Boekenplank:
Kies

Boeken van Thomas Hoover


Overzicht

  • Barbados - Caribbee
  • De Moghul - The Moghul
  • Project Daedalus - Project Daedalus
  • Samurai - The Samurai strategy

Non-Fictie

  • Meesters van Zen - The Zen experience

gedetailleerd overzicht

Overzicht



Barbados
Barbados, schitterend gesitueerd in het weelderige paradijs van het West-Indië van de 17de eeuw, is de eerste grote roman waarin een weinig bekend maar fascinerend hoofdstuk van de geschiedenis tot leven komt: de geboorte van de Amerikaanse democratie in het Caribisch gebied, honderddertig jaar voor de Onafhankelijkheidsverklaring van de Dertien Koloniën. In de jaren veertig van de zeventiende eeuw is het Caribische eiland Barbados een welvarende kolonie met een kleurrijke bevolking: stoere Engelse kolonisten die aan Cromwells tirannie proberen te ontsnappen; corrupte, moedige boekaniers die strijd leveren om een imperium op te bouwen, en vrome puriteinen die in hun hebzucht de sluisdeuren van de slavernij openzetten. Hier speelt het zich af, het spannende verhaal Barbados, gebaseerd op historische feiten en personen. Het is het verhaal van de dappere vechtersbaas Hugh Winston, de verbannen zoon van een Engelse aristocraat, door zijn honger naar vrijheid tot piraterij gedreven; van de vurige, opstandige Katherine Bedford, dochter van een gouverneur van Barbados, maar voor altijd door een gezamenlijke droom en een hartstochtelijk verlangen met Hugh verbonden; van Atiba, de moedige Joruba-slaaf, die zijn eigen revolutie vecht; en van Serina, de beeldschone mulattin wier liefde haar afschuw van haar Afrikaanse bloed te boven gaat.
Schrijver: Thomas Hoover
Oorspronkelijke titel: Caribbee
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-274-2242-7
Uitgever: Spectrum
De Moghul
Hij veranderde India's geschiedenis, maar India veranderde hem voor altijd... De Moghul is het ware verhaal van Brian Hawksworth, de eerste Engelse zeekapitein die als afgezant van de Engelse Oost-Indische Compagnie in de 16e eeuw naar India reist om het handelsmonopolie van de Portugezen daar te doorbreken en een handelsovereenkomst met de Groot-Moghul te sluiten. Gedurende enkele jaren verblijft hij aan het hof en hij beleeft van dichtbij de machtsstrijd binnen de Koninklijke familie.
Schrijver: Thomas Hoover
Oorspronkelijke titel: The Moghul
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-274-7141-X
Uitgever: Spectrum
Project Daedalus
Project Daedalus is het verhaal van Michael Vance, een archeoloog met een kort CIA-verleden, die door een Duits onderzoeksteam wordt uitgenodigd te assisteren bij de restauratie van het Paleis van Minos op Kreta. Wanneer hij daar arriveert wordt hij opgewacht door zijn vroegere vriendin, de Russische emigrante Eva Borodin, die in het bezit is van een uiterst geheime gecodeerde diskette. Wanneer hij deze weet te ontcijferen, raken beiden betrokken bij een wereldwijde samenzwering die uiteindelijk voorziet in de herbewapening van Japan en het doorbreken van de bestaande machtsverhoudingen...
Schrijver: Thomas Hoover
Oorspronkelijke titel: Project Daedalus
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-274-2507-8
Uitgever: Spectrum
Samurai
De nieuwe Japanse samurai zijn de financiers van Tokio, de grootindustriëlen, de beleggers, de technocraten. Nog geen 50 jaar na Hiroshima lenen de Verenigde Staten voor miljarden dollars van het overwonnen Japan, wordt de Europese markt bedreigd door de Japanse export, heeft Japan politiek en economisch een sleutelpositie in de wereld. Wat zou er gebeuren wanneer Japan die positie uitbuit? Matthew Walton, financieel expert, wordt door een klein Japans beleggingsinstituut om adviezen gevraagd. Zoals dat wel meer voorkomt. Informatie over de beurs, opties, effecten en koersen. Niets bijzonders, maar lucratief. Matthew ziet het als een van de vele routinezaken die hem genoeg geld opleveren om te bestaan, met z'n dochter op vakantie te gaan en z'n alimentatie af te betalen. Totdat hij merkt dat z'n opdrachtgever in Tokio helemaal geen beleggingsinstituut is, dat deze heel andere bedoelingen heeft dan yens te investeren in economische projecten. Dat hij de weinig florissante economische situatie wil uitbuiten en grote industrieën overnemen. Dat hij te maken heeft met een orde van samurais wier wapens bestaan uit kille bankcijfers, koersval, crisis, sociaal maatschappelijke chaos...
Schrijver: Thomas Hoover
Oorspronkelijke titel: The Samurai strategy
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-274-2243-5
Uitgever: Spectrum

Non-Fictie



Meesters van Zen
Sommigen noemen het 'zien', sommigen noemen het 'weten' en weer anderen beschrijven het in religieuze termen. Welke ook de naam is, het gaat om ons reiken naar een nieuw bewustzijnsniveau. Van de vele vormen die deze zoektocht heeft aangenomen, is zen wellicht de meest boeiende. Ontstaan uit de wijsheid van China, India en Japan werd zen een krachtige beweging die naar het Westen is gekomen. Dit boek is een poging zen in zijn zuiverste vorm te ontmoeten door een terugkeer naar de grootste zenmeesters. Het is waar: waarachtige zen-inzichten kunnen uitsluitend uit de individuele ervaring ontstaan; ze kunnen niet worden gedeeld. Toch kunnen de 'leringen' van zen de weg banen naar ons diepere bewustzijn en is een ontmoeting met de meesters zinvol. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Zen, of De stille sprong van het inzicht.
Schrijver: Thomas Hoover
Oorspronkelijke titel: The Zen experience
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-274-2569-8
Uitgever: Spectrum