Boekenplank:
Kies

Boeken van Hannah Green


Overzicht

 • Aan de zelfkant van het leven - The monday voices
 • Bij de sneeuwkoningin - With the snow queen
 • De apostelen van broeder Bisset - Fouder's praise
 • Dubbel leven - Age of consent
 • Een seizoen vol verrukking - A season of delight
 • En Sarah lachte - Rites of passage
 • Geloof is zo broos - High crimes and misdemeanors
 • Goede gaven - Simple gifts
 • Het kleine verschil - Of such small differences
 • Ik heb je nooit een rozentuin beloofd - I never promised you a rose garden
 • Inkeer en uitweg - The far side of victory
 • Met gemengde gevoelens - No reck'ning made
 • Met hand en hart - In this sign
 • Twee Anna's - Summering
 • Wie de koning eert - The king's persons

gedetailleerd overzicht

OverzichtAan de zelfkant van het leven
Aan de zelfkant van het leven beschrijft de gevallen waarmee een Amerikaans bureau voor beroepsrevalidatie te maken krijgt. Het gaat om mensen, die door hun lichamelijke dan wel geestelijke afwijking, buiten de maatschappij staan. Mensen die om welke reden dan ook het rechte spoor niet meer kunnen terugvinden. Ralph Oakland, leider van dit bureau, probeert met bovenmenselijke inspanning deze mensen weer in te passen in deze harde en zakelijke maatschappij. Op treffende wijze vertelt Hannah Green over de twijfels, de soms zinloze pogingen om het bestaan van deze vrijbuiters en underdogs een nieuwe zin te geven. Het geheel is een fragment, een lange en vermoeiende week uit het leven van een maatschappelijk werker. Het aan een stuk door klaar staan voor anderen die het zonder zijn hulp niet redden.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: The monday voices
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-6045-376-X
Uitgever: Hollandia
Bij de sneeuwkoningin
Bij de sneeuwkoningin bevat dertien korte verhalen die tot het beste werk behoren van Hannah Green, en een boeiende, futuristische novelle. In het titelverhaal reist de hoofdpersoon terug in de tijd en 'doet' haar leven 'over', met alle ontroerende en tragische gevolgen van dien. De korte verhalen zijn stuk voor stuk juweeltjes die getuigen van Hannah Greens vermogen haar lezers inzicht te geven in mensen en situaties buiten hun gezichtskring.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: With the snow queen
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-6410-157-4
Uitgever: Hollandia
De apostelen van broeder Bisset
De Apostelen van Broeder Bisset is een Amerikaanse familiekroniek, de beschrijving van het stichten, de opkomst en de ondergang van een godsdienstige sekte, en een beschrijving van het land zelf tijdens de afgelopen vijftig jaar. Tegen een achtergrond van de droge akkers van oostelijk Colorado speelt het verhaal zich voornamelijk af rond Edgar Bisset, een verlegen, zwijgzame jongen die ten tijde van de Zandverstuiving volwassen wordt en dan, te midden van een angstaanjagende verwoesting, een wonderbaarlijk welsprekend geloof ontdekt. Zijn kalm vertrouwen in de toekomst en het goede in het leven inspireert zijn buren en vrienden tot het houden van informele godsdienstige samenkomsten, zogenaamde Lofbijeenkomsten. Hoewel Edgar uitgaat van een voor iedereen hoogst persoonlijke God wordt de sekte die Edgar als zijn grondvester beschouwt steeds dogmatischer. Wanneer deze sekte zich over het land verspreidt neemt Andy, Edgars neef, de taak van beschermer en behoeder van de nieuwe leer op zich. Het is tenslotte Andy's zoon, de jeugdige Edgar, die willens en wetens het geloof verraadt en daarmee de oprechtheid van een godsdienst zonder het begrip kwaad aan de kaak te stelt.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: Fouder's praise
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6045-366-2
Uitgever: Hollandia
Dubbel leven
Daniël Sanborn is een weldoener, een raadselachtig figuur. Hij is chirurg en reist door de derde wereld, om misvormde gezichten te herstellen. Maar op de terugweg naar New York wordt de auto van de aartsbisschop van Malaga waarin de dokter reist, in Spanje vanuit een hinderlaag beschoten. Sanborn en zijn beide assistenten worden gedood. Zouden de kogels, die naar men meende de aartsbisschop hadden moeten doden, wellicht toch voor Sanborn zijn bestemd? En als dat zo was, waarom moest Sanborn dan uit de weg geruimd worden? Terwijl zijn zuster Vivian de raadselachtige leemten in Daniëls leven tracht in te vullen wordt de vraag waarom hij werd vermoord haast klemmender dan de vraag wie zijn moordenaar was. Wie was Daniël Sanborn eigenlijk? Zelfs zijn verleden is een raadsel. Vivian weet slechts dat haar rijke joodse ouders hem als ontheemd kind uit Jeruzalem meebrachten naar Amerika. Daniëls pleegouders hadden de beste bedoelingen en waren goed voor hem, maar hij had niet gevraagd om dit leven en er evenmin mee ingestemd. Zijn biologische moeder - een strijdvaardige vrouw - was eveneens van goede wil, maar ze deed afstand van hem zonder zijn instemming. Zonder instemming was Daniël Sanborn niet in staat lief te hebben. Wat moet een goed mens beginnen als hij niet kan liefhebben? Naarmate Vivian meer te weten komt over haar pleegbroer, neemt haar verwarring toe. Waarom heeft hij het grootste deel van zijn geld nagelaten aan Jack Ripstein, een ordinaire nachtclubartiest? De verwarring neemt nog toe als Ripstein - 'Jack de Ripper' - aanvankelijk beweert Daniël Sanborn niet te kennen. Uiteindelijk moet Vivian de belangrijkste vraag onder ogen zien: was Daniël Sanborn in feite wel de grote man die ze altijd in hem had gezien?
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: Age of consent
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-6045-574-6
Uitgever: Hollandia
Een seizoen vol verrukking
Grace Dowben, een vrouw van middelbare leeftijd, barst onverwacht in tranen uit wanneer ze in een winkelcentrum wordt aangesproken door een jonge Moonie. Ze huilt om haar eigen zoon, die bij de Hara Krishna's verblijft en om haar dochter, die zó in de vrouwenbeweging opgaat, dat het een obsessie is geworden. Naast haar eigen gevoelens van pijn en verlies doemt een belangrijker vraag op: wat gebeurd er met het joodse erfgoed, wanneer haar kinderen, en daarmee een hele generatie, daarvan niet willen weten? Kort na de bewuste ontmoeting leert Grace bij de brandweer- en reddingsbrigade een jongeman kennen, die ook van afkomst joods is. Opeens wordt ze door sabbatlichtjes in vuur en vlam gezet: wat weet Ben niet, welk gebed moet hij kennen, welke wet, welke ceremonie? De kameraadschap groeit uit tot liefde, maar wat moet Grace met deze gevoelens van verrukking aan? Hoe haar beslissing uitvalt en wat haar besluit inhoudt voor haar man, haar kinderen en haar omgeving staat centraal in Een seizoen vol verrukking over een doodgewone vrouw, die moed en liefde tentoonspreidt.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: A season of delight
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-6045-128-7
Uitgever: Hollandia


En Sarah lachte
In de verhalenbundel En Sarah lachte staat de eenzaamheid van de mens, al dan niet gehandicapt, oud of jong, geïsoleerd of te midden van andere mensen, centraal. Hannah Green beschrijft op indringende wijze het spanningsveld tussen mensen die met elkaar geconfronteerd worden zonder dat het hun isolement en het gevoel niet begrepen te worden, doorbreekt. In het titelverhaal leidt dit uiteindelijk tot een verhelderend inzicht bij de hoofdpersonage Sarah - waar ze dan haar voordeel mee doet, maar in het verhaal 'De Rituelen' - dat qua lengte en inhoud eerder een novelle genoemd mag worden - loopt dit inzicht aanmerkelijk tragischer af... Ook in de overige verhalen zal de lezer geconfronteerd worden met het probleem van de vaak moeizame menselijke contacten, waarbij de goede bedoelingen soms danig misverstaan worden, hetgeen vooral in het slotverhaal 'En Hij wandelde op het water' tot het zogenaamde sneeuwbaleffect leidt, gelukkig met de nodige humor beschreven.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: Rites of passage
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-6045-983-0
Uitgever: Hollandia
Geloof is zo broos
In de verhalenbundel Geloof is zo broos beschrijft Hannah Green een aantal bloemrijke figuren, geplaatst in een soort fantasiewereld, die onze eigen gevoelens van schuld, angst en hoop, en onze eigen dromen weerspiegelt. De verhalen draaien allen om sociale of theologische vergrijpen, die zowel zware als komische overtredingen zijn. Hannah Green kan over verrassend veel onderwerpen schrijven, geen enkel boek van haar lijkt op een vorig werk. In deze verhalen komt die gave wel heel nadrukkelijk naar voren en lezers van haar proza zullen dit zowel herkenbaar als verfrissend vinden.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: High crimes and misdemeanors
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-6045-157-0
Uitgever: Hollandia
Goede gaven
De leden van het Amerikaanse boerengezin Fleuri, doen op hun eigen, simpele wijze verslag van hun belevenissen sinds het bezoek van een federaal ambtenaar aan hun armoedige boerderij. Deze ambtenaar, belast met de uitvoering van de nieuwe Wet op het Cultureel Erfgoed, veroorzaakt een ommekeer in hun bestaan. Hun armzalige boerderijtje blijkt een trekpleister te kunnen worden voor vermoeide academici en kunstenaars die graag bereid zijn te betalen voor een gelegenheid om, in volledige verbondenheid met de natuur, flink de handen uit de mouwen te steken. Voorwaarde is echter dat de boerderij in absoluut authentieke staat wordt hersteld en dat de bewoners met hun bezoekers precies zo leven en werken als honderd jaar geleden: zonder elektriciteit, zonder stromend water, zonder landbouwmachines. Hoe dit experiment uitpakt voor het gezin Fleuri en hun geleerde gasten, vormt het onderwerp van Goede gaven.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: Simple gifts
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-6045-458-8
Uitgever: Hollandia
Het kleine verschil
Het kleine verschil vertelt een jaar uit het leven van John Moon. John is zesentwintig, blind geboren en op negenjarige leeftijd doof geslagen door zijn vader. Hij leeft zelfstandig, is vervreemd van zijn familie en heeft geen vrienden buiten de dovenwereld. Het onbegrip en de onverschilligheid van de 'horende wereld' zijn een constante bron van woede voor John. Dan komt de horende en ziende, chaotische en impulsieve actrice Leda Milan in zijn leven. Ondanks hun verschillen worden zij verliefd op elkaar en Leda moedigt John aan zijn poëzie verder te ontwikkelen en introduceert hem in de 'horende wereld'.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: Of such small differences
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-6410-027-6
Uitgever: Hollandia
Ik heb je nooit een rozentuin beloofd
Het paradijs dat niet beloofd werd, is de wereld waarin dokter Fried haar patiënte, Deborah Blau, hoopt terug te brengen. Hannah Green probeert in Ik heb je nooit een rozentuin beloofd de schizofrenie, altijd beschouwd als één der ergste vormen van waanzin, begrijpelijk te maken. Zij beschrijft het uiterst moeizame gevecht van Deborah tussen de gewone wereld en het 'koninkrijk YR', een koninkrijk waar je je kunt koesteren. Maar YR is behalve een prettige poëtische wereld ook een wereld met gruwelijke regels, een eigen tijdrekening en een eigen taal. Drie jaar duurt de strijd van dokter Fried tegen de heersers van YR. Dan zegeviert in het meisje Deborah de vrije wil, de wil om te breken met de machten uit haar waanwereld en wordt zij weer baas over zichzelf.
I Never Promised You a Rose Garden - 1977
Regisseur: Anthony Page
Cast: Kathleen Quinlan, Bibi Andersson, Ben Piazza, e.a.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: I never promised you a rose garden
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-6045-246-1
Uitgever: Hollandia


Inkeer en uitweg
In Inkeer en uitweg toont Hannah Green ons hoe een bepaalde gebeurtenis - een verkeersongeval - het leven van een mens voor altijd kan beïnvloeden. Eric Gordon veroorzaakt in een toestand van bewustzijnsvernauwing het ongeluk, waarbij een vader en zijn drie kinderen omkomen. Omdat hij aan de goede kant van de streep staat, wordt hem slechts voor een bepaalde tijd zijn rijbewijs ontnomen. Helen, de moeder van de drie kinderen blijft als enige overlevende achter. Na verloop van tijd ontmoeten Eric en Helen elkaar...
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: The far side of victory
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-6045-126-0
Uitgever: Hollandia
Met gemengde gevoelens
Opgroeiend in de doodarme ravijnen in het bergland van Colorado, smeedt Clara Coleman haar idealen uit de zekerheid van de school - een plaats die haar een grandeur, een orde en een beschaving openbaart die niets hebben van de vruchteloze woede die ze thuis kent. Clara zet zich in voor dit besef van stabiliteit en wordt een alom gerespecteerde lerares, schoolleidster, echtgenote en moeder in Gold Flume, een naburig mijnstadje dat niet zo heel veel verschilt van de plaats waar ze zelf als kind heeft gewoond...
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: No reck'ning made
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-6801-489-7
Uitgever: De Prom
Met hand en hart
Uit de stille wereld van de dove mens... Met hand en hart is het verhaal van twee jonge mensen, die onervaren van een slecht aangepaste kostschool voor dove mensen komen, trouwen en zo vanuit deze beschermde omgeving de wereld der horenden binnengaan. Het relaas van vijftig jaar, jaren van armoede en sloven. Deze twee dove mensen begrijpen helemaal niets van deze wereld, sluiten zich af omdat ze de horenden niet meer vertrouwen. Tragisch is het als het echtpaar voor de rechtbank gedaagd wordt, beschuldigd van diefstal, waarvan ze zelf niets begrijpen. Ook geluk leren ze kennen bij de geboorte van dochter Margaret, die de tussenpersoon wordt tussen haar ouders en de buitenwereld.
Love Is Never Silent - 1985
Regisseur: Joseph Sargent
Cast: Mare Winningham, Ed Waterstreet, Phyllis Frelich, e.a.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: In this sign
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-6045-874-5
Uitgever: Hollandia
Twee Anna's
Een eenzaam meisje, dat de zomer doorbrengt bij mensen in de bergen... een jonge maatschappelijk werker en zijn vrouw die naar een achterbuurt verhuizen... een joods meisje dat bij een Navaho-stam leeft... een geharde gevangenisbewoonster, die op de nominatie staat om voorwaardelijk te worden vrijgelaten. Dit zijn enkele van de mensen die Hannah Green in de twaalf korte verhalen bevattende bundel Twee Anna's beschrijft. Zij zijn allen verschillend en zien allen op hun eigen manier het leven onder ogen. Zij wekken allen sympathie en bewondering. Wie hun verhaal leest krijgt meer begrip voor menselijke ervaringen die vaak uitmonden in geïsoleerdheid.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: Summering
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-6045-491-X
Uitgever: Hollandia
Wie de koning eert
Wie de koning eert is een historische roman over de jaren 1182-1190. Hannah Green beschrijft het leven van een aantal gevluchte Franse joden in Engeland, die verdreven zijn door de Franse koning Philips de Tweede. Door het boek loopt als een rode draad de liefdesgeschiedenis van Abram, zoon van het hoofd van de joodse kolonie in York en Bett, dochter van een Engelse bosarbeider. Het leven van deze joden verliep niet anders dan in Egypte, Babylon of tijdens de pogroms in Duitsland, Rusland of waar ook ter wereld. Wie de koning eert is niet alleen een boek over ballingschap en leed, maar ook een bewijs van de wil om te leven in een tijd van moorden, pogroms en haat.
Schrijver: Hannah Green
Oorspronkelijke titel: The king's persons
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-6045-257-7
Uitgever: Hollandia