Boekenplank:
Kies

Boeken van Lois Swann

Meer over Lois Swann

Genre: Roman

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

De bruid van de wildernis
Het is het jaar 1746 aan Amerika's oostkust, even ten zuiden van Boston. De achttienjarige Elizabeth Dowland, enig kind van welgestelde ouders, zal over enkele weken in het huwelijk treden met de predikant Annanias Hudson, die reeds zeven jaren op zijn bruid heeft gewacht.

Elizabeth voelt totaal niets voor de stijve en rechtzinnige predikant en een huwelijk met hem lijkt haar ondraaglijk. Ze tracht dit haar ouders duidelijk te maken, maar die beschouwen dit huwelijk als de enige uitkomst voor hun dochter. Ook haar minder puriteinse oom en tante kunnen weinig of niets voor haar doen. In haar wanhoop zwerft Elizabeth de bossen in en verdwaalt.

Wanneer ze zich geen raad meer weet, wordt ze gered door een jonge indiaan, die grote indruk op haar maakt. Hij zorgt voor haar en al spoedig ontstaat er een diepe genegenheid tussen deze twee jonge mensen. Het is evenwel onmogelijk hun samenzijn in de wildernis geheim te houden voor de stam van de jonge indiaan en voor de blanken die reeds enkele zoekacties hebben ondernomen. 

Van beide zijden wordt nu druk op hen uitgeoefend en de moeilijkheden stapelen zich op, maar hun wederzijds begrip en hun liefde zijn sterk genoeg om de tegenwerking van indianenstam en puriteinse blanken het hoofd te bieden, ondanks de grote verschillen in afkomst, geloof en beschaving.
Schrijver: Lois Swann
Oorspronkelijke titel: The mists of Manittoo
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789064260049
Uitgever: Baart