Boekenplank:
Kies

Boeken van Clemens Wisse

Overzicht
 • Boer op Velders' hoeve
 • Boerentrots
 • Boerin op de Beukenhorst
 • Dan liever boerenknecht
 • De jonge boerin van Madezicht
 • De laatste wens van de boerin
 • De legende van de Klaverhoeve
 • De Lommerhof
 • Een veeboer uit Canada
 • De verpande Olmenhoeve
 • Het berouw van een rijke boer
 • Het dilemma van de boerenzoon
 • Het erfrecht van de scheve
 • Het ongelijk van de boer
 • Het oog van de oude boer
 • Het testament van de boer
 • Hoeve Morgenstond
 • Jouw hoeve is mijn thuis
 • Onheil in de veenstreek
 • Pasja
 • Onrecht op de Vennehoeve
 • Stiefzoon op de Adehoeve
 • Terug naar Lindenhove
 • Zoon van de boer
Alie Gerrits
 1. Een hoeve voor mijn kind
 2. De Weeshoeve als erfenis
Omnibus(sen)
 1. Landleven
Oud Woudenborgh
 1. Pachtboeren van Oud Woudenborgh
 2. Nieuwe tijden op Oud Woudenborgh
 3. Onrust op Oud Woudenborgh
Omnibus(sen)

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

Boer op Velders' hoeve
Daggelder Ko Bolting blijft met twee opgroeiende kinderen achter als zijn vrouw aan de tering overlijdt. Voor verdere scholing van zijn zoon Arjan is geen geld en Ko ontdekt welke negatieve rol de rijken van het dorp en de dorpspastoor hierbij spelen. Ko raakt zijn baan bij een invloedrijke boer kwijt. Grote armoede, honger en uitputting worden zijn deel tot een rijke fabrikant zich het lot van het gezin Bolting aantrekt. Uiteindelijk wordt voor elk gezinslid afzonderlijk een droom werkelijkheid.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 1997
ISBN: 90-205-2364-3
Uitgever: Westfriesland
Boerentrots
Na het overlijden van de enige zoon is in Boerentrots vader Verbree vastbesloten voor zijn dochter Willie een goede partij te zoeken om tenminste de hoeve in de familie te houden. Zo komt de lelijke Dirk Nijveld in beeld, terwijl het hart van Willie Verbree uitgaat naar Leen Kooiman, een van de knechten van de hoeve. Tot woede van haar vader weigert Willie met Dirk te trouwen.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 1996
ISBN: 90-205-2324-4
Uitgever: Westfriesland
Boerin op de Beukenhorst
Alie Balkensteijn is de enige dochter van een rijke boer en moet trouwen volgens de oude boerentraditie met een boerenzoon. Koos Borger is een boerenzoon, maar hij is verliefd op de mooie Kaatje Muntier, de dochter van een boerenknecht. Vader Borger is tegen het huwelijk en Koos en Alie trouwen en gaan wonen op de boerderij van Alie's vader. Kaatje trouwt met Teun, een weduwnaar en knecht op de hoeve van Alie. De moeder van Teun wordt een heks genoemd, ze maakt Kaatje het leven in het kleine arbeidershuisje zuur. Wanneer Teun met een blindedarmontsteking in het ziekenhuis ligt en ook Alie daar is opgenomen vanwege tbc, vinden Koos en Kaatje elkaar. Na negen maanden wordt hun zoon geboren, die door moet gaan voor de zoon van Teun. Alie overlijdt aan de longziekte en Koos is weer alleen. Teun kan niet accepteren dat Jantje zijn zoon niet is en zoekt zijn heil in het café. Na een ruzie wordt hij bewusteloos geslagen en sterft door de kou. Na een lange periode worden Koos en Kaatje eindelijk gelukkig op Hoeve Beukenhorst. Bron: Biblion
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2002
ISBN: 90-205-2643-X
Uitgever: Westfriesland
Dan liever boerenknecht
Nard Buurma is boerenknecht, maar het liefst zou hij zijn eigen bedrijfje hebben. Na enkele moeilijke jaren krijgt hij de kans zijn droom te verwerkelijken, maar moet daarvoor zijn liefde verraden. Zijn zoon Hein heeft echter ambities die verder reiken. Boer op zijn eigen hoeve, dat is zijn droom. Op de Wilgenhoeve kan hij aan de slag als eerste knecht. Een functie met veel verantwoordelijkheid. Dan doet de boerin hem een voorstel dat hij niet kan weerstaan: als hij trouwt met haar gehandicapte dochter Mientje, zal hij boer worden op de Wilgenhoeve. Zijn jeugdliefde Antje Bennink zal hij echter hiervoor moeten vergeten...
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2008
ISBN: 978-90-205-2865-7
Uitgever: Westfriesland
De jonge boerin van Madezicht
Geld trouwt geld, dat is begin twintigste eeuw de gewoonte in het dorpje Made, en daar wordt niet van afgeweken. Ook niet voor de rijke boerenzoon Henk Cromhout en de onbemiddelde Maartje Bieshof, de dochter van een knecht, zelfs al zijn die twee al van jongs af aan dol op elkaar. Ze trouwen elk met iemand anders, maar dat doet hun liefde niet doven. Vandaar dat de vader van Maartjes eerste kind niet haar man, maar Henk is, maar dat blijft hun geheim. Hun zoon is hetzelfde lot beschoren. Hij groeit op als de zoon van een knecht - ondanks dat hij eigenlijk de zoon van een rijke boer is - en wordt verliefd op de rijke Lenie Gerlings. Maar ook hun liefde moet wijken voor het geld: Lenie moet uitgerekend trouwen met de bijna twintig jaar oudere Henk Cromhout, inmiddels weduwnaar. Het liefdeloze huwelijk maakt geen van beide partijen gelukkig. Lenie is ten einde raad, totdat de rijke boer op een nacht wordt vermoord. Wie heeft dat op zijn geweten en waar zal dit toe leiden?
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2009
ISBN: 978-90-205-2979-1
Uitgever: Westfriesland
De laatste wens van de boerin
Als haar ouders overlijden, trekt de mooie, jonge Tonnie Pasman bij haar opa en opoe in. Een jaar houdt ze het er uit, dan gaat ze een betrekking aan bij de schatrijke familie Van Nisperden. Tonnie heeft het niet makkelijk: ze moet het vaak ontgelden bij de zure ouwe vrijster Coba. Maar de zoon des huizes Albert heeft wel oog voor het knappe, lieve meisje. De liefde is wederzijds, al weet Tonnie dat zij geen partij is voor Albert. Dan blijkt ze zwanger te zijn. Albert belooft, tegen de wens van zijn ouders in, met haar te trouwen zodra hij meerderjarig is. Tonnie gaat terug naar haar grootouders, waar ze een miskraam krijgt. Ze pakt haar oude leven weer op en krijg een dienst op de Sweykerhoeve. Hier herhaalt zich de geschiedenis. De jongste zoon, Koos, biecht haar zijn liefde op en steeds meer hechten zij zich aan elkaar. Dan stopt er een deftig rijtuig voor de hoeve. Tot ontsteltenis van Tonnie stapt Albert van Nisperden uit...
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2006
ISBN: 90-205-2770-3
Uitgever: Westfriesland
De legende van de Klaverhoeve
Aan het eind van de 18e eeuw sluit de boerin van de Klaverhoeve haar dronken man Siem Groot buiten. Ondanks zijn gebonk op deuren en luiken doet zij niet open. De volgende ochtend is hij doodgevroren. Sindsdien waart zijn wraakzuchtige geest rond op de hoeve. Honderd jaar later wordt Bartje Molleman verliefd op Treesje, enig kind op de Klaverhoeve. Bart gaat als knecht op de Klaverhoeve werken. Trees trouwt met Gerrit Teuling. Als Gerrit verongelukt, wordt zijn dood in verband gebracht met de legende van de Klaverhoeve. Trees' vader arrangeert een huwelijk met rokkenjager en dronkelap Koos Rolvers. Een weduwe met twee kinderen kan niet al te kieskeurig zijn. Op een mistige nacht komt hij zo dronken thuis dat hij verdrinkt in de vaart. Siem Groot heeft weer eens van zich doen spreken. Dan neemt Trees een moedig besluit. Zij zal trouwen met Bart, van wie zij houdt en die haar door dik en dun gesteund heeft.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2006
ISBN: 90-205-2777-0
Uitgever: Westfriesland
De Lommerhof
Voor boer Geurt Donkervaart van de kapitale hoeve De Lommerhof telt alleen zijn oudste zoon Leen. Voor zijn dochter Rietje en jongste zoon Cok heeft de al oudere Donkervaart geen belangstelling. Als de jongens ouder worden en beiden op de boerderij werken, zitten ze elkaar voortdurend in de haren. Boer Gijs Bisschop vraagt aan Donkervaart tijdelijk één van zijn mannen af te staan en Cok is gaarne bereid. Een bijkomend voordeel is dat hij dan Maartje Bisschop veelvuldig kan zien. Maartjes gevoelens blijken wederzijds, maar het tweetal krijgt de zegen van het thuisfront niet. Geurt Donkervaart en Gijs Bisschop worden het eens dat Maartje boerin op De Lommerhof moet worden en met Leen zal trouwen en niet met Cok. Cok weigert zich in eerste instantie neer te leggen bij het 'vonnis', maar als zijn zus trouwt met een onbemiddelde molenaarszoon, berust hij in zijn lot. Dat doet ook Maartje, en zij huwt Leen. Dan slaat het noodlot toe en overlijdt vader Geurt. Leen is nu de baas op De Lommerhof en neemt een aantal genadeloze maatregelen. Een broederstrijd lijkt onvermijdelijk...
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2003
ISBN: 90-205-2663-4
Uitgever: Westfriesland
Een veeboer uit Canada
Boerenknecht Frank Brugman en boerendochter Ria Koolhaas zijn verliefd, maar daar kan niets van komen, want vader Koolhaas heeft andere plannen met zijn dochter. En dus trouwt Ria met de rijke boerenzoon Tinus van Laren. Toch blijft er contact tussen Ria en Frank en het blijkt, dat dat niet zonder gevolgen is gebleven. Ria bevalt van een zoon, maar al spoedig wordt duidelijk wie de vader is. Zijn vlasblonde haar laat daarover geen twijfel bestaan. Frank wordt ontslagen en zijn nieuwe meisje Neeltje snapt er niets van. Hij moet vertrekken en gaat naar Canada, waar hij veel geld verdient maar niet gelukkig is. Hij komt terug om zijn Neeltje te trouwen en kan met zijn vergaarde rijkdom een mooie boerderij kopen. Als Frank en Neeltje na jaren besluiten hun hoeve te verpachten, staat op een dag Ben van Laren als een van de gegadigden op de stoep!
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2005
ISBN: 90-205-2740-1
Uitgever: Westfriesland
De verpande Olmenhoeve
Boer Anton Bijleveld heeft het uitstekend voor elkaar: hij is één van de grootste en daarmee invloedrijkste boeren uit de omgeving en zijn twee zonen, Cor en Arie, kunnen goed meekomen. Over de toekomst hoeft hij zich geen zorgen te maken, totdat oudste zoon Cor in de stad in aanraking komt met de verkeerde vrienden. Cor wil zo snel mogelijk geld verdienen en gaat in de handel. Die handel wordt grotendeels gefinancierd door zijn vader, die zijn oogappel graag een handje helpt, ook al wordt zijn vertrouwen keer op keer beschaamd. Maar Cor werkt zich steeds verder in de nesten en sleept zijn familie en de machtige Olmenhoeve daarin mee. Daarmee dreigt hij zelfs het levensgeluk van zijn broer Arie te verspelen. Is het gezin Bijleveld daartegen opgewassen?
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2008
ISBN: 978-90-205-2902-9
Uitgever: Westfriesland
Het berouw van een rijke boer
De boer van de kapitale Kruishoeve, Fried Huisman, is getrouwd met een vrouw die een wankele gezondheid heeft. Hij moet voorzichtig met haar omspringen en dat doet hij ook - echter wel ten koste van knechtsvrouwe Gonnie. Fried beschouwt zijn personeel als zijn eigendom, dus hij veroorlooft zich met Gonnie dingen die niet door de beugel kunnen. Tegelijkertijd kijkt hij erg neer op haar gezin. Als Frieds zoontje Dirk met Gonnies dochter Jaantje samenspant tegen Antje, de oudste dochter van een andere kapitale boerderij uit de buurt, zint hem dat niet. Hij denkt vooruit en vindt dat Dirk beter met Antje zou kunnen optrekken. Dirk trekt zich daar echter niets van aan. Fried blijft erop hameren dat alles moet gebeuren zoals hij het wil, maar het leven loopt nu eenmaal niet volgens wens. Zal hij ooit tot inzicht komen?
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2011
ISBN: 978-90-205-3037-7
Uitgever: Westfriesland
Het dilemma van de boerenzoon
Boerenzoon Bart Langezaal is tot over zijn oren verliefd op Mieke Krijgsman, maar weet dat die liefde onmogelijk is. Zijn vader zal hem nooit toestemming geven om met de dochter van een keuterboertje te trouwen, en bovendien is hij ervan overtuigd dat Mieke niets om hem geeft. Het tegendeel is echter waar, maar dat weten Bart en Mieke niet van elkaar. Als de vrouw van de rijke boer Oosterveen zo ziek wordt dat zij niet meer op de boerderij kan werken, wordt Mieke aangetrokken als eerste meid. Snel daarna komt de boerin te overlijden. Na verloop van tijd begint de rijke weduwnaar, zelf vader van drie grote dochters, meer en meer voor Mieke te voelen. Miekes vader ziet een huwelijk tussen de twee helemaal zitten, maar Mieke zelf niet. Totdat blijkt dat Bart gekoppeld is aan de oudste dochter van Oosterveen. Dan móet ze hem wel uit haar hoofd zetten. Maar of dat lukt?
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2009
ISBN: 978-90-205-2974-6
Uitgever: VCL/West-Friesland
Het erfrecht van de scheve
De door een ongeluk gehandicapte boerenzoon Gijs de Wit gaat door het leven met de bijnaam 'de scheve'. Als bakkerszoon Wim Bakel verkering krijgt met zijn mooie zus Cobie, ziet vader De Wit in Wim meer de opvolger van zijn kapitale hoeve dan in zijn eigen zoon. Een conflict dreigt, want Gijs geeft niet op!
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 1993
ISBN: 90-205-2221-3
Uitgever: Westfriesland
Het ongelijk van de boer
De rijke boer Teun Balvers heeft geen zoon dus moet zijn oudste dochter Kee een goede partij trouwen die de boerderij over kan nemen. Dochters Kee en Rietje hebben echter hun eigen voorkeuren. 'Enfant terrible' Kee krijgt verkering met Chris Mooy, zoon van een paardenfokker. Rietje gaat met de rijke boerenzoon Fons Groot. Teun Balvers is het hier niet mee eens. Zijn boerderij mag geen paardenfokkerij worden, dus koppelt hij Kee aan Fons. Maar liefde laat zich niet dwingen...
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2006
ISBN: 978-90-205-2797-1
Uitgever: Westfriesland
Het oog van de oude boer
Ze zijn niet meer weg te denken, de portretten van opa en opoe Kwakel in de pronkkamer van hoeve 'Molenzicht'. Zowel Mart, zijn zoon Chris als veel later kleinzoon Martien Kwakel lijken bij tijd en wijle wel 'in gesprek' te zijn met de oude boer, wiens loensoog ieders aandacht onweerstaanbaar trekt. Zo heeft Mart privé grote problemen als eerst zijn vrouw Kee verlamd raakt en later zijn oogappel Chris de verkering met de rijke Neeltje utmaakt. De reden laat niet lang op zich wachten: Chris is verliefd geworden op Riet, de meid. Woedend stuurt Mart zijn zoon en de meid weg van 'Molenzicht'. Pas na heel veel verwikkelingen en als kleinzoon Martien ook de liefde in zijn leven en zijn bestemming heeft gevonden, maken zijn ouders het weer goed met grootvader Mart en verhuizen naar 'Molenzicht'. Als Chris voorstelt de portretten van opa en opoe weg te halen, zegt Rietje dat ze moeten blijven hangen. Zodat opa in de toekomst ook hen nog helpen kan met zoeken van de juiste weg...
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2000
ISBN: 90-205-2518-2
Uitgever: Voorkeurboek Specials
Het testament van de boer
Als het weesmeisje Dientje van Delden achttien wordt, is de tijd gekomen een dienstje te zoeken. Bij de boerin van De Waardzate, Jan Dogger, kan ze komen en al doet ze zo haar best, bij de boerin kan ze geen goed doen. Boer Klaas Dogger ergert zich aan de manier waarop zijn vrouw met Dientje omgaat en neemt het vaak voor haar op. Als de knecht van de Waardzate, Bert Tervoort, Dientje uitnodigt voor een bruiloftsfeest van een vriend, maakt ze een mooie jurk die veel complimenten ontlokt. Bert is trots op zijn ´bruiloftsmeid´ maar de boerin vindt het een opzichtig flodderding. Niet alleen Bert is verliefd op de knappe Dientje, want er zijn meer kapers op de kust.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2004
ISBN: 978-90-205-2684-4
Uitgever: Westfriesland
Hoeve Morgenstond
Als de man van Trijn Kromhout om het leven komt, blijft ze met haar dochter Fie onverzorgd achter. Fie groeit op tot een knap meisje. Ze heeft een enorme hekel aan het boerenwerk maar daar er toch brood op de plank moet blijven, is Fietje wel gedwongen te gaan werken op Hoeve Morgenstond. Haar vertier zoekt ze echter in de stad en daar ontmoet ze Carlo Sarletti, de zoon van een hoge ambtenaar.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 1999
ISBN: 90-205-2448-8
Uitgever: Westfriesland
Jouw hoeve is mijn thuis
Als Grada Vaneman, na het overlijden van haar man, met drie kinderen achterblijft, probeert ze de eindjes aan elkaar te knopen door te wassen en te strijken voor de rijken van het dorp. Maar die inkomsten vallen weg als ze ziek wordt. Met hulp van buiten komt ze er weer bovenop, als het volgende probleem zich aandient: de boer voor wie haar man werkte, stelt een nieuwe knecht aan die natuurlijk in hun huisje zal gaan wonen. Grada gaat verhaal halen bij de boer, die haar prompt ten huwelijk vraagt. Ze stemt toe, maar al snel ontpopt Nelis zich tot een tiran.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2005
ISBN: 90-205-2728-2
Uitgever: Westfriesland
Onheil in de veenstreek
Het onheil in de veenstreek is in deze roman Annie van Diemen. Op het Zuidhollandse platteland, zo tussen de twee wereldoorlogen in, werd schizofrenie niet herkend. Annie accepteert geen enkele tegenslag en neemt onmiddellijk wraak. Alleen doet ze het subtiel, zonder sporen achter te laten. Nellie Vink kent Annie al van de lagere school en past altijd op haar tellen. Maar ook zij ontkomt niet aan Annie. Nellie is namelijk verliefd op Siem Geurs, de rijke boerenzoon. Annie is meteen jaloers en zorgt er voor dat Nellies vader bij boer Geurs wordt ontslagen! Nellie beschouwt Siem Geurs als onbereikbaar en krijgt omgang met Bert Putter. Hij houdt van haar, maar zij voelt niks voor hem. Ook nu slaat Annie toe. Op de dorpskermis komt de broer van Bert na een ruzie in het gevang. Nellie weet dat Annie de aanstichtster is, maar ze houdt haar mond. Dat blijft ze doen, ook als boerin Geurs op verdachte wijze om het leven komt. Niemand gelooft Nellie en zij is doodsbang voor Annie. Maar als Annie verkering met Siem Geurs krijgt, kan Nellie niet meer zwijgen, de wraak van Annie ten spijt... Maar voordat Siem en Nellie gelukkig kunnen worden op de kapitale hoeve van Geurs, moet er nog heel wat gebeuren.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 1992
ISBN: 90-205-2198-5
Uitgever: Westfriesland
Pasja
Paul Mansveld raakt op de kermis in de ban van het zigeunermeisje Pasja. Hij trouwt haar, maar zijn vrouw sterft bij de geboorte van hun dochter, die hij de naam Pasja geeft. Hij besluit het kindje bij zijn ouders in een klein boerendorp op te laten groeien en trekt zelf verder met zijn schoonfamilie. Pasja heeft in de jaren die volgen last van de vooroordelen die de dorpsbewoners tegen zigeuners hebben. Als ze 17 jaar is komt ze in contact met haar moeders familie. Ze verlaat het dorp en trekt met hen mee, maar beseft al gauw dat ze wel de kenmerken van een zigeunerin heeft maar het niet is. Ze keert terug naar huis en ontdekt daar bij wie haar toekomst ligt.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 1998
ISBN: 90-205-2424-0
Uitgever: Westfriesland
Onrecht op de Vennehoeve
Marie Balter leert in korte tijd zowel de jonge student Han ten Brechtschaete kennen als ook Gerrit Overveen. Ze trouwt met Gerrit als ze merkt dat ze zwanger is en zeven maanden later wordt dochter Rika geboren. Gerrit is een drinkebroer en dat wordt hem op een kwade dag fataal: hij verdrinkt en Marie blijft alleen met haar dochtertje en om aan de kost te komen wordt ze meid op de 'Vennehoeve'. Ze moet tenslotte de kost verdienen. Rika gaat na haar schooltijd werken bij de vrouw van de bovenmeester en heeft het er erg naar haar zin. Dan slaat het noodlot toe en wordt Marie zwaar ziek. Tegen haar zin verruilt Rika haar werk voor een baan als meid op de Vennehoeve, want voor haar moeder heeft ze alles over. Toch overlijdt Marie en staat Rika er alleen voor. Na een tragische gebeurtenis ontvlucht Rika de hoeve en vindt ze, na een nachtelijke omzwerving onderdak bij de 'snoeker', een ruig en gevreesd figuur die in een vervallen jachthuis woont. Rika heeft geen idee wie deze zonderling is. De man echter ziet een treffende gelijkenis met iemand die hij ooit kende.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2004
ISBN: 90-205-2709-6
Uitgever: Westfriesland
Stiefzoon op de Adehoeve
Eind negentiende eeuw geeft Trui van Haestregt, weduwe van Han Koetsier, haar jawoord aan weduwnaar Arie Kootwijk. Trui en Arie hebben allebei twee kinderen, maar tussen hen wil het niet boteren. Vooral de twee oudsten, Jaap en Toon, hebben constant ruzie. De rivaliteit tussen de twee stiefbroers wordt nog groter, als Toon gaat studeren voor veearts. De deftige Ilse van Dijssel valt als een blok voor de knappe Toon, die op zijn beurt zijn hart heeft verpand aan de rijke boerendochter Kaatje van Egmond. Maar zijn stiefbroer Jaap heeft zijn oog ook op haar laten vallen. Zijn vader steunt hem daarin. Door een huwelijk met Kaatje is het voortbestaan van de kapitale Adehoeve gegarandeerd. Moeder Trui ziet het verdriet van haar Toon met lede ogen aan, maar kan hem niet helpen, hoe graag ze ook wil. Maar dan gebeurt er iets onverwachts.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2010
ISBN: 978-90-205-3016-2
Uitgever: VCL/West-Friesland
Terug naar Lindenhove
De 17-jarige Nelie wordt de nieuwe meid op de kapitale hoeve 'Lindenhove', waar de hooghartige boer zijn ziekelijke vrouw, de beide kinderen en het personeel zijn dominerende wil opdringt. Het klikt direct tussen zijn zoon Johan en Nelie, maar als Nelie in verwachting raakt is de boer falikant tegen een huwelijk en stuurt hij vol minachting Nelie weg naar zijn zwager en schoonzus, waar ze echter liefdevol wordt ontvangen. Pas als zijn vader door een zware hersenbloeding volledig verlamd is geraakt en niet meer thuis verzorgd kan worden, durft Johan hem te trotseren, trouwt de moeder van zijn kind en vestigen zij zich op 'Lindenhove'.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 1994
ISBN: 90-205-2271-X
Uitgever: Westfriesland
Zoon van de boer
Alie Achterveld is blij dat ze werk gevonden heeft op de kapitale hoeve 'Zorg en hoop' van Kors en Frieda Doorgeest. Begin jaren dertig liggen de banen voor het opscheppen en mooie Aaltje, zoals ze vooral door de mannelijke dorpelingen genoemd wordt, heeft het op de afgelegen hoeve best naar haar zin. Dat de aanwezigheid van zoon Kees daaraan een flinke bijdrage heeft, durft zij niemand te bekennen. De liefde is wederzijds, ondanks de grote verschillen. Hun vrijage na elke repetitie van de toneelclub, blijft niet zonder gevolgen. De jonge Kees wil wel met haar trouwen, maar durft niet tegen de wil van zijn vader in te gaan. Van trouwen kan geen sprake zijn, vindt Kors en hij zal de kwestie wel financieel regelen met Alie's ouders. Alie krijgt verder het advies meteen te vertrekken en zo snel mogelijk een vader voor haar kind te zoeken. Bas Bodijn, zoon van een knecht en lid van de toneelclub, heeft al een hele poos een oogje op Alie. Omdat Alie verstandig genoeg is te beseffen dat het met Kees nooit iets kan worden, gaat ze in op de avances van Bas. Deze aanvaardt ook onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid als Alie na een tijdje zegt dat ze zwanger van hem is. Kan Alie leven met deze leugen? En hoe vindt Kees het dat een ander zijn bloedeigen zoon op gaat voeden?
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 1997
ISBN: 90-205-2395-3
Uitgever: Westfriesland

Alie Gerrits

Een hoeve voor mijn kind
Als de mooie Alie Gerrits zwanger wordt van Thomas Scheltenaar, de zoon van haar baas, de rijke reder Louis Scheltenaar, vlucht zij weg van hen en zoekt een nieuwe dienst. Alie komt op hoeve Rietland. Hier ontmoet zij de priesterstudent Cor Saarberg. Ze worden verliefd en Cor geeft zijn studie op voor een leven met Alie. Dan wordt Alie ontboden bij een notaris: Scheltenaar is overleden en hij heeft 'zijn kleinzoon' veel geld nagelaten.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2007
ISBN: 978-90-205-2811-4
Uitgever: Westfriesland
De Weeshoeve als erfenis
Alie woont met haar man, de ex-priesterstudent Cor Saarberg, haar zoontje Jan en haar moeder op de riante Weeshoeve. Jan is voorbestemd later op de Weeshoeve te gaan boeren, maar zelf heeft hij andere plannen. Hij wil reder worden, net als de zoon van weduwe Scheltenaar, waar hij wel eens logeert. Wat Jan niet weet is dat reder Thomas Scheltenaar zijn vader is. Maar hoe ouder hij wordt, hoe groter de gelijkenis tussen de twee. Als Jan van Cor de waarheid hoort is hij echter woedend. Beslist weigert hij ieder contact met de familie Scheltenaar. Maar daar laat Thomas Scheltenaar het niet bij zitten.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2007
ISBN: 978-90-205-2840-4
Uitgever: Westfriesland

Omnibus(sen)

Landleven
De Landleven Omnibus bevat de volgende boeken: De Vlierhoeve Het erfrecht van de scheve Boerentrots Hoe groot het verschil tussen rijk en arm is, ervaart boerenzoon Joop de Vlier als hij verliefd wordt op de dochter van een eenvoudige daggelder. Geld trouwt geld, zegt zijn vader en hij is faliekant tegen het huwelijk. Maar Joop is in De Vlierhoeve vastbesloten door te zetten. In Het erfrecht van de scheve gaat de door een ongeluk gehandicapte boerenzoon Gijs de Wit door het leven met de bijnaam 'de scheve'. Als bakkerszoon Wim Bakel verkering krijgt met zijn mooie zus Cobie, ziet vader De Wit in Wim meer de opvolger van zijn kapitale hoeve dan in zijn eigen zoon. Een conflict dreigt, want Gijs geeft niet op! Na het overlijden van de enige zoon is in Boerentrots vader Verbree vastbesloten voor zijn dochter Willie een goede partij te zoeken om tenminste de hoeve in de familie te houden. Zo komt de lelijke Dirk Nijveld in beeld, terwijl het hart van Willie Verbree uitgaat naar Leen Kooiman, een van de knechten van de hoeve. Tot woede van haar vader weigert Willie met Dirk te trouwen.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2008
ISBN: 978-90-5977-331-8
Uitgever: VCL/West-Friesland

Oud Woudenborgh

Pachtboeren van Oud Woudenborgh
De bankiersfamilie Van Schingen Overgouw bewoont het prachtige buiten Oud Woudenborgh aan de rivier de Made. Tot ver in de omtrek zijn veel pachthoeven het eigendom van de familie. Rentmeester Onno Hille moet zorgen dat de pachtgelden betaald worden, en hij is dan ook de meest gehate man van de streek. Als Arie Louwaard van hoeve Woudzicht na een rampzalige natte zomer niet kan betalen, wordt zijn dochter Sjaantje gedwongen 'te dienen' op Oud Woudenborgh. Maurits en zijn zus Mattie van Schingen Overgouw hebben geen oog voor het knappe boerenmeisje, maar hun broer Govert des te meer. Hij verleidt het meisje en als ze zwanger wordt, belooft hij haar te trouwen als hij meerderjarig is. Maar voor Govert zijn belofte kan inlossen, sterft hij. Alleen zijn zus Mattie weet dat Tommie, het zoontje van Sjaantje, een Van Schingen Overgouw is. Zelf is Mattie dolverliefd op Albert Boomkamp, de rijke boer van de Haverhorst. Beiden weten dat ze nooit met elkaar kunnen huwen, maar blijven met elkaar omgaan...
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2001
ISBN: 90-205-2547-6
Uitgever: Westfriesland
Nieuwe tijden op Oud Woudenborgh
Begin twintigste eeuw wordt Sjaantje van armoede gedwongen dienstbode te worden op het grote buiten van een rijke familie. Het leven in het deftige huis is zwaar. Na haar huwelijk zien haar twee kinderen echter kans tot een zekere welstand te komen. Als de bewoners van het deftige huis vertrekken, vestigt Sjaantjes dochter in het mooie gebouw een chique hotel.
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2001
ISBN: 90-205-2562-X
Uitgever: Westfriesland
Onrust op Oud Woudenborgh
Hoewel de crisisjaren Europa in hun greep houden, gaat het Liesje en Gerard Ophof goed. Hun exclusieve hotel-restaurant Oud Woudenborgh is vermaard en hun kok Jules Dubois houdt zijn reputatie hoog. Maar Gerard Ophof is niet tevreden. Zijn vrouw werkt keihard, maar valt in slaap als hij naar haar verlangt. Als Caroline Herften, de jonge vrouw van een rijke industrieel, laat merken dat ze van hem gecharmeerd is, valt hij als een blok voor haar. De al oudere Martin Herften en Liesje Ophof vinden het wel opvallend dat ze vaak logeren in Oud Woudenborgh, maar pas als Caroline zwanger is, begrijpen zij dat ze bedrogen zijn. Caroline wil scheiden en vindt dat de onwillige Gerard dat ook moet doen. Liesje is het roerend met haar eens en stuurt een aanvraag naar de bisschop in Haarlem. Door de commotie krijgt Martin Herften een beroerte en overlijdt. Zijn zoon uit zijn eerste huwelijk komt Caroline vertellen dat ze geen cent zal erven... Dan breekt de oorlog uit. Duitse officieren komen graag en vaak dineren, maar Gerard maakt ze duidelijk dat ze niet welkom zijn. Niet veel later wordt Gerard gearresteerd en het hotel gevorderd en omgetoverd tot een regionaal hoofdkwartier. Dan wordt het pas goed onrustig op Oud Woudenborgh...
Schrijver: Clemens Wisse
Eerste uitgave: 2002
ISBN: 90-205-2619-7
Uitgever: Westfriesland