Boekenplank:
Kies

Boeken van Paul Maier

Paul Maier is historicus en schrijver. Hij heeft meerdere wetenschappelijke en non-fictie boeken over het christendom en romans over christelijke historici geschreven. Maier was tot 2011 professor antieke geschiedenis aan de Western Michigan University.

Meer over Paul Maier

Genres: Historisch, Roman

Geboren: 1930

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Paul Maier


Overzicht

  • De brand van Rome - The flames of Rome
  • Pontius Pilatus - Pontius Pilate

Jonathan Weber

  1. Het Rama document - A skeleton in God's closet
  2. Operatie Wederkomst - More than a skeleton
  3. Codex Constantijn - The Constantine codex

Non-Fictie

  • En het geschiedde... - The first christmas

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe brand van Rome

In de zomer van 64 wordt het centrum van de toenmalige wereld, Rome, opgeschrikt door een enorme brand. Een groot deel van de stad gaat in vlammen op. In de chaotische tijd na deze brand schuift keizer Nero de schuld in de schoenen van de christenen in Rome. Een bizarre periode van vervolging en religieuze zuivering is het gevolg.

In deze historische roman beschrijft Paul Maier op boeiende en historisch betrouwbare wijze het leven in Rome voor en na de brand. Te midden van het decadente en hedonistische leven van veel Romeinen en de corrupte politiek van de keizers en hun adellijke vrienden, proberen de christenen vorm te geven aan hun godsdienst.

Voor de familie van Flavius Sabinus, stadsprefect van Rome onder Nero, is dit op bepaalde momenten bijzonder moeilijk. Als na de brand de problemen voor de christenen alleen maar toenemen, rest Sabinus en zijn vrienden maar één oplossing.

Schrijver: Paul Maier
Oorspronkelijke titel: The flames of Rome
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789023990147
Ebook: 9789023914525
Uitgever: Mozaïek
Pontius Pilatus

Pontius Pilatus - de man die Jezus berechtte, maar twijfelde aan zijn schuld. Wie was de mens achter deze overbekende naam?

In deze historische roman schildert Maier het portret van een ambitieus Romeins gouverneur. Te midden van politieke intriges wordt Pontius Pilatus naar voren geschoven om in de provincie Judea de orde te handhaven. Het uitvoeren van zijn keizerlijke opdracht vergt de nodige tact en moed, want de joodse leiders hebben grote macht en invloed op het volk.

Zijn vrouw Procula steunt hem onvoorwaardelijk - maar wat is er waar van de beschuldiging dat zij betrokken is bij een subversieve religieuze groepering?

Schrijver: Paul Maier
Oorspronkelijke titel: Pontius Pilate
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789023993711
Ebook: 9789023918417
Uitgever: Mozaïek

Jonathan WeberHet Rama document

Een onthutsende vondst werpt nieuw licht op de oorsprong van het christendom. Het einde van de grootste wereldreligie lijkt nabij...

Nog voor zijn sabbatsjaar goed en wel begonnen is, wordt de briljante bijbelwetenschapper Jonathan Weber ontboden bij de Paus. Tijdens een bezoek aan de archieven van het Vaticaan wordt hij geconfronteerd met een verontrustende ontdekking.

Met veel vragen vertrekt hij naar Israël om daar mee te werken aan een veelbelovende archeologische opgraving bij de plaats Rama. Wanneer Weber na enige tijd stuit op een unieke vondst lijkt de droom van iedere archeoloog voor hem werkelijkheid te worden. Deze droom verandert echter met één slag in een nachtmerrie bij de volgende ontdekking: een 2000 jaar oude brief. Nog nooit heeft een archeologische vondst de wereld zo op zijn kop gezet als het Rama document.

Terwijl de wereld en haar religieuze leiders discussiëren over de betekenis van de archeologische ontdekking gaat Weber, samen met de eigenzinnige Shannon Jennings, op zoek naar meer gegevens. Dat hun leven daarbij gevaar loopt, kan hen niet meer tegenhouden. Maar hoe meer zij ontdekken, hoe meer vragen er rijzen.

Schrijver: Paul Maier
Oorspronkelijke titel: A skeleton in God's closet
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789023990116
Ebook: 9789023917175
Uitgever: Mozaïek
Operatie Wederkomst

In Israël staat een nieuwe geestelijk leider op - hij veroorzaakt een mondiale crisis in de christelijke kerk...

De Amerikaanse bijbelwetenschapper Jonathan Weber, op werkbezoek in Israël, is getuige van het optreden van een nieuwe geestelijk leider. De dertigjarige jood Joshua Ben-Yosef uit Nazareth heeft twaalf volgelingen om zich heen verzameld en spreekt met veel overtuigingskracht een groeiend aantal enthousiaste toehoorders toe. Wanneer blijkt dat hij ook in staat is wonderen te verrichten, komen de media uit de hele wereld erop af. Wie is die man? Wat wil hij?

Met lede ogen ziet Weber dat zijn vrouw zich aansluit bij de vele volgelingen van Joshua. Ondanks de ongelooflijke dingen die hij meemaakt, blijft Weber aanvankelijk zijn scepsis houden. Maar hoe meer hij het fenomeen Joshua bestudeert, hoe meer twijfels worden weggenomen door wat hij ziet en hoort.

Dan, op het toppunt van zijn roem, wil Joshua een ontmoeting met de grootste religieuze leiders ter wereld - en Jonathan moet het organiseren. De plaats van ontmoeting is de Sint Pieter in Rome.

Schrijver: Paul Maier
Oorspronkelijke titel: More than a skeleton
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789023991069
Ebook: 9789023918073
Uitgever: Mozaïek
Codex Constantijn

Een paar vellen perkament in een versleten boek leiden de beroemde archeoloog Jonathan Weber en zijn vrouw Shannon naar iets wat de belangrijkste vondst in de geschiedenis van de kerk zou kunnen zijn: de slotpassage van het Evangelie van Marcus, en een verloren gewaand bijbelboek. Is het een van de vijftig kopieën die in opdracht van Constantijn de Grote zijn gemaakt en daarna eeuwenlang verborgen bleven? Of is het een vervalsing?

Als het manuscript wordt gestolen, komt Jon terecht in een dodelijke race tegen de klok. Hij móet het terugvinden en bewijzen dat het echt is, voordat het voorgoed verloren gaat. Alles staat op het spel: zijn carrière, zijn reputatie en zelfs zijn leven. Maar hij is bereid dat allemaal op te geven om de waarheid te achterhalen.

Schrijver: Paul Maier
Oorspronkelijke titel: The Constantine codex
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789023994107
Ebook: 9789023930242
Uitgever: Mozaïek

Non-FictieEn het geschiedde...

Sinds de instelling van het kerstfeest onder Constantijn de Grote, is dit het bekendste en meest gevierde christelijke feest. Tegelijk is er geen feest waarover meer mythen en onwaarheden zijn ontstaan dan over het kerstfeest. De geboorteplaats van Jezus is in verhaal vaak een grote stal vol vee. De herders zijn brave borsten met een lam over de schouders en de wijzen zijn gelovige koningen uit verre landen op zoek naar hun redder.

De bekende Amerikaanse historicus Paul Maier rekent in dit boek af met de fabels rond het kerstverhaal en komt met een boeiende historische weergave van de tijd waarin Jezus werd geboren. Met een overvloed aan interessante historische feiten probeert hij antwoorden te geven op vragen als:

  • Waarom gaf Augustus opdracht tot de inschrijving?
  • Wanneer en waar werd Jezus geboren?
  • Wie was Herodes en wie waren de wijzen?
  • Hoe zit dat met de ster van Bethlehem?

Daarnaast schetst hij een treffend beeld van Jozef, Maria en de herders.

En het geschiedde... is een verrassend en boeiend boek over de historische achtergrond van het bekendste christelijke feest.

Schrijver: Paul Maier
Oorspronkelijke titel: The first christmas
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789023913788
Uitgever: Boekencentrum