Boekenplank:
Kies

Boeken van Joe Simpson

Meer over Joe Simpson

Genre: Roman

Geboren: 1960

Geboorteland: Maleisië

Website: Joe Simpson


Overzicht

  • Het geluid van zwaartekracht - The sound of gravity
  • Op de grens - The water people

Non-Fictie

  • De schaduwzijde - Dark shadows falling
  • De smekende stilte - The beckoning silence
  • Dit schimmenspel - This game of ghosts
  • Orkaan van stilte - Storms of silence
  • Over de rand - Touching the void

gedetailleerd overzicht

OverzichtHet geluid van zwaartekracht
Een aanzienlijke erfenis heeft Patrick McCarthy in staat gesteld zijn talenten als fotograaf en klimmer te combineren. Ook met zijn grote liefde trekt hij de bergen in, maar tijdens een van die tochten verongelukt ze - haar lijk blijft spoorloos. Na die ene fatale seconde houdt Patrick jarenlang eenzaam bij de berg de wacht. Dan volgt een stormachtige nacht, een nacht zoals toen hij haar verloor, gekleurd door het zeldzame noorderlicht waarvan men zegt dat het de vermoorde zielen van de wereld wegleidt. Na vijfentwintig jaar van wroeging volgt er voor Patrick verlossing. De berg geeft wat hij ooit heeft genomen.
Schrijver: Joe Simpson
Oorspronkelijke titel: The sound of gravity
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789038894447
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
Op de grens
Chris en Jimmy zijn gezworen kameraden, maar beklimmen bergen vanuit een geheel andere opvatting. Ze praten met elkaar en ze klimmen. Jimmy probeert zijn verhaal te schrijven over de waterwezens waarin Chris niet gelooft. Chris reconstrueert zijn leven en vriendschap met Jimmy en de geheime relatie met diens zuster. Deze wisselwerking van vreemde verhalen, herinneringen en gesprekken maken dit tot een ingetogen, maar spannend boek.
Schrijver: Joe Simpson
Oorspronkelijke titel: The water people
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-388-7011-6
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar

Non-FictieDe schaduwzijde
'In de loop der jaren is de zuidcol van de Mount Everest een vuilnisbelt geworden, met aan flarden gerukte tenten, door de wind geknakte tentpalen, rondslingerende zuurstofflessen en her en der het bevroren lichaam van een minder fortuinlijke klimmer.' In De schaduwzijde stelt Joe Simpson de verwording van de klimsport aan de kaak. Niet langer is de Himalaya het exlcusieve domein van uiterst ervaren alpinisten. Wie over genoeg dollars beschikt, kan zich via vaste touwen en met behulpzame Sherpa's een weg naar de top banen. De ethiek van het klimmen dreigt verloren te gaan: de vanzelfsprekendheid dat klimmers in nood elkaar helpen. Simpson beschrijft het schrijnende verhaal van een Nederlandse expeditie waarvan de leider verbood een stervende Indiër de laatste troost te bieden. En Simpson, die zelf aan de dood ontsnapte op de Siula Grande in Peru, weet hoe eenzaam sterven kan zijn. In schril contrast hiermee staat het verhaal van de rampzalige Everest-expeditie van 1996, die vele levens kostte, maar waar ook levens gered werden dankzij de tomeloze inzet van collega-bergbeklimmers.
Schrijver: Joe Simpson
Oorspronkelijke titel: Dark shadows falling
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-388-6772-7
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
De smekende stilte
Ook na de overlevingsstrijd in de Andes, die hij beschreef in de bestseller Over de rand, blijft Joe Simpson een avontuurlijk leven leiden. Maar steeds meer bergsportvrienden komen om tijdens het klimmen en dat zet hem aan het denken. Hoe liggen zijn eigen kansen? Kan hij zich nog onvoorwaardelijk overgeven aan zijn passie voor de klimsport? De tragische dood van een goede vriend stelt hem voor een ingrijpende beslissing: is het tijd om zijn geliefde bergen de rug toe te keren? Simpson wil nog één keer ervaren dat je het meest intens leeft met de dood voor ogen: hij onderneemt een poging de onverbiddelijke noordwand van de Eiger te beklimmen. In De smekende stilte volgt de lezer Simpson tijdens adembenemende ervaringen: het schuilen voor een lawine in Bolivia, ijsklimmen in de Alpen en Colorado, paragliding in Spanje en ten slotte de confrontatie met de Eiger. Simpson legt de diepste drijfveren om te klimmen bloot en peilt de kracht van de geest en de kwetsbaarheid van het lichaam. De smekende stilte is Simpsons uiterst levendige, hilarische en soms droevige verhaal van de aantrekkingskracht van angst en zijn gevecht daartegen.
Schrijver: Joe Simpson
Oorspronkelijke titel: The beckoning silence
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-388-7013-2
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
Dit schimmenspel
Na zijn verschrikkelijke overlevingsavontuur, dat hij beschreef in Over de rand, bezocht de kreupele Joe Simpson zijn vaste specialist en deed hem het boek cadeau met de opdracht: 'We must stop meeting like this.' Aan die belofte heeft Simpson zich niet gehouden, zoals blijkt uit Dit schimmenspel, dat te lezen is als een vervolg op zijn veelbejubelde eerste boek. Bij een beklimming in Nepal raakt hij aan zijn gezicht gewond en breekt hij een enkel, maar het weerhoudt hem er niet van een afspraak na te komen om de Pumori te beklimmen. De top haalt hij niet, maar wel bereikt hij een hoogte van zesduizend meter. Op krukken wel te verstaan. Dit schimmenspel bevat de memoires van een gedreven klimmer en schrijver. Simpson voert ons terug naar zijn jeugdjaren waarin hij voor het eerst de grenzen van de angst verkent, hij beschrijft zijn eerste confrontaties met het hooggebergte en zijn ervaringen als Greenpeace-activist. Tevens maakt hij de balans op van zijn klimverslaving: wat voor zin kan hij nu nog toekennen aan 'dit schimmenspel' dat de levens van zoveel van zijn vrienden heeft opgeëist?
Schrijver: Joe Simpson
Oorspronkelijke titel: This game of ghosts
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-388-6758-1
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
Orkaan van stilte
's Nachts op de Baghirati III meent Joe Simpson rond zijn tent de krakende voetstappen van een man te horen. Pas als medeklimmer Drury naast hem angstig vraagt of hij ook wat hoort, weet Joe dat hij niet hallucineert... In Orkaan van stilte wisselt Simpson zijn spannende klimverhalen in Natal en Peru af met herinneringen en overpeinzingen. Hij denkt na over de Chinese onderdrukking in Tibet als hij een troep Khampas over de hoge Nangpa La-pas het geweld ziet ontvluchten. Hij schetst een beklemmend beeld van de aardbeving en de lawine in Peru, die achttienduizend mensen onder het puin begroeven en het dorp Yungay deden verdwijnen. De pijn roept herinneringen op aan zijn bezoek aan Bergen-Belsen toen hij als klein kind in Duitsland was. Tenslotte keert Simpson voor het eerst na negen jaar terug naar de plek van zijn ongeluk op de Siula Grande, dat hij beschreef in zijn bestseller Over de rand. In de veronderstelling zijn dans met de dood te hebben verwerkt, wordt hij onverwacht door gruwelijke trauma's overvallen.
Schrijver: Joe Simpson
Oorspronkelijke titel: Storms of silence
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-388-6765-4
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
Over de rand
Toen hij zijn been brak, kort nadat hij de top had bereikt van de Siula Grande (6356 meter) in de Peruviaanse Andes, wist Joe Simpson dat hij zou gaan sterven. Nu hij boven de afgrond hing, was het nog slechts een kwestie van tijd. Zijn partner, Simon Yates, had niet voldoende kracht om hem op te trekken. En terwijl hij hulpeloos aan het eind van het touw bungelde, voelde hij hoe het ijs afbrokkelde. Nog even en ze zouden beiden in de afgrond storten...
Schrijver: Joe Simpson
Oorspronkelijke titel: Touching the void
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-236-7913-X
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar