Boekenplank:
Kies

Boeken van Ashe Stil

Meer over Ashe Stil

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1953

Geboorteland: Nederland


Overzicht

 • De hoer van Babylon
 • De vreesmachine

Willem Lootsman

 1. Het schip met geld
 2. Het duivelskruid
 3. Een herberg in de nacht
 4. De stad in het ijs
 5. Schimmen op Soestdijk
 6. De dode kamer
 7. Moordenaarsloon
 8. Het verraad van Nieuw Amsterdam
 9. Schone schijn
 10. Het onderwaterschip
 11. De laatste tocht
 12. De scherprechter
 13. Dodendans
 14. De orensnijders
 15. Het zilveren pistool

gedetailleerd overzicht

Overzicht



De hoer van Babylon
Een gewone Amsterdammer speelt de hoofdrol in deze thriller over terrorisme. Een vent die zich helemaal niet interesseert voor terreur. Het hoofd boven water houden is al moeilijk genoeg. Maar hij wordt vanzelf meegezogen in de maalstroom van verraad en geweld. De hoer van Babylon is een beklemmende roman die gaat over de geheimen die iemand bij zich draagt en over de onmogelijkheid een ander werkelijk te kennen. Of zelfs maar je eigen beweegredenen te doorgronden. Hoe kun je weten of je buren terreurplannen beramen? Zou je ze kunnen voorkomen. Zou je ze willen voorkomen?
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-5429-259-3
Uitgever: Conserve
De vreesmachine
Bouwfraude is lucratief. Als je het goed doet, tenminste. Wie kan de verlokking van miljoenen euro's weerstaan? Een man heeft zijn vrouw verloren bij een auto-ongeluk. Het hoeft voor hem allemaal niet meer zo nodig. Hij wil alleen een vriendin beschermen tegen nog zo'n akelig ongeluk. Want dat het geen gewoon ongeluk was, daar is hij zeker van. Zij zou iets moeten weten over bouwfraude. Maar zouden de mannen in nette pakken werkelijk iemand willen ombrengen? De man is er zeker van. Dan wordt hij gearresteerd wegens zwaren mishandeling op die vriendin. Hij is onschuldig, maar zij ligt in coma. Kan hij zijn onschuld bewijzen? Hij zal degene vinden die verantwoordelijk is. Maar is die persoon ook de opdrachtgever? Wie trekt er eigenlijk aan de touwtjes?
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 978-90-5429-312-5
Uitgever: Conserve

Willem Lootsman



Het schip met geld
In het midden van de zeventiende eeuw gonst de Amsterdamse haven van bedrijvigheid. Vanuit de hele wereld komen haar galjoenen met rijke lading terug. Willem Lootsman, de waterschout, houdt toezicht in de haven. Dan brandt op een nacht een schip. Het lijk van een zeeman wordt gevonden. Geholpen door zijn schoutsdienaren probeert de waterschout de ware toedracht te achterhalen. Er blijken nog meer mensen gruwelijk aan hun einde te zijn gekomen. Gedood door de hand van nietsontziende moordenaars, door blinde gouddorst gedreven lieden. De speurtocht van de waterschout voert hem langs schemerige kroegen en kelderwoningen, maar ook langs statige herenhuizen. Hij gaat achter arme sloebers en rijke burgers aan. In de schepenzaal van het stadhuis moet de waterschout zijn handelswijze verdedigen. Alles draait om één vraag: wat is er toch gebeurd op die zo voorspoedig verlopen reis van Magere Hein naar de West?
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-5429-019-6
Uitgever: Conserve
Het duivelskruid
De macht van Amsterdam in de zeventiende eeuw is enorm. Sommigen hebben er alles voor over om die macht te veroveren. Zelfs door moord. Op een avond vindt de ratelwacht een onthoofd lijk in een latrine. De waterschout van Amsterdam, Willem Lootsman, treft op zijn zoektocht naar de schuldige meer lijken aan en komt op het spoor van een afschuwelijk plan. Zijn speurwerk voert hem langs het Rasphuis en de pijnkamer van het stadhuis, langs bordelen en herenhuizen. Hij ontmoet rijke losbollen die zich ernstig misdragen en arme sloebers die zich in het zweet werken.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-5429-028-5
Uitgever: Conserve
Een herberg in de nacht
Van heinde en verre lokt de welvaart van Amsterdam in de zeventiende eeuw mensen van allerlei komaf naar zich toe. Arme sloebers en avonturiers, sommigen hopend op werk, anderen vertier zoekend. Dan worden op een nacht de waard van de Stadsherberg en zijn zoon gruwelijk vermoord. Willem Lootsman, de waterschout van Amsterdam, gaat uitzoeken wie van de gasten de schuldige is. Maar iedereen is meer geïnteresseerd in een geheimzinnig pakje, zoals de waterschout tot zijn schade moet ondervinden. Pas wanneer hij de inhoud van het pakje kent en een wrede executie op de Dam heeft bijgewoond, weet hij de raadselen die deze moorden omgeven, op te lossen.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-5429-029-3
Uitgever: Conserve
De stad in het ijs
Als in de winter de schepen liggen vastgevroren, komt de drukke haven van het zeventiende-eeuwse Amsterdam tot rust. Waterschout Willem Lootsman neemt het op zich vrouw en kind van een zeeman op te sporen. Al gauw vindt hij het ontzielde lichaam van een oude vrouw en dit is het begin van een speurtocht door de smalle steegjes en de brede grachten van de Gouden Eeuw. Hij ondervraagt een gekkin in een knekelhuisje en bespiedt heksen op het kerkhof. Het zoontje van de zeeman lijkt de spil van een aantal fatale gebeurtenissen.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-5429-033-1
Uitgever: Conserve
Schimmen op Soestdijk
De zee-oorlog met Engeland is uitgebroken. In het IJ dobbert een sloep met het ontzielde lichaam van een spion. Op Soestdijk, het buiten van een Amsterdamse burgemeester, vergaderen de machtigste mannen van de Republiek. Ze ontbieden waterschout Willem Lootsman wanneer in een ijskelder het stijfbevroren lijk van een zeeman wordt gevonden. Hij moet niet alleen de moordenaar opsporen, maar ook een belangrijke brief naar Zweden brengen. In een omgeving vol intriges kan hij slechts de dienstmeid vertrouwen. Dan beginnen de aanslagen op zijn leven. Ook op zee merkt de waterschout dat de moordenaar voor niets terugdeinst om de brief in zijn bezit te krijgen. Pas aan het einde van de reis blijkt welk spel er met hem wordt gespeeld.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-5429-046-3
Uitgever: Conserve


De dode kamer
Willem Lootsman, de waterschout van Amsterdam in de zeventiende eeuw, onderzoekt in deze verhalenbundel diverse misdrijven. In Het schrift op de muur wordt het dode lichaam van een hoer gevonden in haar kamertje. Wie van de aanwezigen is de moordenaar? De veertien okshoofden vormen de buit van een bloedige roofoverval op een wijnsmokkelaar. De waterschout moet zich vermommen om het misdrijf op te lossen. In Het verraad probeert Willem Lootsman er achter te komen hoe een verrader een boodschap naar Amsterdam heeft kunnen smokkelen. De mannen die een beurtschipper voor de ogen van zijn zoontje in hun sloep trokken, blijken met De ontvoering iets anders van plan te zijn dan de waterschout dacht. Het titelverhaal De dode kamer ten slotte gaat over een van binnen vergrendelde kluis waarin een gierige koopman vermoord wordt aangetroffen. Eén van zijn huisgenoten moet de moord hebben gepleegd.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-5429-055-2
Uitgever: Conserve
Moordenaarsloon
Midden zeventiende eeuw vaart jaarlijks een vloot walvisvaarders naar de Noordelijke IJszee. Op het ijs bij Spitsbergen wordt opzettelijk een man achtergelaten. De bemanning van zijn schip weet niet beter dan dat hem een ongeluk is overkomen. Zodra de walvisvaarder in Amsterdam is teruggekeerd, worden een zeeman en zijn vriendin vergiftigd. Willem Lootsman, de waterschout van Amsterdam, probeert de moordenaar te vinden. Ook tracht hij te weten te komen wat er op de walvisvaarder gebeurd is, maar het spoor leidt al snel naar de landerijen rond de stad waar boeren bruut van hun land worden gejaagd. Ten slotte vindt hij zijn tegenstander, een commandeur die met nietsontziend geweld zijn doel najaagt. Maar wie is de man achter de schermen?
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-5429-074-9
Uitgever: Conserve
Het verraad van Nieuw Amsterdam
De dagen van Nieuw Nederland lijken eind vijftiger jaren van de zeventiende eeuw geteld. Zowel de Fransen als de Engelsen werpen een begerige blik op de kleine Hollandse kolonie. Indianen vallen regelmatig aan. Wanneer op een groot tuinfeest het lichaam van een koopman wordt gevonden, vragen de Heren Negentien de waterschout van Amsterdam, Willem Lootsman, naar de Nieuwe Wereld te gaan om wapensmokkel te onderzoeken. Maar er is meer aan de hand. Wie smokkelt rum naar de Indianen? Waar blijven de wapens uit het fort Nieuw Amsterdam ? Wat voor een spel speelt Stuyvesant? En de Westindische compagnie? En vooral: wie proberen Lootsman uit de weg te ruimen?
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-5429-079-X
Uitgever: Conserve
Schone schijn
Buiten adem en met een rood hoofd komt een dienstmeisje melden dat ze het dode lichaam van haar baas, een portretschilder, heeft gevonden. Waterschout Willem Lootsman gaat op onderzoek, en merkt al snel dat de man springlevend is en aan een portret werkt. Maar als dan een paar dagen later werkelijk het lijk van de schilder wordt gevonden, zit de waterschout met een schijnbaar onoplosbaar probleem. Lastiger nog is de oplossing van de moorden op de lichtekooien die met enige regelmaat gebeuren, en waarbij Lootsman geen enkel aanknopingspunt heeft. Hij moet zelfs een hoer als informante inzetten om uit het milieu iets te weten te komen. Uiteindelijk zal de oplossing liggen in de laatste schilderijen die de schilder maakte.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-5429-095-1
Uitgever: Conserve
Het onderwaterschip
Stormwind jaagt een schip door de Amsterdamse haven. Aan boord ligt een zwaargewonde matroos. Ongeval of misdrijf? Het is het begin van een aantal vreemde zaken, zoals de kennelijk opzettelijke stranding van een schip, het verdwijnen van de uitvinding van de alchemist en het onderzoek naar een kwart eeuw oude moord op een jonge knaap. De kwesties lijken op het eerste gezicht niets met elkaar te maken te hebben. Toch moet waterschout Lootsman het verband tussen deze zaken vinden voor hij een duivels plan kan verijdelen dat een jeugdvriend van hem in het verderf moet storten en hemzelf in ernstige problemen kan brengen.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-5429-112-5
Uitgever: Conserve


De laatste tocht
Op een kille winterdag wordt waterschout Willem Lootsman op de snijzaal van het chirurgijnsgilde ontboden. De anatoom wil hem iets laten zien. Het resultaat is dat Lootsman achter een bende aan moet, die het platteland rond Amsterdam terroriseert. De overvallers duiken op en verdwijnen als schimmen in de nacht. Als Lootsman ontdekt dat de bende een snel jacht gebruikt om zich uit de voeten te maken, denkt hij de zaak rond te hebben. De eerstvolgende overval kan hij laten mislukken, maar de bendeleider weet echter te vluchten. Het spoor leidt uiteindelijk naar Terschelling waar de confrontatie tussen Lootsman en zijn geheimzinnige tegenstander plaatsvindt.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-5429-113-3
Uitgever: Conserve
De scherprechter
Op een kille winterochtend vindt Willem Lootsman, de waterschout van Amsterdam, het lijk van een rijke graanhandelaar vastgevroren in het IJ. Ongeluk of moord? Ongeveer op hetzelfde moment krijgt een jonge vrouw uit het turfdragersgilde een akelig en fataal ongeluk. De hoofdofficier denkt aan zelfmoord, Lootsman aan moord en hij zet alles op alles om haar moordenaar te vinden. Maar veel tijd krijgt hij niet. Een wijnkoper, een kennis van de koopman wordt dood aangetroffen. Verdronken in zijn eigen wijn. Het is nu duidelijk dat het om moord gaat. Niet veel later wordt nog een man gedood. De moordenaar stuurt dreigende brieven rond. Zal Lootsman hem kunnen stoppen voor hij weer toeslaat? De doden lijken te maken te hebben met de turfspeculaties van de heren. En met een arme weesjongen die door het ijs is gezakt. Ondertussen mort het volk en dreigt in op stand te komen.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-5429-134-6
Uitgever: Conserve
Dodendans
Op een ijskoude winterdag krijgt de oude schoutsdienaar Claes Freerixen de taken van zijn baas, waterschout Willem Lootsman, overgedragen. Het onderzoek van een merkwaardig sterfgeval - ongeluk of moord? - brengt Freerixen op het spoor van bendes die de stad terroriseren. Kinderen zijn verdwenen, een in het ijs vastgevroren schip wordt overvallen, er zijn zelfs plannen om de vloot van een van de compagnieën aan te vallen. Eerst alleen, later met de hulp van Cathelijntje, een gewezen hoer en nu informante, staat hij voor de schijnbaar onmogelijke taak de bendes te bestrijden.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-5429-147-8
Uitgever: Conserve
De orensnijders
In De orensnijders, het nieuwste avontuur in de Willem Lootsman-reeks dat zich in het zeventiende-eeuwse Amsterdam afspeelt, gaat waardin Cathelijntje Speck op zoek naar degene die haar petekind heeft vergiftigd. Ze schuwt geen middel om hem te grazen te nemen. Cathelijntje begeeft zich tussen bedelaars en zakkenrollers en ontdekt een vilein plan om bedelaarskinderen te vermoorden. Maar waarom? En door wie? Ook de hoofdofficier heeft zo zijn plannen. Hij vermoedt dat Cathelijntje iets weet van verloren wisselbrieven. Zijn waarschuwingen aan haar laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Maar wat kunnen een stel bedelaars en schooiers nou te maken hebben met waardevolle wisselbrieven? Wie van de burgemeesters speelt dubbelspel? En wat is de rol van die geheimzinnige bedelaarskoning?
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-5429-171-0
Uitgever: Conserve
Het zilveren pistool
In deze spannende verhalenbundel probeert waterschout Willem Lootsman opnieuw verschillende misdrijven op te lossen. Ditmaal wordt de lezer meegenomen van het armoedige nerinkje van het water-en-vuurvrouwtje naar het statige buitenhuis aan de Amstel. Van het slop van de de joodse landverhuizer naar het rijke grachtenhuis. In Het zilveren pistool wordt een rijke koopman vermoord, maar zijn kamer was van binnenuit afgesloten, en door het open raam kon toch echt niemand naar binnen. Dat had Lootsman zelf gezien. In Het testament vechten twee bejaarde vrouwen om het testament van hun zuster. Maar is zij wel rustig in haar slaap overleden? In Het slijk der aarde wordt een man vergiftigd bij het vertrek van de verbannen profeet Sabbathai Rafael. Spinoza heeft zo zijn twijfels over de speurzin van Lootsman. De engeltjesmaakster wordt op een akelige manier om het leven gebracht, maar de moordenares weet zeker dat ze niet te pakken is.
Schrijver: Ashe Stil
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-5429-205-9
Uitgever: Conserve