Boekenplank:
Kies
  • Home
  • R
  • Michael Scott Rohan

Boeken van Michael Scott Rohan

Meer over Michael Scott Rohan

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1951 / Overleden: 2018


Overzicht

Het aambeeld van het ijs
In het Noordse Rijk ontdekt de jonge Lor dat hij een geheimzinnige gave bezit. De voorwerpen die hij van metaal maakt weet hij mysterieuze krachten en kwaliteiten mee te geven. De Meestersmid, die hem heeft gered van de Ekwesh en bij wie hij nu in de leer is, geeft hem opdracht drie voorwerpen te maken, die van de leerling Lor een gezel zullen maken. Daarna zal Lor zijn droom mogen verwezenlijken: gelouterd worden op het Aambeeld van IJs en zich Meester noemen.

De eerste opdracht is het smeden van een gouden armband, die de liefde van een vrouw aan een man bindt. De tweede is het vervaardigen van een helm en maliënkolder, die de drager ervan zo goed als onzichtbaar maken. En de derde is het maken van een zwaard dat gehoorzaamheid en onderdanigheid afdwingt.

Maar zodra Lor de opdrachten heeft voltooid bemerkt hij toch zijn ontsteltenis dat zijn gave voor duistere doeleinden wordt gebruikt. Hij ontvlucht het huis van de Meestersmid en tijdens zijn rondzwervingen ontdekt hij dat het IJs een intelligente, mensenhatende kracht is, die vele dienaren kent.

Er staat hem maar één uitweg open: met zijn gave een wapen maken dat de macht van het IJs zal breken en zijn dienaren zal vernietigen.
Schrijver: Michael Scott Rohan
Oorspronkelijke titel: The anvil of ice
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789026973017
Uitgever: Van Holkema & Warendorf