Boekenplank:
Kies

Boeken van Mika Waltari

Overzicht

  • De Romein - Ihmiskunnan viholliset
  • Sinuhe de Egyptenaar - Sinuhe, Egyptiläinen

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

De Romein
Evenals in zijn beroemde roman Sinuhe de Egyptenaar schept Mika Waltari in De Romein een fascinerend beeld van de oudheid: samen met de hoofdpersoon Minutus beleeft u de antieke wereld en de opkomst van het christendom ten tijde van keizer Nero. Minutus behoort tot de vriendenkring van Nero als deze een begin maakt met zijn christenvervolgingen. Vanaf zijn jonge jaren wordt Minutus onophoudelijk geconfronteerd met het christendom. Daar hij echter een zwakke figuur is die zich niet principieel durft op te stellen, bestrijdt hij het om de verhouding met de keizer niet te verstoren. Hoewel hij in het geheim met een christenvrouw trouwt, behoudt Minutus zijn tweeslachtigheid die hem tot een zo actuele persoonlijkheid maakt. De Finse auteur Mika Waltari schreef De Romein vanuit een degelijke, historisch verantwoorde achtergrond, maar hij weet ongemerkt zoveel van onze gedachten en gevoelens over te brengen op zijn romanfiguren dat de lezer zich één gaat voelen met hen en hun tijd.
Schrijver: Mika Waltari
Oorspronkelijke titel: Ihmiskunnan viholliset
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-269-8195-3
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Sinuhe de Egyptenaar
Met Sinuhe de Egyptenaar heeft Mika Waltari de grondslag gelegd voor de latere romans die over Egypte zijn geschreven en de huidige grote belangstelling voor Ramses en zijn land is mede te danken aan deze meest klassieke Egyptische roman aller tijden. Sinuhe is een geneesheer ten tijde van pharao Amenhotep IV, omstreeks 1350 voor Christus, en zijn gedenkschriften over zijn werk, zijn liefdes en het gebeuren van die tijd, leggen een periode van de oudheid bloot die zeer tot onze verbeelding spreekt. Door Sinuhe maken we onder meer kennis met Amenhotep IV, beter bekend als Echnaton; de legeraanvoerder Horemheb; Sinuhe's grote liefde Minea, de Kretenzische prinses die aan het monster Minotaurus ten offer zal moeten vallen en de onbetaalbare Kaptah, Sinuhe's slaaf en vriend wiens gezond verstand en zakeninstinct zijn meester vele malen grote diensten zal bewijzen...
Schrijver: Mika Waltari
Oorspronkelijke titel: Sinuhe, Egyptiläinen
Eerste uitgave: 1945
ISBN/EAN: 90-269-7928-2
Uitgever: Van Holkema & Warendorf