Boekenplank:
Kies

Boeken van Howard Olgin

Meer over Howard Olgin

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1939

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

  • Bloedbank - Lifebank
  • De lijkschouwing - Autopsy
  • Intensive care - Cover up
  • Moordmachine - The eternity cure
  • Slachtoffer - Remote intrusion

gedetailleerd overzicht

OverzichtBloedbank
Steeds weer spoelen er lijken aan op de oevers van de Ohio River, waarvan bij autopsie blijkt dat een aantal vitale organen verwijderd is. Toch vertonen de lichamen geen sporen van ingrijpende operaties, maar slechts minuscule littekens.

Het huwelijk van Liz Danny, een briljante jonge arts, en de veel oudere Donald Page maakt een moeilijke periode door. Beiden zijn chirurg, maar terwijl Liz op de drempel van een veelbelovende carrière staat, takelt Don op alarmerende wijze af. Tot het moment dat dr. Kerry Nordstrom, een oude vriend van Don, hen uitnodigt voor een seminar in lasergestuurde operatieve methoden; het lijkt erop of Kerry zijn vroegere maatje Don opnieuw in het zadel wil helpen, maar niets is minder waar.

Beroofd van alles wat zij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, besluit Liz dr. Nordstroms handel en wandel aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen, daar zij redenen genoeg heeft, te denken dat diens medisch-financiële imperium gebaseerd is op onfrisse illegale praktijkvoering. Maar nooit had ze kunnen vermoeden dat datgene wat zij ontdekt zó verbijsterend van aard en omvang zou zijn...
Schrijver: Howard Olgin
Oorspronkelijke titel: Lifebank
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789044926644
Uitgever: Bruna
De lijkschouwing
Harry Morton en Moe Michener worstelen zich samen door de moeilijke jaren van hun artsenopleiding. Ze ontwikkelen zich tot toegewijde artsen en vriendschappelijke rivalen in de keiharde en veeleisende medische wereld. Na verloop van tijd is Michener niet meer opgewassen tegen het wurgende systeem en uiteindelijk wordt hij gedwongen zich terug te trekken.

Jaren later maakt Harry Norton, in de hoop het leven van een patiënt te redden, een tragische fout. Hij moet zich voor de rechtbank verantwoorden en wordt geconfronteerd met een eis van één miljoen dollar wegens nalatigheid.

De advocaat die Norton tegenover zich treft, is niemand minder dan Moe Michener, verteerd door wraakgevoelens jegens de medische stand in het algemeen en zijn voormalige vriend en collega Norton in het bijzonder...
Schrijver: Howard Olgin
Oorspronkelijke titel: Autopsy
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789067902304
Uitgever: Kadmos
Intensive care
Wanneer de jonge chirurg David Berger een aanstelling krijgt aan het vermaarde Beverly Hills hospitaal, lijkt er een schitterende carrière voor hem open te liggen. Het Beverly Hills is immers één van de beste en rijkste particuliere ziekenhuizen ter wereld, waar toegewijde artsen als Berger over de modernste apparatuur kunnen beschikken.

Al tijdens Bergers eerste maanden doen zich gebeurtenissen voor die zijn voornemen dwarsbomen om zich zo goed en verantwoordelijk mogelijk in te zetten voor de medemens. Een duistere groep van louche figuren wil het ziekenhuis voor eigen doeleinden gebruiken en zet de ziekenhuisleiding met de grofste middelen onder druk.

Dan wordt dokter Philip Winston de Intensive Care afdeling binnengebracht. Hij overlijdt op de operatietafel aan de gevolgen van een auto-ongeluk. De doodsoorzaak is echter niet onomstotelijk vast te stellen. Daarmee begint voor David Berger een wanhopige eenmansstrijd tegen schorsing en dreigend ontslag. Als eerstverantwoordelijke geneesheer wordt hem verregaande nalatigheid verweten.

Tot zijn verrassing krijgt hij daarbij bondgenoten die hij in zijn stoutste dromen niet kon vermoeden: Winstons mooie en energieke dochter Sana, en een oude eigenzinnige dame die volhoudt dat dr. Winston is vermoord. Spoedig is ook David Bergers eigen leven in gevaar, want wie teveel weet, moet sterven.
Schrijver: Howard Olgin
Oorspronkelijke titel: Cover up
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789067901888
Uitgever: Kadmos
Moordmachine
Dr. Laura Antonelli, een briljante chirurge, heeft haar sporen verdiend op het gebied van de lasergestuurde operatiemethoden. Maar desondanks ondervindt ze grote problemen op haar werk. Door de onafgebroken stroom bezuinigingen verslechteren de arbeidsomstandigheden in het Valley Memorial Hospital.

Wanneer de legerarts kolonel Neil Reynolds de leiding over het ziekenhuis krijgt, lijkt er verbetering op te treden. Maar tot haar verbijstering ontdekt Laura dat Reynolds samenzweert met de financiële man van het Valley Memorial. Ze zijn van plan haar lasergestuurde methode als perfecte moordmachine te gebruiken.

In een race tegen de klok moet Laura alles op alles zetten om deze misdadige praktijken te stoppen...
Schrijver: Howard Olgin
Oorspronkelijke titel: The eternity cure
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789022983966
Uitgever: Bruna
Slachtoffer
Holiday Powers, een briljante jonge chirurg, accepteert de positie van Hoofd afdeling Operatietechnologie aan Pacific University. Holiday beseft terdege dat haar aanstelling - vanwege haar leeftijd en het feit dat zij een vrouw is - omstreden is en dat ze veel moeilijkheden en tegenwerking kan verwachten.

Dan besluit de directeur van het Japanse bedrijf dat het werk op Holidays afdeling subsidieert, een operatie te ondergaan die nog nooit is vertoond: een computergestuurde laseroperatie die Holiday vanaf duizenden kilometers afstand moet verrichten. Het risico verbonden aan deze zogenaamde 'virtuele chirurgie', die nog in de kinderschoenen staat, is groot.

Holiday weet zich echter gesteund door computerdeskundige Greg Hampton en besluit de uitdaging aan te gaan. Had ze maar geweten wat haar boven het hoofd hing...
Schrijver: Howard Olgin
Oorspronkelijke titel: Remote intrusion
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789022983409
Uitgever: Bruna