Boekenplank:
Kies

Boeken van Ruth Beebe Hill


Overzicht

Hanta Yo
Hanta Yo is het adembenemende epos vam twee Indianenfamilies in Amerika in de roerige periode tussen 1750 en 1830. Uit deze families worden twee zonen geboren, twee jongens die gezamenlijk opgroeien en samen een droom trachten waar te maken. Door de oude ceremoniële gebruiken in ere te herstellen, slagen zij erin eenheid te brengen onder het verdeelde volk dat vreest zijn cultuur, zijn geschiedenis en zijn eeuwenoude tradities te moeten prijsgeven. Het is de heroïsche strijd van twee bloedbroeders die een ten ondergang gedoemd volk de kracht geeft de strijd aan te binden met de oprukkende, allesverslindende 'blanke beschaving', die zijn bestaan bedreigt.
Schrijver: Ruth Beebe Hill
Oorspronkelijke titel: Hanta Yo
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-225-0990-7
Uitgever: Boekerij