het begin van de jaren '70, toen alle dingen nog goed waren, en de bierviltjes nog echt eikenhout bevatten, voor zijn weekblad elke week zijn avonturen in het café vastlegde. Leuke verhalen, drankverhalen, korte opmerkingen, zwaar doorleefde verhalen, maar géén Carmiggelt. Dat zeiden ook alle recensies van De zoon van Ouwe Klare. Kroegverhalen, lachwekkende verhalen maar nèt géén Carmiggelt. Ferdinandusse: 'Soms hoorde ik iemand zo mooi en afgerond een verhaal vertellen dat ik na afloop direct vroeg: heb je dat al aan Carmiggelt verteld? Meestal zeiden ze ja. Waarschijnlijk keek ik teleurgesteld want soms zeiden ze meteen: maar ik kan als 't moet 't ook wel een beetje anders vertellen.' De zoon van Ouwe Klare. Herinneringen aan een tijd toen ons volk nog niet massaal dronk, en men er nog voor naar de kroeg ging om het allemaal uit te leggen.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-214-9499-X
Uitgever: Querido
Dovemansoren
Dovemansoren is het verhaal van een hoofdcommissaris in ruste, die nog steeds door iedereen de Commissaris genoemd wordt. Op een middag vindt een heftige confrontatie met zijn verleden plaats. Een infiltrante 'zijn infiltrante, door hem persoonlijk ingezet' is in nood geraakt. Op dramatische wijze roept zij zijn hulp in en al snel vraagt hij zich af hoe hij ooit zal weten wat er precies gebeurd is, want iedereen die van deze zaak weet, sterft een gewelddadige dood! * Dovemansoren is een uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Maand van het Spannende Boek 2001.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-74336-67-1
Uitgever: CPNB
Een hand om in te bijten
Duk dacht dat hij een normale jongen was, met een normale familie. Hij dacht ook dat hij een goede leerling was op het roemruchte Rubicon Gymnasium aan de Singelvijver. Totdat zijn vader hem op zijn zestiende een jaar van school haalde, om hem te onderrichten in de literatuur: want lezen is 'de kunst' van het leven. In die tijd verliet ook zijn moeder (voorgoed) het ouderlijk huis - en ging er boven wonen, in een penthouse dat haar door God was gewezen. Toen bleek dat hij écht een normale jongen was: uit argwaan luisterde hij het geheim Familieberaad af. Hoorde Duk hoe zijn ooms en tantes wilden reageren op de door zijn grootvader opgelegde Familiestrategie. Toen hij daarna ontdekte door wie de werkster betaald werd, besloot hij op onderzoek te gaan. Zo kwam hij met zijn oudste tante terecht in een motel - en daar al bleek meteen zijn aanleg: voor het Familiegevoel van 'de kunst' van het leven. In twee maanden werd duidelijk waarom hij niet meer naar school terug hoefde.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 90-6005-616-7
Uitgever: Thomas Rap


Een klein vergrootglaasje
Een selectie van eerder in het weekblad Vrij Nederland verschenen café-notities.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-295-1686-0
Uitgever: De Arbeiderspers
Gedachten op dinsdagochtend
Iedere dinsdagochtend leest R. Ferdinandusse, sinds 1969 hoofdredacteur van Vrij Nederland, extra lang de kranten. Hij zit op de zetterij achter zijn tekstverwerker. Om hem heen legt de redactie de laatste hand aan de VN van die week. Ferdinandusse kruist aan, maakt notities, checkt of zijn computer werkt. Dan gebeurt het. Hij steekt een sigaar op, werpt wat feiten in een fijnmazig netje, schudt er een beetje aan, gooit er een paar omhoog en kijkt met bijna geloken ogen (van de rook) hoe ze neervallen. Dan, onverhoeds, slaat hij toe. In één, twee, hoogstens drie zinnen legt hij knoopjes, strikt hij lussen, hecht hij af. Het is méér dan goochelen of toveren, het is illusionisme. Van de allermoeilijkste soort: het publiek kijkt de uitvoerder op de handen en de performer heeft korte mouwen waarin niets te verstoppen valt. Het resultaat zijn de Gedachten op dinsdagochtend, glashelder, van een onontkoombare logica, met vaak een onverwacht aansluipende pointe.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-6169-427-2
Uitgever: De Harmonie
Het rijkste uit het leven van Douwe Trant
Bundeling van onder het pseudoniem Douwe Trant verschenen stukken van Rinus Ferdinandusse.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1969
Uitgever: De Arbeiderspers
Neem er eentje van mij
Kroegen, kasteleins, katers (kleine kelkjes hebben grote katers), frieteters, fantasten en fustforenzen (zij die drinken buiten de buurt waar ze wonen) - dat zou een antwoord kunnen zijn van Rinus Ferdinandusse als u hem over dit boekje zou vragen: 'Waar haal je het vandaan?' Ferdinandusse werd geboren in Goes, Zeeland, op een zaterdagavond om 9 uur; bracht zijn jeugd door in 's-Gravenhage, o.a. op de 1e Christelijke h.b.s. ('Waar ik langer bleef hangen dan ze hoopten'); was twee jaar bij de cavalerie ('Ik had zo'n reputatie als kanonnenpoetser dat het in Moskou bekend was') en verbleef als student een jaar of zes in de Amsterdamse binnenstad ('U weet wel, om de twee straten sta je op de Pilsjesgracht'). Wat hij daar meemaakte en hoorde beschreef hij in de humoristische rubriek 'Notities' in Vrij Nederland, het weekblad waarvan hij momenteel een der redacteuren is. Neem er eentje van mij is een keuze uit deze notities. Een aantal verrukkelijke kroegcartoons van peter Vos tekenen de sfeer waarin ze zich afspelen.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1965
Uitgever: De Arbeiderspers
Op de barkeeper beschouwd
Een bundel korte verhalen met illustraties van Peter Vos.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-209-6793-2
Uitgever: De Arbeiderspers


Stukjes in de kraag
Een verzameling kroeg- en andere verhalen welke reeds eerder in Vrij Nederland verschenen.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-214-9524-4
Uitgever: Querido
Tappelings
Een verzameling stukjes welke reeds eerder in Vrij Nederland zijn verschenen tussen januari 1969 en mei 1970.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1970
Uitgever: De Arbeiderspers

Rutger LemmingNaakt over de schutting
De jaren zestig in Amsterdam. Een vrolijke, maar ook nog zeer fatsoenlijke stad. Pornografie was nog een sinistere misdaad en de privéjournalistiek van Henk van der Meyden een dreigend gevaar. Op een ochtend in Amsterdam ontmoet de nieuwsgierige journalist Rutger Lemming de oude Gerrit, en Gerrit heeft ze met eigen ogen gezien: ze klommen náákt over de schutting. Zo begint zich een complot te ontrollen dat zich niet alleen afspeelt in de lastige hoofdstad, maar ook in het televisiewereldje van die dagen.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-245-1646-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Zij droeg die nacht een paars corset
De tweede keer dat journalist Rutger Lemming Judith zag zei ze: 'Ik denk dat ik iemand ga doodschieten.' De derde keer dat hij haar zag, zat ze in bad en zei: 'Ik heb hem doodgeschoten.' Amsterdam, 1968. Happenings, straatrumoer, geruchten over LSD in het drinkwater. Provo's en aanhang maken zich op om de Tiende Maart, het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg, roerig te vieren. Lemming speurt naar Judiths verdwenen dode - en merkt dat (ook) hij door de BVD wordt geschaduwd. Dat de Tiende Maart meer betekent dan rookbommen, beseft hij als de striptiseuse het paars corset laat zien.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-245-1989-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De brede rug van de Nederlandse maagd
Rutger Lemming, de boeiende en bijna-beroemde sriller-held van Ferdinandusse, krijgt de opdracht een pornografisch manuscript te bewerken. De blote hoofdpersoon uit het manuscript blijkt een vooraanstaand Nederlands politicus. Dan begint een hard en snel verhaal over moord (de aanslag op de oppositieleider), seks, (merkwaardige roze balletten in Wassenaar), humor en satire. Is er in Nederland een staatsgreep mogelijk? Tegen de achtergrond van (studenten)geweld en politieke corruptie ontrolt zich een uiterst humoristische geschiedenis, die haar climax vindt in onze Tweede Kamer.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-295-1660-7
Uitgever: De Arbeiderspers
En het hoofd werd op de tafel gezet
Als u gaat lezen lijkt dit boek van Ferdinandusse een ouderwetse studentikose roman. Misschien ook wel een jongensboek. Nog even verder zou het wel eens de inzet van een Nederlandse 'Gejaagd door de Wind' kunnen zijn... Maar net als zich het panorama ontrolt van een rijke Nederlandse familie, een strenge moeder, een willoze dochter, een merkwaardig huwelijk - dan duikt Rutger Lemming op, de man die met zoveel plezier al zoveel thrillers heeft overleefd. En met hem een helderziende vrouw zonder hoofd. En de willoze moeder blijkt vier dochters te hebben, waarvan er één in het erotisch Amsterdam is ondergedoken. 'Het trotse geslacht' is omringd door een efficiënte lijfwacht, maar ook die kan niet verhinderen dat Rutger Lemming wil weten wat er met het hoofd van de helderziende vrouw gebeurde. En de 14e-eeuwse ballade herhaalt zich: 'Daer werd gehouden een groot banket. Het hoofd werd op de tafel gezet.'
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-295-1607-0
Uitgever: De Arbeiderspers
De bloedkoralen van de bastaard
De Amsterdamse journalist Rutger Lemming komt in levensgevaarlijke situaties wanneer hij een geheimzinnige actiegroep op het spoor komt die in Zeeland terreur uitoefent op de toeristenbranche.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-295-1665-8
Uitgever: De Arbeiderspers


De haren van de vos
Rutger Lemming, research-journalist bij een groot Amsterdams weekblad, wordt plotseling geconfronteerd met de moord op zijn vriend en collega Ark. Ark is een befaamd journalist met een fijne neus voor politieke schandalen en het staat voor Rutger Lemming vast dat Arks nieuwsgierigheid en Arks dood direct met elkaar te maken hebben. Lemming heeft daarna maar één doel: uitzoeken wie Ark vermoord heeft. Zijn speurtocht laat hem kennis maken met de macht die politici achter de schermen kunnen uitoefenen. En tegelijkertijd kan hij een blik werpen in één van de fraaiste doofpotten die onze recente geschiedenis heeft gekend.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-245-1297-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Non-FictieAls sterren naar de hemel gaan
Lang geleden, toen de televisie nog niet bestond, was Hollywood het paradijs. Elke week dromden honderdduizenden Nederlanders naar de bioscoop om te zien hoe de sterren straalden. De jonge Rinus Ferdinandusse moest spijbelen om Greta Garbo voor het eerst te zien lachen. Stiekem een schoolmiddag overslaan om te zien of de kus van Gary Grant en Ingrid Bergman inderdaad één minuut duurde. En of die twee van Jane Russell zo groot waren als ze leken. Die stille liefde bleek blijvend. Later, als journalist bij Vrij Nederland, bleef hij berichten hoe het de sterren later verging. Met dit boek komt een deel van deze filmstukken opnieuw in roulatie.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-6005-515-2
Uitgever: Thomas Rap
Sigisbert Chrétien Bosch Reitz
Boek over de schilder en wereldreiziger Sigisbert Chrétien Bosch Reitz rond 1900; bevat diverse kleurenillustraties, beschrijvingen en een overzicht van tentoonstellingen. Auteurs: Rinus Ferdinandusse en Ann Blokland.
Schrijver: Rinus Ferdinandusse
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-71056-17-1
Uitgever: Six Art Promotion