Boekenplank:
Kies
  • Home
  • T
  • Elizabeth Marshall Thomas

Boeken van Elizabeth Marshall Thomas


Siberië

  1. De maan van het rendier - Reindeer moon
  2. De maan van de mammoet - The animal wife

Non-Fictie

  • Het verborgen leven van de kat - The tribe of tiger: cats and their culture
  • Het familieleven van honden - The social lives of dogs
  • Het verborgen leven van honden - The hidden life of dogs

gedetailleerd overzicht

SiberiëDe maan van het rendier
Twintigduizend jaar geleden, toen een groot deel van het noordelijk halfrond onder ijs lag bedekt, bestond Siberië uit een mozaïek van bos, toendra en steppen. Tegen deze achtergrond leert u het leven kennen van de warmbloedige, eigenzinnige Yanan, en van de mensen onder wie ze opgroeit tot jonge vrouw. Zij allen trachten te overleven in een harde werkelijkheid van honger, van gewelddadige dood, van liefde en jaloezie, van riten en geesten rond huwelijk en bloedverwantschap. U bent getuige van de conflicten die ontstaan wanneer twee groepen mensen, elk met hun eigen aard en zeden, gaan samenleven: de agressieve mammoetjagers en de vreedzame, innerlijk beschaafde mensen van Yanan’s volk. En u voelt hoe het is om als één met de natuur te leven, met dieren als wolven, beren, mammoeten, rendieren en neushoorns. In De maan van het rendier vloeit verbeelding moeiteloos over in werkelijkheid. Het is een betoverende roman die een diepe, onuitwisbare indruk zal achterlaten, als leefden Yanan en de haren nog onder ons.
Schrijver: Elizabeth Marshall Thomas
Oorspronkelijke titel: Reindeer moon
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-269-7648-8
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
De maan van de mammoet
Twintigduizend jaar geleden, toen het grootste gedeelte van het noordelijk halfrond nog met sneeuw was bedekt, bestond Siberië al voornamelijk uit bossen, steppen en toendra's. In die tijd leefde de jonge jager Kori. Kori is op zoek naar een vrouw. Zijn eigen vader trouwt echter met het mooie meisje waarop Kori verliefd is. Kori is erg geschokt. Maar als hij op een dag een vreemde naakte vrouw helemaal alleen ziet zwemmen in een meertje, grijpt hij zijn kans. Hij ontvoert haar en claimt haar als de zijne. Kori's vader is woedend. Hij vreest dat de familie van de jonge vrouw wraak zal komen nemen. En de andere leden van de stam willen niets te maken hebben met Kori's 'ottervrouw'. Dat rare wezen dat hun taal niet spreekt, dat jaagt met pijl en boog in plaats van met een speer en dat de liefde bedrijft in een andere houding dan de dieren het doen. Kori's ottervrouw is erg ongelukkig. Niemand wil voedsel met haar delen en altijd is zij degene die in de bittere kou en in gure sneeuwstormen hout moet gaan sprokkelen. Bovendien wordt ze gekweld door heimee naar haar eigen volk en hoopt ze dat haar stam haar na de strenge winter zal komen bevrijden. Maar inmiddels draagt ze Kori's kind onder haar hart...
Schrijver: Elizabeth Marshall Thomas
Oorspronkelijke titel: The animal wife
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-246-4919-6
Uitgever: Bosch & Keuning

Non-FictieHet verborgen leven van de kat
Met haar bestseller Het verborgen leven van honden bewees de antropologe Elizabeth Marshall Thomas dat zij het gedrag van dieren met evenveel talent weet te analyseren en te verklaren als dat van mensen. Het boek dankte zijn enorme succes bovendien aan de zeer toegankelijke toon waarop Thomas haar interessante observaties en haar spannende avonturen vertelde. In Het verborgen leven van de kat onderzoekt zij wat katten zijn en wat katten denken dat zij zijn in relatie tot ons. Thomas probeert de ongeschreven regels te ontdekken die zij onderling en met ons volgen. Ze trekt deze lijn door naar de ontwikkelingen in de cultuur van katten door de tijden heen. Zowel bij huispoezen, als hun wilde familieleden - leeuwen, poema's en tijgers - achterhaalt Thomas hoe zij zich alleen en onder elkaar gedragen.
Schrijver: Elizabeth Marshall Thomas
Oorspronkelijke titel: The tribe of tiger: cats and their culture
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-5333-283-9
Uitgever: Prometheus
Het familieleven van honden
Het familieleven van honden geeft een antwoord op alle vragen waar iedere hondenliefhebber graag een antwoord op wil. Blaffen honden op verschillende manieren met een andere betekenis? Hoe herkent je hond mensen die hij maar één keer per jaar ziet? En waarom blaft hij tegen mensen die hij iedere dag ziet? Waarom kunnen sommige honden en katten zo goed met elkaar opschieten? En hoe komt het dat dieren elkaars gedrag overnemen? In Het familieleven van honden laat Elizabeth Marshall Thomas ons zien hoe honden met elkaar, met andere huisdieren en met gezinsleden omgaan en zo hun plaats innemen binnen de hiërarchie van het gezin.
Schrijver: Elizabeth Marshall Thomas
Oorspronkelijke titel: The social lives of dogs
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-351-2321-2
Uitgever: Bakker
Het verborgen leven van honden
Hebben honden een bewustzijn? De Amerikaanse antropologe en schrijfster Elizabeth Marshall Thomas meent dat honden net als mensen kunnen denken en voelen. In Het verborgen leven van honden beschrijft zij hoe honden zich bewust aan hun omgeving aanpassen, niet doordat hun instinct hen daartoe dwingt, maar op grond van inzicht en verstand. Thomas' scherpzinnige en originele waarnemingen zijn niet vervat in droge, wetenschappelijke taal, maar zijn zo toegankelijk en levendig geschreven dat ze elke liefhebber van honden - en elke dierenliefhebber in het algemeen - zullen aanspreken. Het verborgen leven van honden is een fascinerende neerslag van unieke persoonlijke ervaringen en beslist geen abstracte verhandeling. Nuchter en tegelijk ontroerend verhaalt het van het leven van een groep honden, gebaseerd op in totaal meer dan honderdduizend uur observaties. De lezer krijgt niet alleen een compleet nieuw inzicht in het gedrag van honden, maar beleeft ook hoe honden de mensenwereld ervaren. Elizabeth Marshall Thomas bestudeerde dertig jaar lang honden, wolven en dingo's en registreerde hoe hun leven verweven raakte met dat van haarzelf. Nooit eerder zijn honden zo langdurig en diepgaand bestudeerd. De pers bestempelde het boek als het beste dat er sinds het werk van de Nobelprijswinnaar Konrad Lorenz over honden is geschreven.
Schrijver: Elizabeth Marshall Thomas
Oorspronkelijke titel: The hidden life of dogs
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-5333-243-X
Uitgever: Prometheus