Boekenplank:
Kies

Boeken van Robert Goddard

Meer over Robert Goddard

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1954

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • Afscheid van Clouds Frome - Take no farewell
 • Bij nacht en ontij - Sea change
 • Bloedband - Long time coming
 • De Catalaanse brief - Hand in glove
 • De Juniusbrieven - Sight unseen
 • Dodelijk negatief - Caught in the light
 • Een flinterdun geheim - Days without number
 • Een oude schuld - Found wanting
 • Een schuldig huis - Set in stone
 • Gesloten cirkel - Closed circle
 • Gestolen tijd - Borrowed time
 • Het familiekapitaal - Blood count
 • Moorddadig verleden - Beyond recall
 • Onaangenaam bezoek - Painting the darkness
 • Panic room - Panic room
 • Roemloos ten onder - Name to a face
 • Terugkeer naar Brighton - Play to the end
 • Verboden te lezen - Dying to tell
 • Verjaard bedrog - Past caring
 • Verzwegen bestaan - In pale battalions
 • Voltooid verleden - Fault line

Harry Barnett

 1. In het niets - Into the blue
 2. Dodelijk inzicht - Out of the sun
 3. Ongewenste terugkeer - Never go back

Wijde Wereld Trilogie

 1. Intrige in Parijs - The ways of the world
 2. Tegen wil en dank - The corners of the globe
 3. Het einde van de wereld - The ends of the earth

Dubbel uitgegeven titels

 • Besloten kringen - zie Gesloten cirkel
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtAfscheid van Clouds Frome
Architect Geoffrey Staddon zal het huis Clouds Frome nooit vergeten. De bouw ervan was zijn eerste grote project, en zijn beste. De opdracht hiervoor kwam van Victor Caswell en zijn mooie Braziliaanse vrouw Consuela. Tijdens de bouw worden Staddon en Consuela geliefden, totdat hij besluit niet met haar naar het buitenland te vluchten, maar haar definitief de rug toe te keren. Twaalf jaar later, in 1923, leest hij in de krant dat Consuela ervan wordt beschuldigd haar nichtje Rosemary vergiftigd te hebben. Geoffrey Staddon is er echter zeker van dat Consuela nimmer in staat kan zijn geweest Rosemary te vermoorden. Wanneer Consuela haar dochter op Geoffrey afstuurt om zijn hulp te vragen, kan hij niet weigeren, ondanks de tegenwerking van Victor Caswell. Hij moet terug naar Clouds Frome. Hij moet Consuela van een veroordeling redden. Zijn zoektocht naar de waarheid confronteert hem weer met geheimen uit het verleden. Geheimen die beter verborgen hadden kunnen blijven.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Take no farewell
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-417-7036-4
Uitgever: BZZTôH
Bij nacht en ontij
Begin achttiende eeuw belooft de South Sea Company een groot internationaal netwerk van vaarroutes op te zetten. Zakenlieden, beursspeculanten en gewone mensen investeren massaal. Als echter blijkt dat de verwachte winsten slechts papieren beloften zijn, spat de zeepbel uit elkaar en ontstaat een groot schandaal: het faillissement van de Company. In januari 1721 zijn de Londenaren de klap nog niet te boven. De armlastige cartograaf William Spandrel krijgt van Sir Theodore Janssen, zijn grootste schuldeiser en directielid van de Company, een nietigverklaring van zijn schulden aangeboden. Als tegenprestatie moet hij in het geheim een pakket met documenten overhandigen aan een vriend van Janssen, Ysbrand de Vries in Amsterdam. Nadat hij zijn missie veilig heeft volbracht, ontsnapt Spandrel ternauwernood aan de dood als hij door huurlingen met geweld in een Amsterdamse gracht wordt gegooid. Kort daarna wordt De Vries vermoord en vluchten de Engelse vrouw van De Vries en zijn secretaris met de geheime documenten. De van moord verdachte Spandrel moet het pakket zien terug te vinden. Wie of wat hij precies najaagt weet hij niet, hem is echter wel duidelijk dat de documenten gegevens over de South Sea Company bevatten die zo explosief zijn dat de verschillende partijen over lijken gaan om ze in handen te krijgen.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Sea change
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-5501-824-4
Uitgever: BZZTôH
Bloedband
Stephen Swan, pas afgestudeerd geoloog in Texas, weet niet beter dan dat zijn oom, Eldritch Swan, tijdens Hitlers Blitzkrieg is omgekomen. Als hij besluit bij zijn moeder in Engeland op bezoek te gaan, hoort hij tot zijn stomme verbazing dat zij al een gast te logeren heeft: oom Eldritch. Zijn moeder vertelt hem dat zijn oom eigenlijk al die tijd in een Ierse gevangenis heeft gezeten en dat hij onlangs is vrijgekomen. Als Stephen onderzoekt hoe en waarom oom Eldritch in de gevangenis is beland, stuit hij op een samenzwering rond vervalste Picasso's en de onterfde familie van een Antwerpse diamanthandelaar...
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Long time coming
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-245-3094-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De Catalaanse brief
Tristam Abberley, een Engelse dichter uit de jaren dertig, verwierf zijn enorme reputatie vooral doordat hij stierf tijdens zijn deelname aan de Spaanse burgeroorlog. Bijna vijftig jaar later komt zijn zus Beatrix in haar woning om het leven. Ze lijkt het slachtoffer van een roofmoord. Maar roof is slechts een deel van het motief voor de moord, want al gauw blijkt dat er sprake is van een duistere samenzwering die Beatrix' vrienden voor grote raadsels plaatst. Maar bij Robert Goddard is niets zoals het lijkt te zijn. Door het oprakelen van het duistere verleden van de legendarische Tristam Abberley, raken we verzeild in een serie dramatische gebeurtenissen waarbij alles draait om verloren gewaande brieven die schokkende geheimen bevatten - brieven die velen in hun bezit willen krijgen en waarvoor ze zelfs bereid zijn te moorden...
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Hand in glove
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-417-7036-4
Uitgever: Muntinga
De Juniusbrieven
David Umber, geschiedenisstudent, probeert voor zijn doctoraal de ware identiteit te achterhalen van Junius, een achttiende-eeuwse satiricus en ingezonden-brievenschrijver. Hij wordt opgebeld door een man die zich voorstelt als Griffin. Als Griffin beweert dat hij Junius’ unieke, persoonlijke editie van diens verzameld werk in zijn bezit heeft, besluit David met hem af te spreken. Terwijl David op een terras op Griffin zit te wachten, moet hij machteloos toezien hoe een onbekende man een meisje ontvoert. Een van haar zusjes probeert de vluchtauto nog tegen te houden, maar zij wordt overreden en sterft ter plekke. Griffin komt niet opdagen en van het ontvoerde meisje wordt nooit meer iets vernomen. Drieëntwintig jaar later woont David in Praag, waar hij als gids werkt. Dan duikt opeens de gepensioneerde hoofdinspecteur George Sharp op, destijds belast met het onderzoek naar de ontvoering van het meisje. Sharp laat David een brief lezen waarin zijn falen om de zaak op te lossen wordt gehekeld. De brief is ondertekend met Junius...
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Sight unseen
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-453-0413-9
Uitgever: BZZTôH


Dodelijk negatief
Tijdens een verblijf in Wenen wordt fotograaf Ian Jarrett hopeloos verliefd op Marian Esguard, die hij bij toeval ontmoet. Terug in Engeland besluit hij zijn echtgenote en kind te verlaten. Hij vertrekt naar de met Marian afgesproken ontmoetingsplaats, maar zij komt niet opdagen. Zo verdwijnt zij even mysterieus uit zijn leven als zij gekomen is. Wanhopig gaat Jarrett op zoek naar de vrouw voor wie hij alles opgegeven heeft. Tijdens zijn zoektocht ontmoet hij Daphne Sanger, een psychotherapeute. Ook zij is op zoek naar iemand: een voormalig patiënte die geloofde dat ze de reïncarnatie van Marian Esguard was, een vrouw uit het begin van de negentiende eeuw. Zij zou de fotografie hebben uitgevonden, twintig jaar voor Fox Talbot, degene die als de uitvinder ervan te boek staat. Als dat zo is, waarom staat Marian Esguard dan in geen enkel geschiedenisboek vermeld? En wie en waar is de vrouw die in Wenen Ians leven veranderde? Jarrett gaat op pad om een mysterie te ontrafelen dat zijn oorsprong misschien wel heeft in de eerste helft van de negentiende eeuw, midden in de magische beginperiode van de fotografie. Hij raakt verstrikt in een web van misleiding en bedrog.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Caught in the light
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-5501-560-1
Uitgever: BZZTôH
Een flinterdun geheim
Aan Nick Paleologus wordt gevraagd te bemiddelen tussen zijn vader en zijn broers en zusters. Zijn vader is een gepensioneerde archeoloog - van wie verondersteld wordt dat hij zou afstammen van de laatste keizers van het Byzantijnse rijk - en woont in een afgelegen huis aan de oevers van de rivier de Tamar in Cornwall. Op dat huis wordt een ridicuul hoog bod uitgebracht, maar hij weigert het te verkopen. De impasse in de onderhandelingen wordt weldra gewelddadig doorbroken. Pas dan ontdekt Nick waarom zijn vader het bod heeft afgewezen en wat de ware motieven van de beoogde koper waren. Deze gegadigde lijkt zeer beslist om zijn interesse met geweld kracht bij te zetten.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Days without number
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-453-0312-4
Uitgever: BZZTôH
Een oude schuld
In 1918 werd de Russische tsarenfamilie op bloedige wijze door de communisten om het leven gebracht. Enkele jaren later dook een vrouw op die beweerde dat zij Anastasia was, de jongste dochter van de laatste tsaar, de enige die de slachtpartij overleefde... Londen, 2007. Richard Eusden verliest zich op een terras in bespiegelingen over zijn leven als ambtenaar, als zijn ex-vrouw Gemma luid toeterend en met piepende banden zijn rustige leventje binnenrijdt en hem sommeert onmiddellijk in te stappen. Zij heeft dringend zijn hulp nodig. Marty Hewitson, Gemma's ex-man en een jeugdvriend van Richard, heeft een hersentumor. Een exclusieve behandeling biedt hoop, maar die kost 700 mille. Richard moet voor Marty een pakketje wegbrengen dat - heel toevallig - 700 mille waard is. Richard vertrouwt het zaakje niet en wil weten wat erin zit. De inhoud roept echter meer vragen dan antwoorden op. Het zijn brieven van een Deense kapitein aan de grootvader van Marty, brieven over Anastasia.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Found wanting
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-453-0888-3
Uitgever: BZZTôH
Een schuldig huis
Tony en Maria Sheridans verhuizing van Londen naar Holsworthy in Cornwall brengt helaas niet het geluk dat zij ervan hadden verwacht, want binnen enkele maanden overlijdt Marina na een val van de nabijgelegen Henna Cliff. De politie denkt aan zelfmoord, maar dat is voor Tony moeilijk te accepteren. Uiteindelijk bepaalt de rechter dat het 'dood door ongeval' is geweest. Om enige afstand te nemen van de gebeurtenissen, gaat de teneergeslagen Tony in op de uitnodiging van zijn schoonzus en zwager om in hun huis, Otherways, te komen logeren. Hij komt er in de loop der tijd achter dat Otherways geen gewoon huis is. Zo heeft de excentrieke architect zich direct na de voltooiing ervan in Portugal teruggetrokken en hij heeft nadien nooit meer een gebouw ontworpen. En James Milner, een van de vorige eigenaars van Otherways, vermoordde er zijn vrouw en werd ter dood veroordeeld. In zijn dodencel schreef James een bekentenis waarin hij zijn motivatie onthulde, maar niemand weet waar de brief gebleven is. Zijn broer Cedric was een Sovjet-spion, die zijn straf ontliep door naar Moskou te vluchten. Nadien is er nooit meer iets van hem vernomen. Meer en meer raakt Tony geïntrigeerd door de mysteries die zich ook tijdens zijn verblijf in Otherways voltrekken en door de aandacht die er door sommigen aan wordt besteed. Wie is bijvoorbeeld Norman Rainbird, die zich zo onaangenaam aan iedereen opdringt en per se een kijkje wil nemen in het pand? Wat weet hij precies van het huis en de voormalige bewoners? Waarom houden zoveel mensen zich nog steeds met het verleden bezig? Wanneer Tony antwoorden zoekt op deze vragen, komt zijn leven - en dat van anderen - behoorlijk in gevaar. Spoedig zal er opnieuw een dode vallen.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Set in stone
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-453-0279-9
Uitgever: BZZTôH
Gesloten cirkel
Het is 1931. Aan boord van het luxe transatlantische schip Empress of Britain bevinden zich twee Engelse oplichters, Hugh Horton en Max Wingate. Ze zijn op de vlucht uit de Verenigde Staten.
Aan boord bevindt zich ook de knappe Diana Charnwood, dochter van de immens rijke Fabian Charnwood, een uitgekiend doelwit voor de beide oplichters. Ze spreken af de dochter te verleiden tot een huwelijk, om vervolgens de rijke vader daarmee te chanteren. Maar Max wordt werkelijk verliefd op Diane en weigert de afkoopsom van haar vader te accepteren.
Wanneer Fabian Charnwood gewelddadig om het leven komt, slaat Max op de vlucht. Daarmee staat Hugh voor de vrijwel onmogelijke taak de onschuld van zijn vriend te bewijzen.
Een taak die alleen maar moeilijker wordt wanneer hij ook nog op het spoor komt van een organisatie die de loop van de wereldgeschiedenis een gruwelijke wending heeft gegeven...
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Closed circle
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-5501-198-3
Uitgever: BZZTôH


Gestolen tijd
Tijdens een wandeltocht op het Engelse platteland ontmoet Robin Timariot een elegante vrouw. Enkele dagen later leest hij in de krant dat de vrouw kort na hun ontmoeting is vermoord. Geobsedeerd door zijn herinnering aan haar gaat Robin op zoek naar wat er die dag is gebeurd. Veel te laat beseft hij dat de waarheid bedreigend is voor vele machtige mensen en dat ook zijn leven in gevaar is.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Borrowed time
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-5501-187-8
Uitgever: BZZTôH
Het familiekapitaal
Dr. Edward Hammond heeft tijdens de oorlog in Joegoslavië Dragan Gazi voor veel geld aan een nieuwe lever geholpen. Tegenwoordig zit Gazi vast in Den Haag. Hem hangt niet alleen een veroordeling door het oorlogstribunaal boven het hoofd, iedereen aast ook nog eens op zijn kapitaal. Een mysterieuze figuur, 'de accountant', houdt het kapitaal verborgen en Gazi's dochter Ingrid wil het hebben. Edward is de enige die zou kunnen helpen. Laat Ingrid nou precies weten hoe zij Edward onder druk kan zetten om zijn hulp af te dwingen...
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Blood count
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 978-90-245-7721-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Moorddadig verleden
De moord op de schatrijke Joshua Carnoweth in 1947 is al lang vergeten. Iedereen wist destijds zeker dat Michael Lanyon, zijn erfgenaam, de opdracht tot de moord gaf. De rechter veroordeelde Michael Lanyon dan ook tot de strop. Dertig jaar later is er één persoon die gelooft dat Michael ten onrechte werd opgehangen: zijn zoon Nicky. Hij is ervan overtuigd dat de jury op een dwaalspoor werd gebracht en dat er een complot tegen zijn vader is gesmeed. 'Wie vermoordde mijn vader? Wie deed het?', vraagt hij aan Chris Napier, een jeugdvriend en mede-erfgenaam van het fortuin van Joshua. Chris moet hem het antwoord schuldig blijven. Wanneer Nicky zelfmoord pleegt, voelt Chris zich verplicht zijn vraag te beantwoorden. Bij zijn onderzoek naar de ware toedracht van de moord op Joshua Carnoweth komt veel boven water; het zijn verborgen feiten van zijn eigen familie en verborgen feiten van vele anderen, die wellicht beter niet hadden kunnen worden opgerakeld, want ze brengen zijn leven in gevaar...
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Beyond recall
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-5501-413-3
Uitgever: BZZTôH
Onaangenaam bezoek
Op een mooie herfstmiddag in 1882 zit William Trenchard rustig in zijn tuin een pijp te roken. Het knarsende hekje verraadt bezoek en een onbekend persoon betreedt het tuinpad. William weet nog niet dat de onverwachte gast zijn leven en alles wat hij lief heeft, zal verwoesten. De onverwachte bezoeker stelt zichzelf voor als James Norton, maar claimt in werkelijkheid Sir James Davenall te zijn. De ware James Davenall heeft echter elf jaar geleden zelfmoord gepleegd. William is diep geschokt, want Davenall was destijds de verloofde van zijn vrouw Constance. Hij weigert dan ook Norton te geloven. Ook Davenalls rancuneuze familieleden erkennen Norton niet als erfgenaam en zorgen ervoor dat William - die vreest zijn echtgenote te verliezen - een bondgenootschap met hen sluit. De indringer schijnt echter alle troeven in handen te hebben en William gaat er psychisch welhaast aan onderdoor, alvorens alle schokkende geheimen van de familie Davenall uiteindelijk onthuld worden.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Painting the darkness
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-5501-717-5
Uitgever: BZZTôH
Panic room
Soms komt het gevaar van binnenuit...

Hoog op de rotsen langs de Engelse kust staat een onbewoond huis. Blake, een jonge vrouw met een schimmig verleden, past op de woning. Dan komt er een makelaar langs, die in opdracht van de huiseigenaar - de onlangs verdwenen, eigenzinnige farmaceut Jack Harkness - het huis gaat opmeten voor de verkoop. Hij ontdekt dat de maten van enkele kamers niet kloppen en dat er achter een muur een panic room moet zitten. Als hij een kast verplaatst, ontdekt hij inderdaad zo'n kamer - alleen is de deur ervan gesloten, terwijl je een panic room alleen van binnenuit open en dicht kan doen...
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Panic room
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789024580866
Ebook: 9789024580873
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


Roemloos ten onder
Tim Harding bewijst Barney Tozer een vriendendienst door een simpel klusje op te knappen. Bij een veiling is een gestolen familie-erfstuk van de Tozers opgedoken, een prachtige ring met smaragd en ingelegde diamanten. Aan Harding de taak om een riant bod uit te brengen en de ring aan de familie te overhandigen. Aan de ring kleeft echter een akelige geschiedenis. Eens zat hij om de vinger van admiraal Shovell die het onfortuinlijke schip de HMS Association in 1707 op de klippen liet lopen. De gehele bemanning verdronk en Shovell spoelde aan voor de kust bij de Scilly-eilanden. Een lijkenpikker wilde het kleinood stelen en hakte de vinger, met ring en al, van de hand van de admiraal. Sindsdien vinden eigenaren van de ring steeds een vroegtijdig einde aan hun leven. Als Harding zich in de zaak verdiept, stapelen de vragen zich op. Waarom maakt de ring zoveel slachtoffers? Wie is die dame die steeds zijn pad kruist? En waarom zijn de Tozers zo op het bezit van de ring gebrand?
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Name to a face
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-453-0688-9
Uitgever: BZZTôH
Terugkeer naar Brighton
De carrière van acteur Toby Flood is duidelijk in verval als hij naar Brighton reist voor de laatste week van de theaterproductie Lodger in the Throat, een tot dan toe onbekend toneelstuk van Joe Orton. De avond van zijn aankomst krijgt hij bezoek van Jenny, zijn echtgenote die van hem wil scheiden. Ze roept zijn hulp in omdat ze gestalkt wordt door een vreemde man. Toby stapt op de onbekende af, die eerlijk bekent dat hij de vrouw bespiedt, onder meer omdat hij een sinistere vete uitvecht met Roger Colborn, Jenny’s nieuwe partner. Voortgedreven door zijn verlangen om Jenny terug te winnen, gaat Toby ook aan andere betrokkenen vragen stellen. Zodoende raakt hij verwikkeld in een mysterieuze en gevaarlijke driehoeksverhouding en krijgt hij te maken met industriële fraude, familierivaliteit en moord met voorbedachten rade. En dan blijkt hij iemand zodanig te hebben geïrriteerd, dat ook hij voor zijn leven moet vrezen.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Play to the end
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-453-0306-X
Uitgever: BZZTôH
Verboden te lezen
Het is herfst in Glastonbury, Somerset en Lance Bradley zit zoals gewoonlijk zijn leven te verlummelen wanneer de excentrieke zus van zijn oude vriend Rupe (Rupert) Alder zijn hulp inroept. Zonder bericht is Rupe plotseling verdwenen en erger nog, gestopt met het sturen van geld. Met tegenzin gaat Lance naar Londen om erachter te komen dat Rupe inderdaad door de aardbodem verzwolgen lijkt. Wel merkt Lance dat er veel mensen ineens geïnteresseerd zijn in zijn oude vriend en in de brief die Rupe blijkbaar gestolen heeft van zijn Japanse verloofde. De brief bevat een historisch geheim dat zo groot is dat zelfs kennisname van de inhoud levensgevaarlijk is. Net als Lance vindt dat het allemaal te moeilijk voor hem wordt, merkt hij dat het al te laat is om zich terug te trekken, want ook op hem wordt jacht gemaakt. Hij moet op reis, een tocht die hem voert naar Berlijn, Japan en Californië. Uiteindelijk leiden alle sporen hem terug naar Wilderness Farm, nabij Glastonbury, waar in 1963 een mysterieuze moord heeft plaatsgevonden.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Dying to tell
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-550-1934-8
Uitgever: BZZTôH
Verjaard bedrog
Martin Redford, werkloos historicus, gaat gretig in op de uitnodiging van een oud-studiegenoot om een week naar Madeira te komen. Daar krijgt hij het lucratieve aanbod onderzoek te verrichten naar het aftreden van Edwin Strafford, de jonge minister van Binnenlandse Zaken in het Engelse kabinet aan het begin van deze eeuw.
Uit de memoires van Stafford blijkt dat hij aftrad om te kunnen trouwen met zijn geliefde. Echter, wanneer hij om haar hand vraagt, wijst ze hem volkomen onverwacht af. Diep ontgoocheld en vol onbegrip verhuist Strafford naar Madeira. Waarom is hij afgewezen? En waarom eindigen de dagboeken in oktober 1950, zonder melding te maken van een bezoek aan Engeland in april 1951?
Terug in Engeland gaat Martin, met Straffords memoires als leidraad, aan de slag. Zijn onderzoek veroorzaakt echter een bizarre reeks gebeurtenissen.
Stukje bij beetje komt de waarheid aan het licht en dat betekent een martelgang voor alle betrokkenen die dachten nooit meer te hoeven boeten voor misdaden die reeds langs geleden gepleegd zijn.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Past caring
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-5501-827-9
Uitgever: BZZTôH
Verzwegen bestaan
Zes maanden na de plotselinge dood van haar man gaat Leonora Galloway met haar dochter Penelope op vakantie in Frankrijk. De tijd is gekomen om haar in te wijden in het verzwegen verleden van Leonara en haar familie. Er valt heel wat uit te leggen. Hun eerste reisdoel is het Thiepval Memorial, een indrukwekkend monument ter ere van de Britse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog het leven lieten tijdens de Slag aan de Somme. Een van de gevallenen is kapitein John Hallows, Leonora's vader. Hij kwam op 30 april 1916 om het leven. Leonora werd echter pas geboren op 14 maart 1917, bijna elf maanden later... Penelope vermoedt dat Leonara een 'ongelukje' was, zoals er zoveel plaatsvonden in die dagen. Maar de waarheid over Leonora en haar familie is angstwekkender dan zij kan vermoeden.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: In pale battalions
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-5501-276-9
Uitgever: BZZTôH


Voltooid verleden
Tijdens zijn zoektocht naar spoorloos verdwenen documenten van het bedrijf Cornish China Clays wordt Jonathan Kellaway na ruim veertig jaar opnieuw geconfronteerd met de raadselachtige dood van zijn jeugdvriend Oliver.

Oliver was de jongste telg van de familie achter het bedrijf waar Jonathan zijn leven lang heeft gewerkt. Destijds is nooit duidelijk geworden of Oliver zichzelf van het leven heeft beroofd of dat hij vermoord is.

Het traumatische verlies van zijn jeugdvriend heeft Jonathan in de loop der jaren verwerkt, maar als hij de kans krijgt om het mysterie rond Olivers dood eindelijk op te helderen, is hij vastbesloten om voorgoed achter de waarheid te komen.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Fault line
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789024549993
Ebook: 9789024550050
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Harry BarnettIn het niets
De jonge Engelse onderwijzeres Heather Mallender verdwijnt spoorloos tijdens een bergwandeling op het Griekse eiland Rhodos. De 53-jarige Harry Barnett is het laatst in haar aanwezigheid gesignaleerd - en aangezien hij geen smetteloos verleden heeft, wordt hij nu van moord verdacht.

Harry wil zijn naam zuiveren. Bovendien is hij ervan overtuigd dat Heather nog in leven is. Maar is is ze gekidnapt of is op eigen initiatief van het eiland verdwenen? Of is ze misschien vermoord? Wanhopig begint Harry aan een zoektocht, waarbij zijn enige houvast een serie foto's is die Heather in de weken voor haar mysterieuze verdwijning heeft genomen.

Wanneer het onderzoek hem in Engeland terugbrengt, komt Harry in aanraking met de meest uiteenlopende personen die stuk voor stuk een schakel vormen in de oplossing waarnaar hij verbeten op zoek is, maar die ook een verstikkend web van bedrog, verraad, liefde en moord om hem heen spinnen. Wanneer een gebeurtenis uit zijn kinderjaren de sleutel tot het raadsel blijkt te zijn, wordt een geheel nieuw licht op het verleden geworpen. Harry's leven zal nooit meer hetzelfde zijn.
Into the Blue - 1997
Regisseur: Jack Gold
Cast: John Thaw, Tom Towndrow, Miles Anderson, e.a.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Into the blue
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789062918850
Ebook: 9789024534050
Uitgever: BZZTôH
Dodelijk inzicht
Wanneer Harry Barnett een anoniem telefoontje krijgt met de mededeling dat zijn zoon in coma ligt, reageert hij slechts met verbazing. Hij weet niet eens dat hij een zoon heeft, maar de patiënt, David Vennings, blijkt wel degelijk een vrucht van een kortstondige liefdesverhouding van 34 jaar eerder te zijn.

David, een briljant wiskundige en diabeet, is na een overdosis insuline in coma geraakt. Toeval of niet vraagt Harry zich af. Als dan blijkt dat twee oud-collega's van David recent zijn gestorven, gaat Harry op onderzoek uit. Harry komt erachter dat Davids voormalige werkgever Globescope Inc., een Amerikaanse denktank, schimmige activiteiten ontplooit. Verschillende ex-werknemers van Globescope zijn ondergedoken uit angst voor hun leven.

Door Harry's onderzoek leert hij zijn eigen zoon eindelijk kennen. Een geniale wetenschapper die op het punt stond een belangrijke ontdekking te doen die de wereld zou veranderen. Geleidelijk wordt het web van samenzwering duidelijk. Harry ontdekt wie zijn zoon van diens wetenschappelijke doorbraak afhouden.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Out of the sun
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789055013098
Uitgever: BZZTôH
Ongewenste terugkeer
Als Harry Barnett een uitnodiging accepteert voor een reünie van oud-leden van de Royal Air Force op Kilveen Castle in Schotland, verheugt hij zich op een nostalgisch weekend. Vijftig jaar geleden was hij met veertien andere makkers in hetzelfde kasteel drie maanden gestationeerd om deel te nemen aan een raadselachtige oefening, Operation Clean Sheet.

Maar de reünie begint slecht. Een van de oude kameraden komt op zijn treinreis naar het noorden om het leven. Tijdens het verblijf in het kasteel volgt een mysterieus tweede sterfgeval en vlak daarna nog een. Door de vreemde gebeurtenissen komt de operatie van destijds in een kwaad daglicht te staan.

Harry’s zoektocht naar de waarheid verandert in een strijd op leven en dood als hij probeert te achterhalen wat er vijf decennia geleden werkelijk in Schotland gebeurde. Hij stuit op een geheim dat hij liever niet had willen ontdekken.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: Never go back
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789045304724
Uitgever: BZZTôH

Wijde Wereld TrilogieIntrige in Parijs
1919. Parijs is het centrum van de wereld. Politici en diplomaten zijn bijeengekomen om de catastrofale gevolgen van de Eerste Wereldoorlog te bespreken. Het laatste wat de Britse delegatie nodig heeft is de mysterieuze dood van een hooggeplaatst lid uit hun afvaardiging. Dus als Sir Henry Maxted van het dak valt van het appartementencomplex waar zijn maîtresse woont, proberen ze alle verdachte omstandigheden te verhullen.

Maar daar heeft de zoon van Henry Maxted, James 'Max' Maxted, andere ideeën over. Hij is vastbesloten de verdachte dood van zijn vader te onderzoeken en de waarheid boven tafel te halen, zelfs als het betekent dat hij de ogenschijnlijk harmonieuze verhoudingen tussen de diplomaten moet verstoren.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: The ways of the world
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789024563647
Ebook: 9789024563654
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Tegen wil en dank
Voorjaar 1919 - James 'Max' Maxted, voormalig piloot in de Grote Oorlog, is ervan overtuigd dat de Duitse meesterspion Fritz Lemmer als enige meer weet over de mysterieuze dood van Max' vader. Met een valse identiteit infiltreert hij in Lemmers netwerk. Hij krijgt de opdracht een geheim document te stelen aan boord van een Duits slagschip. Maar de informatie waar het om gaat blijkt zo explosief, dat Max wordt gedwongen zijn identiteit prijs te geven en te vluchten voor zijn leven.

Een adembenemende jacht brengt Max van Schotland naar Londen en Parijs, waar de wereldleiders onderhandelen over de buit van de Eerste Wereldoorlog. Er staat enorm veel op het spel, het is voor alle betrokkenen een zaak van leven en dood...
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: The corners of the globe
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789024567355
Ebook: 9789024567362
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het einde van de wereld
Juli 1919. De pogingen van de beroemde vliegenier James Maxted om achter het geheim van zijn vaders dood te komen, betekenen haast zijn einde. Het spoor brengt hem naar Japan, waar zijn pad kruist met dat van een Duitse meesterspion die zijn netwerk weer aan het opbouwen is met een sinister doel...
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: The ends of the earth
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789024572748
Ebook: 9789024572755
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Dubbel uitgegeven titels

Besloten kringen
Zie voor de beschrijving van dit boek: Gesloten cirkel.
Schrijver: Robert Goddard
Oorspronkelijke titel: zie Gesloten cirkel
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789024533510
Ebook: 9789024533527
Uitgever: Luitingh-Sijthoff