Boekenplank:
Kies

Boeken van W.E.B. Griffin

W.E.B. Griffin diende in het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Korea-oorlog.

Meer over W.E.B. Griffin

Genres: Mysterie / Spanning / Thriller, Oorlog

Pseudoniem (van): William Edmund Butterworth III, W. E. Butterworth, William E. Butterworth, William E. Butterworth III

Geboren: 1929 / Overleden: 2019

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: W.E.B. Griffin


De Wapenbroeders / The Brotherhood of War

  1. De luitenants - The lieutenants
  2. De kapiteins - The captains
  3. De majoors - The majors
  4. De kolonels - The colonels
  5. De Groene Baretten - The Berets
  6. De generaals - The generals
  7. De nieuwe lichting - The new breed
  8. De vliegeniers - The aviators

Dubbel uitgegeven titels

  • Op de rand van de afgrond - zie De luitenants
  • Wie wind zaait.. - zie De kapiteins

De Wapenbroeders

De Wapenbroeders is een romancyclus over de lotgevallen van Amerikaanse militairen, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Het is een prachtig gedramatiseerd maar authentiek stuk Amerikaanse geschiedenis, waarin alle grote politieke en militaire gebeurtenissen een rol spelen. Stuk voor stuk boeiende, levensechte romans, vol heldenmoed en verraad, actie, spanning en romantiek.

gedetailleerd overzicht

De Wapenbroeders / The Brotherhood of WarDe luitenants
De luitenants, begint met een gevecht tegen de Duitsers bij een bergpas in Centraal Tunesië, waarbij alle Amerikaanse manschappen om het leven komen. Alleen majoor Robert Bellmon weet zijn huid te redden, maar wordt door de Duitsers krijgsgevangene gemaakt en op transport gezet naar Polen. Hoewel hij daar met het grootste respect wordt bejegend en hem zelfs de thuisreis in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt hij wel gedwongen een geheime en zeer speciale missie te volbrengen, die het aanzien van de Duitsers in de wereldopinie zou moeten verbeteren...

De luitenants beschrijft een generatie jonge soldaten wier droom het was de wereld van het Nazi-juk te bevrijden. Het was hun plicht, hun vak, hun leven. Ze vertrokken als kinderen en kwamen terug - degenen die het overleefden - als professionele militairen die gesmeed waren in de hitte van de strijd.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: The lieutenants
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789027419767
Uitgever: Spectrum
De kapiteins
In De kapiteins vindt men vele oude bekenden uit De luitenants terug. Craig Lowell, de 24-jarige kapitein wiens jeugdige overmoed en bliksemsnelle carriére veler afgunst en wantrouwen opwekken. Geen zee gaat hem te hoog, maar hij gaat door een hel wanneer een grote familietragedie hem overvalt. Robert Bellmon, wiens vrouw Barbara dank zij haar afkomst grote invloed heeft in hoge militaire kringen en wier vriendschap en vertrouwen in Lowell hem een doorn in het oog zijn. Rudolph MacMillan, de 'held' van het Amerikaanse volk, die van de legerleiding geen gevaarlijke acties meer mag ondernemen met het oog op de public relations. Een verbod dat 'Mac' handig weet te omzeilen...

Zij en vele andere helden uit de vorige oorlog vinden elkaar terug op de slagvelden van de Koreaanse oorlog. Met nieuwe opdrachten en sterk verouderd materieel trotseren zij de verschrikkingen van de strijd. Zoals nooit eerder in vredestijd zijn zij in de oorlog als broeders met elkaar verbonden.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: The captains
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789027419774
Uitgever: Spectrum
De majoors
Dien Bien Phu. Saigon. Hanoi. In 1954 waren het niet meer dan exotische namen uit een Franse veldtocht aan de andere kant van de wereldbol. Maar nu worden Amerikaanse beroepsmilitairen - die zichzelf hebben bewezen op de bloedige stranden van Normandië en in de mijnenvelden van Korea - opgeroepen de oprukkende guerrillatroepen van Ho Chi Minh terug te dringen.

Voor sommigen was deze 'geheime' oorlog in Indochina het toppunt van dwaasheid. Voor De majoors echter het toppunt van macht...
Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: The majors
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789027419828
Uitgever: Spectrum
De kolonels
Ook in De kolonels vindt men de hoofdpersonen uit voorgaande delen terug, de beroepssoldaten die gehard werden door de strijd in Europa, Korea en Indochina.

Nu, aan de vooravond van een nieuw decennium, keren zij terug naar Amerika om een nieuw type soldaten op te leiden - soldaten die getest zullen worden op de stranden van Cuba en in een nieuwe, allesvernietigende oorlog die dreigend aan de horizon opdoemt...
Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: The colonels
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789027419835
Uitgever: Spectrum
De Groene Baretten
De Groene Baretten luidt een nieuw tijdperk in de Amerikaanse oorlogvoering in. 'De Baretten' zijn de uitverkorenen onder de hoge en lage rangen - alleen degenen die zichzelf overtreffen komen ervoor in aanmerking.

Nooit eerder kreeg een groep zo selecte soldaten zo'n afmattende en ontmoedigende vooropleiding. Het uiterste wordt gevergd van hun kunnen, hun zenuwen en offervaardigheid in een oorlog die zij en hun land nooit eerder hadden bevochten... in een gebied waarvan de meesten zelfs nauwelijks gehoord hadden... Vietnam.
Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: The Berets
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789027419842
Uitgever: Spectrum


De generaals
De generaals waren de mannen die de beslissingen namen, degenen die de strijd bepaalden... en de toekomst van continenten. Hun sterren hadden zij verdiend bij de landing in Normandië, de bevroren heuvels van Korea, of de gruwelijke strijd bij Dien Bien Phu.

Nu voerden zij bevel over elitetroepen die in de jungles van Zuidoost-Azië tegen een meedogenloze vijand streden. Een nieuw soort oorlog en een nieuw soort soldaten...
Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: The generals
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789027419859
Uitgever: Spectrum
De nieuwe lichting
Wanneer in 1964 in de Kongo een heftige opstand uitbreekt, komen vele oude bekenden maar ook nieuwe helden uit De Wapenbroeders terecht in een maalstroom van levensgevaarlijke gebeurtenissen omdat de Verenigde Staten er steeds dieper in verstrikt raakt.

Vrouwen en echtgenoten, generaals, kolonels en gewone soldaten ontdekken niet alleen dat er een nieuwe lichting is ontstaan maar ook een nieuw soort oorlog die gevoerd wordt volgens tot dan toe onbekende regels. Om deze te leren kennen moeten De Wapenbroeders alles in de waagschaal stellen, en wanneer hun oproep komt, zijn zij bereid voor de strijd...
Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: The new breed
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789027419866
Uitgever: Spectrum
De vliegeniers
Het is 1964 en de strijd in Vietnam begint te escaleren. Een nieuwe vorm van oorlog voeren vraagt om nieuwe wapens en tactieken, en mannen die ze kunnen hanteren.

Het lijkt wel of de legerleiding in een vloek en een zucht zijn eerste Luchtaanvaldivisie bij elkaar heeft gescharreld - een legermacht waarvan de overwinning afhangt - en de obstakels die daarbij opdoemen slaan iedere hoop de bodem in: ongetrainde mannen, ondeugdelijk vliegmateriaal, kwaadaardige, onderlinge rivaliteit...
Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: The aviators
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789027422408
Uitgever: Spectrum

Dubbel uitgegeven titelsOp de rand van de afgrond

Zie voor de beschrijving van dit boek: De luitenants.

Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: zie De luitenants
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 9789027447821
Uitgever: Spectrum
Wie wind zaait..

Zie voor de beschrijving van dit boek: De kapiteins.

Schrijver: W.E.B. Griffin
Oorspronkelijke titel: zie De kapiteins
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789027447838
Uitgever: Spectrum