Boekenplank:
Kies

Boeken van Weis & Hickman

Het schrijversduo Weis & Hickman bestaat uit Margaret Weis (1948) & Tracy Hickman (1955).

Meer over Weis & Hickman

Genre: Fantasy / SF

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Weis & Hickman

Website: Weis & Hickman


Dragonlance Draken / Dragonlance Chronicles

 1. De draken van de herfstschemer - Dragons of autumn twilight
 2. De draken van de winternacht - Dragons of winter night
 3. De draken van de lentedooi - Dragons of spring dawning

Dragonlance Legenden / Dragonlance Legends

 1. Het tijdperk van de tweeling - Time of the twins
 2. De strijd van de tweeling - War of the twins
 3. De beproeving van de tweeling - Test of the twins

Dragonlance Oorlog der Zielen / Dragonlance War of Souls

 1. Draken van een gevallen zon - Dragons of a fallen sun
 2. Draken van een verloren ster - Dragons of a lost star
 3. Draken van een verdwenen maan - Dragons of a vanished moon

Doodszwaard / Darksword

 1. De schepping van het Doodszwaard - Forging the Darksword
 2. De doem van het Doodszwaard - Doom of the Darksword
 3. De triomf van het Doodszwaard - Triumph of the Darksword
 4. De erfenis van het Doodszwaard - Legacy of the Darksword

Drakenschepen / Dragonships of Vindras

 1. De beenderen van de draak - Bones of the dragon
 2. Het geheim van de draak - Secret of the dragon
 3. De furie van de draak - Rage of the dragon

Poort des Doods / Death Gate

 1. Drakevleugel - Dragon wing
 2. Elfenster - Elven star
 3. Vuurzee - Fire sea
 4. Toverslang - Serpent mage
 5. Chaosschepper - The hand of chaos
 6. Dwaalwegen - Into the labyrinth
 7. Meesterpoort - The seventh gate

Roos van de Profeet / Rose of the Prophet

 1. Het bevel van de zwerver - The will of the wanderer
 2. De paladijn van de nacht - The paladin of the night
 3. De profeet van Akhran - The prophet of Akhran

Verheven Steen / Sovereign Stone

 1. Bron van duisternis - Well of darkness
 2. Wachters van de leegte - Guardians of the lost
 3. Reis voorbij het einde - Journey into the void

gedetailleerd overzicht

Dragonlance Draken / Dragonlance ChroniclesDe draken van de herfstschemer
Het begint met een reünie van oude vrienden: van Tanis Halfelf, de leider van de gezellen, van Sturm Zwaardglans, een van de ridders van Solamnië en een eerzaam man, van Caramon Majere, de ijzersterke krijger die niet tot de slimsten behoort, maar met het hart op de goede plaats, van zijn tweelingbroer Raistlin Majere, machtig, sarcastisch en drager van de rode mantel, en Flint Smidsvuur, een knorrige oude dwerg en de levenslange vriend van Tanis en Tasselhof Klisvoet, die het altijd en overal naar zijn zin heeft, ook al zijn de omstandigheden daar niet naar. Ook Kitiara Uth Matar, de halfzuster van de tweeling Caramon en Raistlin, beloofde eerder bij de reünie aanwezig te zijn, maar zij verontschuldigt zich met een geheimzinnige brief waarin ze verklaart dat 'haar nieuwe heer en meester haar nodig heeft'.

Aan de vooravond van de reünie ontdekken deze helden dat Soelaas, het dorpje dat velen als hun thuis beschouwen, is overgenomen door de geheimzinnige orde van De Zoekers. Tot de tanden gewapende koboldkrijgers heersen er met wrede hand.

Als onze vrienden zich in het dorp wagen en ontdekken dat de Zoekers speuren naar een Blauwkristallen Staf, worden zij op hun beurt ontdekt en moeten voor hun leven vechten. Wat zij niet weten is dat ze door hun gedrag de aandacht hebben getrokken van de godin Takhisis. Wat ze ook niet weten, wat ze niet kúnnen weten, is dat deze Koningin van de Duisternis de leider is van de vijandelijke strijdmacht...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Dragons of autumn twilight
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789024550463
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De draken van de winternacht
Onze helden zoeken hun toevlucht in de dwergenhoofdstad Thorbardin, waar ze de dwergen de hamer van Kharas aanbieden, een legendarische oorlogshamer, ooit eigendom van de dwergenheld Kharas die lang geleden zijn toevlucht zocht en vond in de dwergenstad.

Om buiten het bereik te blijven van Drakenheer Canaillaard, vertrekken ze kort daarop uit Thorbardin en gaan op weg naar Tarsis, een mythische stad aan zee. Eenmaal daar in de buurt komen ze tot de ontdekking dat de kaart van Tas die ze bij zich hebben gedateerd is: Tarsis is geen havenstad meer omdat de zee waaraan hij ooit lag verdwenen is tijdens de Catastrofe.

Als het de vrienden toch lukt Tarsis via een andere weg binnen te komen, wordt de stad aangevallen door draken en volledig verwoest. Tot overmaat van ramp raken de vrienden ook nog van elkaar gescheiden...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Dragons of winter night
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789024550562
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De draken van de lentedooi
De strijd tegen de draken van koningin Takhsis duurt voort. Gewapend met de geheimzinnige, mysterieuze drakenbollen en de zilveren Drakenstaf, hopen de vrienden de laatste slag te winnen en de wereld een toekomst te kunnen bieden.

Maar nu, bij het krieken van een nieuwe dageraad, komen de duistere geheimen die ze stuk voor stuk bij zich dragen een voor een aan het licht. De vrienden ontdekken dat ze eerst hun persoonlijke problemen zullen moeten oplossen als ze een kans willen maken tegen de macht van de Duistere Koningin Takhsis en haar gevreesde draken.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Dragons of spring dawning
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789024550661
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Dragonlance Legenden / Dragonlance LegendsHet tijdperk van de tweeling
In de beslotenheid van de inktzwarte duisternis van de verschrikkelijke Toren van Hoge Toverij in Palanthas, in gezelschap van naamloze wezens van het kwaad, weeft Raistlin Majere een plan om de duisternis te veroveren, om die zijn wil op te leggen.

Crysania, een beeldschone volgelinge van Paladijn (Paladine), ziet het als haar lotsbestemming om Raistlin uit de duisternis te leiden. Ze is blind voor de kwade plannen die in zijn hoofd vaste vorm aannemen, en hij lokt haar met bovenmenselijk geduld in zijn zorgvuldige opgezette valstrik.

Zodra tot hem doordringt wat Raistlin van plan is, reist de bezorgde Cameron terug in de tijd naar de gedoemde stad Istar, in de dagen van de Cataclymse. Daar, vergezeld door Tasslehoff, die geen ogenblik van zijn zij wijkt, spant Cameron zich tot het uiterste in om Raistlins ziel van het duister te redden.

Dat wil zeggen, dat denkt hij…
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Time of the twins
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789024531585
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De strijd van de tweeling
Honderd jaar zijn verstreken sinds de verpletterende Catastrofe - in Het Tijdperk van de Tweeling - het aanzien van Krynn voorgoed veranderde. Honderd jaar heeft het volk van Krynn moeten vechten voor zijn leven. Maar voor sommigen zijn die honderd jaar voorbijgegaan in een oogwenk...

In gezelschap van zijn tweelingbroer Caramon en Crysania, volgelinge van Paladijn, weet de duistere magiër Raistlin Majere net voor de Catastrofe via een poort te ontsnappen naar de toekomst. Een toekomst waarin hij hoopt zijn macht te kunnen gebruiken om onsterfelijk te worden. Eenmaal in de Toren van de Hoge Magie blijkt dat niet zo simpel als het aanvankelijk leek. Raistlin wordt van alle kanten tegengewerkt en zijn inspanningen de tijd wederom te beheersen falen jammerlijk.

Caramon probeert al geruime tijd zijn broer te dwarsbomen op diens zoektocht naar goddelijke kracht, maar nu ziet hij zich genoodzaakt eerst een manier te vinden om Raistlin terug te krijgen naar hun eigen tijd. Een taak die hem de nodige problemen oplevert...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: War of the twins
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789024532520
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De beproeving van de tweeling
Tegen beter weten in opent Raistlin Majere een poort naar de Afgrond om de overstap te maken naar de wereld van de goden. Met de beeldschone Crysania aan zijn zijde gaat hij het gevecht aan met de Koningin van de Duisternis om een plek tussen de goden te verwerven.

Tegelijkertijd worden Caramon en Tasselhof naar de toekomst geteleporteerd, twee jaar verder dan de bedoeling was. Het tweetal komt in een toekomst terecht waar Raistlin alleenheerser is. Het is een grauwe, dode wereld, waar de goden zijn verslagen en waar alle leven vrijwel verdwenen is.

Het is nu aan Caramon en Tasselhof om te achterhalen hoe ze deze afschuwelijke toekomst kunnen voorkomen. Oude vrienden en vreemde bondgenoten schieten Caramon te hulp, maar de laatste grote stap om zijn broer een halt toe te roepen, zal hij zelf moeten zetten. De laatste stap… de Afgrond in.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Test of the twins
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789024533077
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Dragonlance Oorlog der Zielen / Dragonlance War of SoulsDraken van een gevallen zon
Dragonlance werd in 1983 door Tracy Hickman ontworpen als wereld voor een groots nieuw spel. Spoedig daarna ontstonden, in samenwerking met Margaret Weis, vele games en fantasyromans. Ook de serie OOrlog der Zielen behoort tot de Dragonlance-groep.

Veertig jaren zijn verstreken sinds de vernietigende Oorlog van de Chaos. De goden hebben het volk van Krynn verlaten. Wrede, machtige draken hebben het continent Ansalon in hun greep en eisen schatting van de onderworpen bevolking. Dan steekt er een magische orkaan op over Ansalon.

Branden en overstromingen, dood en verderf volgen. In de ronkende wanorde staat een jonge vreemdelinge op. Haar mystieke lot hangt samen met dat van Krynn, want zij weet als enige de waarheid omtrent de toekomst, die bepaald wordt door een angstaanjagend geheim uit Krynns verleden.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Dragons of a fallen sun
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789024539987
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Draken van een verloren ster
Het volk van Krynn is onderworpen aan een geheimzinnige kracht. Een jonge vrouw roept een onbekende god aan om haar leger van donker geharnaste ridders de overwinning te schenken.

Tegelijkertijd worden de levenden van hun magie beroofd. En een drakenheer bedreigt Silvanesti, het geliefde land der elfen.

Temidden van deze wanorde worstelt een groep dappere onbaatzuchtige helden tegen een onsterfelijke macht. Zal de invallende duisternis alle hoop, alle geloof, alle licht opslokken?
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Dragons of a lost star
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789024543533
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Draken van een verdwenen maan
Oorlogsvlammen verzengen Ansalon. Het leger van de dode zielen trekt op onder aanvoering van de mystieke strijdster Mina.

Een kleine groep helden voert het wanhopige gevecht aan, tegen alle beter weten in.

Dan komen twee onwaarschijnlijke hoofdpersonen te voorschijn. De een is Malys, die niet gemakkelijk afstand zal nemen van Mina's heerschappij. De ander, de fiere Tasslehoff, keert terug van een vreemde reis die op onthutsende en onvoorziene wijze zal eindigen.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Dragons of a vanished moon
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789024545919
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Doodszwaard / DarkswordDe schepping van het Doodszwaard
In een toverrijk, een land waarin magie leven betekent, werd Joram geboren zonder magische gaven. Terwijl hij opgroeit verhult de vondeling zijn geheim door behoedzaamheid en vlugge vingers. Maar als hij gedwongen wordt een man te doden, komt de waarheid uit en moet hij vluchten.

Tijdens zijn ballingschap ontmoet Joram de geleerde katalysator Saryon, die de verboden kunst der wetenschap beoefent. Samen ontdekken zij hoe de renegaat Blachloch ten val gebracht kan worden: door de schepping van het magie opslorpende Doodszwaard...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Forging the Darksword
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789024525645
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De doem van het Doodszwaard
In het toverrijk Merilon is magie een levensvoorwaarde - maar prins Joram is zonder magisch zintuig geboren. Jarenlang leeft hij in ballingschap, en moet hij zich behelpen met kracht en slimheid.

Nu keert Joram terug naar Merilon, met het machtige, magie-opslorpende Doodszwaard in de hand, om zijn rechten op de troon op te eisen. Daar neemt hij het op tegen bisschop Vanya en diens duistere leger van Duuktsarith in een alles verscheurende strijd.

Samen met zijn vrienden Saryon, Mosiah en Simkin ontrafelt Joram het onthutsende geheim van zijn verleden. De oeroude profetie plaatst het lot der wereld in zijn handen - de handen die het Doodszwaard hebben gesmeed.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Doom of the Darksword
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789024506842
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De triomf van het Doodszwaard
Joram was veroordeeld tot de eeuwige marteling van de Verstening, maar op het allerlaatste ogenblik wist hij te ontkomen. Met Gwendolyn is hij verdwenen in de mistige landen buiten de grenzen van het toverrijk.

Tien jaar later keert Joram terug, zwaaiend met het verschrikkelijke, magie-opslorpende Doodszwaard, en zijn vrienden Saryon, Mosiah en Simkin aan zijn zijde. Hem behoort de troon van Merilon toe.

Een alles verwoestende oorlog tegen de kwade tovenaar Menju en diens leger technologen brandt los. Zo wordt tenslotte de oeroude profetie vervuld: de drager van het Doodszwaard heeft de macht de wereld te vernietigen... of te redden.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Triumph of the Darksword
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789024520633
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De erfenis van het Doodszwaard
Na de vernietiging van het Doodszwaard is de magie verdwenen. Het toverrijk Merilon is woest en ledig; tussen de ruïnes van de vroegere koningsstad woont nog maar één gezin: Joram met zijn vrouw Gwendolyn en zijn dochter Eliza.

In de huidige wereld krijgt de oude Saryon bezoek van Mosiah, die ooit Jorams beste vriend was en nu deel uitmaakt van de verschrikkelijke Duuk-tsarith. Hij wil dat Saryon Joram overhaalt een nieuw DoodsZwaard te smeden, want de mensheid wordt bedreigd door een kwaad en duister ras, de Hch'nyv.

Dan wordt in Merilon een grimmige wedloop ontketend, waarin alles geoorloofd is... Ten slotte brengt de Draak van de Nacht zijns ondanks redding.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Legacy of the Darksword
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789024509447
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Drakenschepen / Dragonships of VindrasDe beenderen van de draak
In de van magie vergeven wereld van De Drakenschepen beschikken de drakenschepen over echte draken en vechten de goden zij aan zij met hun uitverkoren helden. In deze magische wereld wankelt de macht van de Oude Goden onder de druk van een aanstormende generatie jonge goden.

Skylan Ivorson is een zeerover van de Vindrasi die het uiteindelijk tot opperstamhoofd van de Vindrasi brengt. Zelf heeft hij het idee die eer en status ruimschoots te hebben verdiend. Immers, hij ontving de zegen van Torval, de god van de oorlog. Maar soms blijkt een zegen een vloek met zich mee te brengen.

Torval en de andere oude goden worden belaagd door een nieuwe generatie goden die hen de macht der schepping betwisten. Het enige middel dat de opmars van de jonge goden mogelijk kan stuiten, ligt besloten in de geheimzinnige en verborgen Vijf Beenderen van de Vektia-draken.

Het is aan de stammen van de Vindrasi - want zijn zij niet de uitverkorenen van de drakengoden! - om te beginnen aan een queeste met als doel de vijf beenderen terug te vinden. Het lot van de Vindrasi en dat van de Oude Goden is onlosmakelijk verbonden - van het welslagen van de reis hangt veel, zo niet alles af.

En zo begint de tocht van Skylan, van de jonge Wulf, een halfmens met magische gaven, en van Aylaen, op wie Skylan onstuimig verliefd is.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Bones of the dragon
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789024529940
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het geheim van de draak
In de van magie vergeven wereld van De Drakenschepen beschikken de drakenschepen over echte draken en vechten de goden zij aan zij met hun uitverkoren helden. In deze magische wereld wankelt de macht van de oude goden onder de druk van een aanstormende generatie jonge goden.

De oude god Torval wordt dagelijks uitgedaagd door de nieuwe generatie goden die uit is op de heerschappij over de wereld. Het enige middel om hen te stoppen, zijn de geheimzinnige Vijf Beenderen van de Vektia-draken, ooit verstopt door de drakengodin Vindrash tijdens de schepping van de wereld. De Vindrasi moeten de drakenbotten zien te vinden voordat de volgers van Aelon en de nieuwe goden dit doen en de Vijf Beenderen gebruiken om de oude goden te vernietigen...

Torval stuurt de enige held die hij nog heeft, zijn persoonlijke kampioen Skylan Ivorson, berucht zeerover en opperstamhoofd van de gewelddadige stammen van de Vindrasi. En, belangrijker nog, de gezworen vijand van Raegar, de Vindrasiverrader die zijn zinnen gezet heeft op de Vijf Beenderen voor de nieuwe goden.

Maar Skylan is een gevangene op zijn eigen schip en op weg naar Sinaria, waar hij met zijn krijgers moet meevechten in het moordlustige spel van Para Dix. Het lot van mens, god en draak is onverbrekelijk verbonden. Skylan is de enige die dit lot een positieve wending kan geven, maar alleen als hij het geheim van de draken ontdekt...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Secret of the dragon
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789024529957
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De furie van de draak

In de van magie vergeven wereld van De Drakenschepen beschikken de drakenschepen over echte draken en vechten de goden zij aan zij met hun uitverkoren helden. In deze magische wereld wankelt de macht van de oude goden onder de druk van een aanstormende generatie jonge goden.

Maar er is nog hoop. Skylan Ivorson, namens de oude goden opperstamhoofd van alle Vindrasi-stammen, heeft de strijd nog niet opgegeven, ondanks alle tegenslagen. De enige mogelijkheid om de nieuwe grootmacht van jonge goden het hoofd te bieden ligt besloten in de Vijf Beenderen van de Vektia-draak, waarvan Skylan pas enkele heeft kunnen bemachtigen.

Nu de nieuwe generatie goden een reusachtig en schier onoverwinnelijk leger op de been dreigt te brengen, heeft Skylan geen andere keuze dan zijn zoektocht naar de overgebleven Vektiaanse geestesbotten voort te zetten. Ook als dat betekent dat hij en zijn mannen meer risico's moeten nemen. Skylan besluit om naar het land van de ogers te trekken en daar het gestolen Vektiaanse torque te heroveren.

Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Rage of the dragon
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789024529964
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Poort des Doods / Death GateDrakevleugel
Eeuwen geleden spleten tovenaars een wereld in vier rijken - hemel, steen, vuur en zee - en verdwenen vervolgens. Nu weten alleen die paar wezens die het Labyrint hebben overleefd en door de Poort des Doods zijn gegaan nog van het bestaan van alle vier de rijken af… en zelfs zij hebben alle mysteriën nog niet doorgrond.

Drakevleugel is het verhaal van Arianus, het Rijk van de Hemel, waar menselijke wezens, elven en dwergen strijden om de heerschappij over het kostbare water. In deze oorlog krijgt huurmoordenaar Hugh de Hand opdracht de zoon van de koning te vermoorden. Hij krijgt ernstige twijfels over zijn opdracht en beseft tenslotte dat er veel meer op het spel staat dan het leven van een kind… en misschien wel meer dan het lot van een wereld.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Dragon wing
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789024519170
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Elfenster
Eeuwen geleden spleten tovenaars een wereld in vier rijken - hemel, steen, vuur en zee - en verdwenen vervolgens. Nu weten alleen die paar wezens die het Labyrint hebben overleefd en door de Poort des Doods zijn gegaan nog van het bestaan van alle vier de rijken af… en zelfs zij hebben alle mysteriën nog niet doorgrond.

Elfenster is het verhaal van Pryan, het Rijk van het Vuur. Felle zon en regen hebben een zo gigantisch oerwoud geschapen, dat mensen en elfen hoog in de bomen huizen en alleen dwergen laag bij de grond leven. Al generaties woedt er een oorlog en de totale vernietiging dreigt. Haplo wordt door de geheimzinnige Heer en Vader als verkenner gestuurd om te proberen een ramp te voorkomen...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Elven star
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789024514557
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Vuurzee
Eeuwen geleden spleten tovenaars een wereld in vier rijken - hemel, steen, vuur en zee - en verdwenen vervolgens. Nu weten alleen die paar wezens die het Labyrint hebben overleefd en door de Poort des Doods zijn gegaan nog van het bestaan van alle vier de rijken af… en zelfs zij hebben alle mysteriën nog niet doorgrond.

Vuurzee is het verhaal van Abarrach, het Rijk van het Steen. Hier in de barre wereld van onderaardse grotten vechten de laatste overlevenden van het eens zo machtige Sartan wanhopig voor hun bestaan. Verkenner Haplo trekt door Abarrach en tijdens zijn onthullende reis ontdekt hij meer dan ooit over de geschiedenis én de toekomst van Sartan en haar bewoners...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Fire sea
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789024512218
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Toverslang
Eeuwen geleden spleten tovenaars een wereld in vier rijken - hemel, steen, vuur en zee - en verdwenen vervolgens. Nu weten alleen die paar wezens die het Labyrint hebben overleefd en door de Poort des Doods zijn gegaan nog van het bestaan van alle vier de rijken af… en zelfs zij hebben alle mysteriën nog niet doorgrond.

Toverslang verhaalt over Chelestra, het Rijk van de Zee. Een plaats waar mensen, dwergen en elfen in vrede met elkaar leven. Maar hun toekomst wordt bedreigd door de komst van de gigantische drakeslangen. Verkenner Haplo mengt zich in de strijd tegen de slangen. Degene die deze titanenslag wint, zal niet alleen Heer van Chelestra maar misschien zelfs Heer van de Poort des Doods worden...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Serpent mage
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789024514250
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Chaosschepper
Eeuwen geleden spleten tovenaars een wereld in vier rijken - hemel, steen, vuur en zee - en verdwenen vervolgens. Nu weten alleen die paar wezens die het Labyrint hebben overleefd en door de Poort des Doods zijn gegaan nog van het bestaan van alle vier de rijken af… en zelfs zij hebben alle mysteriën nog niet doorgrond.

In Chaosschepper keert Haplo terug naar Arianus, het Rijk van de Hemel. De strijd tussen elfen, dwergen en mensen om de heerschappij over het water dreigt nu uit te monden in een grote oorlog. En bovendien heeft Haplo alle reden te twijfelen of hij zijn meester die hem uit het Labyrint heeft gered, wel moet gehoorzamen...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: The hand of chaos
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789024512904
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


Dwaalwegen
Eeuwen geleden spleten tovenaars een wereld in vier rijken - hemel, steen, vuur en zee - en verdwenen vervolgens. Nu weten alleen die paar wezens die het Labyrint hebben overleefd en door de Poort des Doods zijn gegaan nog van het bestaan van alle vier de rijken af… en zelfs zij hebben alle mysteriën nog niet doorgrond.

In Dwaalwegen jaagt de Heer van Nexus op Haplo. Want alleen Haplo kent, zonder dat hij het zich realiseert, de plek van buitengewone toverkracht. Samen met zijn metgezel Alfred zoekt hij een toevlucht in het Labyrinth. De plaats waar hij nooit meer naar terug wilde keren...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Into the labyrinth
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789024522880
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Meesterpoort
Eeuwen geleden spleten tovenaars een wereld in vier rijken - hemel, steen, vuur en zee - en verdwenen vervolgens. Nu weten alleen die paar wezens die het Labyrint hebben overleefd en door de Poort des Doods zijn gegaan nog van het bestaan van alle vier de rijken af… en zelfs zij hebben alle mysteriën nog niet doorgrond.

In Meesterpoort is het gewelddadige leger van de Heer van Nexus inmiddels teruggeslagen. Maar tegen welke prijs? Haplo is zwaargewond gevangengenomen en Alfred is verdwenen. Wie zal Haplo redden? Slechts de magie van de Zevende Poort kan die uitkomst brengen...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: The seventh gate
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789024523603
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Roos van de Profeet / Rose of the Prophet

Het bevel van de zwerver
Dit is het epos van de Grote Oorlog der Goden - en van het trotse volk waarvan het lot der wereld afhangt. Sinds de dageraad der tijden hebben Goden geheerst over het universum. Elke God was oppermachtig op zijn eigen terrein. Nu heeft één van hen de machtsbalans verstoord en moeten de anderen vechten voor hun plek in de nieuwe orde.

 Als Akhran de Zwerver - de God van het Geloof, de Chaos en het Ongeduld - beveelt dat twee volkeren zich verenigen, zijn ze aanvankelijk woedend. Maar ze dienen te buigen voor Akhran's wil.

De koppige prins Khardan en de onbezonnen prinses Zohra moeten met elkaar in het huwelijk treden om hun mensen te bevrijden van het juk van Quar, de God van de Realiteit, de Hebzucht en het Recht.

Maar wat als Khardan en Zohra elkaar bedriegen? Wat als het zwakke verbond geen stand kan houden voordat de legendarische Roos van de Profeet zal bloeien?
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: The will of the wanderer
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789024535729
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De paladijn van de nacht
Dit is het epos van de Grote Oorlog der Goden - en van het trotse volk waarvan het lot der wereld afhangt. Sinds de dageraad der tijden hebben Goden geheerst over het universum. Elke God was oppermachtig op zijn eigen terrein. Nu heeft één van hen de machtsbalans verstoord en moeten de anderen vechten voor hun plek in de nieuwe orde.

 Het huwelijk van Khardan en Zohra heeft niet kunnen voorkomen dat hun machtige - maar kleine - families zijn overmeesterd door een invasieleger. Alle hoop is verloren.

Khardan en Zohra worden vermist. Gesteund door tovenaar Mathew hebben zij een opdracht gekregen, een ogenschijnlijk zinloze opdracht, die verreikende gevolgen blijkt te hebben...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: The paladin of the night
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789024535828
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De profeet van Akhran
Dit is het epos van de Grote Oorlog der Goden - en van het trotse volk waarvan het lot der wereld afhangt. Sinds de dageraad der tijden hebben Goden geheerst over het universum. Elke God was oppermachtig op zijn eigen terrein. Nu heeft één van hen de machtsbalans verstoord en moeten de anderen vechten voor hun plek in de nieuwe orde.

De verschrikkelijke Quar - God van Werkelijkheid, Wetten en Hebzucht - lijkt de Grote Oorlog der Goden te gaan winnen. Zelfs de onsterfelijken hebben zich in de strijd moeten werpen.

Khardan, zijn vrouw Zohra en tovenaar Mathew worstelen zich door het Aambeeld van de Zon heen, de gruwelijke woestijn waar nog nooit iemand levend uit is gekomen. En mochten zij hun reis overleven, dan staat hun een vreselijk gevecht te wachten tegen de geharde strijders van Amir...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: The prophet of Akhran
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789024535927
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Verheven Steen / Sovereign Stone

Bron van duisternis
Loerem is vol gevaar: het is een wereld vol wonderlijke schoonheid en genadeloos bedrog, bevolkt door mensen, elfen, dwergen en orken in een wankel evenwicht van macht en eigenbelang. Een wereld geregeerd door de Domeinheren, strijders van vlees en bloed, maar gevormd door de heilige magie van de Verheven Steen. En daar, in het hart van Loerem, sluimert een allesbehalve vergeten kwaad.

Gareth is nog een kind als hij wordt uitverkoren om ranseljongen te worden van de eigenzinnige jonge Dagnarus, de tweede troonopvolger van Loerem. Gareth moet letterlijk de klappen opvangen voor de straf die de prins niet mag krijgen maar wel verdient.

Dagnarus is vastbesloten de troon te bemachtigen, tot elke prijs. De trouwe Gareth blijft aan zijn zijde, als altijd lijdend onder en voor de prinselijke wandaden, zelfs wanneer zijn loyaliteit hem op het slechte pad van onwettige tovernarij brengt, op weg naar de verschrikkelijke duisternis.

Hoe wreed, koppig en trots Prins Dagnarus ook is, hij heeft toch een hart. En hij wordt waanzinnig verliefd op een gehuwde elfenschoonheid, Vrouwe Valura Mabreton, die hij moet en zal veroveren, al spant heel Loerem tegen hem samen.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Well of darkness
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789024539505
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Wachters van de leegte
Loerem is vol gevaar: het is een wereld vol wonderlijke schoonheid en genadeloos bedrog, bevolkt door mensen, elfen, dwergen en orken in een wankel evenwicht van macht en eigenbelang. Een wereld geregeerd door de Domeinheren, strijders van vlees en bloed, maar gevormd door de heilige magie van de Verheven Steen. En daar, in het hart van Loerem, sluimert een allesbehalve vergeten kwaad.

Zijn hele leven heeft ridder Gustav gezocht naar het verloren gewaande vierde deel van de Verheven Steen. Eindelijk, in een gebied dat ooit aan het versmade Pecwae-volk toebehoorde, vindt hij het - in het graf van een Wachter.

Gewapend met zijn levenservaring en de magische kracht die hij als Domeinheer bezit, weet hij het kleinood aan het graf te ontrukken. Nu moet het herenigd worden met de andere drie delen van de Verheven Steen. Maar deze zaak zal de oude Gustav niet meer zelf kunnen volbrengen - hij moet zijn gevecht met de verschrikkelijke Vrykyl alsnog met de dood bekopen.

Twee jongeren, Jessan en Bashae, nemen de queeste over en gaan op reis naar Nieuw Vinnengael. Het Kwaad volgt hen op de voet, klaar om ieder moment toe te slaan en Loerem te gronde te richten.
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Guardians of the lost
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789024539604
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Reis voorbij het einde
Loerem is vol gevaar: het is een wereld vol wonderlijke schoonheid en genadeloos bedrog, bevolkt door mensen, elfen, dwergen en orken in een wankel evenwicht van macht en eigenbelang. Een wereld geregeerd door de Domeinheren, strijders van vlees en bloed, maar gevormd door de heilige magie van de Verheven Steen. En daar, in het hart van Loerem, sluimert een allesbehalve vergeten kwaad.

Alise heeft zich in het Einde gestort om Shadamehr te redden, de man die zij boven alles liefheeft. Maar zij betaald een hoge prijs voor haar daad: ze is voor altijd aangetast door de magie die ze voor de reis nodig had.

Shadamehr, teruggekeerd van de drempel van de dood, moet in het reine komen met zichzelf en zijn demonen. Het enige dat hij kan doen is zijn lot in eigen handen nemen, de Verheven Steen ontdekken en die terugbrengen naar zijn rechtmatige plaats, in de armen van de Scheppers. Dat betekent een krachtmeting met Dagnarus, de gevreesde machtswellusteling...
Schrijver: Weis & Hickman
Oorspronkelijke titel: Journey into the void
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789024539703
Uitgever: Luitingh-Sijthoff