Boekenplank:
Kies
  • Home
  • R
  • Lynda (S.) Robinson

Boeken van Lynda (S.) Robinson


Heer Meren

  1. Moord in het huis van Anoebis - Murder in the place of Anubis
  2. Moord bij de tempel van Amon - Murder at the god's gate
  3. Moord op het feest der vreugde - Murder at the feast of rejoicing
  4. De zielenverslinder - Eater of souls
  5. Drinker van bloed - Drinker of blood
  6. Noodlot van de goden - Slayer of gods

gedetailleerd overzicht

Heer MerenMoord in het huis van Anoebis
In het vijfde jaar van het bewind van farao Toetanchamon bereiden de priesters van Thebe de doden voor op hun wedergeboorte. In de heilige ruimte waar de balsemrituelen plaatsvinden, liggen de lichamen gereed op tafels. Deze keer ligt er één lichaam te veel - uit zijn nek steekt het lemmet van een mes van obsidiaan. Wie heeft het Huis van Anoebis op zo'n gruwelijke manier ontwijdt? Heer Meren, de ogen en oren van Toetanchamon, krijgt opdracht de moord te onderzoeken. Hij gaat de confrontatie aan met valse vrienden, nieuwe vijanden en een priesterklasse die voortdurend overhoop ligt met de levende god Toetanchamon over het bestuur van het land. Op zijn speurtocht naar de waarheid ontdekt Heer Meren dat de priesters het incident willen gebruiken om het gezag van de farao te ondermijnen. En zijn naspeuringen voeren hem naar nog veel gevaarlijker plaatsen dan het Huis van Anoebis...
Schrijver: Lynda (S.) Robinson
Oorspronkelijke titel: Murder in the place of Anubis
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-290-5000-4
Uitgever: Meulenhoff
Moord bij de tempel van Amon
Rond farao Toetanchamon krioelt het van de intriges en complotten, vooral tussen hofkringen en Amon-priesters. Wanneer een priester van lage rang op geheimzinnige wijze om het leven komt, moet Heer Meren, een hoge raadgever van de farao, de zaak ontwarren; hij doet dat samen met zijn geadopteerde zoon. Weldra wordt er nog een priester, nu een van hoge rang, vermoord, en de samenzwering tegen de vaak eigenwijze farao wordt steeds dreigender. Een koningsgraf wordt geschonden en geplunderd en lijkt er een invasie van Hettieten op komst.
Schrijver: Lynda (S.) Robinson
Oorspronkelijke titel: Murder at the god's gate
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-4871-9
Uitgever: Meulenhoff
Moord op het feest der vreugde
De familie van Heer Meren, de vertrouweling van farao Toetanchamon, heeft een ongelukkig tijdstip uitgekozen om een feest der vreugde te houden: net nu de resten en de schatten van Achnaton en Nefertiti verplaatst moeten worden om ze te beschermen tegen ontstemde priesters. Meren en zijn zoon Kysen worden verantwoordelijk gesteld voor het in elk opzicht ingrijpende transport. Daarom is Heer Meren zo buitengewoon verontrust als in een van zijn graanschuren het lijk van de feeks Anhai, de vrouw van zijn neef, wordt aangetroffen. Terwijl Heer Meren moet gehoorzamen aan de bevelen van Toetanchamon en de koninklijke resten moet beschermen, krijgt hij ook nog eens opdracht een moord te onderzoeken die een van zijn familieleden - of een van zijn gasten - gepleegd kan hebben.
Schrijver: Lynda (S.) Robinson
Oorspronkelijke titel: Murder at the feast of rejoicing
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5367-4
Uitgever: Meulenhoff
De zielenverslinder
Waardoor stierf Nefertete, echtgenote van Achnaton? Heer Meren, de persoonlijk adviseur van farao Toetanchamon, is ervan overtuigd dat ze is vermoord. Bovendien heeft hij gegronde redenen om aan te nemen dat de dader onder de leden van de koninklijke hofhouding moet worden gezocht. Dat zet kwaad bloed. Het gevolg is dat priesters en hovelingen aansturen op de val van Meren. Alles raakt nog gecompliceerder als de koninklijke stad Memphis siddert onder de verschrikking van een reeks huiveringwekkende moorden die gepleegd worden door de Zielenverslinder, één van de meest angstaanjagende goden in het Egyptische pantheon.
Schrijver: Lynda (S.) Robinson
Oorspronkelijke titel: Eater of souls
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-290-5699-1
Uitgever: Meulenhoff
Drinker van bloed
Tijdens het lopende en angstwekkend stilgehouden onderzoek naar de moord op koningin Nefertete, wordt de vertrouwde raadgever van de farao, Heer Meren, plotseling weggeroepen om de bizarre dood te onderzoeken van Senna, het favoriete kamermeisje van de farao. Hoewel er al drie mensen bij haar dood betrokken schijnen te zijn, voelt Meren dat er een groter kwaad aan het werk is. Maar wanneer zijn persoonlijke eer in het geding is door hofintriges en een mislukte aanval op Lybische bandieten aan de grens, wordt Meren ter dood veroordeeld. In een heftige politieke strijd om zijn leven te redden - en zijn goede naam - wil Meren tot elke prijs aan de weet komen wie de vijanden zijn die zijn positie aan het hof ondermijnen.
Schrijver: Lynda (S.) Robinson
Oorspronkelijke titel: Drinker of blood
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-290-5834-X
Uitgever: Meulenhoff


Noodlot van de goden
Heer Meren, de vertrouwde raadgever van farao Toetanchamon, is nauwelijks genezen van de verwonding die hij heeft opgelopen toen hij het leven van de farao redde, of hij zet het onderzoek naar de moord op koningin Nefertete alweer voort. Zijn werk wordt niet alleen bemoeilijkt doordat alles in het diepste geheim moet geschieden, maar ook omdat de dader zijn toevlucht neemt tot steeds driestere middelen om zijn identiteit geheim te kunnen houden. Een andere raadgever van de farao, Anath, weet Meren te vertellen dat een van de hoofdverdachten niet in het koninklijk paleis was toen Nefertete ernstig ziek werd. Ze besluiten naar Memphis te gaan om deze informatie na te trekken. Daar aangekomen verneemt Meren dat zijn zoon Kysen spoorloos is verdwenen. Hij ontvangt ook een brief, waarin hem wordt aangeraden de jacht op de moordenaar te staken, als hij zijn zoon ooit nog terug wil zien...
Schrijver: Lynda (S.) Robinson
Oorspronkelijke titel: Slayer of gods
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-290-5835-8
Uitgever: Meulenhoff