Boekenplank:
Kies

Boeken van Gregory Kern


Overzicht

  • Sprong in het duister - Galaxy of the lost
  • Het slavenschip van Sergan - Slave ship from Sergan
  • Het monster van Metelaze - Monster of Metelaze
  • De onzichtbare vijand - Enemy within the skull

gedetailleerd overzicht

OverzichtSprong in het duister
De Vrije Agenten van Terra, in de bewoonde wereld befaamd als VAT, kan men beschouwen als het aardse antwoord op de onbekende wetenschappen en de vreemde psychologieën van een duizendtal werelden. Het betekende: Kap Kennedy, Vrije Agent van Terra. Geheim Agent van de Ruimte - een dapper man, die zonder aarzelen een vijandig universum tegemoet trok. Sprong in het duister introduceert Kap Kennedy als deze - op het hoogtepunt van zijn carrière - geconfronteerd wordt met het probleem van een barst in de kosmos dat gedicht moet worden!
Schrijver: Gregory Kern
Oorspronkelijke titel: Galaxy of the lost
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-308-0364-9
Uitgever: Ridderhof
Het slavenschip van Sergan
Voor de reptielachtigen - in het bijzonder het intelligente type van planeten als Sergan en Obrac - was het leven van anderen weinig meer dan een statussymbool. De katachtigen - met name de knappe adviseur van de meester van Sergan - waren ongevoelig voor de doodsangsten van anderen. Ja, zelfs beschouwden ze die veelal als een bron van vermaak! Toen dan ook deze beide vormen van onmenselijk intellect zich opmaakten om de van Terra afkomstige wetten tegen interplanetaire kidnapping, kaping en menselijke slavernij te trotseren, was dit duidelijk een zaak voor een topagent van de geheime Dienst. Want Aarde kon geen krachtmeting aan met meer dan één vreemde soort tegelijk. De achtervolging door Kap Kennedy, Onafhankelijk Afgevaardigde van Terra, van het slavenschip van Sergan werd een van zijn gevaarlijkste ondernemingen.
Schrijver: Gregory Kern
Oorspronkelijke titel: Slave ship from Sergan
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-308-0374-6
Uitgever: Ridderhof
Het monster van Metelaze
'Een grote toekomst wacht de wereld van Metelaze. De rassen van de Melkweg zullen tot ons komen. De weelde van een heel universum zij ons! Te lang hebben wij gezucht onder de druk van Terra's laars. Weldra zullen zij ons bevrijden van de ketenen van de onderdrukkers. Metelaze zal vrij zijn!' Dit soort propaganda was vanouds gebruikelijk onder de demagogen van onderontwikkelde planeten, die hulp ontvingen van Terra. Maar het geval Metelaze lag anders. Want daar werd de belofte gedaan dat geheimen van de antieke, pre-galactische wetenschap onthuld zouden worden, dat een aanbod zou worden gedaan dat 'niet kon worden afgeslagen!' Kap Kennedy moest de kwestie onderzoeken. Waren er werkelijk onbekende wetenschappelijke wonderen beschikbaar op Metelaze? Wie was de man achter deze beloften van totale macht en grenzeloze weelde? Wat, in feite, was het monster van Metelaze? En hoe kon men het een halt toeroepen?
Schrijver: Gregory Kern
Oorspronkelijke titel: Monster of Metelaze
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-308-0384-3
Uitgever: Ridderhof
De onzichtbare vijand
Diep verborgen in zijn menselijk brein houden zich sedert miljoenen jaren zijn roofdierinstincten schuil. Duizenden jaren van groeiend intellect en sociale ontwikkeling hadden deze dodelijke trek begraven - tot Vreemdelingen de wetenschap verwierven hoe de impuls tot doden van de Aardse geest kon worden vrijgemaakt. De Vreemdelingen waren bereid hun kennis aan de hoogste bieder te verkopen in ruil voor een alliantie tegen Terra. En velen waren bereid tot onderhandelen. Dit was een ernstig probleem voor VAT, de Vrije Agenten van Terra - en voor Kap Kennedy, hun topman. Maar Kap realiseerde zich snel dat de vijand ook zijn brein kon binnen sluipen, dat het complot verijdelen impliceerde dat de demonen zouden worden vrijgelaten!
Schrijver: Gregory Kern
Oorspronkelijke titel: Enemy within the skull
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-308-0394-0
Uitgever: Ridderhof