Boekenplank:
Kies

Boeken van Susanna Tamaro


Overzicht

 • Anima mundi - Anima mundi
 • Antwoord mij - Rispondimi
 • Buiten - Fuori
 • De stem van je hart - Va'dove ti porta il cuore
 • Het hoofd in de wolken - La testa tra le nuvole
 • Lieve Mathilda - Cara Mathilda
 • Louisito - Luisito
 • Love en andere verhalen - Per voce sola
 • Luister naar je stem - Ascolta la mia voce
 • Voor altijd - Per sempre

Jeugdboeken

 • De magische cirkel - Il cerchio magico

gedetailleerd overzicht

OverzichtAnima mundi
Volgens de Chinese traditie valt het leven van een mens in drie delen uiteen: een periode om te groeien, een periode om te proeven van de kostbare verleidingen van de wereld, en ten slotte een periode om je in jezelf terug te trekken en tot het wezen van de dingen te komen. Vuur. Aarde. Wind. Het vuur brandt in de gedachten van de jonge Walter, die zonder veel liefde moet opgroeien. Dat vuur wordt verder aangewakkerd door Walters vriendschap met zijn leeftijdgenoot Andreas, die hem door zijn scherpere blik op de wereld als een meester overheerst. Het zijn de krachtige woorden van Andreas die Walter ertoe aanzetten zijn geboortestreek te verlaten om in de hoofdstad op zoek te gaan naar een grootse toekomst. Rome doet zich aanvankelijk voor als een stad vol gemakkelijke beloften en de onverhoopte erkenning van zijn talenten, maar de zekerheid die de stad hem geeft, blijkt schijn. Achter de vluchtige roem schuilt het drijfzand van de onbetrouwbaarheid en Walter dreigt daarin ten onder te gaan. Het is in de striemende wind van zijn geboortestreek dat Walter als dertiger zichzelf hervindt. In een lange, ontroerende brief van Andreas, die daarmee na een stilte van tien jaar weer in zijn leven verschijnt, onthult de vroegere vriend en leermeester de pijnlijke weg die hem van de zekerheden uit zijn jeugd leidde naar een keuze voor een extreem en inktzwart leven. Aan het eind heeft Walter een onverwachte ontmoeting met een bijzondere vrouw, die zijn innerlijk beweegt tot een andere kijk op het leven. Zij leert hem dat de essentie van het leven niet ligt in het intellect, maar in de eenheid met de natuur.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Anima mundi
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-284-1764-8
Uitgever: Wereldbibliotheek
Antwoord mij
Daarom huil ik, zoals misschien alleen oude mensen kunnen huilen: gedempt en stilletjes. Ik huil omdat ik liefde zie. De liefde die ondanks alles elke levenswandeling begeleidt, ook de kortste, ook de kronkeligste, ook de meest onvolkomene. Ik huil om de liefde en om al die harten die verzegeld als doodskisten geboren worden, leven en sterven.' In een brief troost een monnik een man die een onherstelbare fout heeft begaan. Zijn woorden brengen de man tot het inzicht dat ieder van ons kracht bezit om het leven te aanvaarden zoals het zich aan ons voordoet. In deze roman komen drie mensen aan het woord die zwaar door het leven zijn getekend. Zij blikken terug op de cruciale gebeurtenissen in hun bestaan. Zij worstelen met liefde die omslaat in haat, met destructieve gevoelens en angst, en met de vraag of hemel en hel bestaan. Hun ervaringen laten zien hoe duister het leven kan zijn, maar ook hoe die donkere kant uitzicht biedt op iets nieuws en hoe het geloof in de liefde de mens in staat stelt boven zijn beperkingen uit te groeien.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Rispondimi
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-284-1919-5
Uitgever: Wereldbibliotheek
Buiten
Vier jonge mensen dromen van een beter leven buiten hun vaderland, ze willen allemaal naar het rijke Italië. Een jonge Srilankaanse weduwe ontvlucht na de moord op haar man haar land in de hoop dat haar kind in Europa een betere toekomst tegemoet zal gaan. Een Filippijnse werkt als huishoudster bij een gegoede familie in Rome, maar wordt door de heer des huizes misbruikt. Een Afrikaans jongetje van negen wordt tegen zijn wil geadopteerd door Italiaanse adoptieouders. Hij klampt zich vast aan de herinneringen aan zijn hondje op de missiepost waar hij is opgegroeid, en er ontstaat een verwarrende verhouding met zijn pleegmoeder. En een Kaapverdische schoonmaakster komt werken bij een oude man die langzaam begint af te takelen en zich zo stoort aan haar wilde gedrag, dat hij haar in het nauw brengt. Susanna Tamaro schrijft over een actueel onderwerp: de moeizame dialoog tussen immigranten en autochtonen. Kristalhelder en krachtig schrijft zij over de ontheemding en het anders-zijn, over er niet bij horen en het menselijk onvermogen om daarmee om te gaan. Met Buiten toont zij ons een wereld die tot nadenken stemt.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Fuori
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-284-2093-2
Uitgever: Wereldbibliotheek
De stem van je hart
Eenzaam ronddolend door haar huis besluit een bejaarde vrouw - gedreven door de vrees niet lang meer te leven - brieven in de vorm van een dagboek te schrijven aan haar kleindochter in Amerika. In zekere zin is het een liefdesbrief, een poging de verstoorde relatie te herstellen. Onbegrip en ongeduld hebben hun relatie aangetast, maar ook het leeftijdsverschil was een probleem: de grootmoeder is bijna tachtig, de kleindochter heeft de puberteit net achter de rug. Grootmoeder pakt pen en papier en stelt een dappere daad - uit liefde opent ze haar hart. Alle gebeurtenissen uit haar leven beschrijft ze, ook al lijkt ze daardoor meedogenloos, vooral jegens zichzelf. Haar huwelijk met een voorspelbare man, haar overspel, de conflictrijke relatie met haar dochter die daaruit voortkwam, de dood van die dochter, niets verbergt ze. Het is niet haar bedoeling een schandaal te veroorzaken, noch om te moraliseren. Ze wil de dingen bij de naam noemen, en zo haar kleindochter met alle liefde, begrip en tederheid eraan herinneren dat er geen ergere vijanden zijn dan die die zich genesteld hebben in het eigen hart. De enige reis die de moeite waard is voert naar jezelf, op zoek naar de oorspronkelijke stem van je hart.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Va'dove ti porta il cuore
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-284-1675-7
Uitgever: Wereldbibliotheek
Het hoofd in de wolken
In Het hoofd in de wolken ontvouwt de schrijfster Ruben, een eenzaam, koppig, roodharig jongetje van vijftien jaar. Hij beeldt zich in de enige erfgenaam van een rijke neef in Amerika te zijn, hij oefent voor stuntman en valt daarbij van het dak en hij verzorgt de weelderige tuin van een oude vrouw die naar Engeland moet. Arturo, een vliegenier, maakt in die tuin een noodlanding. Hij vertelt Ruben over zijn archeologische opdracht en over het ooit door hem uitgevonden apparaat waarmee alle woorden die ooit zijn uitgesproken, kunnen worden opgevangen. Ruben hangt aan zijn lippen, maar de volgende ochtend is de vliegenier voor dag en dauw vertrokken. Om hem terug te lokken scheert hij de tuin volkomen kaal en maakt er een landingsbaan van. In plaats van Arturo komt de oude vrouw thuis... Uit al zijn gedachten, beweringen en filosofietjes vernemen we de onbevangen wereld van het kind. Ook in deze roman, haar debuut, beschrijft Susanna Tamaro de gebeurtenissen allemaal zintuiglijk: de sensatie van vrieskou of eenzaamheid onder een sterrenhemel voel je aan den lijve.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: La testa tra le nuvole
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-284-1702-8
Uitgever: Wereldbibliotheek


Lieve Mathilda
Een jaar lang schreef Susanna Tamaro iedere week een brief aan haar lezers in de persoon van haar denkbeeldige vriendin Mathilda. Tamaro schrijft over thema's waar we dagelijks mee te maken hebben: vriendschap, trouw en geduld, respect voor de natuur en het leven, verdriet en verlies, jong zijn en ouder worden, geloof en liefde. In het ritme van de seizoenen in Umbrië zoekt Tamaro naar wegen om geestelijk evenwicht te bereiken en het innerlijk te verdiepen zonder terug te schrikken voor verantwoordelijkheden, pijn en lijden. Iedere brief op zich zet aan tot overpeinzingen, samen vormen ze een boek dat troost en warmte biedt en lezers ertoe zal brengen zelf op zoek te gaan naar de eigen menselijke waardigheid.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Cara Mathilda
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-284-1892-X
Uitgever: Wereldbibliotheek
Louisito
Anselma is een weduwe die op een avond bij het vuilnis een uitgemergelde papegaai aantreft. Ze neemt hem mee naar haar huis en lapt hem op. Dankzij 'Louisito' krijgt Anselma's leven weer kleur. Zijn aanwezigheid roept herinneringen uit het verleden op, en voor het eerst in jaren beseft ze weer hoe belangrijk het is om te leven en lief te hebben. Maar dan wordt Louisito bij haar weggehaald - want Anselma beschikt niet over de juiste papieren. Louisito is een bitterzoet verhaal over oude en jonge mensen, liefde en hoop.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Luisito
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-458-0051-6
Uitgever: Mouria
Love en andere verhalen
Een zigeunermeisje uit de Balkan denkt dat Love de naam is van de sprookjesprins uit een film. Ze vergist zich niet alleen daarin: ook de man die zich ontpopt als een verachtelijke pederast en haar misbruikt, noemt ze zo, alleen maar omdat hij eenmaal een vriendelijk gebaar naar haar maakte. Het meisje hunkert echter zo naar echte liefde dat ze hem hardnekkig de rol van droomprins laat vervullen. In een ander verhaal wordt er een baby bij het grofvuil gevonden en geadopteerd. Maar met welk doel eigenlijk? Zodat de ouders het kunnen kwellen? De gebeurtenissen in de vijf verhalen van deze bundel zijn zo schrijnend dat ze aan het onmogelijke grenzen. De kwetsbaren zijn het onderwerp, kinderen, gekrenkt in hun gevoelens en hun seksualiteit, en vrouwen die terugkijken op hun leven. Tamaro beschrijft dat lijden zo weinig nadrukkelijk, dat het gewoon lijkt. Ze schudt de lezer wakker, zonder dat die zich voor zijn of haar gevoelens hoeft te schamen.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Per voce sola
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-284-1643-9
Uitgever: Wereldbibliotheek
Luister naar je stem
Martha's moeder stierf toen ze vier jaar oud was, haar vader heeft ze nooit gekend - ze is al twintig jaar alleen op deze wereld. Olga, Martha's grootmoeder, lijdt aan een langzame en pijnlijke vorm van Alzheimer. Wanneer de realiteit tot Martha doordringt, gaat ze op de zolder van het huis van Olga op zoek naar verborgen aanwijzingen. Ze vindt het dagboek van haar moeder, een filosofiestudente in de zeventiger jaren in Padova. Uit het dagboek destilleert ze een geheel ander beeld van haar vader: hij was geen Turkse prins, zoals grootmoeder Olga haar verteld, maar een veertigjarige docent filosofie. Ze leest over de hartverscheurende affaire van haar 'ouders' en vindt een foto van een familielid dat nu in Israël woont. Martha slaagt erin haar vader op te sporen, maar de man bij wie ze geborgenheid en veiligheid hoopte te vinden, heeft voor haar geen antwoorden. Ze besluit naar Israël af te reizen, waar ze in Galilea haar oom Ottavio ontmoet, die haar niet alleen over haar eigen leven vertelt, maar ook over gebeurtenissen in de wereld die van invloed zijn geweest op de relatie tussen haar vader en moeder: Ottavio weet een kiem van hoop en vertrouwen in het hart van Martha te planten. Bij terugkomst vindt Martha op het nachtkastje van haar grootmoeder een boek dat haar niet eerder was opgevallen: geschreven in haar grootmoeders ouderwetse handschrift leest ze de titel, De stem van je hart.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Ascolta la mia voce
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-499-5050-7
Uitgever: Rothschild & Bach
Voor altijd
Sinds Matteo zijn jonge vrouw Nora en hun zoontje voor zijn ogen zag verongelukken, vraagt hij zich af of het zelfdoding was of een ongeval. Lange tijd heeft hij geprobeerd zijn verdriet te dempen met alcohol en vluchtige seks. Niemand kon hem helpen of bereiken. Inmiddels, vele jaren later, woont Matteo teruggetrokken in een huisje in het bos. Hij vindt er troost in de natuur en de wisseling van de seizoenen. Nog steeds vraagt hij zich af of hij Nora's dood had kunnen voorkomen. In Voor altijd richt Matteo zich tot zijn geliefde Nora en vertelt hij haar het verhaal van zijn intense liefde en van de verschrikkelijke fouten die hij na haar dood maakte. Susanna Tamaro schreef een uitzonderlijke roman over de kracht van de menselijke geest, over het helend vermogen van de natuur en over de liefde, de basis van alles.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Per sempre
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789045802633
Uitgever: Mouria

JeugdboekenDe magische cirkel
Wat is geluk, vraagt Rik zich af. Hij zit helemaal alleen in een kamertje met vier witte muren en een klein raampje. Hij denkt terug aan de tijd in de magische cirkel. De warme vacht van Wendy de wolf. Het lijkt zo ver weg, en toch ook dichtbij...
Zo begint het verhaal van Rick. De Magische Cirkel is een stukje ongerept park midden in de stad waar alles anders is dan in de gewone wereld. Alle dieren verstaan elkaar; niemand is er ongelukkig.
Op een dag komt er een einde aan hun vredig bestaan. Het stukje park moet plaatsmaken voor wegen en kantoren. Bulldozers walsen alles plat; Wendy wordt gedood en Rick wordt gevangen genomen door een afschuwelijke man, Ulderik Driedrukker, die een net en aangepast jongetje van hem wil maken.
In het huis van Driedukker ontdekt Rick dat er nog iets veel ergers aan de hand is. De grote baas van de Super Mega Hyper Markten en van alle telecommunicatie op de hele wereld, Zijne Vunzige Vadsigheid Braakbal I probeert alles en iedereen in zijn macht te krijgen.
Schrijver: Susanna Tamaro
Oorspronkelijke titel: Il cerchio magico
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-5637-012-X
Uitgever: Lemniscaat