Boekenplank:
Kies
 • Home
 • M
 • George Markstein

Boeken van George Markstein


Overzicht

 • De eenzame wreker - Ferret
 • De gedoemden - The cooler
 • De man van gisteren - The man from yesterday
 • De muur - Ultimate issue
 • De spion die gewekt werd - Chance awakening
 • Goerings laatste woord - The Goering testament
 • Verraden en verkocht - Soul hunters
 • Voor de goede zaak - Traitor for a cause

Dubbel uitgegeven titels

 • De diepvriesspionnen - zie De gedoemden
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe eenzame wreker
Wanneer kapitein Oelianov tijdens een spionagevlucht boven Engeland wordt neergehaald, kan hij zijn verdere leven met feilloze precisie uittekenen. Hij zal worden opgeborgen in een zwaar bewaakt kamp ergens in de Nevada-woestijn. Hij zal nooit meer iets horen van vrienden of verwanten, heeft geen enkele hulp uit zijn vaderland te verwachten, zelfs niet van de KGB, en zal nooit worden uitgewisseld.
Officieel is hij - naar hij weet - in Oost en West doodverklaard op het moment dat hij zijn parachute opende. Officieel ontkennen Oost en West dat er nog spionagevluchten plaatsvinden, en daarom kunnen de neergeschoten piloten van spionagevliegtuigen evenmin bestaan.
Maar Oelianov is niet van plan zich daarbij neer te leggen. Maandenlang broedt hij op een plan. Er moet een uitweg zijn.
Zijn oplossing is even simpel als gevaarlijk: zijn achtervolgers even doortastend als meedogenloos. De man die niet bestaat moet koste wat het kost gegrepen worden. En ieder spoor van zijn bestaan moet worden uitgewist. Zelfs uit de herinnering van onschuldige voorbijgangers.
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: Ferret
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-6790-065-6
Uitgever: Kadmos
De gedoemden
Het verhaal is gefingeerd. Maar er waren gedoemden. Zij die ze kennen behoeven er niet meer over ingelicht te worden. Zij die ze niet kennen, kunnen niet meer ingelicht worden.
De gedoemden omschrijft de spionage nauwkeuriger dan welke andere roman ook die ik sinds jaren gelezen heb en het bezit een spanning die gedurende een zeer lange tijd nauwelijks geëvenaard zal worden... (Whitefriar/Smith's Trade News).
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De diepvriesspionnen.
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: The cooler
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-6045-838-9
Uitgever: Hollandia
De man van gisteren
Er is in het internationale spionagenet een klein, maar zeker niet te verwaarlozen gebied, waarover niemand spreekt. Weinig mensen slechts kennen het bestaan ervan: de spionage tussen vrienden en bevriende staten. Bijvoorbeeld tussen Engeland en de VS.

Robert Kell - een jonge Amerikaan die overloopt van een teveel aan energie - kent de regels van het diplomatieke spionagespel, maar heeft er zijn eigen opvattingen over. Te laat beseft hij dat zo'n eigenwijs gedrag zijn positie als geheim agent kan schaden en ook persoonlijk levensgevaarlijk is. En niet alleen voor hemzelf. Vrienden en vriendinnen lopen ineens het risico te worden ingesponnen in het web dat langzaam maar zeker dichtgroeit rondom Robert Kell.

Slachtoffers worden gemaakt om andere slachtoffers in het net te strikken. Dat blijkt eens temeer wanneer Kells vriendin, Caroline Webster, plotseling verdwenen is. Maar ook Kell is niet het échte slachtoffer...                               
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: The man from yesterday
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9022973751
Uitgever: Bruna
De muur
Op een geheime Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland wordt de Krijgsraad bijeen geroepen. De officier die terecht staat heeft geen geheimen aan de vijand verkwanseld. Zijn misdaad is dat hij op de hoogte is van een samenzwering tussen de regeringsleiders van het Oostblok en die van het Vrije Westen. Een samenzwering met verstrekkende gevolgen. De man moet tot zwijgen worden gebracht.
De hem toegewezen advocaat probeert een effectieve verdediging op touw te zetten en stuit op een ingewikkeld internationaal spionagenet. Dit is een wereld waarin geen van de gangbare rechtsregels geldigheid heeft.
De Russische en de Amerikaanse inlichtingendiensten blijken tot in de kleinste details te kunnen samenwerken. Wat hebben zij te verbergen?
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: Ultimate issue
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-274-5980-0
Uitgever: Spectrum
De spion die gewekt werd
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: Chance awakening
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 9022974154
Uitgever: Bruna


Goerings laatste woord
Op 15 oktober 1946 maakte Hermann Goering een einde aan zijn leven nadat hij door het Neurenberg-tribunaal ter dood veroordeeld was. Hij liet drie brieven achter. Eén voor zijn vrouw, één voor de gevangenisdirecteur en de derde vormde zijn testament.
Dertig jaar later is een groot aantal mensen op zoek naar dat testament. Waarom is dit Nazi-document na al die jaren opeens zo belangrijk? Journalist Harry Heron dreigt het slachtoffer te worden van een luguber toneel.
De hoofdrollen worden gespeeld door:
- geheim agent Ross, voortdurend doende Heron te redden...
- luitenant-kolonel Defoe, oorlogsheld en voorzitter van de stichting die Harry inhuurt om oologsmythen te ontzenuwen...
- Charlotte Gordon, minzaam vriendin van Harry, die op de meest vreemde plaatsen opduikt...
- Glen Seltzer, Amerikaans agent, die niet erg kan wennen aan de omslachtige werkwijze van de Engelse geheime dienst...
- Aleksei Shilenko, Russisch spion die de opdracht heeft het testament van Goering definitief uit roulatie te halen...
- De man met het glazen oog, wiens identiteit even geheim blijft als de Israëlische organisatie die hem in dienst heeft...
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: The Goering testament
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-274-1120-4
Uitgever: Spectrum
Verraden en verkocht
'Iedere spion is te koop.' Dat was de enige zekerheid die Joerie Andropov, Gorbatjovs voorganger als Sovjetleider, had overgehouden aan zijn eerdere carrière in de KGB.
In Verraden en verkocht is sprake van een zeldzaam ingewikkeld geval van verraad en omkoping, waarbij vrijwel niemand is wie hij zegt te zijn. Het begint met de piratenzender, die zich 'Russische vrijheid' noemt en die alle Russen oproept het communistische juk af te werpen. In eerste instantie lijkt het of de uitzendingen vanaf Russisch grondgebied plaatsvinden. Maar zowel de KGB als de CIA ontdekken al snel, dat dit opzettelijke desinformatie is. Geen van beide inlichtingendiensten slaagt er echter in te achterhalen waar de uitzendingen dan wel vandaan komen en wie er verantwoordelijk voor is. Alle aanwijzingen lopen dood.
Dan loopt er, tijdens een tournee van zijn gezelschap in Londen, een Russische acteur in Londen over. Naar de Russische reactie te oordelen, hebben de westerse inlichtingendiensten daarmee een grote slag geslagen. Afgaande op de informatie die de man zelf te bieden heeft, is hij niet meer dan het zielige slachtoffer van manipulaties van anderen, die hem hebben ingefluisterd dat hij kostbare geheimen had verraden. Maar pion in wiens handen?
Terwijl de veiligheidsdiensten koortsachtig informatie verzamelen en hoe langer hoe minder weten wat nu waarheid is en wat misleiding, is er één man, die de ontwikkelingen ontspannen afwacht, in de zekerheid onaantastbaar te zijn. Te laat beseft hij dat hij één fout heeft gemaakt. Maar dan is er geen uitweg meer mogelijk. Tenzij hij alle regels laat varen en zijn laatste troef inzet.
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: Soul hunters
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-6790-210-1
Uitgever: Kadmos
Voor de goede zaak
Als iemand overloopt naar de tegenpartij zijn geheimen geen geheimen meer en komen er mensen in gevaar. Maar hoe weet je wanneer iemand een echte overloper is? Verraad, dat is het onderwerp van Voor de goede zaak.
Nicolai Galov loopt over naar de Amerikanen, maar het grootste gevaar schuilt ergens anders. Verraad dreigt overal...
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: Traitor for a cause
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-274-1143-3
Uitgever: Spectrum

Dubbel uitgegeven titelsDe diepvriesspionnen
Zie voor de beschrijving van dit boek: De gedoemden.
Schrijver: George Markstein
Oorspronkelijke titel: zie De gedoemden
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-295-3016-3
Uitgever: De Arbeiderspers