Boekenplank:
Kies

Boeken van Jay Williams


Overzicht

  • De heksen van Haddington - The witches
  • De Koningskruistocht - Tomorrow's fire

Non-Fictie

  • De wereld van Titiaan - The world of Titian
  • Jeanne d'Arc - Joan of Arc
  • Leonardo da Vinci - The way of Da Vinci
  • Ridders der kruistochten - Knights of the Crusades

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe heksen van Haddington
Bijzonder boeiend en meeslepend roept deze historische roman, die tegelijkertijd het karakter draagt van een spannende avonturenroman, een geheimzinnige episode uit het oude Engeland en Schotland voor ons op. Wij worden verplaatst naar de tijd van koningin Elizabeth en koning James VI van Schotland, zoon van Maria Stuart. Om koning James VI is een complot geweven, dat ten doel heeft hem te beletten naar Schotland terug te keren van de reis naar Denemarken, vanwaar hij zijn bruid, Anna van Denemarken, mee zal terugbrengen. En dan treedt Martin Vinolas naar voren, een naar Engeland uitgeweken Hugenoot, die door de geheime raad van koning James, welke tijdens de afwezigheid van de koning de regeringszaken behartigt, wordt aangewezen om het complot te ontmaskeren. Vinolas bezit een grote ervaring op dit gebied en nadat hij naar het plaatsje Haddington is getrokken, waar geheime samenkomsten van de vijanden van koning James worden gehouden, slaagt hij er spoedig in, een spoor van hen vinden. En dan ontrolt zich een wonderlijk beeld van het 16de-eeuwse Schotland voor ons oog: een samenkomst in een kerk van heksen, die onder leiding staan van een als de duivel vermomde fanaticus. Vinolas, die zich voordoet als handelaar in kanonnen en sympathie voor de heksen heeft voorgewend, wordt in het genootschap opgenomen. Hij probeert het raadsel van deze heksen op te lossen en tijdens de kennismaking met velen van hen leert hij ook het jonge meisje Bess kennen, waarvoor hij een diepe liefde opvat. Kort nadat zij zijn vrouw is geworden wordt het complot ontmaskerd. De heksen verraden elkaar om strijd en ook Bess valt aan dit verraad ten offer. In een grote spanning volgen wij het dramatische proces, dat tegen Bess als heks wordt gevoerd en waarvan het vonnis de verbrandingsdood ten gevolge zal hebben. De schrijver weet ons tot het einde in de stroom van gebeurtenissen, die om deze tragedie plaatsvindt, vast te houden en ons geheel en al te doen meeleven met Vinolas en zijn jonge vrouw, in wier leven ten slotte het licht van de bevrijding doorbreekt!
Schrijver: Jay Williams
Oorspronkelijke titel: The witches
Eerste uitgave: 1957
Uitgever: Stok / Zuid-Hollandsche U.M.
De Koningskruistocht
Hoofdfiguur uit deze historische roman is de zanger Denys de Courtbarbe die meetrekt op de beroemde derde kruistocht van 1189 tot 1192 die omdat er beroemde koningen aan deelnamen ook wel de Koningskruistocht wordt genoemd. Een der voorname rollen in dit boek is trouwens ook weggelegd voor een van deze koningen, voor Richard Leeuwenhart, vechtjas en troubadour, de meest romantische vorst uit de late middeleeuwen. De zanger Denys de Courtebarbe, geeft ons in zijn dagboek, na een uitvoerige beschrijving van de toestanden in Frankrijk en Engeland en van zijn eigen talloze liefdesavonturen, een verbluffend direct beeld van de gebeurtenissen tijdens deze derde kruistocht, die in het teken staat van een voortdurend aan de dag tredende naijver tussen koning Richard en koning Philippus van Frankrijk. De Koningskruistocht wordt daardoor een vrijwel even grote mislukking als alle andere, die er zijn geweest. Denys de Courtebarbe keert niet met de kruisvaarders terug. Hij heeft na de tragische dood van zijn grote vriend Arthur de Hastynge en na heel wat avontuur, achtervolging, ontsnapping en gevangenisschap, in het oosten zijn grote liefde leren kennen: het vroegere christenmeisje Leila en met de minstreel Giraud van Evereux besluit hij in het Morgenland te blijven.
Schrijver: Jay Williams
Oorspronkelijke titel: Tomorrow's fire
Eerste uitgave: 1965
Uitgever: De Arbeiderspers

Non-FictieDe wereld van Titiaan
Inhoud: Een kind van de Renaissance De voortreffelijke stad Zien met nieuwe ogen De schilder als dichter Het driemanschap De galerij der groten Schilder van de keizer Geniaal tot het einde Hoe de Venetianen schilderden Chronologisch overzicht (schilders uit Titiaanse tijd) Foto/illustratieregister
Schrijver: Jay Williams
Oorspronkelijke titel: The world of Titian
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-6182-034-0
Uitgever: Time-Life
Jeanne d'Arc
Op het keerpunt der middeleeuwen staat Jeanne d'Arc als een stralend licht in de donkere tijd der hopeloze strijd die Frankrijk voerde tegen de Engelsen en Bourgondiërs.
Schrijver: Jay Williams
Oorspronkelijke titel: Joan of Arc
Eerste uitgave: 1963
Uitgever: Gaade
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci: een instructieve verzameling van al zijn onbetwiste schilderijen, veel van zijn belangrijkste uitvindingen en talrijke wetenschappelijke tekeningen zijn in dit boek te vinden. Met 180 afbeeldingen, waarvan 51 in kleur.
Schrijver: Jay Williams
Oorspronkelijke titel: The way of Da Vinci
Eerste uitgave: 1965
Uitgever: Gaade
Ridders der kruistochten
Hoe groot de eerste triomfen ook waren, de kruistochten betekenden als totale krijgsonderneming een mislukking.
Schrijver: Jay Williams
Oorspronkelijke titel: Knights of the Crusades
Eerste uitgave: 1962
Uitgever: Gaade