Boekenplank:
Kies

Boeken van Arjen Terpstra


Overzicht

  • De heren van Friesland - De hearen fan Fryslân
  • Het Eagleton-zegel - It eagleton segel

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe heren van Friesland
Gaasterland, 1921. De zevenjarige Tjalling van der Zee ziet hoe een extreem droge zomer de koeien en paarden gek maakt van dorst en de boeren tot wanhoop drijft. Deze ervaring zal zijn leven bepalen, een leven van najagen, van weinig woorden en onderdrukte gevoelens, van roekeloosheid en overmoed. Hij raakt gefascineerd door Amerika en alles wat Amerikaans is. De Wrigley's kauwgom, de grote auto's, de sigaretten en cowboyhoeden, maar ook de ruwe pioniersmentaliteit, en de spreekwoordelijke oneindige mogelijkheden. Hij verspeelt echter zijn kans om de grote oversteek te maken. Zijn tweelingbroer Tjeerd vertrekt in zijn plaats naar Californië om hun geëmigreerde oom Hotse van de ondergang te redden. Het is een familietragedie die Tjalling jaren later toch naar Amerika voert, naar de lege ruigten van Montana, waar hij grenzen opzoekt, niet alleen van zijn eigen wezen, maar ook van de wet...
Schrijver: Arjen Terpstra
Oorspronkelijke titel: De hearen fan Fryslân
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-499-5103-0
Uitgever: Mistral
Het Eagleton-zegel
Nadat zij door de meedogenloze Engelsen van hun geboortegrond zijn verdreven, waaieren de Eagletons uit over de wereld. Hun bloed mengt zich met dat van Schotten, indianen en Friezen, maar Iers blijven ze. Ze werken, vechten, lijden en beminnen en worden voortgedreven door een onbenoembare hartstocht. Wat hen verbindt zijn de helften van het gebroken Eagleton-zegel - sleutel tot het familiekasteel - die moeten worden samengesmolten om het lot van de familie om te buigen. John en Shay Eagleton, die het vege lijf weten te redden maar elkaar voorgoed uit het oog verliezen, John Hamilton, die zijn rusteloosheid niet kan intomen, Sinead van der Zee, die haar grote talent voor fotografie ondergeschikt maakt aan haar koppigheid; hun levens worden bepaald door het lot en de liefde. Zij spelen ieder hun eigen rol in de eeuwenlange zoektocht naar hun Keltische oorsprong, waarbij ze gesteund worden door de machtige adelaars, het symbool van hun familiewapen én het symbool van eeuwige trouw.
Schrijver: Arjen Terpstra
Oorspronkelijke titel: It eagleton segel
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 978-90-443-2905-6
Uitgever: The House of Books