Boekenplank:
Kies

Boeken van Brian Moore

Meer over Brian Moore

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Michael Bryan, Bernard Mara

Geboren: 1921 / Overleden: 1999

Geboorteland: Ierland


Overzicht

  • De eenzame liefde van Judith Hearne - The lonely passion of Judith Hearne
  • De kleur van bloed - The color of blood
  • De roomijs-keizer - The emperor of ice-cream
  • De verklaring - The statement
  • De vrouw van de dokter - The doctor's wife
  • De vrouw van de magiër - The magician's wife
  • Ik ben Mary Dunne - I am Mary Dunne
  • Katholiek - Catholics
  • Stille leugens - Lies of silence
  • Zwartrok - Black robe

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe eenzame liefde van Judith Hearne
De geschiedenis van Judith Hearne (is zij al te oud voor de liefde of net nog jong genoeg om hoop te hebben?) die zich zielig vastklampt aan de laatste restjes van burgerlijk aanzien, financieel en menselijk volkomen verkommert en troost zoekt in de drank. Haar wegzinken in de meest hopeloze uitkomstloosheid volgt Moore met scherpe blik, penetrante pen en met een soms in humor en poëzie uitweg zoekende objectiviteit.

De wereld van Brian Moore is een harteloze wereld, een wereld van wolven, maar hij maakt die wereld zo volkomen echt dat men de machteloosheid waarmee Judith Hearne zich door de wolven ziet opvreten, brok na brok, zelf aan den lijve ondervindt; men zinkt zelf mee weg, men voelt zich schuldig aan wat aan háár wordt bedreven, men grijpt mét Moore de vleugjes ironie en bittere poëzie aan als laatste mogelijkheden.
Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: The lonely passion of Judith Hearne
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 9789021492971
Uitgever: Querido
De kleur van bloed
Totale vervreemding van alles en iedereen, maar vooral van de eigen identiteit, is een belangrijk thema in De kleur van bloed van Brian Moore. Hij heeft maar weinig woorden nodig om een ongelofelijke spanning op te roepen, een spanning die al aanwezig is op de allereerste bladzijde en die onverminderd voortduurt tot aan het verrassende, volkomen onverwachte einde.

De kleur van bloed speelt in een imaginair Oost-Europees land, dat door zijn omstandigheden aan Polen doet denken: een katholieke bevolking onder een communistisch regime en met een sterke, onafhankelijke vakbond.

Kardinaal Bern ontsnapt op het nippertje aan een moordaanslag die een groep fanatieke katholieken op hem pleegt, en ziet zich vervolgens geplaatst in een dreigend en bloedig conflict tussen het volk en het regime.

Op de vlucht voor beide partijen en los van alle zekerheden die hem tot dan toe omringden, moet hij proberen een catastrofe te voorkomen.
Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: The color of blood
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789028415355
Uitgever: Wereldbibliotheek
De roomijs-keizer

Beschrijving niet beschikbaar.

Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: The emperor of ice-cream
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Leopold
De verklaring
De Franse oorlogsmisdadiger Pierre Brossard, officier onder het Vichy-regime, heeft onder meer de dood van veertien joodse gijzelaars op zijn geweten. Dankzij de hulp van de rooms-katholieke geestelijkheid en vroegere collaborateurs, is hij na vierenveertig jaar nog steeds niet berecht voor zijn misdaden tegen de mensheid.

Een joodse ondergrondse groep die vreest dat het wel nooit meer tot een proces en een vonnis zal komen, heeft besloten het recht in eigen hand te nemen.

Brossard, nu zeventig jaar oud, is zijn leven niet meer zeker en wordt opgejaagd. Hij merkt dat de steun die hij in het verleden heeft ondervonden zich langzaam tegen hem begint te keren. Het net sluit zich steeds strakker om hem heen...
Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: The statement
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789024509829
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De vrouw van de dokter
Sheila Redden is een 'gewone' vrouw van tegen de veertig, uit Belfast, getrouwd met een succesvol arts. Op weg naar een vakantie aan de Côte d'Azur ontmoet zij in Parijs een jonge Amerikaan. Er ontstaat een hartstochtelijke en erotische verhouding. Maar de werkelijkheid is niet buiten te sluiten: Sheila zal moeten kiezen tussen haar minnaar (die met haar wil trouwen en haar een nieuw leven in Amerika biedt) en 'thuis', haar zoon en vooral haar man die, vol onbegrip, als een bruut op haar overspel reageert.

Sedert Madame Bovary en Anna Karenina is een dergelijk thema onderwerp geweest van vele romans. Maar een zo talentvol auteur als Brian Moore is in staat tot en volstrekt unieke uitwerking: een subtiel portret van een hedendaagse vrouw die in haar huwelijk nooit tot zelfontplooiing is kunnen komen omdat haar man en kind volkomen beslag op haar legden, die door haar opvoeding, gezinsleven en ook 'de kerk' niet wil (durft) kiezen en de definitieve keuze alsmaar voor zich uit wil schuiven.

Door een vernuftige structuur weet Brian Moore de spanning in De vrouw van de dokter voortdurend op te voeren. Daardoor lijkt de roman op een gestroomlijnde thriller, waarin de 'misdaad' geen moord maar overspel is en de lezer zich steeds moet afvragen wat er met Sheila Redden gaar gebeuren.
Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: The doctor's wife
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789026979941
Uitgever: Van Holkema & Warendorf


De vrouw van de magiër
Emmeline Lambert vergezelt haar man Henri, Frankrijks beroemdste magiër en illusionist, wanneer hij in 1856 door keizer Napoleon III naar Algerije wordt gestuurd. Daar moet Lambert de Arabieren en hun charismatische leiders, die op het punt staan om een heilige oorlog te beginnen, ervan overtuigen dat de Franse macht en magie vele malen groter zijn.

Lambert, een zeer ambitieus man, doet wanhopig zijn best om zijn keizer tevreden te stellen en zijn eigen machtshonger te stillen. Maar Emmeline geeft zich over aan de zinderende betovering van de woestijn. Haar vroegere besef van vaderlandsliefde en fatsoen verdwijnen even snel als haar respect voor de spirituele magie van de islam groeit.
Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: The magician's wife
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789024508785
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Ik ben Mary Dunne
De vraag 'Wie ben ik?' houdt iedereen wel eens bezig. Maar voor Mary Dunne was het een ontstellende ervaring toen ze die morgen bij de kapper een afspraak wou maken en haar naam vergeten was. Dat wil zeggen: de naam van haar derde man. En dus haar vierde naam. Wie te vaak verandert, loopt gevaar zijn identiteit te verliezen.

Toch is Mary gelukkig met haar derde echtgenoot, een toneelschrijver in New York; hun seksuele leven is volmaakt. Maar ze is noch de schrijfster, noch de actrice geworden die ze had willen zijn en kan niet delen in het werk van haar man. Ze is gespannen in de periode voor de verwachte menstruatie en heeft angst voor haar geestelijke gezondheid.

Alle contacten en op zichzelf niet bijzonder belangrijke gebeurtenissen, brengen juist nu alle angsten en onopgeloste verwikkelingen uit haar leven naar boven. Na de eerste schrik vindt ze echter het begin van de weg terug - en daarmee zichzelf.
Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: I am Mary Dunne
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Leopold
Katholiek

Per helikopter arriveert Pater Kinsella - gevolmachtigd door Rome - op een kaal, eenzaam eilandje nabij de Ierse kust. Zijn komst veroorzaakt een verschrikkelijke crisis onder de monniken van de Muck Abdij. Kinsella heeft de delicate missie om het kloosterleven daar op één lijn te brengen met de modernste kerkelijke en oecumenische doctrines. Het eilandje en de abdij zijn namelijk een pelgrimsoord geworden voor duizenden traditioneel-gelovigen, die hier hun Latijnse mis en dierbare devoties terugvinden. De geweldige publiciteit via pers en tv over deze oude, niet-verlichte praktijken brengt Rome in grote verlegenheid. Na het vierde Vaticaans concilie immers zijn via de Hoge Oecumenische Raad (gevestigd te Amsterdam!) onderhandelingen aan de gang over 'fusies' met andere grote wereldgodsdiensten.

Kinsella is leerling van een Zuid-Amerikaanse priester-revolutionair en ziet de Kerk alleen nog als een instrument ter bevrijding van onderdrukte delen van de wereld. In dat god-loze geloof ontmoet hij de recalcitrante abt van de Muck Abdij, die zijn gebrek aan geloof verhult in de oude rituelen. Wat de Kerk van hem vraagt: het geloof in symbolen in plaats van in wonderen, dat betekent een gruwelijke afgrond voor zijn kudde...

De confrontatie van deze twee mannen is de essentie van deze 'toekomstroman', een hoogtepunt in de hedendaagse romankunst.

Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: Catholics
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789025463014
Uitgever: Atlas Contact
Stille leugens
Michael Dillon is hoteldirecteur in het door bomaanslagen beheerste Belfast. Terwijl een cruciale beslissing in zijn persoonlijke leven hem bezighoudt, raakt hij bij een politieke ontwikkeling betrokken waardoor hij voor een vrijwel onoplosbaar dilemma gesteld wordt.

Zijn leven raakt in een stroomversnelling en het nieuwe geluk dat hem schijnt toe te lachen verandert op slag in een nachtmerrie.
Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: Lies of silence
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789024520619
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Zwartrok
Zwartrok voert de lezer terug naar het Canada van de zeventiende eeuw. Het Canadese land, door de Fransen beschouwd als het 'Nieuwe Frankrijk', was in werkelijkheid nog het domein van de inboorlingen. Jezuïeten zagen de Canadese indianen als even zovele zielen om te winnen. De indianen beschouwden de zwartrokken als vandalen die hun goden bedreigden en hun machtige wereld van dromen kwamen vernielen.

Het conflict tussen deze twee culturen vormt de basis voor Zwartrok. Tijdens een gevaarlijke tocht met een groep Algonkin-indianen naar een afgelegen missiepost leert een Franse jezuïetenpater zijn droom van het 'heilige' martelaarschap en de noodzaak om de 'wilden' te redden, met andere ogen te zien.
Schrijver: Brian Moore
Oorspronkelijke titel: Black robe
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789028415324
Uitgever: Wereldbibliotheek