Boekenplank:
Kies

Boeken van Peter May

Meer over Peter May

Genre: Thriller / Spanning

Website: http://www.petermay.co.uk

Yan & Campbell
  1. De vuurmaker - The firemaker
  2. Het vierde offer - The fourth sacrifice
  3. De moordkamer - The killing room
  4. De slangenkop - Snakehead
  5. De rivaal - The runner
  6. De seriemoordenaar - Chinese whispers

Gedetaileerd overzicht

Yan & Campbell

De vuurmaker
Drie lijken... twee onderzoekers... één brandende waarheid...
Li Yan is een detective in de moderne en opwindende metropool Beijing. Hij heeft twee gewelddadige decennia overleefd door hard aan zijn carrière te werken, iets wat hem uiteindelijk het respect van de Chinese samenleving verschaft dat zijn familie in de Culturele Revolutie verloren had. Margaret Campbell is een forensisch pathologe uit Chicago, die zich door een mislukte relatie geheel en al op haar werk stort.
Als Li geconfronteerd wordt met een afschuwelijk verbrand lijk, wordt hij tot zijn afgrijzen door zijn superieuren gedwongen de hulp van Margaret aan te nemen. Hoewel de samenwerking te wensen over laat, vordert het onderzoek gestaag. Maar geen van beiden is bedacht op de uiteindelijke consequenties. Hun vragen leiden tot het openen van een ware doos van Pandora en confronteren de speurders met een angstaanjagende waarheid.
Schrijver: Peter May
Oorspronkelijke titel: The firemaker
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-453-0172-5
Uitgever: BZZTôH
Het vierde offer
Vier onthoofdingen... twee onderzoekers... één schokkende waarheid...
De eerste drie slachtoffers waren bedwelmd, vastgebonden, gelabeld met één woord en één nummer en deskundig onthoofd. Het vierde slachtoffer werd op dezelfde manier vermoord, maar in tegenstelling tot de andere drie was hij geen autochtoon, doch een Amerikaans staatsburger.
Niemand wist waarom Yuan Tao destijds terug wilde keren nadat hij in de Verenigde Staten had gewoond, waarom hij een simpel baantje aannam op de Amerikaanse ambassade, waarom hij een eenvoudige flat huurde in een arme wijk – en waarom hij dezelfde bizarre dood stierf als de drie geheel verschillende Chinese mannen.
Wederom zijn de Amerikaanse pathologe Margaret Cambell en de Chinese rechercheur Li Yan genoodzaakt met elkaar samen te werken. Ze voelen zich nog minder tot elkaar aangetrokken dan bij hun eerste ontmoeting. Margaret heeft nu een bewonderaar – een briljante, charismatische Amerikaanse televisie-archeoloog. En Li zit opgescheept met dramatische gebeurtenissen in zijn familie, die zijn aandacht volledig opeisen.
Ondanks hun wederzijdse afkeer weten de twee toch gestaag de raadselachtige geheimen van de moordenaar te ontwarren. Maar hoe dichter ze de waarheid naderen, hoe gevaarlijker de opgejaagde dreigt te worden – om zijn identiteit te beschermen, is hij bereid iedereen uit de weg te ruimen.
Schrijver: Peter May
Oorspronkelijke titel: The fourth sacrifice
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-453-0224-1
Uitgever: BZZTôH
De moordkamer
Eén massagraf... drie onderzoekers... negentien slachtoffers...
Wanneer in een massagraf in Shanghai de verminkte lichamen van achttien vrouwen worden ontdekt, gaat detective Li Yan erheen om uit te zoeken of de vondst verband houdt met een onopgeloste moord in Beijing. Hij treft ter plaatse de afschuwelijkste taferelen uit zijn carrière aan.
Wederom zijn de autoriteiten genoodzaakt de hulp van de Amerikaanse pathologe Margaret Campbell in te roepen. Margaret, die net haar vader heeft begraven, arriveert in Shanghai en constateert dat Li het dreigt aan te leggen met een andere vrouw. Hij is diep onder de indruk van de knappe, in het jaar van de Tijger geboren Mei-Ling. En hoe kan Margaret, toch een ‘buitenlandse duivel’, concurreren met dit afdelingshoofd van het serious crime team van Shanghai?
De onderzoekers worden geconfronteerd met het weerzinwekkende feit dat de meisjes nog leefden toen er reeds autopsie op hen werd gepleegd. Ze realiseren zich dat zij haast moeten maken om de onmenselijke dader te vinden. En hoe dichter ze deze wrede, koelbloedige moordenaar naderen, hoe meer ze zich bewust worden van hun persoonlijke nachtmerries.
Schrijver: Peter May
Oorspronkelijke titel: The killing room
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-453-0146-6
Uitgever: BZZTôH
De slangenkop
Eén moordenaar... twee onderzoekers... tientallen slachtoffers...
In het verleden hadden de Amerikaanse patholoog Margaret Campbell en de Chinese rechercheur Li Yan een stormachtige relatie. Zij woont en werkt in Houston; hij werkt als liaison-officier op de Chinese ambassade in Washington. Als in Texas een vrachtwagen vol dode Chinese immigranten wordt ontdekt, zijn zij gedwongen opnieuw met elkaar samen te werken.
Om achter de waarheid te kunnen komen, moeten zij samen de identiteit achterhalen van de slangenkop, de leider van een grote smokkelbende. Hij zit achter de miljardenhandel in illegale Chinese immigranten. Al snel komen zij tot de conclusie dat er meer aan de hand is: de onfortuinlijke slachtoffers blijken onwetende dragers van een dodelijke lading te zijn.
Margaret en Li ontdekken een biologische tijdbom van onvoorstelbare omvang en een moordenaar die op roekeloze wijze de toekomst van de mensheid bedreigt.
Schrijver: Peter May
Oorspronkelijke titel: Snakehead
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-453-0148-2
Uitgever: BZZTôH
De rivaal
Zeven dode atleten... Twee onderzoekers... Een bloedstollend spel...
De Chinese detective Li Yan en de Amerikaanse patholoog Margaret Campbell zijn terug in Beijing en stuiten op een sinistere reeks ‘ongelukken’ die de toekomst van internationale atleten kan vernietigen.
Aan de vooravond van een zwem- en atletiektoernooi tussen Amerika en China pleegt een Chinese topzwemmer zelfmoord en slaat daarmee de hoop op een Chinese overwinning aan diggelen. Als het moord blijkt te zijn, lijkt er een verband te bestaan met een reeks ‘ongelukken’ die al aan een aantal Chinese topatleten het leven heeft gekost.
Li wordt bij het onderzoek gehinderd door een rancuneuze rivaal die op zijn baan aast. Zijn hoop is gevestigd op een kampioene hardlopen, het enige lid van het Chinese atletiekteam dat bereid is om te praten. Tot overmaat van ramp lijkt zij van de aardbodem verdwenen. De vermiste hardloopster is echter Li’s enige kans om zijn rivaal de pas af te snijden en zijn carrière, zijn relatie met Margaret en de levens van vele jonge atleten te redden.
Schrijver: Peter May
Oorspronkelijke titel: The runner
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-453-0250-0
Uitgever: BZZTôH
De seriemoordenaar
Zes onfortuinlijke vrouwen... twee onderzoekers... één leugenaar...
Hij noemt zichzelf 'de Beijing Ripper'. Zijn slachtoffers zijn jong, beeldschoon en op gruwelijke wijze verminkt. Angst is voor hem een pleziertje, moord een passie en de dood slechts een spel.
Li Yan, hoofd van de politieafdeling zware criminaliteit in Beijing, onderzoekt de gewelddadige seriemoord op jonge vrouwen. Als het vijfde slachtoffer een Amerikaanse is, wordt de pathologe Margaret Campbell ingeschakeld.
Dan ontvangt Li een aantal persoonlijke brieven van de moordenaar. Wil Li voorkomen dat zijn eigen leven en dat van zijn familieleden en Margaret wordt verwoest, dan moet hij de werkelijke identiteit van de seriemoordenaar vaststellen.
Schrijver: Peter May
Oorspronkelijke titel: Chinese whispers
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 978-90-453-0423-6
Uitgever: BZZTôH