Boekenplank:
Kies

Boeken van Rochelle Larkin


Overzicht

  • Dagen van zilver, nachten van goud - Golden days, silver nights
  • Dans van verlangen - Glitterball
  • Een engel slaapt nooit - Angels never sleep

Desire Trilogie

  1. Vruchten van begeerte - Harvest of desire
  2. Macht der begeerte - Mistress of desire
  3. Vonken van begeerte - Torches of desire

gedetailleerd overzicht

OverzichtDagen van zilver, nachten van goud
Amanda Parrish is als de sieraden die ze ontwerpt, oogverblindend mooi en koel. Ze wordt dan ook aanbeden door haar rijke verloofde. Maar Amanda verveelt zich. In haar leven is geen plaats voor het onverwachte... voor avontuur... voor hartstocht. Tot zij kennismaakt met Josh McKay, een vrijbuiter en een waaghals die racewagens en vrouwen temt met dezelfde arrogante zelfverzekerdheid. Zijn roekeloze optreden brengt een storm van emoties in Amanda's hart teweeg en voor zij goed en wel beseft wat haar overkomt, staat zij volkomen weerloos tegenover zijn uitdagende charme. Voor de eerste maal in haar leven voelt Amanda wat het is om werkelijk van iemand te houden. Voor de eerste maal in haar leven kent zij geen rust meer vóór Josh haar in zijn armen zal nemen. Maar voor de eerste maal in haar leven wordt Amanda Parrish niet op haar wenken bediend...
Schrijver: Rochelle Larkin
Oorspronkelijke titel: Golden days, silver nights
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-6493-053-8
Uitgever: De Sfinx
Dans van verlangen
Hoewel New York honderden discotheken telt, kan geen ervan de vergelijking met Bobby Gerace's 'Glitterball' doorstaan. Alleen de rijken en de machtigen worden toegelaten tot dit walhalla van licht, muziek en erotiek. Alleen hier vindt de jetset van Amerika verstrooiing en kunnen beroemdheden hun grillige hartstochten uitleven. Glitterball biedt de atmosfeer waarin liefde, glamour, hebzucht en jaloezie hun tol eisen. De discotheek vormt het wervelende centrum van uitgaand New York, maar ontwikkelt zich al snel tot het centrum van de handel in cocaïne. Tot de vaste gasten van Glitterball behoren: - Lacy Daniëls, het verblindend mooie fotomodel dat door de ene man als diepte-investering en door de andere als lustobject wordt beschouwd; - Clover Montgomery, de ongekroonde koning van tv-land, die bereid is ziel, zaligheid en maîtresse te verkopen als dat de kijkcijfers ten goede kan komen; - Pati Turner, de zangeres wier prachtige stem in reputatie nog wordt overtroffen door haar onverzadigbare honger naar seksuele uitspattingen; - Laura Jampoler, de mode-ontwerpster van aristocratische afkomst, die in belangrijke mate de discomode beheerst, doch die bereid is haar succes op te geven voor de verboden genoegens van een stormachtige orgie; - Hope Williams, de keizerin van de dansvloer, die met haar hits een gigantisch vermogen verdient, doch nooit over genoeg geld zal beschikken om de herinneringen aan haar armoedige jeugd af te kopen en - Danny Stark, het popidool dat alle vrouwen kan krijgen die hij verlangt, behalve de vrouw met wie hij getrouwd is en die hem veracht en kwelt.
Schrijver: Rochelle Larkin
Oorspronkelijke titel: Glitterball
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-6493-421-5
Uitgever: De Sfinx
Een engel slaapt nooit
Alison dacht dat ze het volmaakte huwelijk had. Haar echtgenoot, een gevierd toneelschrijver, hield van haar, haar kinderen droegen haar op handen - haar leven was zinvol en compleet. Toen, te jong en te plotseling, stierf haar man en stortte haar wereld in elkaar. Ze vond uit dat ze haar echtgenoot nooit echt had gekend - en dat ze geen enkel idee had van zijn andere liefdes. En toen de ene man van wie ze dacht dat hij haar zou helpen haar leven opnieuw in te richten, haar in de steek liet, sloeg ze op de vlucht. En ze bleef vluchten tot ze een man vond die ze kon vertrouwen, liefhebben en helpen.
Schrijver: Rochelle Larkin
Oorspronkelijke titel: Angels never sleep
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-325-0236-0
Uitgever: De Kern

Desire TrilogieVruchten van begeerte
In het zuiden van de staat Louisiana ligt de grote plantage Les Chandelles, een schitterend groot landhuis met een zee van akkers eromheen. Van buiten ademt het rust en grandeur, maar onder dit rijke uiterlijk heersen lust, corruptie en wreedheid. De eigenaar is Charles Bonfils, een rijk man in de bloei van zijn leven, alleenheerser over de uitgestrekte landerijen en over zijn negerslaven. Zijn echtgenote Catherine echter weigert, sedert de geboorte van de zoon en de dochter, het bed met hem te delen. Zij heeft zich geheel op de godsdienst geworpen en dwingt haar echtgenoot zijn sexuele verlangens te bevredigen met steeds wisselende jonge slavinnen. De zoon Chaz is opgegroeid tot een losbandige jongen met uitsluitend belangstelling voor drank en vrouwen. De dochter Emilie is een knappe jonge vrouw geworden die een sterke emotionele binding heeft met de jonge negerslaaf Jess, die in haar jeugd haar speelkameraadje is geweest. Jess evenwel koestert maar één droom: de vrijheid! Het leven op de rijke plantage zou zijn normale gang zijn gegaan, wanneer Charles Bonfils in een bordeel in New Orleans niet het jonge mulattenmeisje Alicia had ontdekt. Beter dan welke andere vrouw ook kan Alicia hem de liefde en de sexuele voldoening geven, die hij nodig heeft. Zonder zich verder te bedenken koopt hij haar en neemt haar mee naar Les Chandelles. Het is deze felle begeerte, zowel van Charles Bonfils als van zijn zoon, die tenslotte bittere vruchten draagt en een onheil afroept over de plantage. Hartstocht en haat, onvrede en onmenselijkheid ondermijnen de rust en grandeur van de samenleving op de plantage. Het is alleen de dochter Emilie, die dankzij haar menselijkheid en genegenheid aan het noodlot ontkomt.
Schrijver: Rochelle Larkin
Oorspronkelijke titel: Harvest of desire
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6057-065-0
Uitgever: Nieuwe Wieken/Omega Boek
Macht der begeerte
De plantage Les Chandelles in de zuidelijke staat Louisiana is geteisterd door een felle brand. De wrede eigenaar Charles Bonfils en zijn vrouw zijn in de vlammen omgekomen, waardoor zijn jonge dochter Emilie heerseres wordt over de uitgestrekte katoenvelden met tweehonderd slaven. Emilie's enige assistent is St. Georges, berucht bij de negerslaven om zijn zweep. Enige steun en genegenheid vindt de beeldschone Emelie al gauw bij Guy Charpenties, die op de aangrenzende plantage woont. Maar voor hun liefde kan opbloeien breekt de Burgeroorlog uit en drie dagen na hun overhaaste huwelijk wordt Guy in het leger opgeroepen. De oorlog doet zich gelden en wanneer de noordelijke troepen doordringen tot Louisiana en het levendige New Orleans, slaat de onrust ook over op Les Chandelles en de negerslaven. De plantage wordt bezet en Emilie moet de vernederende situatie ondergaan dat kapitein Jason Philips zich met zijn manschappen bij haar inkwartiert. Haar onbevredigde hartstocht doet haar steeds meer verlangen naar Guy en brengt haar dagelijks in conflict met Jason Philips... en zichzelf. Terwijl de wereld rondom haar wordt afgebroken, vecht Emilie haar eigen oorlog.
Schrijver: Rochelle Larkin
Oorspronkelijke titel: Mistress of desire
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-6057-206-8
Uitgever: Nieuwe Wieken/Omega Boek
Vonken van begeerte
De plantage Les Chandelles heeft een oorlog overleefd en verandert nu langzaam in een oord van allesverterende wellust. Emilie, de jonge eigenaresse van de plantage ondervindt aldra dat haar echtgenoot niet in staat is haar onverzadigbare verlangens te bevredigen; Jason, ex-kapitein van het leger, bezit de noordelijke hoogmoed en trots, maar dat weerhoudt hem niet met zuidelijk temperament de vrouwen te verleiden; Higgins, berucht om zijn wreedheid, slaagt erin twee vrouwen tot zijn sexuele slavinnen te maken; Rachel, komt de kortgeleden bevrijde slaven te hulp, maar gaat een streng verboden relatie aan met één van hen, die beiden kan vernietigen; Alex, was vroeger een elegante charmeur, maar is nu de personificatie van het kwaad en de zonde; Jess, een reusachtige, gespierde neger gaat ondanks zijn kracht ten onder aan de zwakte van het vlees. Nu de burgeroorlog is beëindigd lijken ook alle taboes doorbroken in het Zuiden van de Verenigde Staten.
Schrijver: Rochelle Larkin
Oorspronkelijke titel: Torches of desire
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-6057-177-0
Uitgever: Nieuwe Wieken/Omega Boek