Boekenplank:
Kies

Boeken van Joseph Pearce

Joseph Pearce werkte jarenlang als leraar Engels. Pas op latere leeftijd legde hij zich toe op het schrijven van columns en romans.

Meer over Joseph Pearce

Genre: Roman

Geboren: 1951

Geboorteland: België


Overzicht

  • Het belang van Edward Lindeman
  • Koloniale waren
  • Maanzaad
  • Met gebalde vuisten
  • Schoolslag
  • Suikertantes
  • Vaderland
  • Voet bij stuk

Non-Fictie

  • Land van belofte
  • Tussen Oder en Zenne

gedetailleerd overzicht

OverzichtHet belang van Edward Lindeman
Wiskundedocent Edward Lindeman neemt een welverdiende vakantie en trekt naar Engeland. Granville Manor is de perfecte plaats om uit te rusten: vriendelijke gastvrouwen, een idyllische omgeving, lekker eten en drinken. Wanneer andere gasten arriveren, blijkt hoe broos de lieve vrede is die Edward met zichzelf en met de anderen gesloten heeft.

Zijn angst, wrok en onbehagen nemen gestaag toe. Nu blijkt hoe slecht Edward zichzelf kent. Uiteindelijk komt hij voor een cruciale keuze te staan. Geeft hij toe aan zijn destructieve gevoelens of kan hij zijn evenwicht hervinden?

Het belang van Edward Lindeman is het verhaal van een man die bereid is om zijn principes overboord te gooien en zijn kwetsbaarheid voor een illusie van onfeilbaarheid in te ruilen.
Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789085420521
Uitgever: Meulenhoff
Koloniale waren
Mathieu Adams groeit op in de drukte van een groothandel in koloniale waren. Zijn ouders, grootmoeder, ooms en tantes omwikkelen hem met alle zekerheden die volwassenen kunnen bedenken. Hij is een kind en beseft nog niet dat hij voor nieuwe en belangrijke ontwikkelingen in zijn leven staat. Alles is in beweging.

De groothandel in koloniale waren wordt een groothandel in levensmiddelen. De wereld van de volwassenen verliest haar status van ongenaakbaarheid en ook Mathieu verandert. Hij begrijpt zijn fascinatie niet voor zijn schoolkameraad Arnaud en diens zus Aline. Hij is toeschouwer van nature, maar zijn vriendschap met Arnaud en Aline dwingt hem tot daden over te gaan.

Koloniale waren is een verhaal over vertrouwen en verraad, lust en liefde, winst en verlies.
Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789029069137
Uitgever: Meulenhoff
Maanzaad
Nazi-Duitsland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Gisèle Friedmann en haar man Max zijn joods, maar volkomen geassimileerd. Ze weigeren hun zoon Wolfgang, die naar Engeland is uitgeweken, te volgen. Gisèle gelooft zelfs dat haar zoon zal terugkeren zodra de politieke toestand normaal wordt.

Dat geloof blijkt een illusie. Wanneer het echtpaar Friedmann Duitsland uiteindelijk verlaat, ontvalt hun meer dan een vaderland en een thuis. Een zwerftocht over de wereld begint. Gisèle slaagt er maar niet in haar lot te bepalen. Is ze ongelukkig omdat de emigratie alles overhoop heeft gehaald? Of is het haar karakter dat de ontevredenheid voortdurend voedt?

Maanzaad is het heldere en aangrijpende verhaal van een moeder die, tegen de achtergrond van de twintigste-eeuwse geschiedenis, alles verliest.
Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789029071918
Uitgever: Meulenhoff
Met gebalde vuisten
Als op 29 april 1899 Jan-Baptist Vanweyenberg uit het Vlaamse Vilvoorde getuige is van de geslaagde poging om het wereldsnelheidsrecord van een auto te verbeteren, begrijpt hij direct het belang van de technologische vooruitgang voor de jonge generatie. Neem Lies, zijn oudste dochter, net veertien maar al bijna een volgroeide vrouw, die uitkijkt naar een geschikte man. Of Jan, zijn politiek bewuste zoon, die tienen haalt op school en naar verwachting als eerste Vanweyenberg door zal leren.

De twintigste eeuw slaat toe en Jan-Baptist en zijn arbeidersgezin leven hun leven terwijl op de achtergrond de tijd voortraast. Ruim honderd jaar later schrijft de achterkleinzoon van Jan-Baptist een boek over het wel en wee van zijn voorgeslacht. Als zijn eigen gezin vervolgens op het punt staat ingrijpend te veranderen, wordt zijn verhaal over de Vanweyenbergs tegelijkertijd een tijdloos portret van de menselijke behoefte aan een eigen plek in de wervelwind van de geschiedenis.
Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789029075800
Uitgever: Meulenhoff
Schoolslag
Een beslissend schooljaar breekt aan voor het vermaarde instituut van de paters felixtijnen. Het is het jaar waarin Lieve Kramer, de schoolconsultant, haar intrede doet. Haar missie? De moderniteit binnenbrengen in dit bolwerk van traditie. Al jaren onttrekt directeur Evens zich aan nieuwlichterij, en hij is niet van plan om in zijn laatste jaar het onderspit te delven.

Joseph Pearce, zelf oudleraar, kijkt al decennia geamuseerd naar de stroom aan verordeningen voor het onderwijs. Het ene schooljaar moeten leerlingen tot mondige burgers worden geboetseerd, het volgende is het plots belangrijk dat hun curriculum bij de noden van het bedrijfsleven aansluit. In Schoolslag zet Pearce de schoolpoorten van de felixtijnen open, waarachter gekonkel, botsende ego's en een flinke dosis cynisme het zicht op de idealen van de lesgevers ernstig belemmeren.
Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789085421917
Ebook: 9789460421266
Uitgever: De Bezige Bij


Suikertantes

Op weg naar de begrafenis van een achterneef hoort het hoofdpersonage van dit boek voor het eerst over een rijke tak van zijn familie. Van dan af is hij bijzonder geïnteresseerd in de verhalen vol verdichtingen en halve waarheden die zijn moeder zo graag vertelt. Met veel omwegen puzzelt hij het verhaal van zijn twee suikertantes bij elkaar, die het tijdens de Grote Oorlog met niemand minder dan het hoofd van de Duitse bezetting in België aan de stok hebben gehad.

Joseph Pearce biedt in Suikertantes een geestige en ontroerende kijk op de mondelinge overlevering en op de mythes die elke familie voor zichzelf creëert. Suikertantes is een roman op het kruispunt van waarheid en verdichting, van levenslust en weemoed.

Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789085423683
Ebook: 9789460421624
Uitgever: De Bezige Bij
Vaderland

In Vaderland graaft Joseph Pearce in de geschiedenis van een joodse familie. Hij tracht zich voor te stellen wat er met die familie is gebeurd op cruciale ogenblikken in haar geschiedenis.

Vijf generaties. Vijf locaties. Vijf scharniermomenten.
België in 2008. De Verenigde Staten in 1956. Duitsland in 1917. Pruisen in 1870. Polen in 1829.

Vaderland is een onvergetelijke roman over vaders en zonen, over vaderlanden en over de geschiedenis van de Europese joden tijdens de voorbije tweehonderd jaar.

Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789085421382
Uitgever: Meulenhoff
Voet bij stuk

Feest bij Opperman & Winterberg, topuitgevers van literatuur: Emma Kranenburg, secretaresse en manusje-van-alles, heeft beslag gelegd op een manuscript dat de wereld van het boek op haar grondvesten zal doen trillen.

Dan slaat het noodlot toe. De uitgever overlijdt, de nieuwe baas heeft een totaal andere visie op de toekomst. Bovendien bewaart het pas ontdekte meesterwerk een groot geheim. Wanneer Emma het ook nog met de auteur aan de stok krijgt, beseft ze dat ze met de ernstigste crisis uit de geschiedenis van de uitgeverij wordt geconfronteerd. Drastische maatregelen dringen zich op.

In deze satire richt Joseph Pearce zijn pijlen op al wie beweert de letteren een warm hart toe te dragen. Waarom spelen bedrijfsmanagers voor uitgever? Wat zijn de gevolgen van een hype? Zien lezers het onderscheid tussen kwaliteit en knoeiwerk? Is er wel een winnaar in de oorlog tussen commerciële belangen en de hooggestemde idealen van de letterarbeider?

Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789460013171
Ebook: 9789460012778
Uitgever: Vrijdag

Non-FictieLand van belofte
'De dag dat ik veertien werd deelde mijn vader me mee dat hij geen Engelsman was, maar uit Duitsland kwam en van Joodse afkomst was. Ik stond perplex.'

Joseph Pearce is al drieënveertig als hij ertoe komt zijn Joodse familie op te zoeken. Dat blijkt geen sinecure. De familie is uiteengeslagen door de Tweede Wereldoorlog en leeft verspreid over de hele wereld: tantes en neven wonen in Engeland, de Verenigde Staten, Israël, Bolivia, Australië en Zuid-Afrika. Sommigen hebben, net als de vader van de auteur, niet of nauwelijks met hun kinderen over hun verschrikkelijke ervaringen gesproken.

Pas als Joseph Pearce hen opzoekt, besluiten ze te spreken. Naast het trauma van de Shoah houdt nog een andere tragedie de familie in haar ban: de raadselachtige zelfmoord van grootmoeder Else Durra. Aan de hand van nagelaten brieven en gesprekken met familieleden reconstrueert Pearce de groeiende wanhoop van deze banneling. Voor Else Durra was het leven al vóór de oorlog, sinds de dood van haar jongste zoon, zinloos geworden.

Met het verhaal van zijn eigen odyssee die hem naar bloedverwanten op vier continenten brengt, maakt Pearce de tragedie van de twintigste eeuw pijnlijk voelbaar.
Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789460013607
Ebook: 9789460013614
Uitgever: Vrijdag
Tussen Oder en Zenne

De grootvaders van Joseph Pearce groeiden op aan twee zijden van Europa. De een in het slaperige Vilvoorde onder de rook van Brussel. De ander in het bruisende Breslau, destijds een van de grootste steden van het Duitse keizerrijk. Een Vlaams-katholiek milieu tegenover een traditioneel Joods gezin. Rond 1900 ligt de toekomst voor hun open.

Maar de twintigste eeuw gooit roet in het eten. Pearce ziet hun levens veranderen: de eerste auto’s verschijnen in het Belgische straatbeeld, de Breslause synagoge moderniseert. Al snel dringt de politiek zich aan zijn grootvaders op: militarisme, antisemitisme, Vlaams nationalisme, en uiteindelijk het fascisme sluipen in hun leven; de twee wereldoorlogen maken het onontkoombaar. Beide grootvaders proberen hun gezin te beschermen, of ze daarvoor nu moeten vechten, honger moeten lijden, of, in het uiterste geval, moeten vluchten.

Tussen Oder en Zenne is een aangrijpende familiegeschiedenis die laat zien hoe de grote politieke omwentelingen van de eerste helft van de twintigste eeuw het leven van doodgewone families op zijn kop kon zetten. Maar paradoxaal genoeg zijn het juist die politieke gebeurtenissen die de twee grootvaders uiteindelijk bij elkaar brengen.

Schrijver: Joseph Pearce
Eerste uitgave: 2022
ISBN/EAN: 9789045040042
Ebook: 9789045040059
Uitgever: Atlas Contact