Boekenplank:
Kies
  • Home
  • P
  • Meredith Ann Pierce

Boeken van Meredith Ann Pierce

Meer over Meredith Ann Pierce

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1958

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Meredith Ann Pierce


Overzicht

  • De vrouw die van rendieren hield - The woman who loved reindeer

De Vuurbrenger Trilogie / The Firebringer Trilogy

  1. De komst van de Vuurbrenger - Birth of the Firebringer
  2. Duistere maan - Dark moon
  3. De zoon van zomersterren - The son of summer stars
De Vuurbrenger Trilogie / The Firebringer Trilogy

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe vrouw die van rendieren hield
Kariboe is een jonge vrouw die zich angstvallig afzijdig houdt van de stammen die meestal, maar niet altijd, broederlijk samenleven. Doorgaans is het in de omgeving waar ze haar sjamanistische praktijken bedrijft echter vredig toeven, tot haar halfzuster Branja haar dwingt de opvoeding op zich te nemen van een trangl, een mens die naar believen de gedaante van een rendier kan aannemen.

Al gauw blijkt dat haar pleegkind een voorbode is van rampspoed. Als de jongeling volwassen is, teisteren aardschokken het land en maken jacht en landbouw onmogelijk. Het rendiervolk ziet geen andere mogelijkheid dan, voorgegaan door de trangl, elders een veilig heenkomen te zoeken.

Terwijl de grond vuur spuwt, volgen ze hem op een tocht door magische streken, door de muur van de Trollenvrouw heen en naar de burcht van de Vuurkoning. Want alleen daar is een antwoord te vinden op de gevaren die het rendiervolk bedreigen, alleen daar kan Kariboe rust brengen in de onvrede die woelt in haar hart.
Schrijver: Meredith Ann Pierce
Oorspronkelijke titel: The woman who loved reindeer
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789029047111
Uitgever: Meulenhoff

De Vuurbrenger Trilogie / The Firebringer TrilogyDe komst van de Vuurbrenger
Alyan, de prins der eenhoorns, is een heethoofd - tot verdriet van zijn machtige vader, Korr. Met tegenzin staat Korr hem toe met de andere jonge krijgers op bedevaart te gaan naar hun verloren voorouderlijke thuis. Daar zullen zij hun bestemming zien in de Spiegel van de Maan, een overgangsrite voor allen die toetreden tot de Kring der Eenhoorns.

De reis is vol gevaren: dodelijke griffioenen, sluwe pans, bedrieglijke wyverns, loerende pards en afvallige eenhoorns. Hoewel Yan gezworen heeft zich goed te gedragen, leiden zijn nieuwsgierigheid en impulsiviteit hem, zijn vriend Dagg en hun mentor Tek naar de grootste gevaren.

Maar keer op keer worden ze gered, waardoor Yan zich gaat afvragen of hij een bijzondere bestemming heeft.
Schrijver: Meredith Ann Pierce
Oorspronkelijke titel: Birth of the Firebringer
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789024551125
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Duistere maan
Alyan is de jongste prins die de eenhoorns ooit hebben gehad. De zilveren maansikkel op zijn voorhoofd en de witte ster op zijn hiel wijzen erop dat hij is voorbestemd om de legendarische Vuurbrenger te worden - maar hij weet niets van vuur!

Alyan spoelt aan op een ver strand, na een val in zee. Daar wordt hij gevangen door een vreemd ras dat hem met ontzag maar tegen zijn wil vasthoudt. Hij is er getuige van vuurmagie en leert zelf vuur te maken. Maar kan hij tijdig ontsnappen om met die kennis de eenhoorns te redden?
Schrijver: Meredith Ann Pierce
Oorspronkelijke titel: Dark moon
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789024551224
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De zoon van zomersterren
Alyan is de zoon-van-Korr, de Duistere Maan, De Vuurbrenger. Hij is de jongste prins die de eenhoorns ooit hebben gehad, voorbestemd om hun vijanden te verslaan en het volk terug te leiden naar hun voorouderlijk thuis.

Maar een geheim kwelt Yans vader, de koning - een geheim zo zwart dat het de Vuurbrenger en de voorspelling kan vernietigen. Als Korr met zijn laatste adem zijn zoon de waarheid vertelt, draagt hij zijn zware last over en staat Yan voor een onmogelijke keuze.

Ofwel hij moet Tek afzweren, zijn geliefde levensgezel, en in ballingschap gaan, zoals zijn vader. Ofwel hij moet terugkeren naar het volk en de gevolgen dragen van de daden van zijn vader en die van hemzelf...
Schrijver: Meredith Ann Pierce
Oorspronkelijke titel: The son of summer stars
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789024551323
Uitgever: Luitingh-Sijthoff