Boekenplank:
Kies
 • Home
 • S
 • Margit Söderholm

Boeken van Margit Söderholm

Meer over Margit Söderholm

Genre: Roman

Geboren: 1905 / Overleden: 1986

Geboorteland: Zweden


Overzicht

 • Alle geluk op aarde - Alljordens Fröjd
 • Als de dauw hangt komt er regen - Driver dagg, faller regn
 • Reis naar de zon - Resa till Delphi
 • Rood kleurt de horizon - Prostmamselln
 • Waarheen je ook gaat - Dit du går
 • Weerzien in Wenen - Möte i Wien

De Anckarbergs

 1. Charlotte Anckarberg - Grevinna
 2. De gebroeders Anckarberg - Bröderna
 3. Wolken boven Hellesta - Moln över Hellesta
 4. Kerstmis op Hellesta - Jul på Hellesta
 5. Zomer op Hellesta - Sommar på Hellesta
 6. Als op Tyrsta de lente komt... - Våren kommer till Tyrsta
 7. Caroline - Caroline
 8. De meisjes Anckarberg - Flickorna Anckarberg

Geborgen oogst

 1. Geborgen oogst - Bärgad skörd
 2. De levenskroon - Livets krona

Dubbel uitgegeven titels

 • Kroon des levens - zie De levenskroon
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtAlle geluk op aarde
In Alle geluk op aarde maken wij kennis met de lieftallige Lisbet Tolfmans, een jonge boerendochter, in wier leven Erik en Milsjö een grote plaats gaan innemen. Haar broer Jerker wil echter niet op de oude boerenhoeve blijven en ziet in een huwelijk van zijn zuster met de rijke Mats van Elias de oplossing voor het voortbestaan van de hoeve. Hoewel het voor Lisbet tot een huwelijk met Mats komt, blijft hij voor de jonge, emotionele vrouw een volkomen vreemde. Nadat de schrijfster ons heeft binnengevoerd in het typische en sfeervolle boerenbestaan in het oude Zweden, tekent zij met haar rijke schakering van beelden en situaties de moeilijke weg van Lisbet in haar liefdestweestrijd, tot langzaam begrip en liefde voor Mats in haar opbloeien, een ontwikkeling die deze roman weer een echt Söderholm-boek deed worden.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Alljordens Fröjd
Eerste uitgave: 1948
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Als de dauw hangt komt er regen
Als de dauw hangt, komt er regen speelt zich af in de bergen en bossen van het oude Zweden, waar boeren al vele generaties lang zaaien en oogsten, op nachtvrijerij gaan, verarmen of tot aanzien komen. In deze traditionele gemeenschap duikt dan de speelman op, tenger en donker tussen de grote blonde boeren. De speelman die de macht in zich draagt van het scheppend vermogen en daarom niet begrepen wordt: men zegt dat hij een duivelskunstenaar is, die zijn ziel aan de watergeest verkocht heeft. Het onbegrip verandert in haat, wanneer hij liefde opvat voor de mooie dochter van een der boeren...
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Driver dagg, faller regn
Eerste uitgave: 1943
ISBN/EAN: 90-235-0353-8
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Reis naar de zon
Reis naar de zon vertelt over de lotgevallen van een internationaal reisgezelschap dat een autobustocht maakt van Athene naar Delphi. We maken op de eerste plaats kennis met de Griekse Maria Kanstantaras, die als reisleidster dit keer met tegenzin de tocht onderneemt, omdat haar zoontje enrstig ziek is. Ook ontmoeten we het schijnbaar verliefde pasgetrouwde Amerikaanse paar Collins, een Nederlands diplomatenechtpaar, dat op het punt van echtscheiden staat (totdat blijkt dat zij in verwachting is!), een Zweedse niet meer zo jonge vrouw, die hartstochtelijk op zoek is naar een man, en nog vele anderen. Al deze levens en lotgevallen van de raak getypeerde hoofdpersonen vormen gezamenlijk een schitterende roman over een reis naar de zon; voor allen verandert er iets op deze tocht en voor de meesten vormt het einde van de reis een gloednieuw begin...
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Resa till Delphi
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 90-10-04454-8
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Rood kleurt de horizon
Lisen, de dochter van dominee Arlander, vat een diepe liefde op voor de jonge boerenzoon Olof. Een keuze waar haar vader bepaald niet gelukkig mee is. Maar ondanks diens tegenwerking zet Lisen door en ontstaan er dramatische verwikkelingen... Kortom, een echte Söderholm-roman, spelend in het Zweden van begin 1800, met als achtergrond de woeste pracht van het Scandinavische landschap.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Prostmamselln
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-235-0328-7
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Waarheen je ook gaat
Noorwegen, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eva, de dochter van een arts in Oslo krijgt een oproep om op een hoog in de bergen gelegen kostschool te assisteren. Vlak bij de school ligt een munitiefabriek, waar in het geheim door de Duitsers aan een belangrijke uitvinding wordt gewerkt. Veinzend dat ze geen Duits verstaat, moet zij tijdens haar dagelijkse bezigheden in de keuken, die met de ingekwartierde Duitse officieren wordt gedeeld, gesprekken afluisteren. Maar militaire gesprekken worden in haar bijzijn nooit gevoerd; ze leert alleen de menselijke kant van de vijand kennen. Vooral de jonge, stille overste trekt haar aandacht. Maar moet zij de vijand niet haten? Bij een bombardement op de fabriek door geallieerden raakt de overste gewond. Eva helpt hem Duitse hulptroepen op te roepen. Is zij door haar liefde voor hem een verraadster geworden?
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Dit du går
Eerste uitgave: 1946
ISBN/EAN: 90-100-2622-1
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.


Weerzien in Wenen
Weerzien in Wenen brengt ons naar het Oostenrijk van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nog liggen er de puinhopen, de glans en schittering zijn uit het leven verdwenen, de prachtige gebouwen en cultuurmonumenten zijn gehavend of vernield en de mensen zijn er arm en zorgelijk. Maar toch wordt alweer het kunstzinnige hart van de Oostenrijker wakkeer; hij musiceert weer en zijn muzikaliteit vindt evenals vroeger haar hoogtepunt in de Salsburger Festspiele. Deze sfeer en het soms liefdelijke, soms majestueuze Oostenrijkse landschap zijn de achtergrond waartegen het boeiende, levenswarme verhaal zich afspeelt van Jane, de welgestelde, enigszins verwarde Amerikaanse, die, verveemd van haar man, een hoge bezettingsautoriteit in Wenen, een weerzien zoekt met haar jeugdliefde Gerhard, toentertijd medisch student, thans... ja, thans? De oorlog en zijn gevolgen zijn aan deze man verre van onopgemerkt voorbij gegaan. Als zij hem eindelijk ontmoet, vindt zij een totaal ontredderd mens, wiens fijne, gevoelige dokterhanden verruwd en verminkt zijn door het werk in het puin... Deze ontmoeting en haar gevolgen, zo rijk aan dramatische momenten en conflicten, aan spannende, levensechte situaties en een gevoelvolle erotiek houden ons gevangen in deze echte Söderholm!
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Möte i Wien
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: 90-100-2808-9
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.

De AnckarbergsCharlotte Anckarberg
De historische figuur Charlotte Anckarberg, gravin van Thyrsta, stond bekend als een keiharde vrouw: haar ondergeschikten moesten zich afbeulen voor een zeer karig loon, en de harten van haar ontelbare aanbidders gebruikte zij slechts om vooruit te komen. In deze roman weet Margit Söderholm in het diepste wezen van deze vrouw door te dringen. En dan blijkt achter deze harteloze vrouw een totaal ander mens schuil te gaan: onvermoede kanten aan haar persoonlijkheid worden op boeiende wijze belicht. Diepmenselijke kanten waarover de kronieken zwijgen... De zeventienjarige Charlotte Anckarberg is haar oudere echtgenoot naar diens landgoed gevolgd, maar zij bemerkt al spoedig dat de graaf haar in zijn jaloezie laat bespioneren en tegelijkertijd zèlf alle vrijheid neemt. Mede hierdoor wordt zij langzaam maar zeker een verbitterde vrouw, die met koude berekening en harde hand over haar eigendommen en ondergeschikten heerst, welke eigenschappen haar de naam van een gierige, kwade heks bezorgen.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Grevinna
Eerste uitgave: 1945
ISBN/EAN: 90-100-3393-7
Uitgever: Elsevier
De gebroeders Anckarberg
De gebroeders Anckarberg beschrijft het leven van de twee zonen van de Zweedse gravin Charlotte. Beide broers zijn uiterlijk en innerlijk sterk verschillend. Wilhelm, de jongste, blond, knap, is zeer in trek bij de vrouwen; Carl, de oudste, is uiterst correct en vormelijk, maar wordt van binnen verteerd door hartstocht. Met verve tekent Margit Söderholm het bruisende societyleven van weleer, en met grote fijnzinnigheid beschrijft zij de reacties van Wilhelm en Carl op de dood van hun merkwaardige moeder, die zo krachtig haar stempel drukte op hun levens...
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Bröderna
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: 90-100-3893-9
Uitgever: Elsevier
Wolken boven Hellesta
In Wolken boven Hellesta ontmoeten wij Carl Anckarberg, de erfgenaam en Heer van het oude landgoed Hellesta, waar de herinnering aan het leven van vroegere generaties zich met de sfeer van de moderne tijd vermengt en waar haat, jaloezie, egoïsme en liefde om de voorrang strijden. Carl Anckarberg, die zich op archeologisch gebied beweegt, keert naar zijn landgoed terug om er aan zijn moeder, zijn tante Agnes en zijn zuster Eva, zijn verloofde Margareta voor te stellen en het is deze jonge, moderne vrouw, waarop zich in deze boeiende roman onze aandacht concentreert. Want aldra ontdekt zij in haar nieuwe omgeving een zonderlinge geheimzinnigheid rondom de vroegere, omgekomen verloofde van Carl, Gunvor, een geheimzinnigheid die gevolgd wordt door allerlei vreemde voorvallen, waarbij Carls moeder, haar zuster en haar dochter ten nauwste zijn betrokken. Margareta is evenwel vastbesloten al dit geheimzinnige te ontraadselen in het belang van de liefde van haar en Carl. Zij stelt scherp en logisch vast wie van de bewoners van Hellesta haar bedreigd en... er belang bij kan hebben dat zij niet de vrouw van Carl wordt en zij rust niet voor zij zich van al hun drijfveren op de hoogte heeft gesteld en ten slotte haar vijand ontdekt en overwint!
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Moln över Hellesta
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 90-235-5045-5
Uitgever: Stok
Kerstmis op Hellesta
In Kerstmis op Hellesta komt de gehele familie Anckarberg bij elkaar op het oude landgoed Hellesta, om er op echt Zweedse, gulle wijze het kerstfeest te vieren. Wij ontmoeten er Carl en Will Anckarberg, hun zeven zonen en dochters, hun neven en nichten. En op de bijzonder typerende, levendige en levensechte manier van Margit Söderholm betrekt zij ons zo nauw in hun lief en leed, hun diepste zieleroerselen en hun liefde, dat wij van dit bijzondere kerstfeest in deze roman meegenieten alsof wij er zelf bij waren.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Jul på Hellesta
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: 90-235-5043-9
Uitgever: Stok
Zomer op Hellesta
In Zomer op Hellesta worden wij opnieuw naar het landgoed Hellesta gevoerd, waar wij Will Anckarberg ontmoeten, die, weduwnaar geworden, omringd wordt door vrouwen, die in stilte of wat meer openlijk zijn vrouw hopen te worden en waardoor de oude oppositie, zo kenmerkend voor de Anckarbergfamilie, zich krachtig doet gelden en tot spannende situaties leidt. Op de bekende, meeslepende wijze houdt de schrijfter ons voortdurend gevangen in deze zo markante en spannende familieroman, waarin de strijd om het geluk en toegewijde liefde zo'n grote plaats innemen.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Sommar på Hellesta
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 90-235-5044-7
Uitgever: Stok


Als op Tyrsta de lente komt...
Tyrsta is het erfdeel van Jacques Anckarberg, een zoon van Carl Anckarberg uit De gebroeders Anckarberg. Hij is gehuwd met de spilzieke Emelie en een cynisch, verbitterd man geworden. In de aanvang van dit boek brengt zijn broer Wilhelm hem een bezoek op Tyrsta, waar hij al spoedig bemerkt, hoezeer alles daar is veranderd door toedoen van Emelie, terwijl hem tevens blijkt dat Jacques alles wat hij bezit aan haar opoffert en... dat zij zijn broer niet trouw is. Wanneer hij dit feit constateert, daagt haar minnaar, graaf Cavalotte, hem tot een duel uit. Jacques wenst niet te aanvaarden dat Wilhelm tot dit duel wordt gedwongen en hij moet Tyrsta onmiddellijk verlaten. Hij ontmoet hierna een lief jong meisje, Constance Ekmark. En terwijl hij zich hierdoor de gelukkigste man ter wereld voelt, ontvangt hij van Jacques een brief, waarin deze hem over zijn grote schulden schrijft. Het gaat steeds meer bergaf met hem en als hij na een ongeluk met zijn geweer sterft, wordt Wilhelm heer van Tyrsta en bloeit een gelukkige toekomst voor hem en Constance open.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Våren kommer till Tyrsta
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 90-235-0124-1
Uitgever: Stok
Caroline
In dit boek is Caroline Anckarbergs strijd voor het geluk beschreven. Zij is de dochter van Will Anckarberg en van hetzelfde hout gesneden als haar grootmoeder, de trotse gravin Charlotte. Zij is een mooie vrouw en een interessante persoonlijkheid. In plaats van een van de vele jonge mannen te trouwen die naar haar hand dingen, wijdt zij zich met de gehele inzet van haar kracht en intelligentie aan het vervallen landgoed Bottnäs en het gelukt haar, mede door de hulp van haar buurman Adrian, dit tot bloei te brengen. In hun gemeenschappelijke arbeid en wederzijdse hulpvaardigheid komen Caro en Adrian tot elkaar. Maar... Adrian is getrouwd. Wel is zijn huwelijk ongelukkig en vertoeft zijn vrouw meestentijds in Stockholm, maar dat verandert niets aan het feit. Op de van haar zo bekende, markante wijze, met vele onverwachte dramatische wendingen en de raadselachtige vrouw die Caro is ten spijt, brengt de schrijfster ons de oplossing van dit boeiende probleem.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Caroline
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 90-100-4321-5
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
De meisjes Anckarberg
In De meisjes Anckarberg maakt de lezer kennis met de vier kinderen van Wilhelm Anckarberg en Constance Ekmarck. Na de dood van zijn broer Jacques gaat Wilhelm met zijn vrouw Constance voorgoed wonen op het erfgoed Tyrsta, dat geheel in oude luister wordt hersteld. Wilhelm is minister van oorlog geworden, zeer tegen zijn zin, omdat hij met hart en ziel is verknocht aan het lieflijke Tyrsta. Zijn twee zoons volgen een militaire opleiding en zijn beide dochters Eva en Charlotte hebben inmiddels de huwbare leeftijd bereikt. Hun moeder Constance maakt de jonge meisjes wegwijs in het wel en wee van het bestieren van een groot landgoed, en weldra zullen ze aan het hof worden voorgesteld. Tot hun grote vreugde vertrekt de familie naar Stockholm om er de winter door te brengen. Bals en grote partijen zijn daar aan de orde van de dag: Eva en Charlotte oogsten er veel bewonderende blikken. Dat het echter met de liefde vreemd kan lopen ondervinden de beide meisjes in dit uitermate levendige verhaal, dat zich weer geheel afspeelt in de kleurrijke sfeer van het Zweden van de late negentiende eeuw.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Flickorna Anckarberg
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-100-4044-5
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.

Geborgen oogstGeborgen oogst
In Geborgen oogst treft men de stoere kracht van het natuurlijke leven in het landelijke Zweden, die zo mysterieus tot zovelen spreekt in haar zuivere liefdesromantiek, maar óók in de gecompliceerde conflicten in het gebied van de verre, blauwe wouden, waar de gewone boerenjongen Anders het voor zijn liefde moet opnemen tegen de rijke boerenzoon Halvar en zich het mooie jonge meisje Margreet ziet ontgaan, maar tenslotte toch 'de oogst voor zijn leven' vindt.

Hoe fascinerend weet de schrijfster deze strijd weer te geven en hoe indringend roept zij met haar realistische beschrijvingskunst het leven van deze jonge mensen op in hun ongedwongen levensvreugde, hun tegenslag en in hun dromen en verlangens.
Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Bärgad skörd
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 9789061406730
Uitgever: De Groot Goudriaan
De levenskroon
De levenskroon is het boeiende vervolg op Geborgen oogst. Wij ontmoeten hier weer de jonge Anders wie de moeilijkheden niet bespaard worden na zijn huwelijk met de jonge, rijke erfgename van de Maartshof.

Hij blijft gebukt gaan onder de fnuikende twijfel, die men om hem heen koestert ten aanzien van zijn schuld aan de dood van Margreets echtgenoot, en als tijdens een bruiloft de mooie Margreet zijn hartstochten weer doet oplaaien, ontstaat er als gevolg daarvan bovendien een verwijdering tussen hem en zijn vrouw Golin...
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: Livets krona
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 9789061406884
Uitgever: De Groot Goudriaan

Dubbel uitgegeven titelsKroon des levens

Zie voor de beschrijving van dit boek: De levenskroon.

Schrijver: Margit Söderholm
Oorspronkelijke titel: zie De levenskroon
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 9789023501275
Uitgever: Stok / Zuid-Hollandsche U.M.