Boekenplank:
Kies
  • Home
  • R
  • Ann Victoria Roberts

Boeken van Ann Victoria Roberts

Meer over Ann Victoria Roberts

Genre: Roman

Website: Ann Victoria Roberts


Overzicht

  • Een verre liefde - Liam's story
  • Louisa Elliott - Louisa Elliott

gedetailleerd overzicht

OverzichtEen verre liefde
Engeland 1986. In York, de middeleeuwse stad vol historie, pracht en praal zoekt de jonge Zoe Clifford naar gegevens over haar voorouders. Tijdens dit onderzoek ontmoet zij haar neef Stephen Elliott, die haar daarbij met alle liefde een handje wil helpen. Het tweetal dompelt zich onder in de familiehistorie en al snel stuiten ze op de brieven en dagboeken van hun beider voorvader Liam Elliott. Uit Liams verbleekte foto's en aantekeningen blijkt dat zijn leven werd beheerst door zijn liefde voor Georgina Duncannon. Een liefde die absoluut onmogelijk bleek...
Schrijver: Ann Victoria Roberts
Oorspronkelijke titel: Liam's story
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-1331-9
Uitgever: Boekerij
Louisa Elliott
York, de mooie middeleeuwse stad in Engeland, is het kloppend hart van deze roman vol dramatische gebeurtenissen. Het beschrijft de lotgevallen van drie mensen aan het eind van de negentiende eeuw, wier levens onlosmakelijk verbonden zijn met de stad, maar die bovenal een beslissende invloed op elkaar uitoefenen. Louisa Elliott is een opvallende verschijning. Ze is bevallig, zelfstandig en vrijheidslievend. Haar zucht naar onafhankelijkheid wordt getemperd door de schaduwen die haar verleden werpt. Met verve probeert ze zich te ontworstelen aan de verstikkende banden van haar familie. Ze ondervindt daarbij steun en vriendschap van haar neef Edward. Edward is gereserveerd en rechtlijnig - maar zijn liefde voor Louisa kent geen grenzen. Hun gemeenschappelijke verleden en de familiegeheimen die zij delen, hebben een band gesmeed die niemand zal kunnen verbreken. Maar dan verschijnt Robert Duncannon, officier bij het regiment van de Royal Dragoons. Louisa wordt overrompeld door zijn charmes en samen beleven ze een romance die niet zonder gevolgen blijft. Wanneer Robert wordt overgeplaatst, volgt Louisa hem. Ze laat York, haar familie en de ontredderde Edward achter, nog onwetend van het feit dat niemand, en zeker Louisa niet, het verleden de rug kan toekeren.
Schrijver: Ann Victoria Roberts
Oorspronkelijke titel: Louisa Elliott
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-225-0984-2
Uitgever: Boekerij