Boekenplank:
Kies
  • Home
  • P
  • François Ponthier

Boeken van François Ponthier

Meer over François Ponthier

Genre: Roman

Geboren: 1920

Geboorteland: Frankrijk


Overzicht

De liefdes van madame Ching
Aan het begin van de negentiende eeuw maakten een groot aantal zeerovers de Chinese Zee onveilig. Degene die hen met vaste hand regeerde en steeds opnieuw naar de overwinning voerde, de stoutmoedigste, de meest roekeloze van al deze piraten was een vrouw... Madame Ching.

Met haar gevreesde vloot wist zij in 1806 zelfs het eiland Formosa te veroveren en aan haar onbuigzame wil te onderwerpen. De keizer van China heeft tien jaar lang verbeten strijd moeten voeren alvorens de vrouw zijn gezag boven het hare wilde erkennen.

Op veel van haar strooptochten werd Madame Ching vergezeld door haar minnaar, een Fransman, die in moed en waaghalzerij nauwelijks voor de jonge vrouw onderdeed. Jonker Armand de Janville vluchtte, toen de bloedige revolutie in zijn vaderland hem het vuur te na aan de schenen legde, naar het Verre Oosten. Met onweerstaanbare charme en grandeur bood hij zijn diensten aan aan de jonge pirate, die al spoedig werd bekoord door zijn schoonheid, zijn veelzijdige talenten, zijn grote ambitie en zijn gebrek aan gewetenswroeging.

Dit is het thema van een verbluffende avonturenroman vol hartstocht en spanning over twee mensen uit twee verschillende werelden, een Chinese avonturierster en een jonge Franse edelman, die de zeeën bevoeren en ieder gevaar trotseerden om hun liefde veilig te stellen.
Schrijver: François Ponthier
Oorspronkelijke titel: Chère Madame Chíng
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789064931215
Uitgever: De Sfinx