Boekenplank:
Kies

Boeken van John Trenhaile


Overzicht

 • Codenaam Krysalis - Krysalis
 • Flarden van haat - A means to evil
 • Gedreven door wanhoop - Blood rules
 • Het teken van de Thai - Acts of betrayal
 • Stad van leugens - The tiger of desire

Simon Young

 1. De Mahjong Brigade - The Mahjong spies
 2. Het geheim van Apogee - The gates of exquisite view
 3. Het komplot der taipans - The scroll of benevolence

Stepan Povin

 1. Kyril - The man called Kyril
 2. Het Kremlin signaal - A view from the square
 3. Requiem voor een generaal - Nocturne for the general

gedetailleerd overzicht

OverzichtCodenaam Krysalis
Krysalis... een uiterst geheim NAVO-document dat voldoende informatie bevat om Amerika's buitenlandse politiek en de gehele strategische defensie van het westen te saboteren. Krysalis... wordt vermist. Zo ook Anna, echtgenote van de Britse topdiplomaat David Lescombe. David weigert te geloven dat zijn vrouw een verraadster is. Hij móet haar vinden en haar naam zuiveren. De Engelsen willen David zijn gang laten gaan - de Amerikanen willen hem tegenhouden - de Russen wachten af. Ondertussen stapelen de bewijzen tegen Anna zich op en elke stap brengt David verder in gevaar... Met een topconferentie der grootmachten voor de deur is de gehele wereld op zijn hoede. Ieder land van betekenis probeert het supergeheime Krysalis-document in handen te krijgen. Een dodelijke spionage-oorlog is begonnen en er is geen weg terug.
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: Krysalis
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-225-1182-0
Uitgever: Boekerij
Flarden van haat
In het stadje Paradise Bay is het prettig wonen, tot de moorden beginnen... Eén voor één worden de verminkte en verbrande lijken van een aantal jongemannen gevonden, zomaar achtergelaten op de plaatselijke begraafplaats. De paniek slaat toe onder de inwoners en zij eisen dat de politie maatregelen neemt. De beroemde psychologe Diane Cheung wordt ingeschakeld om een profiel van de moordenaar samen te stellen. Diane is gespecialiseerd in het werken met misbruikte kinderen en gestoorde jonge wetsovertreders. Natuurlijk is zij bereidt te assisteren, maar tot haar schrik richt het onderzoek zich op een van haar eigen patiënten. Moet Diane met de politie samenwerken of de rechten van haar patiënt beschermen?
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: A means to evil
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-225-1945-7
Uitgever: Boekerij
Gedreven door wanhoop
Leila Hamif, de dochter van een gangster uit Beiroet en zuster van een internationaal beruchte terrorist, is getrouwd met een Engelsman en de trotse moeder van Robbie. Ver weg van de terreurdaden van haar familie probeert Leila een vredig bestaan op te bouwen. Maar als haar broer haar dwingt tot het plegen van een aanslag - die jammerlijk mislukt - moet Leila vluchten, weg uit Engeland, weg van haar zoon... Twee jaar later is Leila even gevreesd en gehaat als haar broer. Vastbesloten haar zoon terug te krijgen, tegen welke prijs dan ook, kaapt ze het vliegtuig waarin Robbie en zijn vader zitten en dwingt het toetsel tot landen in de woestijn van Zuid-Jemen. Terwijl diplomaten uit verschillende landen naar een vredelievende oplossing zoeken, raken de gijzelaars langzaam uitgeput van dorst, honger en hitte. Een klein groepje, waaronder Robbie en zijn vader, weet uit het vliegtuig te ontsnappen en verdwijnt in de woestijn. In een laatste, wanhopige poging haar zoon terug te krijgen, zet Leila gewapend de achtervolging in...
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: Blood rules
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-1710-1
Uitgever: Boekerij
Het teken van de Thai
Een komplot om de koningin van Engeland te vermoorden wordt op het allerlaatste ogenblik verijdeld. Het woedende Britse volk schreeuwt om wraak en weldra wordt de succesvolle zakenman Frank Thornton gearresteerd. Hij zal terechtstaan wegens hoogverraad - de enige misdaad in Engeland waar de doodstraf nog op staat. Maar Frank heeft een machtige bondgenote: de dynamische journaliste van de Times, Roz Forbes. Zij ontdekt dat de kroongetuige in het proces, Alistair Scrutton, niet de respectabele jurist is die hij beweert te zijn, maar connecties onderhoudt met de duistere onderwereld van terrorisme en drugs. Vóór Roz echter haar opzienbarende ontdekking bekend kan maken, verdwijnt zij plotseling in het niets. En terwijl zij hulpeloos wordt gegijzeld, verstrijken de uren voor de inmiddels tot de galg veroordeelde Frank...
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: Acts of betrayal
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-225-1338-6
Uitgever: Boekerij
Stad van leugens
VDI betekent: Vermoedelijke Datum van Invrijheidstelling. Dat is een van de eerste dingen die je leert als je man wegens moord tot levenslang is veroordeeld. Alison heeft die dag steeds van de ene naar de andere kalender overgebracht. Nog drie jaar, nog twee maanden, volgende week, morgen... Alisons vingers beven, tranen prikken in haar ogen. Straks is Iain weer thuis, dan heeft hij zijn straf uitgezeten. Ze wil zich op de borst slaan en schreeuwen: 'Zeventien jaar ben ik hem trouw gebleven. Ik heb zijn kind groot gebracht en ik hou van hem. We hebben het gered.' Maar Alison is bang... Een bajesklant, denk Iain Forward. Jaren in de bak. Verknoeid. De trein gaat veel te snel. Hij heeft zijn schamele bezittingen teruggekregen en er is een foto van hem gemaakt. Hij heeft mogen douchen en ontbijten. Nee, hij had niet gewild dat Alison hem bij de poort opwachtte. Ze is hem al die tijd trouw gebleven, heeft hun dochter in haar eentje opgevoed, is altijd in zijn onschuld, in hèm, blijven geloven. Maar het enige wat Iain wil is de rekening vereffenen, zijn naam zuiveren, wraak... Pas dan zal hij weer van het leven kunnen genieten. Bang voor het verleden, onzeker over hun toekomst, ontdekken Alison, Iain en hun opstandige tienerdochter Kate dat zij machtige vijanden hebben, mensen die de waarheid over de moord op Iains werkgever ten koste van alles verborgen willen houden. Iain keert terug naar Singapore, waar de nachtmerrie begon. Hij weet niet dat de persoon die alles kan onthullen, veel dichter bij is dan hij denkt...
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: The tiger of desire
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-225-1849-3
Uitgever: Boekerij

Simon YoungDe Mahjong Brigade
In 1997 moeten de Britten Hong Kong aan Rood China overdragen. De Chinese geheime dienst, de illustere Mahjong Brigade, heeft een perfecte strategie ontwikkeld om China's enorme belangen alvast veilig te stellen. De KGB is vastbesloten om de Chinezen te dwarsbomen en met een volkomen ontmantelde financiële structuur te verrassen. Simon Young, bankier, een jonge Britse tai-pan, en zijn Chinese vrouw Jinny raken verwikkeld in de hevige machtsstrijd tussen de twee geheime diensten. Hoewel even meedogenloos als zijn tegenspelers, worden Young, zijn gezin en zijn vader door de geslepen machinaties van de Mahjong Brigade tot aan de rand van de afgrond gemanoeuvreerd.
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: The Mahjong spies
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-225-0691-6
Uitgever: Boekerij
Het geheim van Apogee
In Taiwan wordt in het diepste geheim gewerkt aan een computerprogramma waarvoor de term 'revolutionair' nog een understatement is. Apogee is een vijfde generatie-computer die in staat is te antwoorden op elke menselijke stem in willekeurig welke taal; een machtig manipulatiewapen, bestemd voor China en bedoeld om een sleutelrol te spelen in een grootse militaire operatie. Voor Simon Young, de geestelijk vader van dit ambitieuze project, betekent Apogee de kroon op zijn carriére als Westers zakenman in het Oosten. Voor zijn zoon betekent het de uiterste vorm van beproeving. Want een immense machtsstrijd ontspint zich; een strijd waarin levens geen enkele betekenis hebben en waarin niet alleen China en Taiwan, maar ook Rusland hun ondoorgrondelijke rol spelen. De familie Young raakt verstrikt in een even gevaarlijk als gecompliceerd net van tegenstrijdige belangen. Als Mat gekidnapt wordt en kennis moet maken met een martelkamer, zo huiveringwekkend dat het onwerkelijk lijkt, is alle macht en al het geld van Simon Young ontoereikend om de ondergang af te wenden. Het geheim van Apogee aan zijn ondervragers prijsgeven is voor Mat de enige hoop om in leven te blijven. Maar het is een geheim dat hij niet kent...
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: The gates of exquisite view
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-225-0947-8
Uitgever: Boekerij
Het komplot der taipans
Het Chinese staatshoofd ligt op sterven, zijn macht zal worden overgenomen door de wrede en doortrapte generaal Lo Bing. Lo Bings tirannie zal dramatische gevolgen hebben voor de politieke en economische situatie in het gehele Verre Oosten. In Hongkong zijn de twintig rijkste en machtigste zakenlieden - De Taipans - in het diepste geheim van plan het eiland zo snel mogelijk te verlaten. Zij noemen zich de 'Club van Twintig' en zullen al hun bedrijfskapitaal in een razendsnelle, spectaculaire financiële operatie met zich meenemen. Simon Young, één van de vermogendste ondernemers van HongKong, krijgt slechts zeven dagen de tijd om te beslissen of hij zich bij de club van Twintig aan wil sluiten. Weigert hij, dan verliest hij alles waarvoor hij en zijn voorvaderen hun leven lang hebben gewerkt. Maar stemt hij toe, dan verspeelt hij het leven van zijn dochter Diana, die diep in de binnenlanden van China is gevangen in een bloedstollende wedloop tegen de tijd...
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: The scroll of benevolence
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-225-1078-6
Uitgever: Boekerij

Stepan PovinKyril
Stanov, de bejaarde KGB-topman, vermoedt dat een van de hoge functionarissen van zijn organisatie een Britse dubbelspion is. Stanov stuurt een - ogenschijnlijk - uit de gratie geraakte geheim agent, codenaam Kyril, op pad om de zaak te klaren. Onderwijl verspreidt Stanov het gerucht dat Kyril de identiteit van de dubbelspion kent, waardoor hij hoopt dat de mol de jacht op Kyril zal openen en zich zo zal blootgeven. Maar er zijn nog meer mensen die baat hebben bij Kyrils ondergang en het duurt dan ook niet lang voor de inlichtingendiensten van menige grootmacht op Kyril azen...
Kyril - 1988
Regisseur: Ian Sharp
Cast: Ian Charleson, Edward Woodward, Peter Vaughan, e.a.
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: The man called Kyril
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-10-05281-8
Uitgever: Elsevier
Het Kremlin signaal
Volgens Stepan Povin, topman van de KGB en sinds jaar en dag informant van het Westen, staat de Sovjet-Unie op het punt het ultra-moderne spionagevliegtuig van de Amerikanen, de AWACS, te kapen om zodoende achter de technologische geheimen van het toestel te komen. Enkele uren na dit bericht voeren de inlichtingendiensten van de Westerse mogendheden topoverleg over de maatregelen die getroffen moeten worden om deze actie te voorkomen. Voorzichtheid is geboden, want men is het erover eens dat de wereldvrede aan een zijden draad hangt. Dan komt het bericht dat er een AWACS wordt vermist... Een in allerijl gevormd commando van vier CIA-agenten wordt erop uit gestuurd met een vrijwel onmogelijke opdracht: blaas het toestel op voor de eerste Rus aan boord gaat...
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: A view from the square
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-10-05485-3
Uitgever: Elsevier
Requiem voor een generaal
'Zwak en onbruikbaar', zei Inna Karsovina langzaam. 'Ze hadden je jaren geleden al moeten doodschieten, Povin...' Zo begint de laatste briefing van Stepan Povin, voormalig hoofd van de Russische inlichtingendienst, verrader en stille christen. Ogenschijnlijk onaangedaan door twee gruwelijke jaren in de Goelag Archipel, scherpt Povin zijn wapens. Zijn eigenlijke vijand, KGB-topman Oleg Kazin, stuurt zijn veelbelovende pupil Inna Karsovina naar strafkamp Ristikent Mu/12 om Povin nog één maal te laten spreken. Povin is zich terdege bewust van Inna's bindende opdracht, maar ondanks hun felle, intrigerende woordenstrijd ontstaat er tussen hen een vreemde ondefinieerbare band; een band die langzaam maar zeker aangetrokken wordt en voor de twee tegenstanders, zowel als voor de top van de KGB én die van de Westerse inlichtingendiensten, de vorm van een strop aanneemt...
Schrijver: John Trenhaile
Oorspronkelijke titel: Nocturne for the general
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-10-05744-5
Uitgever: Elsevier