Boekenplank:
Kies
  • Home
  • V
  • Alberto Vázquez-Figueroa

Boeken van Alberto Vázquez-Figueroa

Meer over Alberto Vázquez-Figueroa

Website: http://www.albertovazquezfigueroa.com

Overzicht
  • De hond - El perro
  • De wraak van de jager - Tuareg
  • Ébano - Ébano
Yaiza
  1. Océano - Océano
  2. Yaiza - Yáiza

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

De hond
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Alberto Vázquez-Figueroa
Oorspronkelijke titel: El perro
Eerste uitgave: 1976
ISBN: 90-6152-087-8
Uitgever: Davidsfonds
De wraak van de jager
De wraak van de jager voert ons mee naar de exotische wereld van de Toearegs. Eens vormden zij de machtigste stam Noordwest-Afrika bij wie woest geweld en ongenaakbare trots hand in hand gingen, en elke karavaanleider of slavenhandelaar sidderde als hij de blauw gesluierde mannen op hun snelle paarden in de verte ontwaarde. Maar nu leeft dit mysterieuze heersersvolk teruggetrokken in de meest onherbergzame delen van de Sahara, waar de schaarse overlevenden van de bloedige strijd tegen de Franse kolonisten, met grimmige trots de traditionele waarden handhaven waaraan ze hun roem dankten. Met hun leider, Gacel Sayah, vormen ze de laatste afstammelingen van de vrije jagers die zich door niemand iets laten zeggen. Wanneer twee volstrekt uitgeputte vreemdelingen geheel onverwacht in hun tentenkamp opduiken en hun hulp inroepen, wordt die hun volgens de traditie verleend. Niemand stelt vragen, niemand vraagt geld. Maar als het kamp even later door soldaten omsingeld wordt die een van de gasten doden en de andere wegvoeren, eist diezelfde traditie een gruwelijke wraak. Gacel, die de erenaam de Jager voert, besluit die hoogstpersoonlijk te voltrekken. Zijn zoektocht naar de verdwenen gast, voor wie hij zich nog steeds verantwoordelijk voelt, en naar diens overweldigaars brengt hem op hardhandige wijze in contact met de moderne wereld waarin hij bijna alles veracht. Geheel op zichzelf aangewezen benut hij alle listen en kennis waarover hij beschikt, zonder één moment van mededogen. Maar de vijand blijft ongrijpbaar. Dan speelt hij zijn laatste troef uit, met huiveringwekkende gevolgen.
Schrijver: Alberto Vázquez-Figueroa
Oorspronkelijke titel: Tuareg
Eerste uitgave: 1981
ISBN: 90-6790-141-5
Uitgever: Kadmos
Ébano
Afrikaanse slavenhandel in de 20e eeuw: de regeringen staan machteloos; alleen de Ébano-groep, een handvol staalharde mannen, heeft de strijd ertegen opgenomen. Met hen komt de blanke fotograaf David Alexander in contact wanneer hij in een uitzichtloze eenmansactie zijn door slavenhandelaren ontvoerde vrouw Nadia probeert op te sporen. Intussen wordt Nadia, samen met haar lotgenoten, dwars door Afrika gedreven, over bergen en rivieren, door zinderende vlaktes en klamme wouden. Duizenden kilometers. Te voet. In de richting van Arabië, waar Nadia's ebbehouten schoonheid een hoge prijs zal opbrengen. De onmenselijke hitte van het zwarte continent, de gruwelijke geldhonger van de wrede slavenhandelaren, de hopeloosheid van de menselijke buit worden zo indringend beschreven, dat de lezer er nauwelijks aan ontkomen kan zich alles concreet voor te stellen. Tot en met de dramatische achtervolging, die eindigt in een verrassende ontknoping.
Schrijver: Alberto Vázquez-Figueroa
Oorspronkelijke titel: Ébano
Eerste uitgave: 1976
ISBN: 90-6790-142-3
Uitgever: Kadmos

Yaiza

Océano
De jonge en mooie Yaiza Perdomo, die op het canarische eiland Lanzarte woont, is nog maar zestien als ze op een avond na een feest door drie mannen wordt overvallen. Door het ingrijpen van haar broer Adsrubal ontkomt ze aan een gruwelijke verkrachting, maar bij het gevecht tussen hem en Yaiza's belagers doodt Asdrubal de enige zoon van de machtige grootgrondbezitter Don Matias, de eigenaar van alle wijngaarden op Lanzarote...
Schrijver: Alberto Vázquez-Figueroa
Oorspronkelijke titel: Océano
Eerste uitgave: 1984
ISBN: 90-6790-206-3
Uitgever: Kadmos
Yaiza
Op de vlucht voor de wraak van Don Matías Quintero en diens handlanger, Damián Centeno, is Yaiza Perdomo Maradentro met haar vader en moeder en haar beide broers vanaf hun eiland Lanzarote de Atlantische Oceaan overgestoken naar Venezuela. In de wereldstad Caracas proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Ook hier echter worden ze achtervolgd door de noodlottige aantrekkingskracht die Yaiza met haar schoonheid en haar bijzondere gaven 'om wilde dieren te temmen, vissen te lokken, het leed van de zieken te stelpen en de doden te bekoren' op mannen uitoefent. Een rijke onderwereldfiguur vat het plan op Yaiza te ontvoeren en een prostituee van haar te maken. Het gezin Perdomo Maradentro slaagt erin uit Caracas te ontsnappen naar de eindeloze llanos van Venezuela. Ze maken er kennis met een grootgrondbezitster, Celeste Báez, die hun werk aanbiedt op een van haar haciënda's. Ook hier echter blijft het noodlot Yaiza achtervolgen wanneer een neef van Celeste, Cándido Amado, haar ziet en smoorverliefd op haar wordt. Wanneer Yaiza zijn toenaderingspogingen afwijst, geeft Cándido zijn meesterknecht, Ramino Galeón, opdracht haar met geweld in handen te krijgen. In een poging te ontvluchten, vatten de broers Asdrúbal en Sebastián het plan op om midden op de steppen van Venezuela een schip te bouwen om daarmee, wanneer de regentijd aanbreekt, over de gezwollen rivieren te varen. Voordat het schip echter klaar is, slaagt Ramino Galeón erin Yaiza te ontvoeren. Hij brengt haar naar zijn broer Goyo, de meest meedogenloze van alle broers Galeón. Het lijkt erop dat Yaiza voorgoed verloren is.
Schrijver: Alberto Vázquez-Figueroa
Oorspronkelijke titel: Yáiza
Eerste uitgave: 1984
ISBN: 90-6790-247-0
Uitgever: Kadmos