Boekenplank:
Kies

Boeken van Robert Littell


Overzicht

 • De amateur - The amateur
 • De eeuwige spion - The once and future spy
 • De gezusters - The sisters
 • De machtsfabriek - The company
 • De Oktoberkring - The October circle
 • De overloper - The debriefing
 • Het verraad van A.J. Lewinter - The defection of A.J. Lewinter
 • Moeder Rusland - Mother Russia
 • Moskou, mijn lief - An agent in place
 • Personages - Legends

Dubbel uitgegeven titels

 • A.J. Lewinter overloper? - zie Het verraad van A.J. Lewinter
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe amateur
Charlie Heller is een stille, onopvallende man met een pythagorische liefde voor cijfers en getallen. Hij zit voor de CIA acht uur (of langer) per dag achter een gigantische computer en bedenkt en ontcijfert codeberichten. Charlie is tevreden met zijn teruggetrokken bestaan en laat het grote avontuur graag aan anderen over.
Totdat zijn baas hem op een kwade dag mededeelt dat Charlie's verloofde bij de bezetting van het Amerikaanse consulaat in München door terroristen ter dood is gebracht.
Charlie's wereld stort ineen en allengs wordt hem duidelijk dat er maar één ritueel bestaat dat hem kan verlossen uit de hel van verdriet en eenzaamheid: het ritueel van de wraak.
De CIA weigert om onbegrijpelijke redenen iedere assistentie bij de jacht op de daders, hoewel men ze bij name kent en weet dat alle drie de terroristen zich in Tsjecho-Slowakije ophouden. Charlie laat zich echter niet afschepen en vindt een manier om zijn superieuren te dwingen hem behulpzaam te zijn en hem te voorzien van wapens en papieren om achter het IJzeren Gordijn te kunnen opereren.
Vanaf het moment dat Charlie de Tsjechische grens overschrijdt dringt een afschuwelijke waarheid zich aan hem op: Charlie, die nog nooit eerder een vlieg kwaad heeft gedaan, staat nu alleen in een meedogenloze strijd tegen drie terroristische beroepsmoordenaars en... de CIA.
The Amateur - 1981
Regisseur: Charles Jarrott
Cast: John Savage, Christopher Plummer, Marthe Keller, e.a.
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: The amateur
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-218-3018-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De eeuwige spion
In Washington wordt een complot bekokstoofd dat zó geheim is en zó explosief dat slechts een handjevol mensen achter de schermen op de hoogte is. Althans dat denken ze, tot zij een reeks arrogante, cryptische en tartende bedreigingen ontvangen...
Admiraal J. Pepper wordt teruggeroepen om het lek zo snel mogelijk te dichten, maar vooralsnog maakt hij weinig voortgang en komen de leden van de CIA lijnrecht tegenover elkaar te staan...
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: The once and future spy
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-461-6021-1
Uitgever: Zwarte Beertjes
De gezusters
'Wat we nodig hebben', dacht Francis hardop, is iemand die een opdracht kan uitvoeren zonder te weten dat wij erachter zitten.'
'En die denkt dat hij voor heel iemand anders werkt,' probeerde Carroll.
'Precies.' Francis was het er volmondig mee eens.
Francis en Carroll: de Gezusters. Het opvallendste koppel van de CIA, met als belangrijkste activiteit: intrigeren.
En op die bewuste dag in augustus componeren zij de perfecte misdaad...
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: The sisters
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-269-7632-1
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
De machtsfabriek
Wanneer Jack McAuliffe, Leo Kritzky en Elliot Winstrom Ebbit II gerecruteerd worden als agent van de CIA komen ze in een andere wereld terecht. Ze zullen hun dagen slijten in dubbellevens en leren omgaan met gewetenswroeging die voortkomt uit kennis van gruwelijke plannen en geheimen.
Gebonden aan de wet en vaak verhinderd door de luimen van de Amerikaanse president vechten ze mee in de Koude Oorlog, met een stijfkoppige toewijding die aan het ongelooflijke grenst. Hun loopbaan voert hen over het gehele wereldtoneel van de moderne geschiedenis. Berlijn, Cuba, Afganistan...
Hun werk staat onder druk door het verraad van een dubbelspion met de codenaam Sasja, die zich een plaats heeft geworven binnen de CIA.
De jacht op deze mol, waar rivalen en bondgenoten als de Britse M16, de Russische KGB en de Israelische Mosad bij betrokken zijn, vormt het hart van deze spionageroman over de meest geheime, complexe en machtige organisatie ter wereld.
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: The company
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-229-8634-9
Uitgever: Bruna
De Oktoberkring
De Oktoberkring is een groep van populaire Bulgaarse volkshelden die de gebeurtenissen en veranderingen rondom hen gadeslaan en vergeefs wachten op de opkomst van een menselijker, vriendelijker marxisme.
Lev, wiens portret in alle schoolboeken te vinden is omdat hij eens vaandeldrager was en nog steeds als partizanenheld uit de Tweede Wereldoorlog wordt vereerd, is bezig met de samenstelling van een catalogus van personae-non-gratae in de communistische wereld, tot hij er zelf deel van uitmaakt.
Tacho, de wielrenner, haalde in zijn jeugd het wereldsnelheidsrecord op de fiets naar Bulgarije.
Magister Dacho is een internationaal vermaard goochelaar die voor zijn vrienden luxe consumptieartikelen uit het kapitalistische westen naar Bulgarije tovert.
De Dwerg is een gepensioneerde circusclown, die met zijn oude, blinde hond en een gevolg van jonge nimfen in een taxi, die hij per jaar huurt, rondtoert.
En dan is er nog Popov, de halfdove, halfwaanzinnige dichter, die een inventaris van de wereld opmaakt.
Als Dubcek ten val komt besluit de Oktoberkring in protest zijn stem te verheffen, doch de staat is machtiger dan zijn helden. Hun leven wordt een afschuwelijke nachtmerrie als steeds meer leden van de Oktoberkring in Levs catalogus worden bijgeschreven. Tenslotte is er alleen nog Tacho, de wielrenner, die zijn protest buiten de grenzen kan verwoorden.
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: The October circle
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-218-3097-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


De overloper
Oleg Kulakov, majoor van het Russische leger, is wanhopig. Achtentwintig jaar brengt hij al geheime boodschappen van de ene plaats naar de andere en treedt hij op als vaste koerier van de veiligheidsdienst. Dan, plotseling, binnen enkele maanden, stort zijn wereld in elkaar.
Zijn vrouw gaat er met een ander vandoor, zijn dochter wordt wegens een lesbische verhouding opgenomen in een inrichting en zijn zoon wordt van de universiteit gestuurd omdat hij aan drugs verslaafd is. Bovendien wordt Oleg van leugens beschuldigd en uit zijn functie ontheven.
Vreemd genoeg krijgt hij toch nog één koeriersopdracht. In Athene ziet Kulakov zijn kans schoon en ontvlucht het vreselijke lot dat hem in de Sovjet-Unie wacht door over te lopen naar de Amerikanen.
Stone is hoofd van een speciale afdeling van de Amerikaanse inlichtingendienst die zich uitsluitend bezighoudt met Russische spionage en contraspionage. Hij is tevens de man die Kulakov maandenlang ondervraagt tot hij alles weet van de man wat er te weten valt. De geheime gegevens die Kulakov bij zich had lijken belangrijk en Kulakov spreekt de waarheid, maar toch...?
Stone's intuïtie zegt hem dat er iets niet klopt en hij beseft dat er maar één manier is om zich zekerheid te verschaffen.
Hij zal in vermomming de geheime dienst van de Sovjet-Unie moeten infiltreren en een eigen onderzoek instellen naar de waarheid omtrent de overloper Kulakov. Hij realiseert zich dat deze hachelijke onderneming weinig kans van slagen heeft en hem hoogstwaarschijnlijk de kop zal kosten...
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: The debriefing
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-218-2898-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het verraad van A.J. Lewinter
Wanneer de Amerikaanse wetenschapper A.J. Lewinter tijdens de Koude Oorlog overloopt naar de Sovjet-Unie, proberen de Amerikanen te achterhalen of hij over gevoelige informatie beschikt. Lewinter had in principe geen toegang tot de belangrijkste militaire geheimen, maar na enige tijd blijkt dat hij de beveiliging te slim af is geweest.
De Sovjets vragen zich intussen af of Lewinter wel te vertrouwen is. Hij beweert te beschikken over zeer geheime gegevens, maar het lijkt te mooi om waar te zijn. Is het een valstrik van de Amerikanen, of heeft de Sovjet-Unie bij toeval de kans gekregen om de aartsvijand schaakmat te zetten?
In een meesterlijke aaneenschakeling van valstrikken en tegenzetten wordt Lewinter de speelbal in een politiek spel vol verraad en bedrog. En de enige die weet wat hij waard is, is A.J. Lewinter zelf...
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel A.J. Lewinter overloper?
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: The defection of A.J. Lewinter
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-229-8825-2
Uitgever: Bruna
Moeder Rusland
Robespierre Pravdin, altijd herkenbaar aan zijn Eisenhower-jasje en zijn afgetrapte gympies, is beroepsscharrelaar in Moskou. Hij verkoopt Japanse horloges, langspeelplaten, 'kapitalistische' muziek, uitheemse sigaretten, kaartjes voor balletvoorstellingen en boveal... ideeën, die hij te pas en te onpas op openbare gebouwen kalkt en waarmee hij keer op keer de toorn van de Russische hoogwaardigheidsbekleders opwekt.
Pravdin barst eenvoudig van de ideeën en dat maakt zijn leven in de Russische hoofdstad en nu niet direct gemakkelijker op.
Als zijn woning, in het op één na laatste houten huis in het centrum van Moskou, wordt gesloopt, blijft hem niets anders over dan te verhuizen naar het allerlaatste houten huis in het centrum van Moskou.
Daar ontmoet hij de meest bizarre figuren die men in het Oostblok kan aantreffen: Moedertje Rusland, een verrukkelijke volvette anticommuniste, die geen blad voor haar mond hoeft te nemen omdat ze door de bevoegde instanties officieel 'gek' is verklaard; het meisje Nadezhda, dat haar schoonheid in zwijgen hult en allerlei heerlijk decadente gevoelens in Pravdin wakker roept; en een exotisch uitgedoste goeroe, die meent de eenenzeventigste incarnatie van God te zijn.
En dan wordt Pravdin, die toch al zijn uiterste best moet doen om zijn hoofd boeven water te houden, ook nog betrokken bij een gigantische fraude, die hem ongewild tot prooi van het Kremlin, de KGB en de CIA maakt...
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: Mother Russia
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-218-3209-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Moskou, mijn lief
De koude oorlog is voorbij, maar een groepje mannen binnen het Pentagon weigert de strijd met de vroegere vijand op te geven en beraamt een geheime operatie.
Kort nadat de Amerikaanse spion, Ben Bassett, in Moskou arriveert ontmoet hij de Russische dichteres en vroegere dissidente, Aïda Zavaskaya. Een hartstochtelijke liefde bloeit op. Hun liefde maakt hen echter kwetsbaar.
Bassett raakt verwikkeld in een reeks komplotten en tegenkomplotten, die uiteindelijk leiden naar het hart van het conservatieve sovjetsysteem zelf...
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: An agent in place
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-269-7165-6
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Personages
Wie is Martin Odum?
Martin Odum, voormalig CIA-agent, is privédetective. Hij wordt door Stella Kastner, een jonge Russische vrouw, ingehuurd om haar zwager te vinden, zodat haar orthodox-joodse zuster kan scheiden volgens de religieuze eisen.
Terwijl Odum Stella's zaak oplost, reist hij de wereld over, in de greep van dodelijk gevaar en ten prooi aan verwarring. Is hij wel echt Martin Odum? Of is hij Dante Pippen, een IRA-bommenexpert, overgelopen naar de CIA? Of Lincoln Dittmann, historicus en wapenhandelaar? Heel verschillende mannen, met eigen gewoonten en specifieke talenten en vaardigheden.
Lijdt Odum aan een meervoudige identiteitsstoornis, CIA-indoctrinatie of gewone uitputting? Wie kan hij vertrouwen? Wat heeft Stella's zwager met zijn eigen verleden te maken? En waarom wil de CIA voorkomen dat hij de waarheid achterhaalt?
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: Legends
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-245-5587-6
Uitgever: Luijtingh

Dubbel uitgegeven titelsA.J. Lewinter overloper?
Zie voor de beschrijving van dit boek: Het verraad van A.J. Lewinter.
Schrijver: Robert Littell
Oorspronkelijke titel: zie Het verraad van A.J. Lewinter
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-100-1196-8
Uitgever: Elsevier