Boekenplank:
Kies
 • Home
 • L
 • Olaf J. de Landell

Boeken van Olaf J. de Landell

Olaf J. de Landell was een echte duizendpoot: van boksen tot goudsmeden, en van ballet tot spellen bedenken; hij heeft van alles gedaan voor hij zich geheel toelegde op het schrijven. De Landells schrijfstijl kenmerkt zich door humor, ironie, spot, weemoed en tragiek.

Meer over Olaf J. de Landell

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Jan Bernard Wemmerslager van Sparwoude

Geboren: 1911 / Overleden: 1989

Geboorteland: Indonesië


Overzicht

 • Ave Eva
 • Blonde Martijn
 • Daar gaat een prinses voorbij
 • De appels bloeien
 • De dief stelen
 • De mislukte pastorale
 • De porselein tafel
 • Een vaartuig voor de herinnering
 • Het klooster van de lichtgroene paters
 • In het hol van de tamme leeuw
 • Kroelen met de kroon
 • Met hermelijn-stappen
 • Probleem in Aerdenberg
 • Spiegel aan de wand
 • Ter ere van
 • Uit naam van de aartsengel
 • Versprongen ster
 • Wij moderne menschen

De Porseleinboom Trilogie

 1. De Porseleinboom Trilogie
 2. Het bloeien van de porseleinboom
 3. De kroon van de porseleinboom
 4. De porseleinen spiegel

Met Liefde en Respect

 1. Het devies
 2. Maskeravond

Verhalenbundels

 • De harp der minne
 • De kantélen kantelen
 • De lachende Hollander
 • De mooiste verhalen
 • Een snoer bloedkoralen
 • Maneschijn over uw hart
 • Nachtfluistering
 • Speels palet
 • Winterverhalen

Diversen

 • (On)vrome wensen
 • Open dichtwoord op de levensvreugde
 • Overpeinzingen

Non-Fictie

 • De gouden navelstreng
 • Indonesië weerzien

Dubbel uitgegeven titels

 • December
Met Liefde en Respect
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtAve Eva

Als een stijf opgevoed burgermeisje door een werkelijk goedmenende vriendin overgehaald wordt, tegen betaling aan een schijnverloving mee te werken...
Als ze daardoor uiterlijk dusdanig krasse veranderingen moet ondergaan, dat ze er innerlijk totaal van omdraait...
Als het hele leven tot schuim geklopt en de fatsoen-schijn in de snippers verscheurd wordt...
Als elke leugen een waarheid en elke waarheid een leugen lijkt..., is het dan een wonder, dat het meisje een beetje achter adem raakt?

Als er geen terugweg meer mogelijk blijkt, en de weg vooruit steeds dwazer dingen belooft, wanneer de lichtzinnige namaakgeliefde een degelijk echtgenoot wil zijn, en de fatsoenlijke ouderdom vreselijk ondegelijke antecedenten blijkt te bezitten...

Als - ja, als een Eva op een vreemde dag ontdekt dat ze met haar camouflage dichter bij de waarheid staat, dan met haar blote gezicht...

Dan komt er een ogenblik, dat het hele leven herzien moet worden, en dat zo'n Eva niet anders kan doen, dan diep in haar eigen hart kijken, en in 's hemelsnaam dan maar Eva zijn...

Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1946
ISBN/EAN: 9789022505182
Uitgever: Boekerij
Blonde Martijn
Soms valt in een gesprek met oude bekenden een naam, die op de gezichten een glimlach of een grinnik tevoorschijn brengt. 'Hé ja!... die...'

De naam van blonde Martijn heeft echter geen klank meer voor wie nu in het dorp jong is; en toch - hoe lang is het geleden, dat hij daar woonde?

Niemand heeft in enig gesprek zijn naam genoemd, als op een dag een deftig, uitgediend huis moet plaats maken en de slopers dat huis gaan afbreken. Dan komen er plaatsen aan het daglicht, waar geen mens meer van droomde - ach - ach, ja! Hier is dit gebeurd en daar dat! En terwijl het huis slinkt en wegkruimelt, rijst de heugenis tot een bijna volledig portret van blonde Martijn, de voorname, knappe, jonge vrouwenverleider.

Heugenis en herinnering van een jong vriendje, dat hem met serene ogen bezag en alle handelingen en woorden van blonde Martijn anders vertaalde dan de oppassende, on-argeloze volwassenen. Juist dat, o heimwee naar de dwaasheid, geeft dimensie aan de nagedachtenis van blonde Martijn.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 9789022505267
Uitgever: Boekerij
Daar gaat een prinses voorbij
Drie jongemannen die de wereld niet alleen van boven hebben bekeken, vernemen dat ten huize van de sjieke baron Rimborg van Rodetoren een ontmoeting zal plaatsvinden tussen een beeldschone prinses en een amoureuze jonge hertog.

De jongemannen trachten hun misdadigersvak zo goed mogelijk uit te oefenen, doch allengs wordt duidelijk dat zij betere gentlemen dan inbrekers zijn. En wanneer blijkt dat een van hen sprekend lijkt op de jonge hertog, volgt een onafgebroken reeks van misverstanden.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 9789022506080
Uitgever: Boekerij
De appels bloeien
Jonkheer Coenraad Willem Anthonie Borgh van Wynendael wil dansen. Zijn gestorven vader was een afgedwaald schaap en zijn overleden moeder een actrice. Kunt u zich de gevoelens voorstellen van de drie levende oer-adellijke tantes en de rijke neef, die zich tot de plicht zien geroepen, dat probleem keurig op te lossen?

Het kind wordt door hun onbegrip ernstig geschaad; maar het probleem lost Coen zelf op, bijgestaan door twee vrienden: de Lange, een boerenjongen die het heertje nuttige dingen en rare woorden leert; en Alexander Verbrinke, wiens vriendschap als een zilveren draad door dit verhaal loopt.

Bij Coens geboorte bloeiden de wilde appelbomen in het voorvaderlijk park, en dat betekende volgens een oud bijgeloof geluk. Maar geluk heeft niet altijd de verwachte vorm. Coen herkent het op de dag, dat een grote, donkere auto zijn leven binnenrijdt. En Jonkheer C.W.A. Borgh van Wynendael danst.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: 9789022505250
Uitgever: Boekerij
De dief stelen
Houdt u van dichters? Houdt u van degelijkerds? Houdt u van dieven? Dan moet u dit boek lezen...

De dief stelen is de lofzang op een inbreker. Hij heeft in zijn beroep geen universitaire graad behaald, maar dat was ook echt niet nodig.

Het leven heeft wel uitgewezen hoezeer praktisch vakmanschap het meest waardevol is. En dit vakmanschap bezit onze inbreker in juiste mate. Hij weet zelfs onzichtbare deuren open te peuteren - zoals de deur der conventie, die toch zo'n stevig slot leek te hebben.

Op een dag ontmoet hij Morgane Venens. Is zij een van die schatrijke jonge vrouwen, die in hun jacht op geluk volledigheid verwarren met volmaaktheid en wier enige carrière het krantenbericht is?

Morgane Venens is degene die de dief steelt en daarmee bijna zichzelf te glad af is. En dat is dan niet de schuld van Ido van Esch, die het in de goedheid zijns harten niet verder heeft gebracht dan maatschappelijk tegenwerker.

De samenhang van dit alles kunt u lezen in De dief stelen, waarin u niemand zult herkennen. Een luchtig verhaal, springlevend en optimistisch, met een typisch De Landell-probleempje.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789022505199
Uitgever: Boekerij


De mislukte pastorale
Een schrijver, een componist en een zanger, alle drie nauwelijks ontworsteld aan de minderjarigheid en niet in staat zich voldoende inkomsten te veroveren voor iets meer dan honger, huren de romantische, prachtig gelegen soldaten-vertrekken van een oud kasteel. Ze krijgen er nog het gebruik van een moestuin bij - ze krijgen vrij brandhout. En dit alles voor een krats. Zouden we dat niet allemaal willen?

Doch als dan de weduwe Pietje Poort tijdens hun eerste inkopen in haar winkeltje enkele afschuwelijke details bevestigt over de sterfkamer - dan moet de geestdrift wel verkillen. (Of bent u zo modern, dat u niet gelooft in zulke dingen...?)

Nou ja, daar is Aatje Broek, een bejaard en geoefend duivelsbezweerster, die precies weet hoeveel punten een ster behoort te hebben. Kom daar es om in Amsterdam. En het hele dorp leeft mee, wat erg prettig is.

U zult even grondig als onze drie kunstenaartjes kennismaken met de baron van het kasteel, en met juffrouw Van der Kuif, zijn Pompadour sub rosa. U zult de postbode ontmoeten, wiens zwijgplicht staat en valt met sigaretten. De zangvereniging zal in uw oren klinken - en opeens is daar dan Jetje, met Het Kind. Later ook zonder.

Wij weten nog altijd niet of Jetje in dit paradijselijk verhaal Eva is, of de appel. De slang presenteert zich geheel anders. Dit lofdicht op rustig buitenleven mislukt, ondanks Freeks kookkunst. Maar ach, de Jaren des Onderscheids doemen - en dan klinken tòch de lofprijzingen - want een Mislukte Pastorale kan heel goed een geslaagd levenslied inluiden. Optimisme bloeit op alle hoogten.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 9789022505533
Uitgever: Boekerij
De porselein tafel
Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandse boekenweek van 24 februari tot 3 maart 1951 van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels.

Het boekje was tevens een prijsvraag. De vraag aan de lezers was: welke schrijver heeft dit verhaal geschreven? De winnaar kreeg een geldprijs.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: CPNB
Een vaartuig voor de herinnering
Een vaartuig voor de herinnering bevat de herinneringen en de beslissing van de jonge Egyptische koningin Anchsenamoen, toen zij, zeventien jaren oud, haar geliefde en echtgenoot Toetanchamoen verloor. Zij was de dochter van Echnaten, wiens beleid zijn bloedverwanten en zijn volk vele jaren van onrust en neergang bracht.

Maar grandioos was echter Echnaten's filosofie, waarmee hij geluk voor allen beoogd had. En als zijn dochter deze levensopvatting niet had onderschreven. zou zij nooit het offer hebben gebracht: alleen geliefde te zijn, en 'een vaartuig voor de herinnering'. Haar houding bespaarde het volk veel leed.

Met grote kennis van zaken, overtuigingskracht en beeldenrijkdom schetst Olaf J. de Landell deze interessante en boeiende periode uit de wereldgeschiedenis.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 9789032500856
Uitgever: De Kern
Het klooster van de lichtgroene paters
'Aan de rivier staat een huis, dat een beetje wordt geschuwd door de dorpsbewoners. Daar zijn héél vreemde dingen gebeurd; denk es aan die aardige meneer en mevrouw Van Hemelcom; aan het verhaal over meneer Joan en Gijsbertje - (1e minnedrank van Grastree, en wat daarvan is gekomen...). Denk eens aan de jonge meneer Karel met zijn wangedrag. En op een dag zitten er opeens zes jonge kerels in lichtgroene kleren in het huis. Sommigen in lange rokken, enkelen in een broek - maar allemaal lichtgroen. Dat is de schuld van Blue Lady Sunshine, die geen dame is maar een gemeen alcohol-mengsel.

De Welkom-winkelier heeft direct begrepen dat die mannen paters zijn. Ze zeggen onbegrijpelijke dingen tegen de meisjes en ze baden nakend in de rivier. Ze sluiten vriendschap met Mientje Voleveld, die geen mens is maar een koe, ze nemen allemaal halfdooie dieren in huis.

Overdag zijn ze weg; behalve die ene zwarte, waar de politie later mee wil praten. Maar 's avonds klinkt er muziek over de uiterwaard: de vensters van dit huis staan open. Tot op een zegenrijke dag de lichtgroene paters wegrijden. Wegrijden. Weg, weg, weg. Het huis - hemel, ja' wat er daarna met het huis is gebeurd, begrijpt iedereen'.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789022505656
Uitgever: Boekerij
In het hol van de tamme leeuw
Er gaat geen mens dood in dit boek. Dat pleit natuurlijk niet voor de intrige. Hoewel u niet moet denken, dat een tamme leeuw een beschaafde leeuw is. Tam en beschaafd heeft niets met elkaar uit te staan.

De onderhavige viervoeter is een tweevoeter. Zijn hol is overdadig gemeubileerd, zijn verleden niet minder. Hij beschikt over twee barre welpen en een behuilde leeuwin. Dat werkt op zijn zenuwen - wat vaak voorkomt bij leeuwen.

Als u houdt van krantenberichten (die ook alles onthullen, en op het laatste ogenblik nog kans zien, fatsoenlijk te blijven), zult u genieten van dit schel-gekleurde verhaal. U zult het na afloop waarschijnlijk niet willen geloven; zo bent u, en wij weten dat. Er zijn ook mensen die krantenberichten betwijfelen. Zijn zij cynici, of alleen teleurgestelden?

Schrijver en uitgever van dit boek hopen, dat u niet teleurgesteld zult zijn. Cynisch mag best. Maar zó cynisch als de schoonmoeder en de dochter en de tuinjongen van de tamme leeuw bent u zeer beslist niet... anders had u dit boek niet gekocht; en dat pleit voor u.

Kom, een haal uw kluifje in het hol van de tamme leeuw!
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1941
ISBN/EAN: 9789022505427
Uitgever: Boekerij


Kroelen met de kroon
Volgens Olaf J. de Landell is de redding altijd nabij, als de nood het hoogst is. Als Agniet Gulderijn een leeftijd heeft bereikt waarop zelfs de modernste vrouw haar goede hoop op enig geluk meent te moeten afremmen, vertoont zich de liefde.

Agniet tuimelt hals over kop, schouders over nek en met armen en benen spartelend in een romance. En als het geluk dan bijna tegen haar glimlacht, weigert ze te kroelen met de kroon. En dat allemaal omdat indertijd een vriendelijke jongen in haar woonplaats de deur van de groentewinkel voor haar heeft opengehouden.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789022505823
Uitgever: Boekerij
Met hermelijn-stappen
Alle hoofddeksels laten zich op maat leveren, behalve een kroon. In de lente van het jaar 1903 moest jonker Adalbert van Jarbogic vaststellen dat een kroon geen hoofddeksel was, maar een noodlot.

Hij werd geroepen tot een plicht, waarvoor hij niet was opgeleid. En toen zijn knecht Karalj hem terugzag nadat hij was gekroond, vond de dienaar dat zijn baas 'Met hermelijn-stappen' liep. Dat was lang geen compliment...
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789010024886
Uitgever: Boekerij
Probleem in Aerdenberg
Stelt u zich eens voor - of nee, stelt u zich maar niets voor. Het is toch allemaal veel erger...

Het tweeling-neefje van een aankomend detective deelt een verwarde historie mee, die uiteindelijk helemaal niet verward blijkt te zijn: de ene broer dood onder het bed van de ander. Allemaal verdachte personeelsleden. Een commissaris van politie die ordelijk denkt en dus de levende broer wantrouwt.

Denkt u niet dat het om te lachen is, want alle decors zijn echt, van de bioscoop tot het lijkenhuisje. En als u slap in een hoek ligt te krimpen van de schater, staat daar eensklaps de man met de revolver...

Ja, dat kleine Franse mevrouwtje is iets te lief en er komen gekke dingen voor, net als in uw eigen leven. Maar opeens staat daar de Dood. Hij loert overal, ook in de lachbui...

Eén ding willen wij u verraden: Terry van der Linden houdt rekening met alle details. Aan de deur van de Dood klopt zijn vaardige hand. En we horen hem met die typische stem zeggen: 'Nou, lees zelf maar!'
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1941
ISBN/EAN: 9789010024879
Uitgever: Boekerij
Spiegel aan de wand
Spiegel aan de wand beschrijft een schoonheidsinstituut, waarin de mensen van deze tijd hun minderwaardigheidsgevoelens laten lakken. Het is een kostelijk boek, dat bestaat uit twee sferen: die in het schoonheidsinstituut zelf en die achter de schermen van dat zonderlinge bedrijf.

Het is een tragische roman, een humoristische geschiedenis en een verrukkelijk roddelverhaal over dames en wijven en vrouwen en meisjes en ook over verschillende meneren. Psychologisch is het uitstekend weergegeven, dit altijd tragische gehannes om uiterlijk schoon en vaker nog: om gemaskerd verval van schoonheid.

Het boek heeft in zijn vreemde, flitsende compositie een opmerkelijke eigenschap en dat is zijn leesbaarheid. Men leest het in één adem uit. Een boek om van alle kanten van te smullen.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: 9789022505526
Uitgever: Boekerij
Ter ere van
In een Brabants dorp wordt een kapel ter ere van Maria gerestaureerd. Een protestants auteur schrijft een spel en voert de regie. Daartoe is hij een half jaar de gast van een gemeenteraadslid. Met veel tact weet hij te laveren tussen botsende meningen. Hij blijft trouw aan zijn opdracht ter ere van Maria en tot zijn verbazing vindt iedere moeilijkheid een oplossing op het hoogtepunt.

Een met liefde, humor en respect geschreven boek, waarin aan sfeer en stemming veel recht wordt gedaan en waarin niets belachelijk wordt gemaakt, ofschoon de stof er zich toe zou lenen.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789010028037
Uitgever: Boekerij


Uit naam van de aartsengel
Uit naam van de aartsengel speelt zich af in Berlijn, in de beginjaren '30. Er was een wereldoorlog verloren, een verafgode opperste heerser gevlucht - broeders en vrienden hadden elkaar beschoten en gehaat. Een verwilderde weelde dreef boven uit deze smeltkroes van menselijke ervaringen.

Tegen dit decor zien we Rafael van Dijk kennis maken met de laatste telg uit een zeer oud, Oosters vorstengeslacht. Rondom de rijkdom van deze neergestreken valk golft een branding van avonturiers. Rafael van Dijk wordt uitverkoren tot vertrouwde - en dat blijkt geen gemakkelijke taak. Zijn innige toewijding tot het stralende danseresje Linchen komt in botsing met een groeiende vriendschap voor de adellijke half-neger Beau-Joli Sirenoble. Zelfs oudere vrienden kunnen hem niet uit de problemen helpen, als het politieke onweer verderf begint te zaaien.

Ontrouw, hoogmoed, ijdelheid en geldzucht, verdriet, trots en echte adeldom verwarren zich tot een hevige complicatie, welke tijdens een feest haar explosie vindt. Dan is het al 1935; Rafael vlucht uit de vervloekte stad. Wie ogen heeft, kan zien dat Berlijn is gedoemd...
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789032500139
Uitgever: De Kern
Versprongen ster
'Een ster verschiet, zult u zeggen. Maar de ster van Betsie van de Pen, een oerfatsoenlijke kantoorjuffrouw van vijftig, was van het begin af al verschoten: er zat volstrekt geen kleur in.'

Betsie woonde met haar zusters Alie en Cor in een burgerstraat waar niets gebeurde. Of het moest dan het wonderlijke gebons zijn dat 's avonds uit Huize Van de Pen klonk. Niemand wist dat dat Betsie was. Om jong te blijven deed ze gymnastiek, spròng op een tafel en probeerde - met succes - eròver te springen. Zulke dingen kun je de buren niet vertellen over een vrouw van vijftig met een nette baan.

Maar toen mòest ze springen uit een brandend kantoor en dat werd gezien door een man van het toneel. Lieve mensen, zulke dingen gebeuren als je ster op groen staat. Betsie werd Betty - ze werd ontdekt, ze kreeg 'De Kans'.

Ze kwam terecht in dat wonderlijke wereldje, dat toneel nog altijd is: geheel andere mensen, totaal verschillende maatstaven. Ze moest zich aanpassen - en wat erger was: ze pàste zich aan. Haar ster versprong, ziet u. Zij zelf werd een springster die eerst in een carrière, en daarover heen regelrecht in het hart van een man sprong. U, als degelijk persoon, zult stellig begrijpen wat dit allemaal betekende voor de zusters Alie en Cor, en voor Betsie zelf. Wat was er nog keurig en wat was er niet erg meer? Komedianten bleken mensen te zijn (of bleken mensen komedianten...?).

Maar stel u gerust: alles komt goed.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 9789022505649
Uitgever: Boekerij
Wij moderne menschen

Geen nadere gegevens beschikbaar.

Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Van Dishoeck

De Porseleinboom TrilogieDe Porseleinboom Trilogie

De Porseleinboom Trilogie bevat de boeken:

 1. Het bloeien van de porseleinboom
 2. De kroon van de porseleinboom
 3. De porseleinen spiegel

Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789010033666
Uitgever: Boekerij
Het bloeien van de porseleinboom
De roman Het bloeien van de porseleinboom vindt zijn oorsprong in de als Boekenweekgeschenk bekroonde novelle De porseleintafel. De Landell heeft deze geschiedenis omgewerkt tot een waarlijk grootse familieroman, de roman van de kinderen van de porselein-verzamelaarster: de oppassenden, de luchthartigen, de bedrieger.

Tegen een achtergrond van de veranderingen des tijds zien we de hoogmoedigen, de geslagenen, de vromen en zwierigen hun bestaan volbrengen. Het is een waaier van lachlust en leed, van ijdelheid en angst: de opgang van het geslacht Tacoma van Oenstra. Een pauwenstaart, met alle verblinding en pracht en alle vergankelijkheid daarvan.

Een prachtig, beeldend geschreven boek en aan inhoud en gebeurtenissen mogelijk wel rijkste en rijpste werk van de schrijver Olaf J. de Landell.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789022510308
Ebook: 9789402300550
Uitgever: Boekerij
De kroon van de porseleinboom
In De kroon van de porseleinboom worden de lotgevallen beschreven van de Tacoma's in het turbulente Amsterdam in de jaren '90 van de 19e eeuw.

Extra kleur krijgt deze indrukwekkende roman in het tweede deel van het boek, waarin Santje - oudste dochter van directeur Tjomme - op reis gaat naar het koloniale Indië, waar zij met haar beminde echtgenoot, een arts, het geluk hoopt te vinden. Wàt zij vindt, beschrijft De Landell in de aangrijpende kleurigheid, welke alleen iemand met eigen ervaring beheerst.

Dit Indische tijdvak behoort tot de meeslependste gedeelten uit deze werkelijk machtige familieroman. De kroon op het werk van De Landell.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789022504857
Ebook: 9789402300383
Uitgever: Boekerij
De porseleinen spiegel
In De porseleinen spiegel maken wij kennis met alweer een nieuwe generatie Tacoma's. Zij vermengen zich weliswaar met andere geslachten, doch hier en daar bloesemt, duidelijk herkenbaar, steeds weer iets van de vroegere karakters op.

De veelbewogen geschiedenis van de familie culmineert als het ware in de moeizame levensgang van Harm van Andenbeeck, de jomngste zoon van Santje, die door de auteur gevoelig en trefzeker wordt getekend. Zeer realistisch beschrijft De Landell de sfeer in deze roman, die speelt in een onzeker tijdsbestek: Nederland in malaise - Duitsland op de drempel van wereldbrand.

Mensen in nood en in hoogconjunctuur, maatschappelijk en moreel, buitelen hun ijdele levensgang voor onze ogen. En als een overzichtelijk slotbeeld weerkaatst dit alles in De porseleinen spiegel.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789022505304
Ebook: 9789402300574
Uitgever: Boekerij

Met Liefde en RespectHet devies
Op een deftige theemiddag in Brabant in 1928 bemerkt mevrouw Clara dat een bepaalde jongeman zijn ogen niet van haar kleindochter Mary af kan houden. Aangezien de jongeman van voorname familie is, rijk en moreel onaanvechtbaar, besluit Clara dat hij Mary beslist nader moet leren kennen. Daartoe wordt een tuinfeest gearrangeerd waarvoor een gelijk aantal jongemannen en dames wordt uitgenodigd. Natuurlijk mag geen meisje mooier zijn dan Mary en geen jongeman charmanter dan de beoogde bruidegom.

Maar: kleindochters zijn nimmer zo perfect als Oma had gedacht en de uitgezochte jongeman handelt niet volkomen overeenkomstig Oma's verwachtingen.

Onder de feestgangers schuilt er een die schalkser is en daardoor voor Mary boeiender. Tegelijkertijd bevroedt de door Oma uitgezochte partner enig opzet achter haar bedoelingen. Onder Clara's mislukte regie kiest de kleindochter de verkeerde levensgezel.

Niettemin lijkt alles toch nog goed te komen. Het jonge paar betrekt een adellijke behuizing bij een dorp. Mevrouwtje Mary haakt naar liefde en respect; men zou dit haar devies kunnen noemen. Maar dit devies wordt eerder door ijdelheid dan door mensenliefde ingegeven. Hoe meer het omliggende dorp zich kenbaar maakt, des te gecompliceerder wordt mevrouws bestaan. Dolle situaties en diep-ernstige gebeurtenissen wisselen elkaar af.

Het loodsen van een levensschip langs onbevroede klippen naar liefde en respect blijkt een schrijnende opgave. Vooral omdat de echtgenoot een nogal onstabiele partner is; langzaam maar zeker drijven bij hem karaktertrekken boven die Mary verschrikken. Uit de verte kijkt de oorspronkelijke bruidegom toe - en kan niet helpen.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789022507117
Uitgever: Boekerij
Maskeravond
In Het devies maakten we kennis met Mary van Genthen die op een tuinfeest haar toekomstige echtgenoot Antoine ter Tuynen Egelsbergh ontmoet. Een echtgenoot die niet geheel aan de verwachtingen van Mary's oma Clara en haar ouders voldoet...
Wanneer Mary dan toch met deze heer trouwt en eindelijk de fel begeerde liefde en het respect van het omringende dorp meent te hebben verworven, blijkt het leven toch niet over rozen te gaan. Zelfs niet als het huwelijk gezegend wordt met zes prachtige kinderen.

In Maskeravond komt Mary tot verschrikkelijke inzichten omtrent haar eigen gebroed. Het stralende blazoen en de gevlekte waarheid wijken steeds meer uiteen. En de maskeravond nadert, met de definitieve uitkomst. Mevrouw Mary is moe gestreden.

Als alles wordt gewogen op de Grote Weegschaal, blijken enkele gewichten niet volgens menselijke maat. Waren liefde en respect dan niet voor Mary weggelegd - of wel...?
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789022506561
Uitgever: Boekerij

VerhalenbundelsDe harp der minne
Soms vraag ik me af, of de Liefde vandaag-de-dag nog altijd een harp is. Is zij niet een ketelmuziek-achtige popband met teveel elektrisch lawaai en bar weinig inhoud? Menigeen verheft zijn stem zonder kennis van zang of van liefde, en rumoert over jij-en-ik-en-wij. Als men over liefde praat is het up-to-date om daar het bed bij ter sprake te brengen. Voor vele is het ene begrip synoniem met het andere, en men behandelt het met een aan verveling grenzende kennis van zaken. Maar wie weet nog wat Liefde is?

Dit is een citaat uit Olaf de Landells inleiding voor de bundel verhalen De harp der minne, waarin hij achtereenvolgens aan bod laat komen: de romantische liefde, de offerende liefde, de gelukkige liefde, de eenzame liefde en de wijze liefde.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789032501501
Uitgever: De Kern
De kantélen kantelen
De alleraardigste novelle, die als leesweekgeschenk door de Alg. Nederl. Bond van Leesbibliotheekhouders voor het publiek werd beschikbaar gesteld, geeft haar naam aan deze bundel van vijf verhalen, welke stuk voor stuk opnieuw een overduidelijk bewijs zijn van De Landell's voortreffelijk schrijftalent.

In al deze verhalen zult u tot het inzicht komen dat in vele levens op een min of meer dramatisch ogenblik de kantélen kantelen. Soms van ons eigen benarde kasteeltje, soms van het hoge huis, dat we met dromen en daden bestormen om wraak of liefde te dienen.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 9789022503485
Uitgever: Boekerij
De lachende Hollander
De lachende Hollander is een bundel spotvertelsels uit de Nederlandse overlevering, verzameld en neergeschreven door Olaf J. de Landell. De verhalen werden gerangschikt per provincie. Daardoor is een overzichtelijk geheel ontstaan, dat een goede indruk geeft van de (eigen)aardigheden van de Nederlandse bevolking in vroeger tijden.

Zo verneemt u uit deze bundel hoe de inwoners van IJsselstein aan hun bijnaam apenluiders komen en waarom de mensen uit het Friese plaatsje Oldeboorn torenmeters worden genoemd. En weet u waarom de huizen van het Limburgse dorp Montfort zo schots en scheef staan? En wat de geschiedenis is achter het beeld van de erwtenman, dat u aan de noordzijde van de Sint Jansbasiliek te 's Hertogenbosch kunt zien? Het antwoord vindt u in deze hartveroverende bundel.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 9789032500368
Uitgever: De Kern
De mooiste verhalen
Olaf J. de Landell groeide op met de verhalen van zijn grootmoeder en oudtante. Ze gaven hem oog voor dramatiek, humor en een heldere kijk op het leven. Bovendien maakte hij in zijn jeugd veel aangrijpende, maar ook interessante dingen mee die hem vormden tot één van de grootste verhalenvertellers van deze eeuw. In dit boek krijgt u een voorproefje van De Landells meesterlijke vertelkunst. Zestig verhalen om bij weg te dromen, om bij te lachen, bij te huilen. Kortom: uit het leven gegrepen!

* Deze verhalen zijn ook verschenen in de uitgaves Speels palet, Een snoer bloedkoralen en De harp der minne.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789022509210
Uitgever: Boekerij
Een snoer bloedkoralen
Een snoer bloedkoralen is een gevarieerde collectie verhalen die nooit eerder in boekvorm zijn verschenen. Veel van de verhalen werden voor de radio door De Landell voorgelezen, enkele andere werden in tijdschriften gepubliceerd.

Luchtige, ontroerende, opmerkelijke en meeslepende verhalen rijgen zich aaneen als de warmgekleurde stenen van een snoer bloedkoralen - en vormen een boek dat de vele bewonderaars van De Landells talent met vreugde zullen begroeten.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789032500696
Uitgever: De Kern
Maneschijn over uw hart
Maneschijn over uw hart is een allergekst en tegelijk dramatisch bloemstuk van fantastische vertelsels. Dit boek roept u aan uit een dwaze hoek, ergens tussen poëzie en droom. Het opent geheel nieuwe perspectieven. Het vertelt u zeer vertrouwelijk over toestanden waar een nuchter mens niets van weet, het vraagt uw oordeel over omstandigheden die u liefst nooit zult leren kennen: een heer gaat wandelen in de maneschijn; een gouden echtpaar komt op bezoek bij Onze Lieve Heer; een deftige dame ontmoet op straat een gemeen woord dat haar aanspreekt; een verliefde jongeman wordt een boom; de laatste kerkganger blijkt elektrisch geladen te zijn; iemand laat een te hoge staatsietrap bouwen; een doodgewone man vindt een ring die macht schenkt...

U zult na lezing uw ogen uitwrijven en denken: 'Ze moeten gèk zijn!', maar dat is dan kwetsend voor uzelf, want u hebt er veel van begrepen. U zult inzien hoe dat aanvoelt: Manenschijn over uw hart. U zult zich verkwikt voelen.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789010030191
Uitgever: Elsevier
Nachtfluistering
Sprookjesachtige verhalenbundel.

Van Wikipedia: In 1960 werd De Landell in het Brabantse Berkel-Enschot uitgenodigd om mee te helpen regisseren bij het toneelstuk Haat en liefde, een bewerking van twee verhalen uit zijn boek Nachtfluistering uit 1944. Een jaar later schreef en regisseerde hij De duivel in het dorp. Het was voor een Brabants dorp in die tijd een hele cultuurschok toen De Landell daar verbleef.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1944
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: G.W. Breughel
Speels palet
Olaf J. de Landell behoort tot de meest geliefde romanciers van Nederland. Met romans als De appels bloeien, Ave Eva, De dief stelen en De Porseleinboom Trilogie maakte hij naam als een schrijver die zijn pen meesterlijk beheerst en uiteenlopende roerselen van de menselijke ziel op boeiende wijze gestalte kan geven.

Olaf de Landell was destijds een zeer gewaardeerd medewerker aan het populaire radioprogramma 'Palet'. Zijn door hemzelf voorgelezen verhalen ontmoetten veel bijval en het zal zaker ook de vaste luisteraars van toen een genoegen doen dat nu vijfenzeventig van die optimistische verhalen zijn gebundeld in het boek Speels palet.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789032501143
Uitgever: De Kern
Winterverhalen
Sinterklaas-, Kerst- en Oudejaarsvertellingen om door te lezen en voor te lezen bij bisschopswijn, nevel en haardvuur...

De winter is het seizoen voor overpeinzingen. De dagen worden korter; buiten is het koud, en de feestdagen in december lijken de enige lichtpuntjes in deze donkere tijden. Het kinderfeest Sinterklaas roept de vraag op: Ben ik wel het hele jaar zoet geweest? Met Kerstmis verdiept men zich: Zijn wij wel altijd goed voor ánderen geweest? De jaarwisseling is de tijd voor terugblikken en vooruitzien: Goede voornemens...

In Winterverhalen weet Olaf J. de Landell de sfeer van de feestdagen treffend weer te geven. Vrolijke, humoristische, maar ook weemoedige verhalen voor het hele gezin.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789010040114
Uitgever: Boekerij

Diversen

(On)vrome wensen

Dichtbundel.

Uitgegeven in een oplage van 200 exemplaren. Bestaat uit 19 pagina's.

Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Oude Degel
Open dichtwoord op de levensvreugde

Dit boek bevat de complete dichtbundels:

 • Open dicht woord
 • Op de levensvreugde
 • en de drie gedichten uit Indonesië weerzien

Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789010041395
Uitgever: Boekerij
Overpeinzingen

Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Boekerij.

Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Boekerij

Non-Fictie

De gouden navelstreng
Olaf de Landell wil zijn zeventigste verjaardag niet in Nederland vieren. Hij besluit te proberen deze dag op heerlijke wijze door te brengen in zijn geboorteplaats Cirebon, op Java. Twee goede vrienden, Jos Brink en Frank Sanders, hebben al dikwijls gezegd Indonesië te willen bezoeken met Olaf, omdat hij er zoveel van af weet. Het toeval wil dat zij tussen het einde van de ene musical en de besprekingen voor de volgende, negentien dagen vrij kunnen maken. Zo valt de beslissing.

Met kleurige pen beschrijft Olaf de Landell, vol begrip voor zijn geliefde Indonesiërs, maar ook met open oog voor malle details, hoe deze reis zich ontplooit tot een bonte les in levenswijsheid. Wie beleeft er in zo korte tijd zulke uiteenlopende avonturen?

Ze bezoeken Jakarta: oude gebouwen en musea. Bandung, de elegante stad. Het oerwoud op de Tankuban Prahu. De Kratons van Yogyakarta en Solo. Zij bezichtigen de Borubudur en het Prambanan-complex, de koningsgraven van Imogiri en de zeer oude, mystieke vruchtbaarheidstempel van Candi Sukuh. Langs Semarang gaat de tocht zo naar het einddoel: Cirebon. Langzaam dringt tot de schrijver door dat hier zijn gouden navelstreng ligt: de band van traditie en geloof, van bijgeloof en wonderlijk tedere zeden, die hem bindt aan deze bodem.

De gouden navelstreng, het persoonlijk reisverslag van een geliefd auteur, is onder andere geïllustreerd met 60 kleurenfoto's van Jos Brink.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789032501709
Uitgever: De Kern
Indonesië weerzien
Olaf J. de Landell is in Indonesië geboren, en het is nog altijd niet duidelijk of hij zo veel van dat land houdt omdat hij een open oog heeft voor sprookjes en verwonderlijke zaken, of dat hij dat open oog voor sprookjes en verwonderlijke zaken bezit omdat hij Indonesië zo ten diepste liefheeft. Hij bracht daar de eerste acht jaren van zijn leven door. Uit zijn verhalen klinkt vaak de galm op van zeldzame, uitverkoren vreugde; afgrijselijke angst en hevig verdriet. Die heeft hij alle drie ervaren in dat verre, mysterieuze Indonesië.

De Landell heeft er nooit over geschreven: omdat zijn verhalen bertreffende dit land van oorsprong van zijn jeugd af in Nederland gelach wekten. Tot hij de Porseleinboom Trilogie schreef, en daarin voor één keer geheel uit herinnering het geweldige beeld van de jeugdjaren overeind zette. Toen werd hij geprezen, en zelfs geïnviteerd om met een televisieteam naar Indonesië terug te gaan - na precies zestig jaren - om te kijken 'wat er nog over was'.

Voor het eerst in een vliegtuig - de sprong over een halve aardbol - en dan landen op die betoverende grond. En alle geweldige glans en schoonheid terugzien als in een visioen - en beseffen dat dit werkelijkheid was! Pal voor zijn ogen - en in hem - wordt die rijkdom aan geuren en beelden ontketend. En weer schrijft Olaf de Landell over Indonesië: een bont document. Het ligt hier voor u.
Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789032500863
Uitgever: De Kern

Dubbel uitgegeven titels

December

Zie voor de beschrijving van dit boek: Winterverhalen.

Schrijver: Olaf J. de Landell
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Boekerij