Boekenplank:
Kies
  • Home
  • B
  • T. Coraghessan Boyle

Boeken van T. Coraghessan Boyle

T.C. Boyle en T. Coraghessan Boyle zijn één persoon. Zijn geboortenaam was Thomas John Boyle, maar toen hij 17 jaar was veranderde hij zijn middelnaam naar Coraghessan, een naam uit zijn moeders familie. Boyle studeerde aan de State University of New York at Potsdam, the University of Iowa Writers' Workshop en the University of Iowa.

Meer over T. Coraghessan Boyle

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Thomas Coraghessan Boyle, T.C. Boyle

Geboren: 1948

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: T. Coraghessan Boyle


Overzicht

  • De tortillagrens - The tortilla curtain
  • De weg naar Wellville - The road to Wellville
  • Duyvels end - World's end
  • Oost is oost - East is east
  • Rivier van whiskey - If the river was whiskey

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe tortillagrens
De Mossbachers wonen in een aangename buitenwijk ergens in het zuiden van Californië. Kyra is makelaar, haar man Delaney publiceert over natuur en milieu en zorgt voor het huishouden, hun zoontje Jordan en twee verwende terriërs. Niets lijkt hun geluk in de weg te staan.

Cándido en zijn vrouw América zijn illegale immigranten uit Mexico. Hun leven in de Amerikaanse stadsjungle waar het recht van de sterkste heerst, is het tegenovergestelde van dat van de Mossbachers. Vernederd, beroofd en uitgebuit, kunnen zij slechts vechten voor het naakte bestaan.

Wanneer de wegen van de Mossbachers en Cándido en América elkaar kruisen, lijkt het alsof het lot zich tegen Delaney keert. Zelfs zijn geliefde natuur blijkt scherpe tanden te hebben. Onder deze druk moet Delaney zijn progressieve ideeën over mens en milieu al snel bijstellen.

De tortillagrens laat zien hoe dun het laagje beschaving is waarop we ons beroemen, en hoe verschrikkelijk de wereld kan zijn wanneer dat laagje er onverhoeds afgekrabd wordt.
Schrijver: T. Coraghessan Boyle
Oorspronkelijke titel: The tortilla curtain
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789025413514
Ebook: 9789041419460
Uitgever: Atlas Contact
De weg naar Wellville
Het is 1907 en naar het kuuroord Battle Creek stroomt een stoet van rijke en beroemde gasten. Waarom laten zij hun welvoorziene tafels, hun oesters, martini's en champagne achter in ruil voor een strafregime van yoghurt, gierst en klysma's?

De reden is dokter John Harvey Kellogg, dieetgeleerde, uitvinder van de cornflake en de pindakaas, tegenstander van drank en seks en absoluut heerser in zijn 'Gezondheidstempel'. En niet alleen het rijke en volvette deel van het publiek weet hem te vinden. Ook gelukzoekers, hongerig naar de welvaart die de kuurgasten juist kwijt willen, komen op Battle Creek af als vliegen op stroop.

In dit leger van beurzensnijders, knopendraaiers en kwartjesvinders bevindt zich George, een aangenomen zoon van Dr. Kellogg, die weigert zich aan het bewind van zijn vader te onderwerpen. Tussen deze twee onbuigzame fanatici ontbrandt een strijd die leidt tot een bizarre en schokkende ontknoping.

De weg naar Wellville is niet alleen een rijke roman die bijna uit zijn voegen barst van de formidabele karakters, maar bovenal een scherpe en geestige satire op het soort dolgedraaide gezondheidsdenken dat we ook tegenwoordig weer veel om ons heen zien.
The Road to Wellville - 1994
Regisseur: Alan Parker
Cast: Anthony Hopkins, Matthew Broderick, John Cusack, e.a.
Schrijver: T. Coraghessan Boyle
Oorspronkelijke titel: The road to Wellville
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789025408114
Uitgever: Atlas Contact
Duyvels end
Walter Van Brunt, Amerikaans nihilist van Zeeuwse origine, verliest in de oudejaarsnacht van 1968 bij een motorongeluk zijn linkervoet. Hoewel hij bij een eerder ongeval zijn rechtervoet al had verspeeld, komt hij meer dan ooit met beide voeten op de grond te staan. Die grond waarop hij komt te staan, is in de zeventiende eeuw voor het eerst betreden door zijn verre voorouder Harmanus van Brunt.

Harmanus, visser op de Schelde, komt in maart 1663 een nieuw bestaan zoeken in het stroomdal van de Noortrivier, de huidige Hudson in de staat New York. Hij vestigt zich als pachter in het patroonschap van Oloffe Stephanus van Wart. Er gaat iets mis in het leven van de kolonist Harmanus, en er gaat nog veel meer mis in het leven van zijn zoon, Jeremias, en zijn kleinzoon, Wouter. Het patroon dat op die manier ontstaat in de zeventiende eeuw, achtervolgt als een onvermoede erfenis Walter Van Brunt en diens vader Truman tot in de twintigste eeuw.

T. Coraghessan Boyle spitst zijn verhaal toe op de tweede helft van de zeventiende eeuw en het half feodale patroonsysteem dat de Nederlanders hadden gecreëerd in het Hudsondal, op het jaar 1949 en de anticommunistische rellen in de stad Peterskill aan de Hudson en op de late jaren zestig, waarin de vervreemde held Walter, lid van een ahistorische televisiegeneratie, in botsing komt met de geschiedenis.

Boyle - geen beeldjessnijder, maar een monumentenbouwer - draait de strengen van zijn verhaal, zijn fuga zoals hij het zelf noemt, ineen tot een hecht, cynisch epos dat in barok, uitbundig proza als een lawine over de lezer heen dendert.
Schrijver: T. Coraghessan Boyle
Oorspronkelijke titel: World's end
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789025468071
Uitgever: Atlas Contact
Oost is oost
Hunkerend naar het land van zijn vader, die hij nooit heeft gekend, springt de jonge Japanse zeeman Hiro Tanaka voor de kust van Georgia overboord. Al jaren droomt hij van Amerika, dat hem - zoveel staat voor hem vast - liefdevol zal opnemen. De kennismaking verloopt echter anders dan Hiro had gedacht.

Het eiland voor de Amerikaanse kust waarop Hiro aanspoelt wordt bevolkt door bonkige landarbeiders, afstammelingen van slaven, en door een groep schrijvers die zich op het eiland hebben teruggetrokken om in rust te kunnen werken.

Als Hiro een van de eilandbewoners letterlijk dood laat schrikken, begint een hectische jacht op hem waarin de Amerikaanse gemeenschap haar ware gezicht laat zien. Een van de schrijfsters, de veelbelovende en ambitieuze Ruth, ziet in Hiro haar muze en biedt hem een schuilplaats. Maar daarmee zijn diens problemen niet opgelost.
Schrijver: T. Coraghessan Boyle
Oorspronkelijke titel: East is east
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789025469382
Uitgever: Atlas Contact
Rivier van whiskey
Een stuntman met doodsverachting, een apenkenster die zich niet meer aan de beschaafde wereld kan aanpassen, een PR-agent die het imago van de Ayatollah probeert op te vijzelen, een culinair journaliste met een onmogelijke verhouding: het zijn de personages die de verhalen van Boyle bevolken.

Hij weet ze te vangen in een stijl die telkens even afwijkt van de verwachting van de lezer. De afstand die hij zo creëert vult hij met ironie, tederheid of angst. De rijkdom van Boyles verbeelding en zijn beheersing van de taal resulteren in verhalen die in het geheugen van de lezer een plaats innemen naast herinneringen aan 'echte' gebeurtenissen.
Schrijver: T. Coraghessan Boyle
Oorspronkelijke titel: If the river was whiskey
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789025469092
Uitgever: Atlas Contact