Boekenplank:
Kies

Boeken van Jack Hoffenberg


Overzicht

  • Brug naar de haat - Reap in tears
  • De carrièrejagers - A raging talent
  • De drugmagnaten - A time for pagans
  • De erfgenamen van Gregory Taylor - Sow not in anger
  • De meedogenlozen - 17 Ben Gurion
  • De wraak van Luther Dorman - A hero for Regis
  • Donderslag bij dageraad - A thunder at dawn
  • Het ratten-imperium - The desperate adversaries

gedetailleerd overzicht

OverzichtBrug naar de haat
Deze roman van Jack Hoffenberg, in de Amerikaanse pers betiteld als een waar meesterwerk van een der grootste hedendaagse schrijvers in de Verenigde Staten, verhaalt de geschiedenis van het geslacht Warren, een dynastie van rijke tabaksindustriëlen te Laurelton, een stadje in de staat Georgië. De geschiedenis speelt zich voor het grootste deel af in de tweede helft van de twintigste eeuw en beschrijft ondermeer de opkomst en bloei van The Warren Tobacco Company, tot de dreigende overname van het bedrijf door een ander concern. Een brug deelt Laurelton in een wijk voor blanken en een wijk voor negers. Ze is echter meer dan een oeververbinding tussen de beide stadsdelen, ze is ook het symbool van de haat die leeft tussen de twee bevolkingsgroepen - een haat die nog wordt gevoed door de gewelddadige activiteiten van de Zwarte-Fez-beweging, waarvan de leider, dr. Rhama, zich gedraagt als een despotisch vorst. Te midden van deze wereld vol rassenonlusten, misdadigheid en drugsverslaving ervaart de lezer, hoe de Warrens gedwongen zijn te kiezen tussen behoud van de beproefde oude waarden en aanvaarding van de zich onstuitbaar baanbrekende nieuwe inzichten, met name op het gebied van de huwelijksmoraal. Zo is Brug naar de haat geworden tot een boek boordevol spanning, actie en meesterlijk getypeerde mensen. Kortom: een weergaloze roman!
Schrijver: Jack Hoffenberg
Oorspronkelijke titel: Reap in tears
Eerste uitgave: 1969
Uitgever: Amsterdam Boek
De carrièrejagers
In deze monumentale roman schildert Jack Hoffenberg de snelle, briljante carrière van Steve Gilman, een intens levende jongeman op zijn weg naar de top in de jungle van de Newyorkse zakenwereld. Het is een keiharde, niets en niemand ontziende wereld, waarin geen plaats is voor gevoeligheden, laat staan voor hogere idealen, maar waar alleen intelligentie, onvoorwaardelijke toewijding en een mateloze eerzucht gelden. Alleen de sterken, de meedogenlozen, slagen - zij voor wie niets anders in het leven telt dan maatschappelijke roem en aanzien. Hun devies is: tijd is geld, en geld is macht. Wie niet bereid is daaraan alles op te offeren, maar nog andere waarden onderkent, is bij voorbaat verloren. Drie vrouwen delen Steve Gilmans triomfen en mislukkingen: Libby, zijn jeugdvriendin, met wie hij aan het begin van zijn loopbaan trouwde, maar wier liefde niet bestand bleek tegen de eisen welke zijn positie hem stelde: Karen, zijn mooie, invloedrijke minnares, wier zelfzuchtigheid in staat was een man te vernietigen, en Peggy, zijn bekwame secretaresse, de enige vrouw die misschien bij machte was hem waarachtige liefde te schenken. Stephen Longstreet, een vooraanstaand Amerikaans criticus, heeft geen woord teveel gezegd, toen hij met betrekking tot deze roman van de auteur schreef: 'Talenten die de gave bezitten een boeiend, actievol verhaal te schijven, zijn zeer zeldzaam. Maar met De carrièrejagers heeft Jack Hoffenberg opnieuw bewezen één van de grootsten onder hen te zijn. Het is een modern verhaal, rijk aan handeling.'
Schrijver: Jack Hoffenberg
Oorspronkelijke titel: A raging talent
Eerste uitgave: 1973
Uitgever: Amsterdam Boek
De drugmagnaten
Gina Ross, een jonge Amerikaanse journaliste, wordt op haar verzoek overgeplaatst naar Rome en maakt er kennis met Frank Pella, lid van de ambassade van de Verenigde Staten en tevens geheim agent van de anti-narcoticabrigade. Als Pella Gina vraagt of ze bereid is hem te helpen bij het oprollen van een bende drugssmokkelaars, stemt zij toe, omdat ze zo stof denkt te vinden voor een boek. Na een tip van Pella komt ze in contact met een zekere Vittorio Torrocelli. Deze is eigenaar van een fabriek, die echter voornamelijk dient als dekmantel voor zijn veel winstgevender bijverdienste: de drugssmokkel. In welke grote gevaren zij zich begeeft, of men er werkelijk in slaagt de smokkelaarbende te ontmaskeren, en hoe Gina's verhouding verloopt met haar ex-verloofde Keith Edgerton, dat zijn de voornaamste ingrediënten van deze roman van de rasverteller Jack Hoffenberg. 'De drugsmagnaten', schreef de bekende Amerikaanse auteur Burt Hirschfeld, 'is een weergaloos verhaal. Met deze roman heeft Jack Hoffenberg ons een boek gegeven dat zindert van spanning, dreiging en keiharde realiteit. Met groot vakmanschap en scherp inzicht schrijft hij over de internationale samenleving - over de schurken daarin, de vrouwenjagers en de meedogenloze egoïsten. Voor wie houdt van een werkelijk boeiend verhaal is De drugsmagnaten ongetwijfeld het boek van het jaar.'
Schrijver: Jack Hoffenberg
Oorspronkelijke titel: A time for pagans
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-318-9761-2
Uitgever: Amsterdam Boek
De erfgenamen van Gregory Taylor
De erfgenamen van Gregory Taylor is een boeiende familieroman over vier generaties van het miljonairsgeslacht Taylor, de rijkste en machtigste familie van Georgia. De kwaliteiten van zoon Wayne waren veel groter dan die van Stuart. Ook al kreeg deze een waarschuwing toen Stuart de dochter van de huisbediende verkrachtte en diens zoon doodschoot. Stuart was bezeten door macht en in het bijzonder door persoonlijke macht waarbij de belangen van een ander nauwelijks een rol speelden. Wanneer Stuart Wayne`s meisje afpikt en met haar trouwt, dreigt het hele katoenimperium ineen te storten. Het bijzonder spannende en dramatische einde van deze roman doet recht en menselijkheid zegevieren.
Schrijver: Jack Hoffenberg
Oorspronkelijke titel: Sow not in anger
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-229-5082-4
Uitgever: Bruna
De meedogenlozen
De spanningen in het Midden-Oosten stijgen ten top als blijkt dat er een nieuwe Arabische terreurgroep tegen Israël aan het werk is, die wel op een zeer radicale en nietsontziende manier overvallen pleegt op Israëlisch grondgebied. Via een naar Amerika uitgeweken Russische KGB-agent, hoort Israël dat deze organisatie mede wordt gesteund door de Sovjet-Unie. Het is majoor Saul Lahav van de Israëlische geheime dienst, die na een onverhoedse aanval op een joods dorp, waarbij in enkele minuten de totale bevolking werd uitgeroeid, opdracht krijgt de leiders van de terreurgroep op te sporen en onschadelijk te maken. De Verenigde Palestijnse Vrijheids Partij, zoals de nieuwe organisatie geheten is, beschikt over een ultra-geheim, hoogst explosief wapen, waarmee ze van plan is de pas ontdekte Israëlische olievelden nabij Bashri te vernietigen en tegelijkertijd alle in het gebied wonende burgers te doden. Saul Lahav heeft een speciaal team geformeerd om de dreigende ramp te voorkomen. Tot zijn naaste medewerkers behoort ook Shana, een jonge aantrekkelijke vrouw op wie hij na zijn echtscheiding hevig verliefd is geworden en met wie hij nu samenwoont. Geleidelijk aan komt Lahav erachter dat de leider van de V.P.V.P. een voormalige Egyptische officier is, die zichzelf Tubari noemt en in Irak over een voortreffelijk opleidingskamp beschikt. Hoewel gehinderd door tal van tegenslagen zit Saul hem dicht op de hielen. Zal het hem lukken de terreurgroep op te rollen en achter slot en grendel te zetten voordat het onheil is aangericht? De meedogenlozen is één van de meest beklemmende romans die Jack Hoffenberg, Amerika's meesterverteller nummer Een, in zijn leven heeft geschreven. 'Een boek dat de lezer van de eerste tot de laatste letter geboeid houdt,' aldus Publishers Weekly.
Schrijver: Jack Hoffenberg
Oorspronkelijke titel: 17 Ben Gurion
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-318-9728-0
Uitgever: Amsterdam Boek


De wraak van Luther Dorman
Marcus Radford is de niets en niemand ontziende dictator van het in het zuiden van de Verenigde Staten gelegen fictieve stadje Regis. Zijn dochter Bethann leeft in onmin met hem, vooral sinds ze bij een bezoek aan zijn hotelsuite in een andere stad in een kast een vrouwelijk kledingstuk heeft aangetroffen, dat niet aan haar moeder toebehoort. Luther Dormann en Bethann Radford zijn vrijwel van kinds af aan samen opgegroeid en gaan dan ook veelvuldig met elkaar om, iets wat een doorn is in het oog van Bethanns vader. Als het meisje buiten Regis gaat studeren, raakt ze verliefd op een medestudent, Garrett, een jongen van even eenvoudige komaf als Luther. Door toedoen van Bethann krijgt Garrett een baan als leraar in Regis. Marcus Radford stuurt echter algauw de sadistische sheriff Hessie Loomis achter hem aan, met als gevolg dat de jongeman wordt doodgeschoten. Onwetend van het feit dat Bethann zwanger is van Garrett, van wie ze overigens echt heeft gehouden, besluit Luther haar te gaan troosten. Wanneer hij later, geheel ten onrechte, gedecoreerd met de medaille voor betoonde heldhaftigheid en moed gedurende de Tweede Wereldoorlog, in Regis terugkeert en ontdekt dat Bethann inmiddels een kind heeft, denkt hij logischerwijs dat hij de vader van dit kind is. Om het kind een naam te geven stemt Marcus Radford toe in een huwelijk van Bethann met Luther. Dat hij daarmee voor zijn op wraak beluste schoonzoon de weg effent tot chantage en zelfs tot zijn uiteindelijk ondergang, ervaart hij pas goed nadat Luther op tragische wijze om het leven is gekomen. 'Wie eenmaal aan dit boek is begonnen,' schreef de Chicago Tribune, 'zal het niet neerleggen voor hij het helemaal heeft uitgelezen.'
Schrijver: Jack Hoffenberg
Oorspronkelijke titel: A hero for Regis
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-274-9348-0
Uitgever: Spectrum
Donderslag bij dageraad
Het blijkt dat de Amerikaanse ontwikkelingsgelden voor het onder zwart bestuur staande Caribische eiland Amitié niet worden besteed ten bate van de bevolking, maar grotendeels verdwijnen in de zakken van de corrupte president Fontaine en zijn trawanten. De Verenigde Staten dreigen nu de geldtoevoer stop te zetten. Fontaine, niet voor één gat gevangen, heeft zich evenwel ingedekt en is met hulp van de Cubanen onderhandelingen aangegaan met Rusland. Mochten die onderhandelingen slagen, dan is het gevaar niet denkbeeldig dat Amitié voor de Amerikanen een tweede Cuba wordt. De bedoelingen van Fontaine zijn erop gericht alle blanken van het eiland weg te werken en het te maken tot een bolwerk van een zwarte wereldhegemonie. Lang niet iedereen is het echter met het streven van de president eens. Er bestaat op het eiland dan ook een niet te onderschatten guerrillabeweging, die niet alleen het huidige bewind ten val tracht te brengen, maar zich tevens verzet tegen Amerikaanse inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Amitié. Fontaine kan bij de aanstaande presidentverkiezingen niet herkozen worden - iets wat hem slecht gelegen komt, omdat zijn onderhandelingen met de Russische wapenleveranciers nog niet rond zijn. Hij besluit daarom zijn opvolger te laten vermoorden, waarna hij weer wat tijd gewonnen heeft. De onderhandelingen met de Russen krijgen hun beslag en de ontvangen wapens worden opgeslagen in een voormalig fort. De gebeurtenissen op het eiland nemen evenwel een verrassende wending als de Amerikaanse geheime dienst achter alle complotten komt, een ontdekking waarin voor CIA-agent Jim Gerard door zijn activiteiten een groot aandeel heeft gehad. Een andere gelukkige ontdekking voor Jim vormt het onverwachte weerzien met Nora Devlin met wie hij jaren geleden in Washington een liefdesrelatie heeft gehad, maar die hij sindsdien uit het oog is verloren. Nora werkt nu op de Amerikaanse ambassade in Liberté, de hoofdstad van Amitié. Zullen zij het buiten hun wil verloren gegane contact weer herstellen? 'Opnieuw een roman zoals alleen Jack Hoffenberg die kan schrijven: dramatisch en boordevol actie,' oordeelde Publishers Weekly. En de Baltimore Sun schreef: 'Spannend van begin tot eind.'
Schrijver: Jack Hoffenberg
Oorspronkelijke titel: A thunder at dawn
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-274-9344-8
Uitgever: Spectrum
Het ratten-imperium
Toen Whitey Lloyd was doodgeschoten, had de politie weinig tijd nodig om vast te stellen waar de op hem afgevuurde kogels vandaan kwamen. Uit hetzelfde wapen waarmee enige maanden eerder een lid van de narcoticabrigade was vermoord. Waarom richtte de schutter dat nu op Lloyd, een handelaar in drugs? Russ McNeeley en Ray Ycaza, lid van de brigade van Los Angeles, worden belast met het onderzoek. Zij vermoeden dat de moordenaar een huurling is; een huurling van wie? Ze krijgen met steeds belangrijker dealers te maken, maar wie is de grote man aan de top? En waar houdt hij zich schuil? In Zuid-Amerika? Centraal-Amerika? Texas? De narcoticabrigade komt een grote lading grondstoffen op het spoor. Vanaf dat moment zijn de gebeurtenissen niet meer tegen te houden.
Schrijver: Jack Hoffenberg
Oorspronkelijke titel: The desperate adversaries
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-318-9921-6
Uitgever: Amsterdam Boek