Boekenplank:
Kies

Boeken van Hendrik Lansink


Overzicht

 • Afke
 • Alles is goed, Janneke
 • De avond was rood
 • De duizendschoon
 • De stille wens
 • Een vrouw met karakter
 • Elze van de koster
 • Het geheim van de boshoek
 • Het grote geheim
 • Niet alles, Marion...
 • Souvenir voor miljoenen
 • Waar liefde wint
 • Waar mens en koren rijpen
 • Waaruit mensen leven

Non-Fictie

 • Vertellingen uit Varssevelds verleden

gedetailleerd overzicht

OverzichtAfke
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-257-1011-5
Uitgever: Gottmer
Alles is goed, Janneke
Lansink vertelt ons over het leven van Janneke van Holten, een jonge boerendochter. Haar vader is een harde werker, maar hij hecht nog teveel aan het oude en verzet zich tegen de nieuwe tijd. Er zullen nieuwe verkeerswegen komen en dat betekent dat er uitstekende landbouwgrond moet worden geofferd. De melkfabriek moderniseert en de paardentractie wordt afgeschaft. Hiertegen en nog veel meer strijdt de oude Van Holten. Zijn grote tegenspeler is Daan Rengers, de eigenaar van een kapitale boerderij. Janneke trouwt met diens zoon en het zijn deze jonge mensen die tussen de partijen in staan omdat zij - door hun jeugd - de nieuwe tijd moeiteloos aanvaarden omdat het hún tijd is.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1970
Uitgever: Gottmer
De avond was rood
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-257-0107-8
Uitgever: Gottmer
De duizendschoon
Op de kapitale boerderij van de goedige Geert Kemping woont ook zijn jonge, hardwerkende huishoudster Lien. Vaak denkt Geert terug aan zijn buurmeisje Riek. Aan zijn grote liefde voor haar, maar haar vader verbood haar nog met hem om te gaan. Nog altijd voelt Geert de pijn van dat besluit. Langzaamaan wint Lien zijn hart door haar warmte en de goede zorgen waarmee zij hem omringt. Hij trouwt met haar en hun zoon bekroont hun gelukkige huwelijk. Maar dan slaat het noodlot toe. Een ernstig ongeluk overschaduwt hun geluk. Lien verliest daarbij het leven en Geert blijft met hun jonge zoontje achter. Weer branden zijn ogen als hij Riek ziet. Mag hij nog hopen na zo'n lange tijd?
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-257-0275-9
Uitgever: Gottmer
De stille wens
In haar huwelijk vindt Truus niet datgene wat ze had verwacht. De grote wens die ze in stilte koestert lijkt nooit in vervulling te zullen gaan, zelfs niet als er na het overlijden van haar man echte liefde schijnt op te bloeien tussen haar en de veel jongere Wim. Maar als ze zich, juist in de donkerste dagen van haar leven, van haar grootmoedigste kant laat zien, legt ze zelf de kiem voor de vervulling van haar stille wens.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-257-1278-9
Uitgever: Gottmer


Een vrouw met karakter
Lize is een wat al te vlotte vrouw, die in het dorp waar zij woont danig uit de toon valt. En als ze gaat scheiden en een café begint, keert de hele gemeenschap haar de rug toe. Maar als haar minnaar invalide wordt toont deze vrouw karakter, ze trouwt toch met hem en neemt de zorg voor hem op zich.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-257-1356-4
Uitgever: Gottmer
Elze van de koster
September 1944 in de Gelderse Achterhoek. De stilte en de rust in het dorp Houtwijk zijn verbroken. Evacués, ontsnapte krijgsgevangenen en soldaten stromen er doorheen, komen en gaan, blijven soms een tijdje hangen. Bij een bejaard kostersechtpaar is een meisje komen inwonen, dat de koster met zijn werk helpt. Vanwaar komt ze? Niemand die het weet. Men weet alleen dat ze hartelijk is, aardig en intelligent. Op de dag van de bevrijding vraagt een jongeman, Tonny, haar mee uit, maar Elze wil hem geen hoop geven omdat zij nog niet los is van het verleden, waarin zij haar verloofde verloor, haar ouders en heel haar jeugd. Er komt een conflict met een ander meisje - Margie - dat van Tonny houdt, maar uiteindelijk gaat Elze terug naar haar vaderland en blijven Tonny en Margie als een paar achter.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1969
Uitgever: Lekturama
Het geheim van de boshoek
Toon Zaalders woont met zijn vrouw en twee dochters een eind buiten het landelijke dorp Loohuizen. Hij is boswachter en zijn grote zorg is het bestrijden van de stroperij. In de bossen woont ook een geheimzinnige figuur, Jacob 'de Fransoos'; een eenzaam levende man die duidelijk van zeer goede afkomst is en die voor de dorpelingen altijd een raadsel blijft. Lansink tekent met vaardige pen het dorpsleven en vertelt hoe Toons dochter trouwt met de zoon van een boer, dezelfde zoon waar Toon eerst zo'n last mee had door het stropen. 'De Fransoos' heeft heel wat invloed op het boswachtergezin en vooral op de oudste dochter. Hij is de tragische figuur in deze streekroman, een mens die eenzaam leeft en eenzaam sterft.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-257-0915-X
Uitgever: Gottmer
Het grote geheim
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-257-2079-X
Uitgever: Gottmer
Niet alles, Marion...
De fabrikant Van Drosten is een vooruitstrevend man, die de electriciteit brengt in zijn dorp in de Gelderse Achterhoek en door een tramverbinding het isolement doorbreekt. Het gaat hem goed, maar profiterende vrienden zullen zijn ondergang worden. Douwe, een eenvoudige jongen die zich tot zijn beste medewerker heeft opgewerkt, beleeft een romance met Heleen, de dochter van Van Drosten, maar helaas zal ook hierop geen zegen rusten... Marion is het, die dan toch voor wat zon zorgt in het bestaan van deze door Hendrik Lansink zo levensecht getekende mensen.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-257-0199-X
Uitgever: Gottmer


Souvenir voor miljoenen
Kees Dalhorst trekt als een van de eersten de enig juiste conclusie uit de Duitse bezetting. Voor hem staat vast dat verzet geboden is. Het spannende relaas van zijn gevaarlijke werk in oorlogstijd en zijn liefde voor de dappere koerierster Roeleke vormen de inhoud van deze oorlogs- en streekroman uit de Achterhoek.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-257-1690-3
Uitgever: Gottmer
Waar liefde wint
Het leven verloopt langs kronkelpaden en een mens ziet niet waarop die paden uitkomen. Hardy is de enige dochter van het echtpaar Verboom, dat in het dorpje Loohuizen een boerderij plus een winkel heeft. Haar jeugdliefde, Maarten, heeft zij zien trouwen met een ander en het lijkt dus alsof de wegen van haar en Maarten geheel verschillende richtingen uitgaan. Toch komen Hardy en Maarten, via Maartens dochtertje, weer in nauw contact met elkaar. Als dan het huwelijk van Maarten is stukgelopen omdat er geen echte liefde was, gaan twee mensen een nieuw verbond aan om levenslang samen één weg te gaan.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-257-0233-3
Uitgever: Lekturama
Waar mens en koren rijpen
In het dorp Dijkvoorde met zijn gegoede burgers is ook een volksbuurt waar de minder rijken wonen. Een van die laatsten is Hilde, een eenvoudig meisje. Bert, de enige zoon van de rijke mulder Louw Kolen, leert Hilde kennen en tussen hen beiden groeit een echte liefde. Maar, een huwelijk tussen die twee lijkt onmogelijk, want Bert is de zoon van een notabele en Hilde is arm en komt uit een buurt die bij de 'betere' kringen niet al te best staat aangeschreven. Toch - ondanks alles - blijven de jonge mensen elkaar zoeken en het komt zelfs tot een huwelijk omdat Hilde in verwachting raakt. Louw Kolen verstoot zijn zoon en weigert het kleine huisje - dat Hilde geërfd heeft van een oude, ongetrouwde vrouw - te bezoeken. Hij blijft wrokken en wil zelfs niets weten van het kind, dat bij zijn geboorte toch naar hem vernoemd is. Maar dan, op een dag, ziet Louw zijn kleinkind en dit grijpt hem zo aan dat alles verandert. Hij kan niet meer buiten het kind en als hij ook Hilde heeft leren kennen, buigt hij het hoofd en vindt de verzoening plaats.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1972
Uitgever: Lekturama
Waaruit mensen leven
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-257-1491-9
Uitgever: Gottmer

Non-FictieVertellingen uit Varssevelds verleden
Vertellingen uit Varssevelds verleden; het dorps- en plattelandsleven in de jaren 1920-1970 is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum en de ingebruikname van het nieuwe kantoorgebouw door de Rabobank te Varsseveld. Omslag vermeldt: Op dat wij het niet vergeten...
Schrijver: Hendrik Lansink
Eerste uitgave: 1977
Uitgever: Rabobank